Fotograaf: onbekend

mw. dr. A.M.J.H. (Antoinette) Huijbers


 • Faculteit der Geesteswetenschappen
  Capaciteitsgroep Archeologie
 • Bezoekadres
  BG 1
  Turfdraagsterpad 9  Amsterdam
 • Postadres:
  Turfdraagsterpad  9
  1012 XT  Amsterdam
 • A.M.J.H.Huijbers@uva.nl

Curriculum Vitae

Op 9 september 1963 zag ik het licht in Beek en Donk (Noord-Brabant). Vanaf 1982 ben ik actief betrokken in de archeologie. Tussen 1982 en 1987 was ik als amateur-archeoloog actief, waarna ik in 1987 archeologie ging studeren aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1988 begon ik aan de studie culturele pre- en protohistorie aan het Instituut voor Prae- en Protohistorie Albert Egges van Giffen (IPP; nu AAC) van de Universiteit van Amsterdam, met als doel geschoold te worden in de middeleeuwse archeologie. Lag tot circa 1989 de nadruk in mijn onderzoeksinteresse op de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd (1300-1800), vanaf dat jaar kwam de Volle Middeleeuwen (900-1300) centraal te staan. Als student werden onder mijn leiding diverse opgravingen uitgevoerd te Lieshout en Beek en Donk waardoor ik kennis kon nemen van de volmiddeleeuwse rurale nederzettingsarcheologie van Zuid-Nederland. In 1996 kreeg ik de kans de Volle Middeleeuwen te onderzoeken in het kader van een promotie-onderzoek. Ik richtte mij op de sociaalculturele interpretatie van de samenstelling en lay-out van boerenervenop basis van archeologisch, antropologisch en historisch onderzoek. Op 1 juni 2007 kon ik het verslag van dat onderzoek in het openbaar verdedigen. Voorafgaande aan mijn promotie was ik tussentijds werkzaam als assistent-archeoloog bij de provincie Noord-Brabant en als docent middeleeuwse archeologie aan de UvA. Tussen 2006 en 2010 verrichte ik onderzoek naar middeleeuwse groepsculturen in de Meierij van 's-Hertogenbosch.

Actueel onderzoek

Als gastonderzoeker op het Amsterdams Archeologisch Centrum houd ik mij thans bezig met de studie van materiele en immateriele cultuurprocessen in de Volle Middeleeuwen (900-1300). In dat kader werk ik aan drie publicaties. In de eerste plaats een studie over de omgang met muntgeld in de Volle Middeleeuwen op basis van archeologische en geschreven bronnen. In de tweede plaats een publicatie over rurale nederzettingen en cultuurprocessen in de Volle Middeleeuwen in Noordwest-Europa. In de derde plaats een studie over de ontwikkeling van volmiddeleeuwse huizen in relatie tot de ontwikkeling van sociaalculturele netwerken. Daarnaast werk ik aan een verslag van de in 1990 en 1991 uitgevoerde nederzettingsopgraving Beek en Donk-Oude Toren.

Onderzoeksinteresses

Bewoning en samenleving van het Europese platteland in de Volle Middeleeuwen op basis van archeologische en geschreven bronnen

Theoretische debatten in de antropologie, sociologie, psychologie, archeologie en geschiedenis

De koppeling tussen archeologische theorie en de veldwerk- en analysepraktijk van opgravingen

De studie van genderopvattingen in heden en verleden

Archeologisch en historisch onderzoek van beekdallandschappen in pleistoceen Nederland

De archeologie en geschiedenis van Beek en Donk en Lieshout

Belangrijkste eigen publicaties

Huijbers,   A. (T.), 1986: Muntvondsten in Beek en Donk. In: D'n Tesnuzzik 6, nr. 2, 3-5.

Huijbers, A. (T.), 1988: Het huizenkomplex van Rogier Monicx I t/m III. In: D'n Tesnuzzik 8, nr. 1, 16-23, nr. 2, 16-25, nr. 3, 10-21.

Huijbers, A. (T.), 1990a: Sporen van Middeleeuwse bewoning in de Karstraat. In: D'n Tesnuzzik 10, nr. 2, 15-21.

Huijbers, A. (T.), 1990b: Prehistorie: Beek en Donk. In: W.J.H. Verwers (red.), Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1988-1989. In: Brabants Heem 42, 143-146.

Huijbers, A. (T.), 1991: Lieshout. In: W.J.H. Verwers (red.), Archeologische Kroniek van Noord-Brabant. In: Brabants Heem 43, 150-151.

Huijbers, A. (T.), 1994: Middeleeuwen: Beek en Donk. In: W.J.H. Verwers (red.), Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1992. In: Brabants Heem 46, 33-37.

Huijbers, A. (T.), 1995: De Archeologie van de Villa. Tracering en ruim-telijke omschrijving van tiende en elfde-eeuwse domaniale landgoederen in   het stroomgebied van de Aa. Deel I: landschap, bewoning en nederzettingsnamen. In: Helmonds Heem 21, 129-186.

Huijbers, A. (T.), 1998: De biografie van hetplatte land. In T. Thelen (red.), D'nBroekkant. Geschiedenis van landschap en bewoning .   Laarbeek, 16-42.

Huijbers, T., 2002: De archeologie van de villa II, deel 1. Sporen van een lokale elite in Beek in de Volle en Late Middeleeuwen en de      betekenis van de patroonheilige van de Beekse kerk. In: D'n Tesnuzzik 22, nr. 3, 19-40.

Huijbers, A. (T.), 2004a: Van Jan van Gestel tot de Beekse Akkers. Verleden, heden en toekomst van de archeologie in Beek en Donk (1930-2020). In: D'n Tesnuzzik 24, nr. 1, 13-61.

Huijbers, A. (T.), 2004b: De vele dimensies van natte gebieden in de Middeleeuwen. 'Zand-Brabant' en de microregio Laarbeek-Helmond centraal. In: F. Gerritsen/E. Rensink (red.), Beekdallandschappen in archeologisch perspectief. Een kwestie van onderzoek en monumentenzorg . Amersfoort, 103-119

Huijbers, A.M.J.H., 2006: De archeologie van een nat cultuurlandschap. Onderzoek in het tracé van de PW 205, provincie Noord-Brabant (Helmond, Aarle-Rixtel, Beek en Donk) . Amsterdam (Amsterdams Archeologisch Centrum publicaties 40).

Huijbers, A.M.J.H., 2007: Metaforiseringen in beweging. Boeren en hun gebouwde omgeving in de Volle Middeleeuwen in het Maas-Demer-Scheldegebied . Proefschrift Universiteit van Amsterdam.

Huijbers, A., 2010: Central places in the confluence area of the rivers Dieze, Dommel and Aa during the Roman and Medieval Period. A   Long-Term Perspective. In: Medieval and Modern Matters 1 (2010), 197-268.  

Huijbers, A., 2012: Peasant Culture of the Meuse-Demer-Scheldt region during the High Middle Ages. Perception schemes and domestic cycles. In: Medieval and Modern Matters 2 (2011), 89-119.

Arts, N./A. Huijbers/K. Leenders/J. Schotten/H. Stoepker/F. Theuws/A. Verhoeven, 2007: Nationale onderzoeksagenda archeologie - hoofdstuk 22, De Middeleeuwen en Vroegmoderne tijd in Zuid-Nederland. Amersfoort http://www.noaa.nl/content/toc/balk1-4-22.asp

Publicaties over mij

Dijk, M., van, 2007a: Scherven brengen geluk. In: Folia  60, nr. 31, d.d. 01-06-2007, 14-15. 
http://www.folia.nl/archief/Folia%20Jaargang%2060/Folia31_60.pdf    
 
Dijk, M., van, 2007b: Het geheim. In: Torpedo 2, 127-142.

2007

 • Arts, N., Huijbers, A., Leenders, K., Schotten, J., Stoepker, H., Theuws, F., & Verhoeven, A. (2007). De Middeleeuwen en vroegmoderne tijd in Zuid-Nederland. In Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA). [details] [PDF]

2007

 • Huijbers, A. M. J. H. (2007). Metaforiseringen in beweging : boeren en hun gebouwde omgeving in de volle Middeleeuwen in het Maas-Demer-Scheldegebied Amsterdam: in eigen beheer [details]
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.

Geen nevenwerkzaamheden bekend

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen