mw. prof. mr. A.E.H. (Annelies) Huygen


 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Staats- en bestuursrecht
 • Bezoekadres
  Oudemanhuispoort
  Oudemanhuispoort 4-6  Amsterdam
 • Postadres:
  Oudemanhuispoort  4-6
  1012 CN  Amsterdam
 • A.E.H.Huygen@uva.nl
  T: 0205253451

2015

 • Huygen, A. (2015). Beleid voor innovaties in de elektriciteitssector. TPEdigitaal, 9(2), 62-78. [details] [PDF]

2013

 • Lavrijssen, S., & Huygen, A. (2013). De warmteconsument in de kou: een juridische en economische analyse van de positie van de warmteconsument. Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 61(6), 248-2680. [96]. [details]

2013

 • Huygen, A. E. H., (2013). Case note: CBb (AWB 11/1015 t/m 11020 en 11023/1034, LJN BY2307: Een efficiënte wijze om tot efficiëntie te komen? Het CBb over GTS-tarieven), Nov 08, 2012. (Nederlands Tijdschrift voor Energierecht; Vol. 2013). [details]

2009

 • Huygen, A., Rutten, P., Huveneers, S., Limonard, S., Poort, J. P., Leenheer, J., ... Helberger, N. (2009). Ups and downs: economic and cultural effects of file sharing on music, film and games. (TNO-rapport; No. 34782). Delft: TNO [etc.]. [details] [PDF]
 • Huygen, A., Rutten, P., Huveneers, S., Limonard, S., Poort, J. P., Leenheer, J., ... Helberger, N. (2009). Ups and downs: economische en culturele gevolgen van file sharing voor muziek, film en games. (TNO-rapport; No. 34782). Delft: TNO [etc.]. [details] [PDF]

2015

 • Huygen, A., & Donker, J. (2015). Experimenten met flexibilisering hard nodig. Energie+, 2015(4), 9-11. [details]
 • Boonstra, B., Ooms, M., Huygen, A., Rhomberg, W., Budde, B., Boelman, V., ... Mohamad Hassan, N. (2015). Social innovation in energy supply: state of the art summary. SI Drive. [details] [PDF]
 • Donker, J., Huygen, A., Westerga, R., & Weterings, R. (2015). Naar een toekonstbestendig energiesysteem: flexibiliteit met waarde. (TNO-rapport; No. 2015 R11144). Delft: TNO innovation for life. [details] [PDF]
 • Ooms, M., Boonstra, B., & Huygen, A. (2015). Social Innovation Practices in Energy Supply. (Policy brief Energy Supply). SI Drive. [details] [PDF]

2014

 • Huygen, A. (Author). (2014). Nieuwe netwerkdiensten vragen om nieuwe tarieven. Energeia. [details]
 • Huygen, A. (2014). Reactie op: Verticale splitsing in de energiesector. Economisch-Statistische Berichten, 99(4678), 78. [details]
 • Huygen, A. (2014). Wat is flexibiliteit waard? Energie+, 2014(1), 12-17. [details]
 • Huygen, A., & Huitema, G. (2014). Experimenteren met de energierekening. Energie+, 2014(2), 20-22. [details]

2011

 • Akerboom, S., Buist, G., Huygen, A., Ottow, A., & Pront-van Bommel, S. (2011). Smart grid pilots: handvatten voor toepassing van wet- en regelgeving. - Dl. 1: Praktisch overzicht naar aanleiding van praktijkvragen. Amsterdam, Delft, Utrecht: Agentschap NL, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. [details] [PDF]
 • Akerboom, S., Buist, G., Huygen, A., Ottow, A., & Pront-van Bommel, S. (2011). Smart grid pilots: handvatten voor toepassing van wet- en regelgeving. - Dl. 2: Naslag: achtergrond en verdieping. Amsterdam, Delft, Utrecht: Agentschap NL, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. [details] [PDF]
 • Huygen, A., Lavrijssen, S., de Vos, C., & de Wit, J. (2011). De bescherming van de consument op grond van de Warmtewet: een onderzoek naar de juridische en economische gevolgen van de gewijzigde Warmtewet voor de positie van de consument. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Centrum voor Energievraagstukken [etc.]. [details / files]
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.

Geen nevenwerkzaamheden bekend

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen