Fotograaf: onbekend

mw. drs. D. (Danielle) van Kempen


 • Faculteit der Geesteswetenschappen
  Capaciteitsgroep Conservering en Restauratie
 • Bezoekadres
  Hobbemastraat 22  Amsterdam
 • Postadres:
  Hobbemastraat  22
  1071 ZC  Amsterdam
 • d.vankempen@uva.nl

Titel nieuwe paragraaf

Programmacoördinator en docent Historische Binnenruimten van de opleiding Conservering & Restauratie, UvA. Studeerde vanaf 1991 Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Universiteit Utrecht, en startte in 1998 met de postacademische opleiding aan de Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) te Maastricht, met als specialisatie Schilderingen en Beschilderde Objecten in Historische Binnenruimten. Na haar afstuderen bleef zij als restaurator HB verbonden aan de SRAL. Vanaf september 2009 kreeg zij de positie van vakdocent aan de UvA.

Titel nieuwe paragraaf

Tekst van de nieuwe paragraaf

Geen nevenwerkzaamheden bekend

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen