Fotograaf: Sanne Kateman

mw. drs. S. (Sanne) Kateman


 • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  Programmagroep: Social Psychology
 • Bezoekadres
  REC G
  Nieuwe Achtergracht 129  Amsterdam
  Kamernummer: 2.26
 • Postadres:
  Postbus  15900
  1001 NK  Amsterdam
 • S.Kateman@uva.nl
  T: 0205256120
  T: 0205256658

Sanne Kateman

Universitair docent en gedragswetenschappelijk trainer. Het Social Skills Lab vormt haar werkgebied. De belangrijkste taken zijn het opleiden en superviseren van trainers in de Mastertrack Training and Development en het zorgdragen voor de dagelijkse organisatie van het SSL.

Social Skills Lab

Inhet Social Skills Lab worden verschillende trainingen uitgevoerd, ontwikkeld en geevalueerd. Het SSL biedt de volgende trainingen:
Gesprekspracticum
In het Gesprekspracticum komt zowel persoonlijke als professionele gespreksvoering aan bod. Het is een training waarin in de eerste plaats aandacht besteed wordt aan het verwerven van professionele gespreksvaardigheden, kennis en zelfinzicht. Bovendien wordt er geoefend en gereflecteerd op  eigen gedrag in alledaagse situaties. Hiermee wordt een basis gelegd voor de veel voorkomende dyadische gespreksvoering in de beroepsuitvoering als psychologe.
Teamwerk
Teamwerk besteedt aandacht aan processen binnen en karakteristieken van taakgerichte groepen en aan leidinggevende vaardigheden. Gedurende de training ontstaat een beter beeld van de eigen positie als deelnemer en als leidinggevende van een groep.
Interviewpracticum
In het interviewpracticum komen verschillende gespreksvormen aan bod die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat zij dyadisch zijn en er een formele rolverdeling bestaat tussen de informatieverkrijger en de informatieverschaffer. De interviewer leert basis- en gevorderde interviewvaardigheden en technieken adaptief in te zetten.

Mastertrack Training and Development

De selectieve Training and Development master leidt studenten theoretisch en praktisch op voor het beroepsveld vanPsycholoog-Trainer. De nadruk in de opleiding ligt op het verwerven van praktische, didactische vaardigheden en het adequaat kunnen functioneren in de rol als trainer. Nadat de studenten de opleiding doorlopen hebben, geven zij als stage het Gesprekspracticum. De stage wordt d.m.v. intensieve supervisies begeleid.

Titel nieuwe paragraaf

Tekst van de nieuwe paragraaf

 • Geen nevenwerkzaamheden

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen