dhr. prof. dr. G.C.A. (Gerd) Junne


 • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  Programmagroep: Transnational Configurations, Conflict and Governance
 • Bezoekadres
  REC BC
  Nieuwe Achtergracht 166  Amsterdam
  Kamernummer: B9.12
 • Postadres:
  Postbus  15578
  1001 NB  Amsterdam
 • G.C.A.Junne@uva.nl

2011

 • Niemann, A., & Junne, G. (2011). Europa als normative Macht? In G. Simonis, & H. Elbers (Eds.), Externe EU-Governance. (pp. 103-131). (Governance; No. 8). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. DOI: 10.1007/978-3-531-93038-1_4 [details]

2010

 • Simonse, S., Verkoren, W., & Junne, G. (2010). NGO involvement in the Juba peace talks: the role and dilemmas of IKV Pax Christi. In T. Allen, & K. Vlassenroot (Eds.), The Lord’s Resistance Army: myth and reality. (pp. 223-241, 315-316). London: Zed Books. [details]

2009

 • Junne, G. (2009). Globalisierung: Öl auf das Feuer? In R. Ouaissa, & H. Zinecker (Eds.), Globalisierung: entgrenzte Welten versus begrenzte Identitäten?: Festschrift für Hartmut Elsenhans. (pp. 83-96). (Beiträge zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsforschung; No. 21). Leipzig: Leipziger Universitätsverlag. [details]
 • Junne, G. (2009). Integrating development studies in peace and security studies. In G. Molier, & E. Nieuwenhuys (Eds.), Peace, security and development in an era of globalization: the integrated security approach viewed from a multidisciplinary perspective. (pp. 49-70). (International relations studies series; No. 4). Dordrecht [etc.]: Nijhoff. [details]
 • Simonse, S., Verkoren, W., & Junne, G. (2009). NGO's en vredesbesprekingen: IKV Pax Christi in Noord-Oeganda. Vrede en Veiligheid, 38(1), 10-32. [details]

2008

 • Junne, G. (2008). Globalisering en democratische besluitvorming. Bestuurskunde, 17(4), 26-35. [details]

2009

 • Junne, G. C. A. (2009). Mediation vanuit internationaal perspectief. In A. F. M. Brenninkmeijer, H. J. Bonenkamp, K. van Oyen, & H. C. M. Prein (Eds.), Handboek mediation. - 4e dr.. (pp. 401-410). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]

2008

 • Gielen, A. J., & Junne, G. (2008). Evaluatie van antiradicaliseringsprojecten: hoe meet je of radicalisering wordt tegengegaan? In D. Verlet, & C. Devos (Eds.), Over beleidsevaluatie: van theorie naar praktijk en terug. (pp. 131-162). Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering. [details]
 • Junne, G. (2008). Fernunterricht aus Entwicklungsländern. In S. Bröchler, & H-J. Lauth (Eds.), Politikwissenschaftliche Perspektiven. (pp. 193-209). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. DOI: 10.1007/978-3-531-91179-3_10 [details]
 • Junne, G. (2008). Interactie tussen mondiale en nationale regelgeving. In T. Dietz, & F. den Hertog (Eds.), Van natuurlandschap tot risico-maatschappij. (pp. 196-200). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
 • Junne, G. (2008). Lokaal vredesbeleid. In R. in 't Veld, & M. Jansen (Eds.), Creatief omgaan met conflicten : opmerkingen over arrangementen voor het hanteren en beslechten van conflicten. (pp. 35-45). Den Haag: Veldwerk Beheer. [details]

2010

 • Junne, G. (2010). Designing peace: bricks and mortar of reconciliation. The Broker, 20, 30-33. [details] [PDF]

2009

 • Junne, G. (2009). Demographers do not see a 'clash of civilizations' [Review of: D. Senghaas (2002) The clash within civilisations: coming to terms with cultural conflicts; Y. Courbage, E. Todd (2007) Le rendez-vous des civilisations]. The Broker, 12[details]
 • Junne, G. (2009). Here to stay: authoritarianism in the Middle East. The Broker, 13, 4-7. [details]

2008

 • Junne, G. (2008). Conflict across cultures [Review of: M. LeBaron, V. Pillay (2006) Conflict across cultures: a unique experience of bridging differences]. Tijdschrift Conflicthantering, 8-9. [details]
 • Junne, G. (2008). Zonder minimale veiligheid geen ontwikkeling. In Afrika ter discussie: het afrikacongres 2008: bijdragen en uitkomsten. (pp. 109-113). Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken. [details]
 • Junne, G., & Kamphuis, B. (2008). Saffraanexport vanuit de Afghaanse papavereconomie. Economisch-Statistische Berichten, 93(4539), 440-442. [details]

2016

 • Borisenko, L. G. (2016). Arts-based peacebuilding: Functions of Theatre in Uganda, Kenya, and Zimbabwe [details] [PDF]
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.

Geen nevenwerkzaamheden bekend

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen