dhr. prof. mr. J.J.C. (Jan) Kabel

Informatierecht, in het bijzonder het recht van commerciële informatie
 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Informatierecht
 • Bezoekadres
  Korte Spinhuissteeg 3  Amsterdam
 • Postadres:
  Korte Spinhuissteeg  3
  1012 CG  Amsterdam
 • J.J.C.Kabel@uva.nl

2015

 • Kabel, J. J. C. (2015). Themanummer: openbaarheid van publiek bekostigde informatie en het auteursrecht. AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 39(3), 65-67. [details] [PDF]

2014

 • Kabel, J. J. C. (2014). Voorbaat of vermoeden? De rol van artikel 45d Auteurswet: Kanttekeningen bij het arrest NORMA/NLkabel. AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 38(3), 73-77. [details]

2013

 • Kabel, J. (2013). Handeldrijvende middenstand tegen Grijpgraag Grootkapitaal: markt intern Verlag GmbH en Klaus Beermann tegen Bondsrepubliek Duitsland. In M. J. Geus, A. W. Hins, Q. R. Kroes, A. J. Nieuwenhuis, E. C. Pietermaat, C. J. Turner, & D. Voorhoof (Eds.), 25 jaar Mediaforum, een blik vooruit via de achteruitkijkspiegel: 25 jaar rechtspraak media- en communicatierecht. (pp. 15-24). Amsterdam: Otto Cramwinckel. [details]
 • Kabel, J. (2013). Kleurige kleertjes of wereldleed: het is maar wat je ziet. In M. Balk, G. C. Boot, R. A. Dudok van Heel, R. H. C. Jongeneel, S. A. Rullmann, & A. J. J. Wissink (Eds.), Recht voor gewone mensen: aangeboden aan mr. J.A.J. Peeters bij zijn afscheid van de Rechtbank Amsterdam op 24 mei 2013. (pp. 157-165). [S.l.]: www.iusius.nl. [details] [PDF]

2012

 • Kabel, J. J. C. (2012). De betekenis van het arrest Luksan/Van der Let voor het Nederlandse auteursrecht: Commentaar bij Hof van Justitie EU 9 februari 2012, C-277/10. AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 36(5), 195-201. [details] [PDF]

2011

 • Kabel, J. J. C. (2011). Actieve openbaarmaking, bescherming van het privéleven en gegevensbescherming. Privacy & Informatie, 14(1), 28-33. [7]. [details]

2010

 • Kabel, J. J. C., Sips, E. E. M., & Thole, E. P. M. (2010). Klokkenluiders, interne meldregelingen, anonimiteit en privacy. Privacy & Informatie, 13(4), 179-182. [details]

2015

 • Kabel, J. (2015). Redactioneel: Het prinsesje onder de grondrechten. Privacy & Informatie, 18(6), 215. [183]. [details] [PDF]

2014

 • van Eijk, N. (Author), Roessler, B. (Author), Zuiderveen Borgesius, F. (Author), Oostveen, M. (Author), et al., . U. (Author), van Son, R. (Author), ... Taylor, L. (Author). (2014). Academics Against Mass Surveillance[details] [PDF]

2011

 • Ancion, P., Blokhuis, F., Doorman, L., van Eijk, N., Evelein, K., Helberger, N., ... van der Straaten, R. (2011). Mediadiensten op aanvraag en audiovisuele commerciële communicatie: eerste rapport van de Studiegroep Audiovisuele Commerciële Communicatie van de Vereniging voor Reclamerecht. [Rotterdam]: Vereniging voor Reclamerecht. [details] [PDF]
 • Antic, M., Lagemaat, A., van der Sloot, B., van Stekelenburg, M., & Kabel, J. (2011). LIDC Congress in Oxford 2011, 22-24 September 2011: question B: To what extent should on-line intermediaries (such as ISPs and operators of online market places) be responsible for the control or prohibition of unfair competitive practices (in particular sales of products contrary to the law) carried out on their systems? - Dutch national report. [S.l.]: International League of Competition Law. [details]
 • Cook, T., Handig, C., Mosing, M. W., Cermak, J., Acelin Lécuyer, L., Arroyo, J-P., ... Varanini, E. (2011). LIDC Congress 2011: report for congress: question B: To what extent should online intermediaries (such as ISPs and operators of online market places) be responsible for the control or prohibition of unfair competitive practices (in particular sales of products contrary to the law) carried out on their systems? [S.l.]: International League of Competition Law. [details] [PDF]

2009

 • Kabel, J. (2009). Boekman's bedenkingen. In D. J. G. Visser (Ed.), Commercieel portretrecht: 30 jaar 't Schaep met de 5 pooten. (pp. 23-29). Amstelveen: deLex. [details]
 • Kabel, J., & Kulk, S. (2009). Wie schrijft die blijft? De verhouding tussen uitgevers, redacteuren en hun schrijvers bij wijzigingen in het beleid van een uitgeversconcern. Amsterdam: Instituut voor Informatierecht. [details] [PDF]
 • van der Vlies, I. C., Kabel, J., & Idsinga, N. (2009). Kunst, recht en beleid. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]

2008

 • Brinkman, A. C. A., Vervloet, M., van Dijk, L., Dute, J. C. J., Kabel, J. J. C., & Friele, R. D. (2008). Evaluatie Reclamebesluit geneesmiddelen. (Programma evaluatie regelgeving; No. 26). Den Haag: ZonMw. [details] [PDF]
 • Kabel, J. (2008). Article 17: Sponsorship. In O. Castendyk, E. Dommering, & A. Scheuer (Eds.), European media law. (pp. 619-641). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. [details] [PDF]
 • Kabel, J. (2008). Audiovisual media services and the unfair commercial practices directive. IRIS Plus (English ed.), 2008(8), 2-8. [details] [PDF]
 • Kabel, J. (2008). De werkers van het woord verworden tot verwerkers. Nederlands Juristenblad, 83(35), 2226-2228. [details] [PDF]
 • Kabel, J. (2008). Naschrift. Nederlands Juristenblad, 83(43), 2701-2702. [2118]. [details]
 • Kabel, J. (2008). Van test naar waardering? Vergelijkend warenonderzoek in het internettijdperk. In N. A. N. M. Van Eijk, & P. B. Hugenholtz (Eds.), Dommering-bundel: Opstellen over informatierecht aangeboden aan prof. mr. E.J. Dommering. (pp. 169-188). Amsterdam: Otto Cramwinckel. [details] [PDF]
 • Kabel, J., & Kulk, S. (2008). Wie schrijft die blijft? De verhouding tussen uitgevers, redacteuren en hun schrijvers bij wijzigingen in het beleid van een uitgeversconcern. Amsterdam: IViR. [details] [PDF]
 • Kabel, J., & Scheuer, A. (2008). Article 12: Standards for advertising and teleshopping. In O. Castendyk, E. Dommering, & A. Scheuer (Eds.), European media law. (pp. 541-557). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. [details]
 • Alleweldt, F., Kabel, J., & ea, . U. (2008). Misleading practices of ‘directory companies’ in the context of current and future internal market legislation aimed at the protection of consumers and smes. Brussel: IMCO. [details] [PDF]
 • Batenburg, S. E., Schepers, K., Wiersma, C., Kabel, J. J. C., & Mom, G. J. H. M. (2008). Een nieuwe Auteurswet voor Suriname: achtergronden, internationale verdragen en bespreking van het concept-wetsvoorstel. Amsterdam: IViR. [details]

2016

 • Kabel, J. J. C., (2016). Case note: Rb. Amsterdam (C/13/602306/KG ZA 16-136: Van Huut / CRI Residence Amstelveen): Doemdenken?, No. 3, No. ECLI:NL:RBAMS:2016:1577, Mar 21, 2016. (AMI; Vol. 2016, No. 2). [details]
 • Kabel, J. J. C., (2016). Case note: Rb. Noord Holland, No. ECLI:NL:RBNHO:2016:7375, Aug 31, 2016. (AMI; Vol. 2016, No. 5). [details]
 • Kabel, J. J. C., (2016). Case note: Rb. Rotterdam (X / Interlynx), No. ECLI:NL:RBROT:2015:9825 , Dec 23, 2015. (AMI; Vol. 2016, No. 2). [details]
 • Kabel, J. J. C., (2016). Case note: Vzr. Rb. Amsterdam (Vincent Mentzel / InBev), No. ECLI:NL:RBAMS:2016:1482, Mar 18, 2016. (AMI; Vol. 2016, No. 3). [details]

2015

 • Kabel, J. J. C., (2015). Case note: Rb. Den Haag (Vzr.) (Brein/Google), No. 11, No. ECLI:NL:RBDHA:2015:11408; ECLI:NL:RBDHA:2015:12706, Oct 05, 2015. (AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht; Vol. 2015, No. 11). [details] [PDF]
 • Kabel, J. (2015). Het enige Nederlandstalige handboek over mediarecht [Bespreking van: D. Voorhoof, P. Valcke (2014) Handboek mediarecht. - 4e editie]. Mediaforum, 27(6), 210-213. [details] [PDF]

2014

 • Kabel, J. J. C., (2014). Case note: Hof Amsterdam (zaaknummer 200.111.568.01 KG: Telegraaf/NPO), No. 14, May 20, 2014. (AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht; Vol. 2014, No. 14). [details] [PDF]
 • Kabel, J. J. C., (2014). Case note: Rb. Amsterdam (IEPT20140827: LIRA/UPC c.s.), No. ECLI:NL:RBAMS:2014:5397, Aug 27, 2014. (AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht; Vol. 2014). [details]
 • Kabel, J. J. C., (2014). Case note: Rb. Rotterdam (zaaknummer/rolnummer 373220 / HA ZA 11-523: Rijneke/Stichting Rotterdam Media Fonds), No. 2-3, Nov 13, 2013. (AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht; Vol. 2014, No. 2-3). [details] [PDF]
 • Kabel, J., (2014). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden (IEPT 20131112: Gemeente Groningen/Milikowski), No. ECLI:NL:GHARL:2013:8518, Nov 12, 2013. (AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht; Vol. 2014). [details] [PDF]

2013

 • Kabel, J. J. C., (2013). Case note: HvJ EU (zaaknr. C-428/11, LJN BY1596: Purely Creative Ltd. e.a./OFT), No. 31, No. ECLI:NL:XX:2012:BY1596, Oct 18, 2012. (Intellectuele Eigendom & Reclamerecht; Vol. 2013, No. 31). [details]
 • Kabel, J., (2013). Case note: Hof Den Haag (IEPT 20130521, IEF 12689: Jacob Stobbe c.a./Adrina Produkties c.a.), May 21, 2013. (AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht; Vol. 2013). [details] [PDF]
 • Kabel, J., (2013). Case note: Rb. Groningen (Vzr.) (IEPT20130517: Efraïm Milikowski/Gemeente Groningen), May 17, 2013. (AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht; Vol. 2013). [details] [PDF]

2012

 • Kabel, J. J. C., (2012). Case note: Hof Amsterdam (zaaknummer 200.042.617/01: Maas/Armada), No. 19, Jul 05, 2011. (AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht; Vol. 2012, No. 19). [details] [PDF]

2011

 • Kabel, J. J. C., (2011). Case note: RCC (zaakrn. 2010/00516, LJN BQ2040: Swinglevend), No. 21, No. ECLI:NL:XX:2010:BQ2040, Nov 23, 2010. (Intellectuele Eigendom & Reclamerecht; Vol. 2011, No. 21). [details] [PDF]
 • Kabel, J. J. C., (2011). Case note: Rb. Zwolle-Lelystad (Vzr.) (zaaknummer/rolnummer 172577 / KG ZA 10-277, LJN BN7264: H/B), No. 4, Jul 14, 2010. (AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht; Vol. 2011, No. 4). [details] [PDF]

2010

 • Kabel, J. J. C., (2010). Case note: Rb. Breda (Hermans/Stichting Vredesduif: [zaaknummer / rolnummer: 208673 / KG ZA 09-520]), No. 3, Jul 18, 2009. (AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht; Vol. 2010, No. 3). [details]
 • Kabel, J., (2010). Case note: RCC (CB) (zaaknr. 2009/00346, LJN BM0768: Swinglevend), No. 19, Jul 16, 2009. (Intellectuele Eigendom & Reclamerecht; Vol. 2010, No. 19). [details] [PDF]

2009

 • Kabel, J. J. C., (2009). Case note: EHRM (13353/05: [Hachette Filipacchi Automobile en Dupuy/Frankrijk]), No. 54, Mar 05, 2009. (EHRC. European Human Right Cases; Vol. 2009, No. 54). [details]
 • Kabel, J. J. C., (2009). Case note: Rb. Haarlem (vzr.) ([Tele2/UPC]), No. 6, Jul 25, 2008. (Intellectuele Eigendom & Reclamerecht; Vol. 2009, No. 6). [details]
 • Kabel, J., (2009). Case note: EHRM (21132/05: [TV Vest As & Rogaland Pensjonistparti/Noorwegen]), No. 6, Dec 11, 2008. (Mediaforum; Vol. 2009, No. 6). [details]

2008

 • Kabel, J. J. C. (2008). Eerlijke handel: de beoordeling van misleidende reclame en andere oneerlijke handelspraktijken. Vakblad voor de MKB - Adviseur, 5, 6-11. [details] [PDF]
 • Kabel, J. J. C., (2008). Case note: HvJEG (Ludwigs Apotheke v. Juers Pharma), No. 8, Nov 08, 2007. (Intellectuele Eigendom & Reclamerecht; Vol. 2008, No. 8). [details] [PDF]
 • Kabel, J. J. C., (2008). Case note: Rb. Den Bosch (Verkade v. Taminiau), Dec 19, 2007. (AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht; Vol. 2008). [details] [PDF]

Media optreden

 • Kabel, Jan (12-12-2016): Toelaatbaarheid van het Amsterdamse Ja Ja Sticker voorstel [Radio] BNR Nieuwsradio. Toelaatbaarheid van het Amsterdamse Ja Ja Sticker voorstel.

Wetenschappelijke positie

 • Kabel, Jan (chair) (2016): Commissie van Beroep NICAM (Kijkwijzer) (External organisation).
 • Kabel, Jan (chair) (2016): Reclame Code Commissie (External organisation).
 • Kabel, Jan (chair) (2016-): Geschillencommissie Bureau Kredietregistratie (BKR) (External organisation).
 • Kabel, Jan (chair) (2016-): Geschillencommissie LIRA (External organisation).
 • Kabel, Jan (chair) (2016-): Geschillencommissie VEVAM (External organisation).

Andere

 • Kabel, Jan (chair) (17-11-2016): LISA's Lawvertisement Symposium Reclamerecht (participating in a conference, workshop, ...).
 • Kabel, Jan (participant) (11-4-2016): Reclame en oneerlijke handelspraktijken. Europese ontwikkelingen (other).
 • Kabel, Jan (participant) (11-5-2016): Reclame en oneerlijke handelspraktijken. Europese ontwikkelingen (other).
 • Kabel, Jan (participant) (13-10-2016): Noten schrijven (other).

Spreker

 • Kabel, Jan (speaker) (17-11-2016): Digitale reclame: juridische aanpak van beauty- en gezondheidsvloggers, LISA's Lawvertisement Symposium Reclamerecht, Groningen, Netherlands.

Tijdschriftredactie

 • Kabel, Jan (member of editorial board) (2016-): AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht (Journal).
 • Kabel, Jan (programme committee member) (2016-): Privacy & Informatie (Journal).
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.

Geen nevenwerkzaamheden bekend

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen