dhr. prof. dr. W.M.A. (Wouter) Kalkman

Verzekeringsrecht (vanwege de Stichting Mercatura Honesta)
 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Afd. Privaatrecht A
 • Bezoekadres
  Oudemanhuispoort
  Oudemanhuispoort 4-6  Amsterdam
 • Postadres:
  Oudemanhuispoort  4-6
  1012 CN  Amsterdam
 • W.M.A.Kalkman@uva.nl
  T: 0205253519

2015

 • Kalkman, W. M. A., & van Emden, E. A. L. (2015). Eenzijdig tussentijds wijzigen van verzekeringen al dan niet via een en bloc-clausule. Verzekerings-Archief, 92(3), 145-160. [21]. [details] [PDF]

2014

 • Kalkman-Bogerd, L. E., & Kalkman, W. M. A. (2014). Verzamelen van en omgaan met medische gegevens in een woud vol regels: in het geval van medische keuringen en geneeskundige advisering bij particuliere verzekeringen. Verzekerings-Archief, 91(1), 5-21. [2]. [details] [PDF]

2011

 • Kalkman, W. M. A. (2011). Hoe sterk is het recht op de uitkering van de derde-begunstigde bij een levensverzekering? Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade, 2011(5), 234-239. [27]. [details]
 • Kalkman, W. M. A., Rijkels, J. J., & Tielenburg, R. (2011). De verzekeraar als pensioenuitvoerder. In R. H. Maatman, R. M. M. J. Bauer, D. Busch, & L. G. Verburg (Eds.), Onderneming en pensioen. (pp. 317-362). (Serie onderneming en recht; No. 64). Deventer: Kluwer. [details]

2010

 • Kalkman, W. M. A. (2010). Informatieverstrekking aan consumenten bij beleggingsverzekeringen: voortschrijdend inzicht in het denken over kosten, risicopremie(s) en rendement bij beleggingsverzekeringen. In M. L. Hendrikse, & J. G. J. Rinkes (Eds.), Consument en verzekering . (pp. 95-117). (ACIS-serie; Vol. 2). Zutphen: Paris. [details]
 • Kalkman, W. M. A., Rijkels, J. J., & Tielenburg, R. (2010). Verzekeraars. In D. Busch, D. R. Doorenbos, C. M. Grundmann-van de Krol, R. H. Maatman, M. P. Nieuwe Weme, & W. A. K. Rank (Eds.), Onderneming en financieel toezicht. - 2e dr.. (pp. 249-321). (Serie onderneming en recht; No. 57). Deventer: Kluwer. [details]

2009

 • Kalkman, W. M. A. (2009). Knelpunten bij beslag op levensverzekeringen. In N. E. D. Faber, H. W. Heyman, C. J. M. Klaassen, C. A. M. Domingus-Schwenke, & C. Rijckenberg (Eds.), Knelpunten bij beslag en executie. (pp. 225-247). (Serie onderneming en recht; No. 49). Deventer: Kluwer. [details]
 • Kalkman, W. M. A., Rijkels, J. J., & Tielenburg, R. (2009). De kredietcrisis en het toezicht op verzekeraars. In Pensioen en kredietcrisis. (pp. 69-92). (Publicaties van de Vereniging voor Pensioenrecht; No. 19). Amersfoort: Sdu Uitgevers. [details]

2015

 • Kalkman, W. M. A. (2015). 'Ik wil alleen weten wat ik straks krijg'. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 2015(1), 3-5. [1]. [details]
 • Kalkman, W. M. A. (2015). Boek 7. Titel 17: Verzekering. Afdeling 3: Sommenverzekering. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving. - 11e druk. (pp. 5014-5048). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
 • Kalkman, W. M. A. (2015). Boek 7. Titel 18: Lijfrente. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving. - 11e druk. (pp. 5049-5050). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
 • Kalkman, W. M. A. (2015). Civiel- en publiekrechtelijke aspecten van pensioenvoorzieningen voor werknemers en vrije beroepsbeoefenaren. In G. J. B. Dietvorst, P. M. C. de Lange, & W. M. A. Kalkman (Eds.), Pensioenmemo 2015. (pp. 321-524). Deventer: Kluwer. [details]
 • Kalkman, W. M. A. (2015). Levensverzekering en verzwijging: van zorgvuldig acceptatiebeleid tot terughoudend onderzoek naar de doodsoorzaak. In B. Starink, & M. Visser (Eds.), Ondernemend met pensioen: Dietvorstbundel: opstellen aangeboden aan prof. dr. G.J.B. Dietvorst ter gelegenheid van zijn afscheid op 16 oktober 2015 als hoogleraar aan Tilburg University. (pp. 85-99). Deventer: Wolters Kluwer. [details] [PDF]
 • Kalkman, W. M. A., & Rijkels, J. J., (2015). Case note: Rb Midden-Nederland (C/16/361521 / HA ZA 14-90: Toekenning van uitkering levensverzekering aan begunstigde zijne de ex-echtgenote op polis of aan nieuwe geregistreerde partner?), No. 45, No. ECLI:NL:RBMNE:2014:4558, Oct 08, 2014. (Pensioen Jurisprudentie; Vol. 2015, No. 45). [details] [PDF]
 • Jonk-van Wijk, B. M., & Kalkman, W. M. A. (2015). Sommenverzekering en levensverzekering. In A. I. M. van Mierlo, & T. Hartlief (Eds.), Sdu commentaar vermogensrecht 2015-2016. (pp. 1910-1973). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
 • Kalkman-Bogerd, L. E., & Kalkman, W. M. A. (2015). Wet op de medische keuringen. In D. P. Engberts, T. A. M. van den Ende, L. E. Kalkman-Bogerd, & J. J. M. Linders (Eds.), Gezondheidsrecht. - 1. - 6e druk. (pp. 1429-1460). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

2014

 • Kalkman, W. M. A. (2014). Civiel- en publiekrechtelijke aspecten van pensioenvoorzieningen voor werknemers en vrije beroepsbeoefenaren. In G. J. B. Dietvorst, P. M. C. de Lange, & W. M. A. Kalkman (Eds.), Pensioenmemo 2014. (pp. 327-534). Deventer: Kluwer. [details]

2013

 • Kalkman, W. M. A. (2013). Levensverzekering. - 3e druk. (Recht en praktijk. Verzekeringsrecht; No. VR3). Deventer: Kluwer. [details]
 • Kalkman, W. M. A. (2013). Civiel- en publiekrechtelijke aspecten van pensioenvoorzieningen voor werknemers en vrije beroepsbeoefenaren. In G. J. B. Dietvorst, P. M. C. de Lange, & W. M. A. Kalkman (Eds.), Pensioenmemo 2013. (pp. 337-551). Deventer: Kluwer. [details]
 • Kalkman, W. M. A. (2013). Witboek Pensioenen en kapitaaleisen pensioenfondsen. Wat zou de risico-averse Nederlander willen? Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 2013(1), 5-6. [2]. [details] [PDF]

2012

 • Kalkman, W. M. A. (2012). Civiel- en publiekrechtelijke aspecten van pensioenvoorzieningen voor werknemers en vrije beroepsbeoefenaren. In G. J. B. Dietvorst, P. M. C. de Lange, & W. M. A. Kalkman (Eds.), Pensioenmemo 2012. (pp. 393-610). Deventer: Kluwer. [details]
 • Kalkman, W. M. A., & Jonk-van Wijk, B. M. (2012). Burgerlijk Wetboek, Boek 7 Titel 17 - Verzekering Afdeling 3. In A. I. M. van Mierlo, T. Hartlief, & B. R. D. Hoebeke (Eds.), Sdu commentaar vermogensrecht 2012-2013. (pp. 1962-2022). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
 • Kalkman, W. M. A., & Zijdenbos, P. (2012). Hypotheek, levensverzekering en niet-uitgevoerde periodieke verrekenbedingen. Welke verrekeningsmaatstaf hanteert de Hoge Raad eigenlijk? JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 22(11), 3-5. [54]. [details]
 • Kalkman, W. M. A., & Zijdenbos, P., (2012). Case note: Rb. Breda (vzr.) (nr. 235272 / KG ZA 11-279: LJN BR0641: executoriaal derdenbeslag en wijziging begunstiging van een (gerichte) lijfrenteverzekering), No. 69-70, Jul 05, 2011. (Pensioen Jurisprudentie; Vol. 2012, No. 69-70). [details] [PDF]
 • Kalkman, W. M. A., (2012). Case note: Hof 's-Hertogenbosch (nr. HD 200.045.767: LJN BP4000: aanwijzing begunstigden op een levensverzekering; uitleg bedoeling verzekeringnemer met betrekking tot de begunstiging), No. 85, Feb 08, 2011. (Pensioen Jurisprudentie; Vol. 2012, No. 85). [details] [PDF]
 • Kalkman, W. M. A., (2012). Case note: Hof Amsterdam (nr. 200.049.937/01: gezamenlijk verzekeringnemerschap op een levensverzekering en wijziging begunstiging; partnerverklaring en regres), No. 84, Oct 24, 2010. (Pensioen Jurisprudentie; Vol. 2012, No. 84). [details] [PDF]
 • Kalkman, W. M. A., (2012). Case note: Hof Amsterdam (nr. 200.061.618: AR 2012/20455, LJN BT8650: verhaal op uitkering uit levensverzekering door schuldeisers van een nalatenschap; positie begunstigde (tevens erfgenaam en executeur) jegens schuldeisers), No. 131, Sep 27, 2011. (Pensioen Jurisprudentie; Vol. 2012, No. 131). [details] [PDF]
 • Kalkman, W. M. A., (2012). Case note: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Geschillencommissie) (nr. 2011/238: beleggingsverzekering; advisering door assurantietussenpersoon; 'ken uw klant'-beginsel; precontractuele informatieverstrekking over kosten), No. 5, Oct 06, 2011. (Pensioen Jurisprudentie; Vol. 2012, No. 5). [details] [PDF]
 • Kalkman, W. M. A., Rijkels, J. J., & Tielenburg, R. (2012). Interventie door DNB en de Minister van Financiën bij verzekeraars in nood. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 2012(6), 36-44. [43]. [details] [PDF]

2011

 • Kalkman, W. M. A. (2011). Civiel- en publiekrechtelijke aspecten van pensioenvoorzieningen. Pensioenmemo, 2011, 375-586. [details]
 • Kalkman, W. M. A. (2011). Titel 17: Verzekering. Afdeling 3: Sommenverzekering. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 van het BW en International Convention for the unification of certain rules law relating to bills of lading, voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving. - 9e dr.. (pp. 3986-4015). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
 • Kalkman, W. M. A. (2011). Titel 18: Lijfrente. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 van het BW en International Convention for the unification of certain rules law relating to bills of lading, voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving. - 9e dr.. (pp. 4017-4018). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
 • Kalkman, W. M. A., & Kalkman-Bogerd, L. E., (2011). Case note: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Commissie van beroep) (zaaknr. GCHB 401-S80044, 2010-401, LJN BR5440: Aan arbeidsovereenkomst gerelateerde arbeidsongeschiktheidsverzekering; keuringsverbod; uitsluitingsclausule in strijd met art. 4 lid 6 Wet op de medische keuringen), No. 116, No. ECLI:NL:XX:2010:BR5440, Nov 22, 2010. (Pensioen Jurisprudentie; Vol. 2011, No. 116). [details]
 • Kalkman, W. M. A., (2011). Case note: HvJ EU (zaaknr. C-236/09, LJN BP8290: Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop VZW / Ministerraad), No. 96, No. ECLI:NL:XX:2011:BP8290, Mar 01, 2011. (Pensioen Jurisprudentie; Vol. 2011, No. 96). [details]
 • Kalkman, W. M. A., (2011). Case note: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Commissie van beroep) (zaaknr. 390-L70021, LJN BO8082: beleggingsverzekering, voorlichting door verzekeraar, rol assurantietussenpersoon, eigen schuld verzekeringnemer.), No. 41, No. ECLI:NL:XX:2010:BO8082, Oct 14, 2010. (Pensioen Jurisprudentie; Vol. 2011, No. 41). [details]
 • Kalkman, W. M. A., (2011). Case note: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Geschillencommissie) (zaaknr. 2011/239, LJN BU5992: beleggingsverzekeringen; voorschriften omtrent het inzichtelijk maken van de wijze waarop de premie wordt omgezet in units en de wijze waarop kosten en risicopremies in rekening worden gebracht), No. 167, No. ECLI:NL:XX:2011:BU5992, Oct 06, 2011. (Pensioen Jurisprudentie; Vol. 2011, No. 167). [details]
 • Kalkman, W. M. A., (2011). Case note: Rb. Arnhem (zaaknr. 161459 / HARK 07-243, LJN BC1186: afloop levensverzekering door curator; onredelijke benadeling), No. 11, 13, No. ECLI:NL:RBALM:2010:BN0559; ECLI:NL:RBARN:2007:BC1186, Dec 06, 2007. (Pensioen Jurisprudentie; Vol. 2011, No. 11, 13). [details]
 • Kalkman-Bogerd, L. E., & Kalkman, W. M. A. (2011). Wet op de medische keuringen. In M. C. I. H. Biesaart, G. R. J. de Groot, L. E. Kalkman-Bogerd, & J. J. M. Linders (Eds.), Gezondheidsrecht. - 4e dr.. (pp. 1237-1263). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]

2010

 • Kalkman, W. M. A. (2010). Civiel- en publiekrechtelijke aspecten van pensioenvoorzieningen. Pensioenmemo, 2010, 339-551. [details]
 • Kalkman, W. M. A., (2010). Case note: Hof Leeuwarden (nr. 200.023.799/01: beleggingsverzekering; levensverzekeraar; zorgplicht), No. 131, May 11, 2010. (Pensioen Jurisprudentie; Vol. 2010, No. 131). [details]
 • Kalkman, W. M. A., (2010). Case note: Rb. Utrecht (nr. 265715 / HA ZA 09-878: leer van het zelfstandig recht en verhaal op een uitkering uit levensverzekering), No. 194, Dec 23, 2009. (Pensioen Jurisprudentie; Vol. 2010, No. 194). [details]
 • Kalkman, W. M. A., (2010). Case note: Rb. Zwolle-Lelystad (nr. 158520 / HA ZA 09-825: verhaal begrafeniskosten op uitkering uit levensverzekering), No. 196, Jun 16, 2010. (Pensioen Jurisprudentie; Vol. 2010, No. 196). [details]

2009

 • Kalkman, W. M. A. (2009). Titel 17: Verzekering. Afdeling 3: Sommenverzekering. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van het BW voorzien van commentaar. - 8e dr.. (pp. 3721-3749). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
 • Kalkman, W. M. A. (2009). Titel 18: Lijfrente. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van het BW voorzien van commentaar. - 8e dr.. (pp. 3751-3752). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
 • Kalkman, W. M. A., & Zijdenbos, P. (2009). Aspecten van levensverzekering in het wetsvoorstel aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 19(3), 12-14. [18]. [details]
 • Kalkman, W. M. A., (2009). Case note: Rb Alkmaar (zaaknr. 102187 / HA ZA 08-399, LJN BM2878: beleggingsverzekering; dwaling; vallen levensverzekeraars en/of beleggingsverzekering onder de effectenwetgeving; transparantie van kosten), No. 112, No. ECLI:NL:RBALK:2009:BI8534, Mar 11, 2009. (Pensioen Jurisprudentie; Vol. 2009, No. 112). [details]
 • Kalkman, W. M. A., (2009). Case note: Rb Haarlem (zaaknr. 140342 / HA ZA 07-1327, LJN BI7834: beleggingsverzekering; dwaling ten aanzien van het hefboomeffect en het geprognosticeerde rendement), No. 157, No. ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7834, Jun 17, 2009. (Pensioen Jurisprudentie; Vol. 2009, No. 157). [details]
 • Kalkman, W. M. A., (2009). Case note: Rb Leeuwarden (zaaknr. 70752 / HA ZA 05-539, LJN BF6426: beleggingsverzekering; vallen levensverzekeraars en/of beleggingsverzekeringen onder de effectenwetgeving; omvang zorgplicht levensverzekeraar), No. 110, 111, No. ECLI:NL:RBLEE:2006:BF6588; ECLI:NL:RBLEE:2008:BF6426, Sep 17, 2008. (Pensioen Jurisprudentie; Vol. 2009, No. 110, 111). [details]
 • Kalkman, W. M. A., (2009). Case note: Rb Utrecht (zaaknr. 226574/HA ZA 07-368, LJN BD1963: levensverzekering, overlijden en huwelijksgemeenschap), No. 75, No. ECLI:NL:RBUTR:2008:BD1963, Feb 13, 2008. (Pensioen Jurisprudentie; Vol. 2009, No. 75). [details]
 • Dietvorst, G. J. B., de Lange, P. M. C., & Kalkman, W. M. A. (2009). Pensioenmemo 2009. Deventer: Kluwer. [details]

2008

 • Kalkman, W. M. A., (2008). Case note: Hof Amsterdam (zaaknr. 584/03-e-, LJN BA4836 (Falcon Leven NV / X): levensverzekering en zelfmoord), No. 122, No. ECLI:NL:GHAMS:2007:BA4836, Apr 05, 2007. (Pensioen Jurisprudentie; Vol. 2008, No. 122). [details]
 • Kalkman, W. M. A., (2008). Case note: Rb Amsterdam (zaaknr. 361813/HAZA07-307, LJN BC2664 (X / Legal&General Nederland Levensverzekering maatschappij NV): levensverzekering en zelfmoord), No. 123, No. ECLI:NL:RBAMS:2008:BC2664, Jan 09, 2008. (Pensioen Jurisprudentie; Vol. 2008, No. 123). [details]

Boekredactie

 • Hendrikse, M. L., & Kalkman, W. M. A. (2008). E-commerce en verzekeringen. Zutphen: Paris. [details]
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.

Geen nevenwerkzaamheden bekend

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen