Fotograaf: Bram Belloni 130425184

mw. dr. ir. H.C. (Lenie) Kneppers


 • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  Groep Docenten ILO
 • Bezoekadres
  REC-D
  Nieuwe Achtergracht 127  Amsterdam
 • Postadres:
  Postbus  15780
  1001 NG  Amsterdam
 • H.C.Kneppers@uva.nl

Professional activities

I'm working as a researcher at the Research Institute Child Development and Education of the University of Amsterdam.

My research focuses on the learning and teaching of economics. I published on transfer of learning, context- and concept learning of economics, concept mapping as a tool for learning economic concepts, concept mapping as a tool for learning in problem oriented learning in business education.

Publicaties

1.        Kneppers, H.C. (2004). Concept mapping. Factor D, Kwartaalblad voor het economie-onderwijs en zijn didactiek 3,  1-2.

2.        Kneppers, H.C. (2004). Examenopgaven maken in stappen (1). Factor D, Kwartaalblad voor het economie-onderwijs en zijn didactiek 3,  6-7.

3.        Kneppers, H.C. (2004). Prijselasticiteit van de vraag. Factor D, Kwartaalblad voor het economie-onderwijs en zijn didactiek 2,  8-9.

4.        Kneppers,H.C. (2004). Probleemgestuurd leren. Factor D, Kwartaalblad voor het economie-onderwijs en zijn didactiek 4,  4-5.

5.        Kneppers, H.C. (2004). Vergelijken van twee informatiebronnen en conclusies trekken. Factor D, Kwartaalblad voor het economie-onderwijs en zijn didactiek 1,  8-9.

6.        Kneppers, H.C., Elshout-Mohr, M., & Hout-Wolters, B.H.A.M. van (2004). Conceptueel leren in relatie tot nabije en verre transfer in het schoolval economie. In Th. Wubbels & G. Kanselaar (Eds.), ORD 2004: Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen  (pp. 20) Utrecht (NL): Universiteit Utrecht.

7.        Kneppers, H.C. (2005). Examen opgaven maken in stappen (2). Factor D, Kwartaalblad voor het economie-onderwijs en zijn didactiek, 22 , 20-21 en 23.

8.        Kneppers, H.C. (2005). Examenopgaven vwo 1,2 examen 2005, tijdvak 1. Factor D, Kwartaalblad voor het economie-onderwijs en zijn didactiek, 23(2&3) , 19-21.

9.        Kneppers, H.C., & Kleef, W.A.M. van (2005). Hoogleraren denken te licht over eindexamen vwo. Factor D, Kwartaalblad voor het economie-onderwijs en zijn didactiek, 23(2&3) , 1-5.

10.     Kneppers, H.C. (2005). The wealth of education. Factor D,Kwartaalblad voor het economie-onderwijs en zijn didactiek, 23(4) , 11-15.

11.     Kneppers, H.C., Elshout-Mohr, M., & Hout-Wolters, B.H.A.M. van (2005 augustus 22). Conceptual learning in relation to near and far transfer in the secondary school subject of economics. Nicosia (CY), 11th European Conference for Learning and Instruction (EARLI).

12.     Kneppers, H.C., Elshout-Mohr, M., Hout-Wolters, B.H.A.M. van, & Rijlaarsdam, G.C.W. (2005). Enhancing adaptivity in learning economics. Conceptual learning in relation to near and far transfer in school economics. In C.P. Constantinou, D. Demetriou, A. Evagorou, M. Evagorou, A. Kofteros, M. Michael, C. Nicolaou, D. Papademetriou, & N. Papadouris (Eds.), Integrating multiple perspectives on effective learning environments. Abstracts 11th European Conference for Research on Learning and Instruction (pp.1146). Nicosia (CY): University of Cyprus .

13.     Kneppers, H.C., Boxtel, C.A.M. van, Elshout-Mohr, M., & Hout-Wolters, B.H.A.M. van (2006, augustus 31). Conceptual learning in relation to transfer in the schoolsubject of economics. Glasgow ( UK ), Threshold Concepts within the Disciplines Symposium.

14.     Kneppers, H.C. (2006). Examenvraag, volgens Wealth of education. Factor D, Kwartaalblad voor het economie-onderwijs en zijn didactiek, 2/3, 15-17.

15.     Kneppers, H.C. (2006). Voorbeeld examenopgave Wealth of education. Factor D, Kwartaalblad voor het economie-onderwijs en zijn didactiek, 1, 15-19.

16.     Dieteren, N.M.A., Heurter, J.W., Hinloopen, J., Kneppers, H.C., Schuppen, J.W., Voorend, P.H. & Welp, E.J.M. (2007). Examenprogramma economie voor havo en vwo een nadere uitwerking van onderdelen van het advies van de Tweede Commissie Teulings. Utrecht : Cevo.

17.     Kneppers, H.C. (2007). Helpt het uitvoeren van klaslokaalexperimenten voor het begrijpen van micro-economische principes? Factor D, Kwartaalblad voor het economie-onderwijs en zijn didactiek, 25(3) , 14-15.

18.     Kneppers, H.C. (2007). Het leren van het vak economie en het Model of Domain Learning. Factor D, Kwartaalblad voor het economie-onderwijs en zijn didactiek,25(3) , 8-9.

19.     Kneppers, H.C. (2007). Reactie op bespreking promotieonderzoek. Factor D, Kwartaalblad voor het economie-onderwijs en zijn didactiek, 25(1) , 3-5.

20.     Kneppers, H.C. (2007, maart 29). Leren voor transfer. Een empirisch onderzoek naar de concept- en contextbenadering in het economieonderwijs. UvA Universiteit van Amsterdam (165 pag.) (Amsterdam). Prom./coprom.: B.H.A.M. van Hout-Wolters, dr. C.A.M. van Boxtel & dr. M. Elshout-Mohr.

21.     Kneppers, H.C., Boxtel, C.A.M. van & Hout-Wolters, B.H.A.M. van (2007). The road to transfer: a concept - and a context approach in the secondary school subject of Economics. In B. Csapó & C. Csíkos (Eds.), Developing potentials for learning. Abstracts. 12th Biennial conference for research on learning and instruction, Budapest , Hungary , August 28-September 1, 2007 . Budapest (H): Szeged : Juhász Nyomda Szolgáltató Kft..

22.     Kneppers, H.C., Elshout-Mohr, M., Boxtel, C.A.M. van & Hout-Wolters, B.H.A.M. van (2007). Conceptual learning in relation to near and far transfer in the secondary school subject of economics. European Journal of Psychology of Education, XXII(2) , 115-129.

23.     Kneppers, H.C. & Kleef, W.A.M. van (2008). Eerste tussenrapportage van de pilot economie. Factor D, Kwartaalblad voor het economie-onderwijs en zijn didactiek, 26(3) , 7-9.

24.     Kneppers, H.C. & Kleef, W.A.M. van (2008). Eerste tussenrapportage van de pilot economie. Tijdschrift voor het economisch onderwijs, 6 , 300-303.

25.     Kneppers, H.C. (2008). Hoe maak ik een contextopdracht voor mijn leerlingen? Factor D, Kwartaalblad voor het economie-onderwijs en zijn didactiek, 26(2) , 13-15.

26.     Kneppers, H.C., Boxtel, C.A.M. van & Hout-Wolters, B.H.A.M. van (2008). The Road To Transfer: Concept And Context Approach To The Subject Of Economics In Secondary School. In A.J. Canas, J. Novak, P. Reiska & M. Ahlberg (Eds.), Proceedings of: Conceptmapping- Connecting Educators, 3rd International Conference on Concept Mapping (Vol. 2) (pp. 626-633). Tallin (Est)/ Helsinki (Fi): Tallin University/University of Helsinki .

27.     Kneppers, H.C., Boxtel, C.A.M. van & Hout-Wolters, B.H.A.M. van (2008, september 22). The Road To Transfer: Concept And Context Approach To The Subject Of Economics In Secondary School. Tallin (Est)/ Helsinki (Fi), 3d CMC-International Conference on Concept Mapping.

28.     Kneppers, L., Van Boxtel, C., & Van Hout-Wolters, B. (2009). De weg naar transfer: een concept- en contextbenadering voor het vak economie in het voortgezet onderwijs, VfO, VOR, Programma en Proceedings ORD 2009, 472-474. Leuven,België, K.U.Leuven.

29.     Kneppers, H. C., Van Dieteren, N., & Welp, E. J. M. (2009). Evaluatie examenprogramma economie voor havo . Enschede: S.L.O. .

30.     Kneppers, L., Van Boxtel, C., & Van Hout-Wolters, B. (2009). De weg naar transfer: een concept- en contextbenadering voor het vak economie in het voortgezet onderwijs. Pedagogische Studieën, 86 (1), 41-61.

31.     Kneppers, Lenie, (2009). Weer een promovendus in ons midden!, Factor D Kwartaalblad voor het economieonderwijs en zijn didactiek 27 (1), 4-7.

32.     Kneppers, Lenie, (2009). Conceptmapping met de computer, Factor D Kwartaalblad voor het economieonderwijs en zijn didactiek 27 (2), 8-9.

33.     Kneppers, Lenie (2009). Lezen van teksten uit het economieboek, Factor D Kwartaalblad voor het economieonderwijs en zijn didactiek 27 (4), 5-8.

34.     Kneppers, L., (2010). Symposium: Diagnose und Förderung strukturellen Wissens mit Hilfe von Concept Maps : Förderung von Transferfähigkeit durch konzeptuelles und kontextuelles Lernen mit Concept Maps , Bildung in der Demokratie, 22e Kongress der DGfE, 15 -17 März 2010, p. 154. Mainz, Duitslan d, JohannesGutenberg Universität.

35.     Fürstenau, B, Kneppers, L., (2010). Concept mapping as learning tool in problem oriented learning. In J. Sánchez, A.J. Canas, J.D. Novak, (Eds.), Proceedings of Fourth Int. Conference on Conceptmapping: Making learning meaningful, (Vol. 1) (pp. 137-145). Vi ňa del Mar, Chili, Universidad de Chile.

36.     Kneppers, L., (2010).De relatie tussen innovaties en productiviteit in het voortgezwet onderwijs. Promotieonderzoek van Carla Haelermans, Factor D, kwartaalblad voor het economieonderwijs en zijn didactiek , 28(1/2), 33-34.

37.     Kneppers, L., Van Kleef, W., (2010).Praktijkproblemen: het berekenen van een procentuele verandering, Factor D, kwartaalblad voor het economieonderwijs en zijn didactiek , 28(1/2), 35-38.

 38. Kneppers, L., Amagir, A., & Westenberg, H. (2010). Denkvaardigheden , Amsterdam: Landelijke expertisecentrum Handel en Economie.

39. Kneppers, L. (2010). Rekenen bij Economie , Amsterdam: Landelijke expertisecentrum Handel en Economie.

40. Kneppers, L. (2010). Conceptgericht en contextgericht economieonderwijs, Amsterdam: Landelijke expertisecentrum Handel en Economie.

41. Kneppers, Lenie, (2010). Rekenen bij Economie, Nieuwe Wiskrant, 30(2).

42. Kneppers, L., Fürstenau, B, (2011). Concept mappingas learning tool in problem oriented learning. In: Balancing workplace learning and practioner research across professional fields, Abstracts Eapril Conference (pp. 108). Nijmegen The Netherlands.

 

43.Kneppers, L., Fürstenau, B, (2011). Concept mapping as learning tool in problem oriented learning. In: Balancing workplace learning and practioner research across professional fields,

Abstracts Eapril Conference

(pp. 108). Nijmegen The Netherlands

44. Kneppers, L., (2011).Analyse van de examenvraag "What to do?" Factor D, kwartaalblad voor het economieonderwijs en zijn didactiek , 29(1), 9-11.

  45. Kneppers, L., (2011).Nogmaals het pilot examen vwo 2011, Factor D, kwartaalblad voor het economieonderwijs en zijn didactiek , 29(2), 9-10.

 

 

2016

 • Fürstenau, B., Kuhtz, M., Simon-Hatala, B., & Kneppers, L. (2016). Learning from static versus animated pictures of embodied knowledge.: A pilot study on reconstructing a ballet choreography as concept map. In A. Cañas, P. Reiska, & J. Novak (Eds.), Innovating with concept mapping. (pp. 144-158). Springer International Publishing Switserland. DOI: 10.1007/978-3-319-45501-3 [details]

2012

 • Kneppers, L., van Boxtel, C., & van Hout-Wolters, B. (2012). The road to transfer: concept and context approaches to the subject of economics in secondary school. International Review of Economics Education, 11(1), 36-56. [details]
 • Fürstenau, B., Kneppers, L., & Dekker, R. (2012). Concept mapping and text writing as learning tools in problem-oriented learning. In A. J. Cañas, J. D. Novak, & J. Vanhaer (Eds.), Concept maps: theory, methodology, technology. Proceedings of the Fifth International Conference on Concept Mapping - volume 1. (pp. 97-104). Malta: Veritas. [details] [PDF]

2010

 • Fürstenau, B., & Kneppers, L. (2010). Concept mapping as learning tool in problem-oriented learning. In J. Sánchez, A. J. Cañas, & J. D. Novak (Eds.), Concept maps: making learning meaningful. Proceedings of the Fourth International Conference on Concept Mapping: volume 1. (pp. 137-145). Santiago de Chile: Lom Ediciones. [details]

2009

 • Kneppers, L., van Boxtel, C., & van Hout-Wolters, B. (2009). De weg naar transfer: een concept- en contextbenadering voor het vak economie in het voortgezet onderwijs. Pedagogische Studiën, 86(1), 41-62. [details]

2008

 • Kneppers, H. C., van Boxtel, C. A. M., & van Hout-Wolters, B. H. A. M. (2008). The Road To Transfer: Concept And Context Approach To The Subject Of Economics In Secondary School. In A. J. Canas, J. Novak, P. Reiska, & M. Ahlberg (Eds.), Proceedings of: Conceptmapping- Connecting Educators, 3rd International Conference on Concept Mapping (Vol. 2). (pp. 626-633). Tallin (Est)/Helsinki (Fi): Tallin University/University of Helsinki. [details]

2016

 • Kneppers, H. C., & Fürstenau, B. (2016). Authentic problem solving and concept mapping. In A. J. Cañas, P. Reiska, & J. D. Novak (Eds.), Innovating with Concept Mapping, Preceedings of the Seventh International Conference on Concept Mapping Volume 2. (pp. 368-369). Tallinn: Tallinn University, Tallinn, Estonia. [details]

2009

 • Welp, E. J. M., van Dieteren, N., & Kneppers, H. C. (2009). Evaluatie examenprogramma economie voor havo. Enschede: SLO. [details] [PDF]

2015

 • Kneppers, L. (2015). Vakdidactiek Economie: Contextrijk Economie Onderwijs. Amsterdam: Expertisecentrum Economie en Handel. [details]
 • Kneppers, L. (2015). Een examenvraag nader bekeken. Factor D : Kwartaalblad voor het Economie-onderwijs en zijn Didactiek, 33(3), 17-21. [details] [PDF]
 • Kneppers, L. (2015). Interessante websites (2). Factor D : Kwartaalblad voor het Economie-onderwijs en zijn Didactiek, 33(1), 14-15. [details] [PDF]
 • Kneppers, L. (2015). OLD: een strategie voor het beantwoorden van economievragen. In J. van Drie (Ed.), Verbeteren van schrijfvaardigheid in de mens- en maatschappijvakken: handreiking voor opleiders en docenten. (pp. 144-150). Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken. [details]

2014

 • Kneppers, H. C. (2014). Interessante websites (1). Factor D : Kwartaalblad voor het Economie-onderwijs en zijn Didactiek, 32(4), 15-16. [details]
 • Kneppers, L. (2014). Bacon, Lettuce and Tomato: een strategie om leerlingen te helpen hun antwoorden op examenvragen te verbeteren. Factor D : Kwartaalblad voor het Economie-onderwijs en zijn Didactiek, 32(2), 19-20. [details]
 • Kneppers, L. (2014). Economie in context in VMBO-T. Factor D : Kwartaalblad voor het Economie-onderwijs en zijn Didactiek, 32(1), 12-14. [details]
 • Kneppers, L., Amagir, A., & Westenberg, H. (2014). Vakdidactiek Economie: Denkvaardigheden. -2de herz. druk. Amsterdam: Expertisecentrum Economie. [details]
 • Fürstenau, B., & Kneppers, L. (2014). Concept Mapping und Zusammenfassen als Lernstrategien beim fallbasierten Lernen. Berufsbildung, 68(147), 37-39. [details]

2013

 • Kneppers, L. (2013). De examens komen er weer aan! Factor D : Kwartaalblad voor het Economie-onderwijs en zijn Didactiek, 31(4), 12-16. [details]
 • Kneppers, L. (2013). Het gebruik van verhalende interviews voor het leren van economie. Factor D : Kwartaalblad voor het Economie-onderwijs en zijn Didactiek, 31(3), 15-16. [details]
 • Kneppers, L. (2013). Meer aandacht voor denkvaardigheden van leerlingen. Factor D : Kwartaalblad voor het Economie-onderwijs en zijn Didactiek, 31(2), 22-23. [details]
 • Kneppers, L. (2013). Opofferingskosten. Factor D : Kwartaalblad voor het Economie-onderwijs en zijn Didactiek, 31(1), 8-9. [details]

2012

 • Kneppers, L. (2012). Geld, de smeerolie van ruil. Factor D : Kwartaalblad voor het Economie-onderwijs en zijn Didactiek, 30(1), 8-10. [details] [PDF]
 • Kneppers, L. (2012). Mind mapping versus concept mapping. Wat is het verschil? Factor D : Kwartaalblad voor het Economie-onderwijs en zijn Didactiek, 30(3), 4-6. [details] [PDF]

2011

 • Kneppers, L. (2011). Analyse van de examenvraag "What to do?". Factor D : Kwartaalblad voor het Economie-onderwijs en zijn Didactiek, 29(1), 9-12. [details] [PDF]
 • Kneppers, L. (2011). Nogmaals het pilot examen vwo 2011. Factor D : Kwartaalblad voor het Economie-onderwijs en zijn Didactiek, 29(2), 9-10. [details] [PDF]

2010

 • Kneppers, L. (2010). Conceptgericht en contextgericht economieonderwijs. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Handel en Economie. [details] [PDF]
 • Kneppers, L. (2010). Rekenen bij Economie. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Handel en Economie. [details] [PDF]
 • Kneppers, L. (2010). De relatie tussen innovaties en productiviteit in het voortgezet onderwijs: promotieonderzoek van Carla Haelermans. Factor D : Kwartaalblad voor het Economie-onderwijs en zijn Didactiek, 28(1-2), 33-34. [details]
 • Kneppers, L. (2010). Rekenen bij Economie. Nieuwe Wiskrant, 30(2), 8-11. [details]
 • Kneppers, L., & van Kleef, W. (2010). Praktijkproblemen: het berekenen van een procentuele verandering. Factor D : Kwartaalblad voor het Economie-onderwijs en zijn Didactiek, 28(1-2), 35-38. [details]
 • Amagir, A., Kneppers, L., & Westenberg, H. (2010). Denkvaardigheden. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Handel en Economie. [details] [PDF]

2009

 • Kneppers, H. C. (2009). Weer een promovendus in ons midden! Factor D : Kwartaalblad voor het Economie-onderwijs en zijn Didactiek, 27(1), 4-7. [details]
 • Kneppers, L. (2009). Conceptmapping met de computer. Factor D : Kwartaalblad voor het Economie-onderwijs en zijn Didactiek, 27(2), 8-9. [details]
 • Kneppers, L. (2009). Lezen van teksten uit het economieboek. Factor D : Kwartaalblad voor het Economie-onderwijs en zijn Didactiek, 27(4), 5-8. [details]

2008

 • Kneppers, H. C. (2008). Hoe maak ik een contextopdracht voor mijn leerlingen? Factor D : Kwartaalblad voor het Economie-onderwijs en zijn Didactiek, 26(2), 13-15. [details]
 • Kneppers, H. C., & van Kleef, W. A. M. (2008). Eerste tussenrapportage van de pilot economie. Factor D : Kwartaalblad voor het Economie-onderwijs en zijn Didactiek, 26(3), 7-9. [details]
 • Kneppers, H. C., & van Kleef, W. A. M. (2008). Eerste tussenrapportage van de pilot economie. Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, 2008(6), 300-303. [details]

Spreker

 • Kneppers, H.C. (speaker), van Boxtel, C.A.M. (speaker) & van Hout-Wolters, B.H.A.M. (speaker) (27-5-2009): De weg naar transfer: een concept- en contextbenadering voor het vak economie in het voortgezet onderwijs, Onderwijs Research Dagen (ORD) 2009, Leuven (B).
 • Kneppers, H.C. (speaker), van Boxtel, C.A.M. (speaker) & van Hout-Wolters, B.H.A.M. (speaker) (22-9-2008): The Road To Transfer: Concept And Context Approach To The Subject Of Economics In Secondary School, 3d CMC-International Conference on Concept Mapping, Tallin (Est)/Helsinki (Fi).

Tijdschriftredactie

 • Kneppers, H.C. (editor) (2014): Factor D : Kwartaalblad voor het Economie-onderwijs en zijn Didactiek (Journal).
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.

Geen nevenwerkzaamheden bekend

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen