Medewerkers

Resultaten 1 - 40 van 8309

 • dhr. dr. E.A. (Eric) de Haard

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen

  E.A.deHaard@uva.nl | T: 0205255057

  Ga naar deze medewerker
 • mw. drs. E.E.A. (Eveline) Citron-Schlatmann

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Bureau departement TL

  E.Citron@uva.nl | T: 0205253083

  Ga naar deze medewerker
 • dhr. prof. dr. W.G. (Willem) Weststeijn

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  W.G.Weststeijn@uva.nl

  Ga naar deze medewerker
 • mw. drs. M. (Magda) van Duijkeren-Hrabova

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen

  M.vanDuijkeren-Hrabova@uva.nl

  Ga naar deze medewerker
 • dhr. dr. A.A. (Adriaan) Barentsen

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen

  A.A.Barentsen@uva.nl | T: 0205253085

  Ga naar deze medewerker
 • dhr. dr. E.R.G. (Eric) Metz

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen

  E.R.G.Metz@uva.nl | T: 0205254630

  Ga naar deze medewerker
 • dhr. drs. R. (Lutz) Lucic

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen

  R.Lucic@uva.nl | T: 0205253813

  Ga naar deze medewerker
 • mw. drs. E.D. (Elzbieta) Niemczuk - Weiss

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen

  E.D.Niemczuk-Weiss@uva.nl | T: 0205253812

  Ga naar deze medewerker
 • mw. N. (Natalia) Iancheeva MA

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen

  N.Iancheeva@uva.nl | T: 0205253813

  Ga naar deze medewerker
 • dhr. dr. A.J. (Arent) van Nieukerken

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen

  A.J.vanNieukerken@uva.nl | T: 0205253812

  Ga naar deze medewerker
 • dhr. dr. R.M. (Rene) Genis

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen

  R.M.Genis@uva.nl | T: 0205254638

  Ga naar deze medewerker
 • mw. dr. J. (Janneke) Kalsbeek

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen

  J.Kalsbeek@uva.nl | T: 0205253085

  Ga naar deze medewerker
 • mw. drs. E. (Ellen) Bojanic-Haarsma

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen

  E.Bojanic-Haarsma@uva.nl | T: 0205253085

  Ga naar deze medewerker
 • mw. dr. J.M. (Jenny) Stelleman

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen

  J.M.Stelleman@uva.nl | T: 0205253816

  Ga naar deze medewerker
 • mw. dr. A.V. (Alla) Peeters-Podgaevskaja

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen

  A.V.Peeters-Podgaevskaja@uva.nl | T: 0205253084

  Ga naar deze medewerker
 • mw. prof. dr. E. (Ellen) Rutten

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen

  E.Rutten1@uva.nl | T: 0205255518

  Ga naar deze medewerker
 • dhr. dr. P.L. (Philip) Westbroek

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen

  P.L.Westbroek@uva.nl | T: 0205253898

  Ga naar deze medewerker
 • mw. drs. C. (Charlotte) Lagerberg-Luijten

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Duitse en Scandinavische talen & culturen

  C.Lagerberg-Luijten@uva.nl

  Ga naar deze medewerker
 • dhr. prof. dr. A. (Arend) Quak

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Duitse en Scandinavische talen & culturen

  A.Quak@uva.nl

  Ga naar deze medewerker
 • dhr. prof. dr. H.A. (Henk) van der Liet

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Duitse en Scandinavische talen & culturen

  H.A.vanderLiet@uva.nl | T: 0205254664

  Ga naar deze medewerker
 • mw. dr. S. (Suze) van der Poll

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Duitse en Scandinavische talen & culturen

  S.vanderPoll@uva.nl | T: 0205254578

  Ga naar deze medewerker
 • mw. drs. T. (Tanja) Bouwman

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Duitse en Scandinavische talen & culturen

  T.Bouwman@uva.nl | T: 0205254575

  Ga naar deze medewerker
 • dhr. prof. dr. A.P. (Arjen) Versloot

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Duitse en Scandinavische talen & culturen

  a.p.versloot@uva.nl | T: 0205256283

  Ga naar deze medewerker
 • dhr. drs. A. (Anders) Bay

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Duitse en Scandinavische talen & culturen

  A.Bay@uva.nl

  Ga naar deze medewerker
 • mw. drs. C.E. (Lissan) Taal-Apelqvist

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Duitse en Scandinavische talen & culturen

  C.E.Taal-Apelqvist@uva.nl | T: 0205254480

  Ga naar deze medewerker
 • mw. dr. A.M. (Astrid) Surmatz

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Duitse en Scandinavische talen & culturen

  A.M.Surmatz@uva.nl

  Ga naar deze medewerker
 • dhr. J.A. (Juan) Garrido Ardila MA

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Romaanse talen en culturen

  J.A.GarridoArdila@uva.nl

  Ga naar deze medewerker
 • mw. prof. dr. S. (Shelley) Godsland

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Romaanse talen en culturen

  S.Godsland@uva.nl

  Ga naar deze medewerker
 • dhr. dr. O.J. (Otto) Zwartjes

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Romaanse talen en culturen

  O.J.Zwartjes@uva.nl | T: 0205254469

  Ga naar deze medewerker
 • mw. drs. M.D.C. (Carmen) Lie-Lahuerta

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Romaanse talen en culturen

  M.D.C.Lie-Lahuerta@uva.nl | T: 0205252281

  Ga naar deze medewerker
 • mw. drs. M.M.H. (Margriet) Muris

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Romaanse talen en culturen

  M.M.H.Muris@uva.nl | T: 0205254621

  Ga naar deze medewerker
 • mw. dr. R. (Rebeca) Fernández Rodríguez

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Romaanse talen en culturen

  R.FernandezRodriguez@uva.nl

  Ga naar deze medewerker
 • mw. drs. E. (Encarni) Sánchez Gala

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Romaanse talen en culturen

  E.SanchezGala@uva.nl | T: 0205254620

  Ga naar deze medewerker
 • mw. drs. A. (Anna) Escofet Vilá

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Romaanse talen en culturen

  A.EscofetVila@uva.nl | T: 0205254676

  Ga naar deze medewerker
 • mw. I. (Irene) Villaescusa Illán MA

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Media & Cultuur

  Literatuurwetenschap

  I.VillaescusaIllan@uva.nl

  Ga naar deze medewerker
 • dhr. dr. J.M. (Jeffrey) Pijpers

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Romaanse talen en culturen

  j.m.pijpers@uva.nl

  Ga naar deze medewerker
 • mw. prof. dr. I.M. (Ieme) van der Poel

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  I.M.vanderPoel@uva.nl | T: 0031 20 525 2043

  Ga naar deze medewerker
 • mw. Y.J.C. (Yvonne) Vermijn

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Romaanse talen en culturen

  Y.J.C.Vermijn@uva.nl

  Ga naar deze medewerker
 • mw. drs. P.R.A. (Patricia) Llorens

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Romaanse talen en culturen

  p.r.a.llorens@uva.nl

  Ga naar deze medewerker
 • dhr. dr. M. (Matthijs) Engelberts

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Romaanse talen en culturen

  M.Engelberts@uva.nl | T: 0205254483

  Ga naar deze medewerker