dhr. B. (Bas) Hoorneman


  • Faculteit der Geesteswetenschappen
    Capaciteitsgroep Philosophy and Public Affairs
  • Bezoekadres
    Oude Turfmarkt 141  Amsterdam
    Kamernummer: 3.01
  • Postadres:
    Oude Turfmarkt  141
    1012 GC  Amsterdam
  • B.Hoorneman@uva.nl

2009

  • Hoorneman, B. (2009). De volledig geïnformeerde actor en ik: reflecties op normativiteit en psychologie. In P. Rijpkema, G. van Donselaar, B. Verbeek, & H. Wijsbek (Eds.), Als vuur: opstellen voor Govert den Hartogh ter gelegenheid van zijn emeritaat. (pp. 53-72). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.

Geen nevenwerkzaamheden bekend

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen