Fotograaf: onbekend

dhr. dr. P.A. (Paul) van Hooft


 • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  Programmagroep: Political Economy and Transnational Governance
 • Bezoekadres
  Nieuwe Achtergracht 166  Amsterdam
 • Postadres:
  Postbus  15578
  1001 NB  Amsterdam
 • p.a.vanhooft@uva.nl

Paul van Hooft is een research affiliate bij de PETGOV programmagroep van Universiteit van Amsterdam en een docent bij de afdeling Politicologie van Universiteit Leiden. In 2016-2017 zal hij een Max Weber Fellow zijn bij de European University Institute in Florence.

Zijn onderzoeksinteressen bevatten onder andere: grand strategy; buitenlands beleid; defensiebeleid; multipolariteit; transatlantische betrekkingen; militaire interventies; nationale veiligheidsinstituties en besluitvorming; civiel-militaire betrekkingen; lessen van het verleden en historische erfenissen.

 

Onderzoek

Proefschrift

Paul van Hooft is in 2015 gepromoveerd op het proefschrift: The Future in the Past: Victory, Defeat, and Grand Strategy in the US, UK, France and Germany. Hierin onderzocht hij de gevolgen van overwinning en nederlaag op de mate waarin staten militaire of diplomatieke middelen gebruiken.

Het proefschrift heeft de 2016 jaarprijs gewonnen van de Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek en de Vereniging voor Politieke Wetenschappen voor beste proefschift.

Het onderzoek richtte zich op de staten die deelnamen aan de Tweede Wereldoorlog en ging dieper in op de gevolgen van de oorlog op het strategisch denken in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, en Duitsland. Het onderzoek bestond uit historische analyse, counterfactual gedachtenexperimenten, regressieanalyse, inhoudsanalyse van beleidsdocumenten, en vijftig interviews met Amerikaanse, Britse, Franse, en Duitse beleidsmakers.

Het proefschrift laat zien dat overwinning staten eerder geneigd maakt om militaire middelen in te zetten en dat het hun bereidheid vermindert om multilaterale diplomatie te gebruiken, terwijl nederlaag in oorlog het tegenovergestelde bereikt. Oorlog beïnvloeden ook de legitimiteit en invloed van beleidsmakers, en versterken daarmee de lessen van het verleden. Het onderzoek maakte duidelijk dat vooral de Tweede Wereldoorlog het strategisch denken van Westerse staten sterk heeft bepaald en dat de effecten daarvan ook zeventig jaar later nog voortduren.

Kortom, overwinning en nederlaag in totale oorlog brengen daardoor langdurige patronen van nationaal strategisch gedrag tot stand. Hierdoor onstaan soms sneller conflicten, maar worden in andere gevallen gevaren  groter en moeilijker op te lossen. Beide patronen zijn belangrijk om te begrijpen, aangezien de wereld in de eerste decennia van de 21e eeuw snel verandert. De ontwikkelingen zijn legio: onophoudelijk conflict in het Midden-Oosten; toenemende spanningen in Azië; en de terugkeer van machtspolitiek in Europa. Vastgeroeste manieren om de wereld te beschouwen zijn dan een risico.

 

Huidig onderzoek

Paul van Hooft werkt momenteel aan een aantal projecten die voortkomen uit zijn doctoraal onderzoek. Een daarvan gaat uitgebreid de strategische keuzes van Westerse staten tijdens de Koude Oorlog en daarna.  Paul is in het bijzonder geïnteresseerd in hoe de veranderende machtsverhoudingen in het internationale system – oftewel multipolariteit – interacteren met binnenlandse instituties en politiek.De terugkeer van nationalisme en de toenemende weerstand tegen eliten spelen daar een grote rol bij. Daarnaast is hij geïnteresseerd in Amerikaans beleid en het buitenlandbeleid van Europa in het algemeen, en in het bijzonder van Groot-Brittannïe, Nederland, Duitsland en Frankrijk.

De onderliggende vragen zijn steeds dezelfde: of en hoe beleidsmakers dreigingen juist waarnemen; hoe zij de samenleving mobiliseren of daarin falen; wat goed beleid is; waarom staten blunders begaan.

 

Professionele en academische achtergrond

Paul van Hooft werkte als beleidsanalist bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies (HCSS). Voor de UVA doceerde hij drie vakken over grand strategy en Amerikaans-Europese betrekkingen. Paul is nu lid van de Political Economy and Transnational Governance (PETGOV) programmagroep.

 

2014

 • van Hooft, P. A. (2014). Finance and Force? Accountability Deficits of Transnational Networks in Financial and Security Policy. In ECPR 2014 Joint Sessions, Salamanca, April 2014. [details]
 • van Hooft, P. A. (2014). Transatlantic differences structured in state, society and the armed forces relations. In International Studies Association (ISA) Annual Conference, Toronto, March 29 2014. [details]
 • van Hooft, P. A., & Onderco, M. (2014). Informal non-proliferation regimes: the trade-off between security and autonomy. In 2014 International Studies Association (ISA) Annual Conference, Toronto, March 28 2013. [details]

2012

 • van Hooft, P. (2012). Multipolarity, multilateralism, and strategic competition. (GR:EEN-GEM doctoral working papers series; No. 5). Bruxelles: GEM PhD School. [details]

2007

 • van Hooft, P. A. (2007). De Europese paradox: nederlaag- en overwinningsculturen in drie Europese stromingen. Vrede en Veiligheid, 36(1). [details]

2005

 • Aarts, P. W. H., Eisenloeffel, G., & van Hooft, P. A. (2005). Cultuur en strategie:de Verenigde Staten en het Iraakse fiasco. Vrede en Veiligheid, 34(2), 194-213. [details]
 • Aarts, P., Eisenloeffel, G., & van Hooft, P. (2005). Het Iraakse fiasco: strategie, cultuur en de mogelijkheid om te leren. Internationale Spectator, 59(1), 45-49. [details]

2009

 • de Spiegeleire, S., van Hooft, P., Culpepper, C., & Willems, R. (2009). Closing the loop: towards strategic defence management. The Hague: The Hague Centre for Strategic Studies. [details]

2015

 • van Hooft, P. A. (2015). The future in the past: Victory, defeat, and grand strategy in the US, UK, France and Germany [details / files]

Prijs

 • van Hooft, P.A. (2016): Prize for Best Dissertation from the Dutch-Belgian Political Science Association (for: The Future in the Past: Victory, Defeat, and Grand Strategy in the US, UK, France and Germany, UvA, 27-1-2015).

Andere

 • van Hooft, P.A. (participant) (2-4-2012 - 6-4-2012): Panel "Advancing Strategic Culture", for International Studies Association (ISA) Annual Conference (participating in a conference, workshop, ...).

Spreker

 • van Hooft, P.A. (invited speaker) (24-9-2012): Guest lecture "American Grand Strategy", at University of Maastricht, course on American Foreign Policy (SSC3036), coordinator Roberta Haar, Maastricht.
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.

Geen nevenwerkzaamheden bekend

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen