mw. prof. dr. A.A.H. (Aukje) van Hoek

Internationaal privaatrecht en burgerlijk procesrecht
 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Afd. Privaatrecht A
 • Bezoekadres
  Oudemanhuispoort
  Oudemanhuispoort 4-6  Amsterdam
 • Postadres:
  Oudemanhuispoort  4-6
  1012 CN  Amsterdam
 • a.a.h.vanhoek@uva.nl
  T: 0205253519
  T: 0205253123

Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch FB

 

Docent post-academisch onderwijs FBA

 

- Eggens Instituut

 

- SSR

 

- Pala+

 

- Academie voor de Rechtspraktijk / Magna Charta

 

- Leergang AOM (onbezoldigd)

 

- Incidenteel inhouse trainingen

 

Matra Patrol Training Alternative dispute resolution, Asser Instituut  FBA

 

Incidenteel advieswerk FBA

 

Redactielid

 

- NIPR F

 

- Losbladige commentaar Arbeidsovereenkomst FBA

 

- T&C Arbeidsrecht FBA

 

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting World Dance Centre Amsterdam

 

 

 

2015

 • van Hoek, A. (2015). Private international law rules for transnational employment: Reflections from the European Union. In A. Blackett, & A. Trebilcock (Eds.), Research handbook on transnational labour law. (pp. 438-454). (Research handbooks in international law). Cheltenham: Edward Elgar. DOI: 10.4337/9781782549796.00047 [details]

2014

 • van Hoek, A. A. H. (2014). Private international law: an appropriate means to regulate transnational employment in the European Union? Erasmus law review, 7(3), 157-169. DOI: 10.5553/ELR.000023 [details] [PDF]

2013

 • van Hoek, A. A. H. (2013). De werkingssfeer van het BBA na het NUON-arrest van de Hoge Raad - Deel II: voorstel voor een oplossing. TRA, 5(1), 5-12. [2]. [details]
 • van Hoek, A., & Kocken, J. (2013). The Netherlands. In C. Esplugues Mota, J. L. Iglesias Buhigues, & G. Palao Moreno (Eds.), Civil and commercial mediation in Europe. - Vol. 1: National mediation rules and procedures. (pp. 491-513). Cambridge: Intersentia. [details]

2012

 • van Hoek, A. A. H. (2012). De werkingssfeer van het BBA na het NUON-arrest van de Hoge Raad - Deel I: het arrest in context. TRA, 4(12), 5-9. [95]. [details]
 • van Hoek, A. A. H. (2012). Managing legal diversity - new challenges for private international law. Nederlands Internationaal Privaatrecht, 30(3), 362-370. [394]. [details]
 • van Hoek, A., & Houwerzijl, M. (2012). ‘Posting’ and ‘posted workers’ - The need for clear definitions of two key concepts of the Posting of Workers Directive. Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 14, 419-451. DOI: 10.5235/152888712805580318 [details]

2011

 • Dorssemont, F., & van Hoek, A. (2011). Collective action in labour conflicts under the Rome II regulation (part I). European Labour Law Journal, 2(1), 48-75. [details]
 • Dorssemont, F., & van Hoek, A. (2011). Collective action in labour conflicts under the Rome II regulation (part II). European Labour Law Journal, 2(2), 101-118. [details]

2010

 • van Hoek, A. A. H. (2010). De onrechtmatige daad in Boek 10 BW. Maandblad voor Vermogensrecht, 20(7/8), 208-213. [details]
 • van Hoek, A. A. H. (2010). Krombach-Bamberski of zoeken naar rechtvaardigheid op zijn Europees. Ars Aequi, 59(6), 384-386. [details]

2016

 • van Hoek, A. A. H. (2016). Would the practice of collective bargaining at EU level benefit from an optional EU mediation mechanism aimed at assisting the parties to a TCA in the resolution of conflicts regarding the implementation and interpretation thereof? In Building an enabling environment for voluntary and autonomous negotiations at transnational level between trade unions and multinational companies: final report. (pp. 43-49). Brussels: European Trade Union Confederation. [details]
 • van Hoek, A., & Houwerzijl, M. (2016). Where do EU mobile workers belong, according to Rome I and the (E)PWD? In H. Verschueren (Ed.), Residence, employment and social rights of mobile persons: on how EU law defines where they belong. (pp. 215-253). (Social Europe series; No. 36). Cambridge: Intersentia. [details]

2014

 • van Hoek, A. A. H. (2014). Shoppen in het recht: het vennootschapsrecht en aanpalende rechtsgebieden 'ontbundeld'. In F. E. J. Beekhoven van den Boezem, & A. A. H. van Hoek (Eds.), Forumshopping. (pp. 59-91). (Preadviezen uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht; No. 2014). Zutphen: Uitgeverij Paris. [details]
 • van Hoek, A. (2014). Mediation in cross-border family matters: The Dutch experience. In I. Kunda (Ed.), Obitelj i djeca: europska očekivanja i nacionalna stvarnost = Family and children: European expectations and national reality. (pp. 69-93). Rijeka: Pravni fakultet u Rijeci, Hrvatska udruga za poredbeno pravo. [details] [PDF]
 • van Hoek, A., & Kocken, J. (2014). The Netherlands. In C. Esplugues Mota (Ed.), Civil and commercial mediation in Europe. Volume 2: Cross-border mediation. (pp. 443-460). Cambridge: Intersentia. [details]

2013

 • van Hoek, A. A. H., (2013). Case note: HvJ EU (zaak C‑147/12 (ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB tegen Frank Koot, Evergreen Investments BV (Öfab)): Doorbraak van aansprakelijkheid in het IPR), Jul 18, 2013. (Ars Aequi; Vol. 2013). [details]
 • van Hoek, A. A. H., (2013). Case note: Rb. Den Haag (LJN BY9854; BY9850 en BY9845: In de olie. Het proces tegen Shell wegens olielekkages in de Ogonidelta (Nigeria)), Jan 30, 2013. (Ars Aequi; Vol. 2013). [details]

2011

 • van Hoek, A. A. H. (2011). Managing legal diversity - new challenges for private international law. Hague Yearbook of International Law, 24, 25-45. [details]
 • van Hoek, A. A. H. (2011). Hoe functioneel is functionele immuniteit? Een commentaar op de zaak Bertrand v. European Patent Office. In T. M. de Boer, J. W. Fokkens, P. Vlas, M. J. Vos, & C. L. de Vries Lentsch-Kostense (Eds.), Strikwerda's conclusies: opstellen aangeboden aan mr. L. Strikwerda ter gelegenheid van zijn afscheid als advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. (pp. 185-198). Deventer: Kluwer. [details]
 • van Hoek, A. A. H. (2011). Staatsimmuniteit in het privaatrecht. In A. A. H. van Hoek, M. M. T. A. Brus, I. F. Dekker, & C. Ryngaert (Eds.), Making choices in public and private international immunity law: preadviezen. (pp. 1-35). (Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht; No. 138). Den Haag: T.M.C. Asser Press. [details] [PDF]
 • van Hoek, A., & Luchtman, M. (2011). The European Convention on Human Rights and transnational cooperation in criminal matters. In O. Jansen, & B. Schöndorf-Haubold (Eds.), The European composite administration. (pp. 467-533). Cambridge: Intersentia. [details]
 • van Hoek, A., & Houwerzijl, M. (2011). Comparative study on the legal aspects of the posting of workers in the framework of the provision of services in the European Union. Nijmegen: Radboud University Nijmegen. [details]
 • van Hoek, A., & Houwerzijl, M. (2011). Complementary study on the legal aspects of the posting of workers in the framework of the provision of services in the European Union. Contract VC/2011/0096. Amsterdam: University of Amsterdam. [details]

2010

 • van Hoek, A. A. H. (2010). Transnational corporate social responsibility: some issues with regard to the liability of European corporations for labour law infringements in the countries of establishment of their suppliers. In P. Satyanarayana Prasad (Ed.), Human rights: corporate violations. - Repr.. (pp. 35-66). (Amicus books). Hyderabad: The Icfai University Press 2008-2009. [details]
 • van Hoek, A. A. H. (2010). Verordening (EG) nr. 593/2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I). In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr.. (pp. 801-818). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
 • Dorssemont, F., & van Hoek, A. A. H. (2010). Collective action in labour conflicts under the Rome II Regulation. In E. Ales, & T. Novitz (Eds.), Collective action and fundamental freedoms in Europe: striking the balance. (pp. 213-242). (Social Europe series; No. 23). Antwerp: Intersentia. [details]

2009

 • van Hoek, A., & Hendrickx, F. (2009). International private law aspects of dispute settlement related to transnational company agreements: final report. Brussels: European Commission. [details] [PDF]

2016

 • van Hoek, A. (2016). Internationaal privaatrecht in / en de interne markt - het blijft tobben?! Nederlands Internationaal Privaatrecht, 34(2), 223-225. [details]

2015

 • van Hoek, A. A. H., (2015). Case note: HR (Over een vonnis dat vastzat in de Russische pijplijn), No. ECLI:NL:HR:2014:2838; ECLI:NL:PHR:2014:530, Sep 26, 2014. (Ars Aequi; Vol. 2015). [details]

2014

 • van Hoek, A. A. H. (2014). Artikelsgewijs commentaar Vo 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. In L. G. Verburg (Ed.), Arbeidsovereenkomst (losbladig). Deventer: Kluwer. [details]
 • van Hoek, A. A. H. (2014). Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (EVO) (Uittreksel). In J. M. van Slooten, M. S. A. Vegter, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 8e dr.. (pp. 1229-1232). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
 • van Hoek, A. A. H. (2014). Verordening (EG) Nr. 593/2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) (Uittreksel). In J. M. van Slooten, M. S. A. Vegter, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 8e dr.. (pp. 1197-1227). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
 • van Hoek, A. A. H., (2014). Case note: HvJ EU (zaak C-184/12: United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV/Navigation Maritime Bulgare: Beëindigingsvergoedingen voor handelsagenten en algemeen belang: De uitspraak van het HvJ EU in de zaak Unamar nader beschouwd), No. ECLI:EU:C:2013:663, Oct 17, 2013. (Ars Aequi; Vol. 2014). [details] [PDF]
 • Dorssemont, F., & van Hoek, A. (2014). Commentaar op Rome II-Verord. (Art. 9). In I. Couwenberg, A. Hansebout, & L. Vanfraechem (Eds.), Internationaal privaatrecht. (pp. 499-504). (Duiding; No. 2014). Brussel: Larcier. [details]

2012

 • van Hoek, A. A. H. (2012). Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (EVO) (Uittreksel). In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 7e dr.. (pp. 895-898). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
 • van Hoek, A. A. H. (2012). Verordening (EG) Nr. 593/2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) (Uittreksel). In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 7e dr.. (pp. 873-894). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
 • van Hoek, A. A. H. (2012). Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Verordening) (Uittreksel). In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 7e dr.. (pp. 915-935). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
 • van Hoek, A. A. H., (2012). Case note: CJEU (Pammer and Alpenhof - Grand Chamber 7 December 2010, joined cases 585/08 and 144/09, not yet published), Dec 07, 2010. (European Review of Contract Law; Vol. 2012).DOI: 10.1515/ercl-2012-0093 [details]
 • van Hoek, A. A. H., (2012). Case note: HvJ EU (Grote kamer) (gevoegde zaken C-509/09 (eDate Advertising GmbH tegen X) en C-161/10 (Olivier Martinez en Robert Martinez tegen MGN Limited): eDate advertising: de Europese oplossing voor het probleem van 'libel tourism'?), Oct 25, 2011. (Ars Aequi; Vol. 2012). [details]
 • van Hoek, A. A. H., (2012). Case note: HvJ EU (zaak C384/10: Voogsgeerd/Navimer: het toepasselijk recht op arbeidsovereenkomsten in de zeevaart), No. 2, Dec 15, 2011. (Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht; Vol. 2012, No. 2). [details]

2011

 • Hesselink, M., van Hoek, A., Loos, M., & Salomons, A. (2011). Voorwoord. In M. Hesselink, A. van Hoek, M. Loos, & A. Salomons (Eds.), Het groenboek Europees contractenrecht: naar een optioneel instrument?. (pp. 5-6). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
 • van Hoek, A. A. H., (2011). Case note: HvJ EU (Heiko Koelzsch tegen Groothertogdom Luxemburg: LJN: AB8119, zaak C-29/10), Mar 15, 2011. (Ars Aequi; Vol. 2011). [details]

2010

 • Eijsbouts, W. T., Jans, J. H., Prechal, A., Senden, L. A. J., van Hoek, A. A. H., Kuijper, P. J., ... Vogelaar, F. O. W. (2010). Europees recht, algemeen deel: sinds het Verdrag van Lissabon. - 3e dr. Groningen: Europa Law Publishing. [details]
 • van Hoek, A. A. H. (2010). Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (EVO): uittreksel. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr.. (pp. 819-821). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
 • van Hoek, A. A. H. (2010). Verordening (EG) nr. 44/2001betreffende de rechterlijke bevoegdheid, der erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Verordening): uittreksel. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr.. (pp. 837-862). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
 • van Hoek, A. A. H., (2010). Case note: HvJ EG (Zaak C-180/06: Renate Ilsinger/Martin Drescher: [internationale bevoegdheid van de rechter, begrip consumentenovereenkomst, continuïteit EEX/Brussel I Verordening]), May 14, 2009. (Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken; Vol. 2010). [details]

2008

 • van Meerten, H., van Hoek, A., Overkleeft-Verburg, M., van Harten, H., van de Gronden, J., van den Berghe, P., ... Saanen, N. (2008). The Netherlands: the New Services Directive of the European Union: hopes and expectations from the angle of a (further) completion of the internal market [country report]. In H. F. Koeck, & M. M. Karollus (Eds.), FIDE XXIII Kongress, Linz 2008: Kongress-Publikationen = FIDE XXIII Congress, Linz 2008: congress publications. - Vol. 3: Die neue Dienstleistungsrichtlinie der Europäischen Union: Hoffnungen und Erwartungen angesichts einer (weiteren) Vervollständigung des Binnenmarkets: Wien 2008 = The new services directive of the European Union: hopes and expectations form the angle of a (further) completion of the internal market: Vienna 2008. (pp. 241-278). Baden-Baden: Nomos [etc.]. [details]

2013

 • van Hoek, A. A. H. (2013). "Managing legal diversity": over de rol van het internationaal privaatrecht in de moderne samenleving. (Oratiereeks). Amsterdam: Vossiuspers UvA. [details] [PDF]

2016

 • van Hoek, A. A. H. (2016). Finding a legal framework for transnational collective agreements through private international law. (Amsterdam Law School Legal Studies research paper; No. 2016-12). Amsterdam: Centre for the Study of European Contract Law, University of Amsterdam. DOI: 10.2139/ssrn.2744595 [details]

Boekredactie

 • Beekhoven van den Boezem, F. E. J., & van Hoek, A. A. H. (2014). Forumshopping. (Preadviezen uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht; No. 2014). Zutphen: Uitgeverij Paris. [details]
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.
 • Hof Den Bosch
  Raadsheer- Plaatsvervanger

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen