dhr. dr. R.J.Q. (René) Klomp


 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Afd. Privaatrecht A
 • Bezoekadres
  Oudemanhuispoort
  Oudemanhuispoort 4-6  Amsterdam
 • Postadres:
  Oudemanhuispoort  4-6
  1012 CN  Amsterdam
 • R.J.Q.Klomp@uva.nl

2014

 • Kuitert, E. A., & Klomp, R. J. Q. (2014). Ruim baan voor de literaire parodie. AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 38(6), 186-190. [details]

2010

 • Klomp, R. (2010). 'Een liefde voor waarheid en regt': procederen in de negentiende eeuw. In I. Sorgdrager, & D. van der Meulen (Eds.), ‘Ik heb u den Havelaar niet verkocht’: Multatuli contra Van Lennep. (pp. 93-103). Amsterdam: Lubberhuizen. [details] [PDF]

2009

 • Klomp, R. J. Q. (2009). 'Deze ijdele praal': het handelsrecht in Nederland na de codificatie. Iuris scripta historica, 23, 105-161. [details]
 • Klomp, R. (2009). Bieden op een veiling. In R. Klomp, & T. Schiphof (Eds.), Kunst onder de hamer: juridische aspecten van veilingkoop. (pp. 56-71). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
 • Klomp, R. (2009). Veiling en vertegenwoordiging: de verhoudingen tussen het veilinghuis, de koper en de verkoper. In R. Klomp, & T. Schiphof (Eds.), Kunst onder de hamer: juridische aspecten van veilingkoop. (pp. 86-95). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
 • Klomp, R., & Schiphof, T. (2009). Epiloog: Een dubieuze Charles Leickert en de wenselijkheid van een wettelijke regeling van veilingkoop. In R. Klomp, & T. Schiphof (Eds.), Kunst onder de hamer: juridische aspecten van veilingkoop. (pp. 130-139). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]

2009

 • Klomp, R. J. Q. (2009). Artikel 43 AW-Artikel 43g AW: [Auteurswet: commentaar]. In J. J. Brinkhof, F. W. Grosheide, & J. H. Spoor (Eds.), Intellectuele eigendom, artikelsgewijs commentaar. - Suppl. 41. (pp. 41/57-41/92). 's-Gravenhage: Elsevier Juridisch. [details]
 • Klomp, R. J. Q. (2009). Artikelsgewijs commentaar op titel 1, 2, 4 en 5. - Titel 1, afdeling 12: Verrekening. In E. H. Hondius (Ed.), Verbintenissenrecht (losbladig). (Groene serie; No. afl. 168). Deventer: Kluwer. [details]
 • Klomp, R. J. Q. (2009). Artikelsgewijs commentaar op titel 1, 2, 4 en 5. - Titel 1, afdeling 7: Opschortingsrechten. In E. W. Hondius (Ed.), Verbintenissenrecht (losbladig). (Groene serie; No. afl. 158). Deventer: Kluwer. [details]
 • Klomp, R. (2009). Geen schooner vak dan de advocatuur [Bespreking van: G. Martyn, et al. (2009) Geschiedenis van de advocatuur in de Lage Landen]. Advocatenblad, 89(14), 609. [details]

Boekredactie

 • Klomp, R. J. Q., & Mak, C. (2008). Burgerlijk Wetboek 2008/2009. - 17de herz. ed. (Ars Aequi wetsedities). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.

Geen nevenwerkzaamheden bekend

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen