Fotograaf: onbekend

mw. drs. M. (Margot) Kraaikamp MA


 • Faculteit der Geesteswetenschappen
  Capaciteitsgroep Nederlandse Taalkunde
 • Bezoekadres
  P.C. Hoofthuis
  Spuistraat 134  Amsterdam
 • Postadres:
  Spuistraat  134
  1012 VB  Amsterdam
 • m.kraaikamp@uva.nl

PhD project

Semantic versus lexical gender agreement in Germanic

Publications

Kraaikamp, Margot. 2012. The Semantics of the Dutch Gender System. Journal of Germanic Linguistics 24.3. 193-232.

Kraaikamp, Margot. 2010. Review of Audring (2009) Reinventing pronoun gender. Utrecht: LOT. Nederlandse Taalkunde 15.2.

Kraaikamp, Margot. 2009. Dat gaat anders worden! Gaan als hulpwerkwoord van de toekomende tijd. Onze Taal juli/augustus-nummer.

Presentations

Lexical and semantic gender agreement throughout the history of Dutch. Germanic Linguistics Annual Conference 20. West Lafayette, Indiana, US. 2-3 May 2014. 

Geslachtscongruentie in het Middelnederlands: lexicaal en semantisch. Colloquium ‘Genus in beweging’. Münster, Germany. 23-24 January 2014.

Variation in pronominal gender agreement: semantic versus lexical gender in the history of Dutch. International Conference on Historical Linguistics 21. Oslo, Norway. 5-9 August 2013.

Semantic gender agreement: Dutch versus German. A Germanic Sandwich 2013. Leuven, Belgium. 11-12 January 2013.

Semantic versus lexical gender agreement in Dutch. 15th International Morphology Meeting. Vienna, Austria. 9-12 February 2012.

The Semantics of the Dutch Gender System. Grote Taaldag/TIN-dag. Utrecht, The Netherlands. 5 February 2011.

Teaching

Nederlandse taalkunde (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015)

Zinsanalyse (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015)

Taalontwikkeling (2012/2013) 

Geschiedenis van de Nederlandse taal: externe en interne taalgeschiedenis (2010/2011, 2011/2012)

Onderzoeksvaardigheden (2010/2011, 2011/2012)

Nederlandse taalkunde:een inleiding (2010/2011) 

Inleiding Nederlandse taalkunde (2009/2010, 2010/2011) 

Scriptiewerkgroep Nederlandse taalkunde (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012)

2017

 • Kraaikamp, M. (2017). The diachrony of semantic gender agreement: Findings from Middle Dutch. Journal of Germanic Linguistics[details]

2012

2016

 • Kraaikamp, M. (2016). Semantic gender agreement: Dutch and German compared. Linguistics in Amsterdam, 9(1), 1-29. [details] [PDF]

2010

2017

 • Kraaikamp, M. (2017). Semantic versus lexical gender: Synchronic and diachronic variation in Germanic gender agreement Utrecht: LOT [details / files]
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.

Geen nevenwerkzaamheden bekend

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen