Fotograaf: Liesbeth Dingemans

dhr. prof. mr. H.M. (Huib) de Jong


 • Bestuur en Bestuursstaf
 • Bezoekadres
  Maagdenhuis
  Spui 21  Amsterdam
 • Postadres:
  Postbus  19268
  1000 GG  Amsterdam
 • Secretaresse: Lisette Visser
  secretariaatrector-hva@hva.nl
  T: +31 (0)20 595 2341

De heer De Jong (1954) is sinds 1 maart 2013 lid van het College van Bestuur. Hij is tevens rector van de Hogeschool van Amsterdam

De heer De Jong begon zijn loopbaan bij de Universiteit Twente (UT) als universiteit docent en werd daar in 1991 benoemd tot hoogleraar Algemene beginselen van het recht. Na een periode als decaan van de toenmalige faculteit Bestuurskunde, werd hij in de periode 2000-2004 lid van het College van Bestuur van de UT. In 2006 stapte hij over naar de Hogeschool Utrecht en vervulde daar de functie van vicevoorzitter van het College van Bestuur.

De heer De Jong studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). In 1989 is hij bij de Universiteit Twente (UT) gepromoveerd op een proefschrift over de kwaliteit van het lokale bestuur in Nederland.

 • Onderwijs- en onderzoeksbeleid
 • Benoemingsbeleid lectoren
 • Studentenbeleid, inclusief aansluiting mbo-hbo
 • Internationalisering
 • Valorisatiebeleid vanuit onderzoek
 • Centrale Medezeggenschapsraad (CMR)
 • Lokaal overleg
 • Hogeschool Commissie Onderwijs, Raad van Lectoren
 • Algemene Ledenvergadering Vereniging Hogescholen
 • Studentzaken/StudentenServices
 • HRM-beleid
 • Lokaal overleg UvA
 • Benoemingsbeleid topkader HvA
 • Amsterdam Economic Board 

 

 • Gedragscode Hoger Onderwijs
  Plaatsvervangend lid van de Landelijke Commissie
 • Universiteit Twente
  Hoogleraar aan de faculteit Management & Bestuur
 • Code Goed Onderwijsbestuur VO
  Voorzitter van de Klachtencommissie
 • Stichting Zestor
  Lid van Bestuur
 • HBO-Raad
  Lid van Strategische werkgroep praktijkgericht onderzoek
 • NMvNH
  Lid van de Raad van Advies
 • Stichting Karakter
  Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht en voorzitter van de Commissie Kwaliteit
 • HBO-Raad
  Lid van Bestuurscommissie ICT
 • Amsterdamse Onderwijs Opgaven
  Lid van Stuurgroep

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen