dhr. dr. R. (René) Koekkoek


 • Faculteit der Geesteswetenschappen
  Capaciteitsgroep Europese studies
 • Bezoekadres
  Bushuis
  Kloveniersburgwal 48  Amsterdam
  Kamernummer: C1.08
 • Postadres:
  Kloveniersburgwal  48
  1012 CX  Amsterdam
 • R.Koekkoek@uva.nl
  T: 0205255965

René Koekkoek is docent Moderne Europese Geschiedenis bij de opleiding Europese Studies. Hij doet onderzoek en publiceert op het snijvlak van geschiedenis, politiek denken en filosofie van de vroegmoderne tijd tot de twintigste eeuw. In het bijzonder gaan zijn interesses uit naar vraagstukken rondom burgerschap, revolutie, gelijkheid, historisch onrecht en empire. In de lente van 2016 rondde hij aan de Universiteit Utrecht zijn promotieonderzoek af. De verdediging van zijn proefschrift The Citizenship Experiment. Contesting the Limits of Civic Equality and Participation in the Age of Revolutions vond plaats op maandag 12 september, 2016.

 

Momenteel werkt hij aan verschillende projecten:

 • een Engelstalige monografie op basis van zijn proefschrift (under review with Cambridge UP)
 • een Nederlandstalig publieksboek over de laat achttiende-eeuwse Atlantische revoluties (Amerikaanse, Franse, Haïtiaanse, Bataafse) en waarom deze geschiedenis vandaag de dag relevant is 
 • de organisatie van een internationale conferentie Visions of Empire in Dutch History from the Early Modern Period to the 21st Century, Leiden, 29-30 september 2016 
 • een nieuw onderzoeksproject over de geschiedenis van het denken over historisch onrecht in mondiaal vergelijkend perspectief (i.h.b. China & West-Europa)

 

René Koekkoek haalde een MPhil in Political Thought and Intellectual History aan de Universiteit van Cambridge (honours: distinction) en een Research Master History aan de Universiteit Utrecht (cum laude). Als gastonderzoeker verbleef hij aan de Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg en aan Princeton University, New Jersey (USA).

 

De afgelopen jaren doceerde hij onder meer over wetenschapsfilosofie en geschiedtheorie, de publieke sfeer in het tijdperk van de  Verlichting, vroegmoderne geschiedenis, wereldgeschiedenis en stadsgeschiedenis. Hij organiseerde diverse symposia en seminars op het terrein van de intellectuele en politieke ideeëngeschiedenis.

 

2017

‘The Hebrew Republic in Dutch Political Thought, c. 1650-1675’, in: W.R.E. Velema and A. Weststeijn (eds.), Ancient Models in the Early Modern Republican Imagination (Leiden: Brill; forthcoming).

 

2016

[book review] Darrin M. McMahon en Samuel Moyn (eds.), Rethinking Modern European Intellectual History (New York: Oxford University Press, 2014), in: Tijdschrift voor Geschiedenis 129/2 (2016).

[book review] Oddens, Joris, Rutjes, Mart, Jacobs, Erik, (eds.), The Political Culture of the Sister Republics, 1794-1806. France, the Netherlands, Switzerland, and Italy (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015) in: BMGN - Low Countries Historical Review (forthcoming)

 

2015

‘“The True Business of the Historian”, C.L.R. James, The Black Jacobins en revolutie’, in: L. Dorsman et al. (eds.) Het nut van geschiedschrijving. Historici in het publieke domein. Opstellen voor Ed Jonker (Amstelveen: Eon Pers, 2015), 137-144.

 

2014

‘Carl Schmitt and the Challenge of Spinoza’s Pantheism between the World Wars’, Modern Intellectual History 11 (2014), 333-357 [peer reviewed].

[book review] F. Grijzenhout, N. van Sas, W. Velema (eds.), Het Bataafse Experiment. politiek en cultuur rond 1800 (Nijmegen, 2013), in: BMGN – Low Countries Historical Review 129 (2014) [review 49].

 

2010

‘“Eene waare en vrije Republiek.” Jan Konijnenburg, De republikein en de uitvinding van de moderne republiek’ [‘“A True and Free Republic.” Jan Konijnenburg, De republikein, and the Invention of the Modern Republic’], in: De Achttiende Eeuw 42, (2010), 236-60 [peer reviewed].

 

2009

‘De herontdekking van het republikanisme. Denkers van Machiavelli tot Spinoza verhelderen politieke kwesties van nu’ [‘The Rediscovery of Republicanism. Thinkers from Machiavelli to Spinoza elucidate Contemporary Political Affairs’], in: Academische Boekengids 78, (2009), 33-7.

 • Geen nevenwerkzaamheden

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen