mw. M.P. (Milou) van Hout MA


 • Faculteit der Geesteswetenschappen
  Capaciteitsgroep Europese studies
 • Bezoekadres
  Oost-Indisch Huis
  Kloveniersburgwal 48  Amsterdam
  Kamernummer: D 3.03
 • Postadres:
  Kloveniersburgwal  48
  1012 CX  Amsterdam
 • M.P.vanHout@uva.nl

Milou van Hout (1989) is als promovenda verbonden aan de Amsterdam School for Regional, Transnational and European Studies (ARTES). Haar onderzoeksinteresses liggen in de moderne Europese geschiedenis, literatuur en cultuur, met een thematische focus op processen van (nationale en regionale) identiteit, geschiedenis en herinnering en grenslanden in zuid-oost Europa. Eerder werkte ze als docent bij de afdeling Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Utrecht, waar ze doceerde in moderne Europese geschiedenis bij de opleidingen Geschiedenis, Taal & Cultuur Studies en Liberal Arts and Sciences. Milou van Hout studeerde Geschiedenis en Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam en de Università degli Studi di Firenze.

Haar onderzoeksproject, gefinancierd door het NWO, analyseert de ontwikkeling en constructie van kosmopolitische beeldvorming en representaties van cultureel burgerschap in Trieste (Italië) en Rijeka (Kroatië), tegen de achtergrond van de multinationale geschiedenis en geopolitiek in de regio.

 

Onderzoeksthema's

 • kosmopolitisme
 • cultureel burgerschap
 • regionale, nationale en stedelijke identiteiten
 • borderlands
 • herinnering en erfgoed

 

Gelieerde instituten

 • Ambassadeur van het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome (KNIR)
 • Promovendi Raad Huizinga Instituut

 

 • ARTES Amsterdam School for Regional, Transnational and European Studies
 • ACCESS EUROPE
 • Huizinga Instituut Onderzoeksschool voor cultuurgeschiedenis
 • CCHR Utrecht University Cultures, Citizenship and Human Rights

 

 

PhD project

Re-discovering cosmopolitan Trieste and Rijeka: imagining new forms of cultural citizenship in urban borderlands.

Dit onderzoeksproject analyseert kosmopolitische beeldvorming en uitingen van cultureel burgerschap in Trieste (Italië) en Rijeka (Kroatië) tegen de achtergrond van de culturele diversiteit en politieke geschiedenis van de steden. Het omgaan met multi-ethnische diversiteit is een van de moeilijkste sociale, politieke en culturele uitdagingen van Europa, zowel in het heden als verleden. Dit is zeer kenmerkend voor de Adriatische regio rond het Italiaans-Kroatische grensgebied. En het zijn in het bijzonder de Adriatische steden Trieste en Rijeka die, als culturele en politieke centra van deze grensregio, een unieke setting vormen voor het bestuderen van de uitdagingen die culturele diversiteit met zich mee brengt.

    Als gevolg van de geopolitieke grensverschuivingen, van nationalistische spanningen en van hedendaagse migratiestromen in de regio zijn Trieste en Rijeka bij uitstek ontwikkeld tot plaatsen met een multinationale samenleving. De steden kennen een lange geschiedenis van conflict, maar staan tegelijkertijd bekend om hun veronderstelde unieke identiteit, waarbij ze zich afzetten tegen de omringende staten. Vanaf het einde van de jaren 1980 wordt Trieste in de reflecties van academici, lokale kunstenaars en schrijvers en Europese politici steeds meer gerepresenteerd als een plek van multi-etnisch samenleven en uitwisseling: een stad waar een kosmopolitische identiteit is waar te nemen.

    Hoewel Trieste en Rijeka als voormalige ’zustersteden’ een parallelle geschiedenis kennen, is het nu vooral Trieste dat in de wetenschappelijke literatuur en door de Europese politiek gezien wordt als een karakteristieke plek dat als voorbeeld dient hoe om te gaan met culturele diversiteit, in de regio en in Europa.  Dit onderzoeksproject analyseert kosmopolitische beeldvorming en uitingen van cultureel burgerschap in Trieste en Rijeka in relatie tot de cultureel diverse en politieke geschiedenis van de steden. Het onderzoeken van de verschillende kosmopolitische ontwikkeling van Trieste en Rijeka kan zo inzichten bieden in hoe kosmopolitische beeldvorming van stedelijke identiteit zich verhoudt tot hedendaagse uitdagingen van cultureel diverse samenlevingen. Het project wil zo nieuwe inzichten bieden in hoe stedelingen alternatieve vormen van burgerschap construeren en hoe stedelingen omgaan met culturele diversiteit. Daarmee beoogt het project bij te dragen aan discussies over het omgaan met diversiteit in een snel veranderend Europa.

 • Geen nevenwerkzaamheden

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen