dhr. mr. P.J. (Pieter) Krop


 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  PPLE
 • Bezoekadres
  REC E
  Roetersstraat 11  Amsterdam
 • Postadres:
  Roetersstraat  11
  1018 WB  Amsterdam
 • P.J.Krop@uva.nl

mr. Pieter Krop (1986) is in 2009 strafrechtelijk afgestudeerd aan de UvA. Sinds september 2009 is hij promovendus bij de leerstoelgroep Staats- en Bestuursrecht.
Onderwerp van zijn promotieonderzoek is de invloed van Europese regelgeving (met name Richtlijn 2009/52/EG) op de relatie tussen administratiefrechtelijk en strafrechtelijke handhaving van de illegale tewerkstelling van vreemdelingen in Nederland.
Promotor: prof. mr. A.J.C. de Moor-van Vugt

Begeleider: dr. T. de Lange

Pieter Krop LL.M. (1986) has finished his master in criminal law in 2009. Since september 2009 he is a Phd-candidate at the department of constitutional and administrative law at the University of Amsterdam.
His research topic is about the influence of European legislation (espacially Directive 2009/52/EC) on the  relationship between criminal and administrative employer sanctions preventing the illegal employment of aliens.
Promotor:prof. mr. A.J.C. de Moor-van Vugt

Daily supervisor: dr. T. de Lange

2010

 • A. Klap & P. Krop (2010). 'Say yes!' Commentaar bij de Evaluatie Invoering bestuurlijke boete Wet arbeid vreemdelingen. Nederlands Juristenblad, 85 (23), 1470-1474.

2009

2013

2011

2010

 • P. Krop (2010). On: ABRvS. (2010, March 24), RV 2010-, 47, (nr. 200906490/1/V6: Nemo Tenetur). p.304-309.
 • P. Krop & T. de Lange (2010). On: ABRvS. (2010, March 31), SEW 2010-9, 182, (nr. 200806537/1/V6, LJN BL9661). p.382-384.
 • P.J. Krop (2010). On: ABRvS. (2010, May 04), JV 2010-9, 248, (rolnummer 200808087/1/V6, LJN BM3258). p.1255-1262.

2014

This page has been automatically generated by the UvA-Current Research Information System. If you have any questions about the content of this page, please contact the UBAcoach or the Metis staff of your faculty / institute. To edit your publications login to Personal Metis.

Geen nevenwerkzaamheden bekend

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen