Fotograaf: onbekend

mw. drs. A.J. (Agaath) Homminga


 • Faculteit der Geesteswetenschappen
  Bureau departement WB
 • Bezoekadres
  BG 2
  Turfdraagsterpad 15  Amsterdam
  Kamernummer: 0.20
 • Postadres:
  Turfdraagsterpad  9
  1012 XT  Amsterdam
 • A.J.Bronkhorst-Homminga@uva.nl
  T: 0205254508

Bestuurssecretaris FGw

Van 1 mei 2007 tot 1 augustus 2012 is Agaath Bronkhorst-Homminga werkzaam geweest als bestuurssecretaris bij de Faculteit der Geesteswetenschappen. In deze functie was zij onder meer verantwoordelijk voor:
- organisatie, voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen van het dagelijks bestuur van de faculteit (DB) en het facultair bestuursberaad (FBB);
- organisatorische en inhoudelijke ondersteuning van de decaan bij diverse andere (universitaire) bestuurlijke overleggen (PBO, periodieke overleggen met afdelingen);
- optreden als eerste aanspreekpunt voor bestuursaangelegenheden;
- leidinggeven aan het geclusterd secretariaat van het Faculteitsbureau; 

Hoofd Bedrijfsvoering Wijsbegeerte

Sinds 1 augustus 2012 is Agaath (Bronkhorst-)Homminga Hoofd Bedrijfsvoering voor de afdeling Wijsbegeerte (na 1 jaar als plaatsvervanger). Locatie:  kamer nr. 2.04A,  in het gebouw aan de Oude Turfmarkt 141-147, ingang 141, BG-terrein. Tel. 4508. In deze functie is zij verantwoordelijk voor:
- beleidsadvisering departementsbestuur Wijsbegeerte
- personeelsmanagement
- financieel management
- ICT, facilitaire zaken en huisvesting
- leidinggeven OBP Wijsbegeerte

 

 

 • Geen nevenwerkzaamheden

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen