dhr. mr. A.P. (Arnout) Klap


 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Staats- en bestuursrecht
 • Bezoekadres
  Oudemanhuispoort
  Oudemanhuispoort 4-6  Amsterdam
  Kamernummer: 101B
 • Postadres:
  Oudemanhuispoort  4-6
  1012 CN  Amsterdam
 • A.P.Klap@uva.nl
  T: 0205254745
  T: 0205253451

2014

 • Klap, A. (2014). Bestuur in de tang? Over de toepassing van Europese soft law door Nederlandse bestuursorganen. In B. Schueler, & R. Widdershoven (Eds.), Europeanisering van het algemeen bestuursrecht: 75 jaar VAR. (pp. 169-179). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]

2012

 • Klap, A. P. (2012). Boeteoplegging in het economische bestuursrecht: afschrikking versus evenredigheid? Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 60(9), 322-335. [132]. [details]
 • Klap, A. P. (2012). Prioriteringsbeleid in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving: tussen praktische noodzaak en juridische bezwaren. Jurisprudentie Bestuursrecht Plus, 14(4), 326-341. [2]. [details]

2010

 • Klap, A., & Krop, P. (2010). 'Say yes!' Commentaar bij de Evaluatie Invoering bestuurlijke boete Wet arbeid vreemdelingen. Nederlands Juristenblad, 85(23), 1470-1474. [details]
 • van Ettekoven, B. J., & Klap, A. P. (2010). De bestuurlijke lus als rechtelijke (k)lus. Jurisprudentie Bestuursrecht Plus, 12(4), 182-199. [details]

2014

 • Klap, A. P. (2014). Rechterlijke toetsing aan vage normen in Nederland en Duitsland. In A. P. Klap, F. T. Groenewegen, & J. R. van Angeren (Eds.), Toetsing aan vage normen door de bestuursrechter in het Nederlandse, Duitse, Engelse en Franse recht: preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking. (pp. 1-78). (Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking; No. 72). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. [details / files]

2012

 • Klap, A. (2012). Algemeen verbindend voorschrift. In P. Nicolai, & A. P. Klap (Eds.), Kernbegrippen AWB: studieboek bestuursrecht. - 3e druk. (pp. 79-84). Amsterdam: Factotum. [details]
 • Klap, A. (2012). Beleidsregel. In P. Nicolaï, & A. P. Klap (Eds.), Kernbegrippen AWB: studieboek bestuursrecht. - 3e druk. (pp. 85-94). Amsterdam: Factotum. [details]
 • de Moor-van Vugt, A. J. C., van Engers, T. M., Groenewegen, F. T., van Haaften, W. F., Klap, A. P., Nieuwenhuis, A. J., ... Wessel, M. W. (2012). Gegevensuitwisseling door toezichthouders. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid. [details] [PDF]

2009

 • Klap, A. P., & de Moor-van Vugt, A. J. C. (2009). Bestuursrechtspraak in Nederland: over dogma's, principiële uitgangspunten en praktische oplossingen. Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht, 64(5), 304-319. [details]
 • Klap, A. P., & de Moor-van Vugt, A. J. C. (2009). Hoe verder met de Wet BIBOB? Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2009(2/3), 31-39. [details]

2008

 • Klap, A. P., & de Lange, T. (2008). Marktordening via het werkgeversbegrip van de Wet arbeid vreemdelingen. SMA, 63(10), 390-396. [details] [PDF]

2015

 • Klap, A., (2015). Case note: ABRvS (zaaknummer 201406311/1/A4: B&W weigeren een persoonsgebonden omgevingsvergunning te verlenen voor het permanent bewonen van een recreatieverblijf (Opmeer)), No. 64, No. ECLI:NL:RVS:2015:856, Mar 18, 2015. (De Gemeentestem; Vol. 2015, No. 64). [details]
 • Klap, A., (2015). Case note: ABRvS (zaaknummer 201408430/1/A3: Overtreding arbeidsomstandighedenwetgeving. Volle toets bestuursrechter Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving aan artikel 5:46 lid 2 Awb), No. 75, No. ECLI:NL:RVS:2015:1288, Apr 22, 2015. (De Gemeentestem; Vol. 2015, No. 75). [details]
 • Klap, A., (2015). Case note: ABRvS (zaaknummer 201409995/1/A3: GS weigeren ontheffing voor het innemen van een ligplaats onder verwijzing naar de toepasselijke beleidsregel. Toetsing van en aan deze beleidsregel (Zuid-Holland)), No. 125, No. ECLI:NL:RVS:2015:2725, Aug 26, 2015. (De Gemeentestem; Vol. 2015, No. 125). [details]

2012

 • Klap, A. (2012). Illegalen hebben recht op het volgen van stages. Nederlands Juristenblad, 87(17), 1187. [971]. [details]

2011

 • Klap, A., (2011). Case note: ABRvS (201102634/1/6: stagiair en tewerkstellingsvergunning), No. 49, Aug 10, 2011. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2011, No. 49). [details]

2009

 • Damen, L. J. A., Nicolai, P., Boxum, J. L., de Graaf, K. J., Jans, J. H., Klap, A. P., ... Vucsán, R. L. (2009). Bestuursrecht. - Dl. 1: Systeem, bevoegdheid, bevoegdheidsuitoefening, handhaving. - 3e dr. (Boom juridische studieboeken). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.
 • Rechtbank Amsterdam sector Bestuursrecht
  Rechter - plaatsvervanger

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen