Fotograaf: Nathan van Kleij

dhr. N.P.D.W. (Nathan) van Kleij MA


 • Faculteit der Geesteswetenschappen
  Capaciteitsgroep Geschiedenis
 • Bezoekadres
  Oost-Indisch Huis
  Kloveniersburgwal 48  Amsterdam
  Kamernummer: C 1.04
 • Postadres:
  Kloveniersburgwal  48
  1012 CX  Amsterdam
 • N.P.D.W.vanKleij@uva.nl

Nathan van Kleij is een promovendus bij de Amsterdam School for Historical Studies (Middeleeuwse geschiedenis), binnen de faculteit der Geesteswetenschappen.

Zijn onderzoek "Communicating Justice: Courtrooms and Society in the Low Countries, c.1300-1500" (01-2016 tm 12-2019) richt zich op laatmiddeleeuwse stadhuizen en stedelijke rechtsruimten, in vorm en uiterlijk,
hoe daar openbaarheid werd gefaciliteerd, verbeeld en gereguleerd en hoe deze ruimten door de stedelijke gemeenschap werden gebruikt.

Het onderzoek is onderdeel van het project "Communication and Exploitation of Knowledge in the Middle Ages" bij de Onderzoeksschool Mediëvistiek, gefinancierd door het NWO.


Interesses (met nadruk op de late Middeleeuwen):

 • In brede zin: culturele en sociale geschiedenis van steden
 • Stadhuizen
 • Rechtszalen en rechtspraak
 • Publieke ruimte
 • Publieke sfeer
 • Materiële cultuur en media (met name schilderkunst en architectuur)
 • Stadsgeschiedenis
 • Geschiedenis van stadscultuur
   

Tafereel linksonder op "Het Laatste Oordeel" van Maastricht, door Jan van Brussel (1477)

 • "Town Halls, Courtrooms and Society in the Low Countries, c.1300-1500"
  (Conference Paper for the 22nd Dutch-Flemish Medieval Studies Day: "Readjusting the Middle Ages", Utrecht 11 November 2016)
 • "Adressing Accessibility of the Courtroom in the Late Medievel Town Hall"
  (Conference Paper for 'Voices of Law: Law and Ritual', Leeuwarden 22-23 September 2016)
 • "Stadhuizen als fenomeen"
  (Gastlezing op het symposium 'Zwolle in de Middeleeuwen', Varias Vias / Buro Ruis / Stadkamer, 14-04-2016

2016

 • van Kleij, N. (2016). 'Ende dat jonckwijff heeft geseit': De deelname van vrouwen aan criminele rechtspraak in Gouda, ca. 1450-1530. Historica, 39(1), 3-7. [details] [PDF]

2016

 • van Kleij, N. (2016). De verhalen in en achter de genadebrief: misdaad, intriges en sociale portretten [Bespreking van: W. Prevenier, P. Arnade (2015) Onze gratie en genade: misdaad en vergiffenis in de Bourgondische Nederlanden]. Madoc, 30(2), 116-118. [details] [PDF]
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.
 • Blink educatie PO bv.
  auteur, externa adviseur

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen