dhr. mr. P.J. (Pieter) Krop


 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  PPLE
 • Bezoekadres
  REC E
  Roetersstraat 11  Amsterdam
 • Postadres:
  Roetersstraat  11
  1018 WB  Amsterdam
 • P.J.Krop@uva.nl

mr. Pieter Krop (1986) is in 2009 strafrechtelijk afgestudeerd aan de UvA. Sinds september 2009 is hij promovendus bij de leerstoelgroep Staats- en Bestuursrecht.
Onderwerp van zijn promotieonderzoek is de invloed van Europese regelgeving (met name Richtlijn 2009/52/EG) op de relatie tussen administratiefrechtelijk en strafrechtelijke handhaving van de illegale tewerkstelling van vreemdelingen in Nederland.
Promotor: prof. mr. A.J.C. de Moor-van Vugt

Begeleider: dr. T. de Lange

Pieter Krop LL.M. (1986) has finished his master in criminal law in 2009. Since september 2009 he is a Phd-candidate at the department of constitutional and administrative law at the University of Amsterdam.
His research topic is about the influence of European legislation (espacially Directive 2009/52/EC) on the  relationship between criminal and administrative employer sanctions preventing the illegal employment of aliens.
Promotor:prof. mr. A.J.C. de Moor-van Vugt

Daily supervisor: dr. T. de Lange

2010

 • Klap, A., & Krop, P. (2010). 'Say yes!' Commentaar bij de Evaluatie Invoering bestuurlijke boete Wet arbeid vreemdelingen. Nederlands Juristenblad, 85(23), 1470-1474. [details]

2009

 • Krop, P., de Lange, T., & Tjebbes, M. (2009). Richtchtlijn 2009/52: Sancties tegen werkgevers van illegaal verblijvende derdelanders. Migrantenrecht, 09(8), 336-346. [details] [PDF]
 • de Moor-van Vugt, A. J. C., du Perron, C. E., & Krop, P. J. (2009). De bevoegdheden van De Nederlandsche Bank inzake Icesave, onderzoek in opdracht van het Ministerie van Financiën, 11 juni 2009, 70 p. Amsterdam: Centrum voor Financieel Recht, Universiteit van Amsterdam. [details / files]

2013

 • Krop, P. J., & de Lange, T. (2013). Richtlijn 2009/52/EG (Werkgeverssanctierichtlijn). In E. J. A. Franssen, & H. W. Groeneweg (Eds.), Sdu commentaar Wet arbeid vreemdelingen 2013. (pp. 379-441). (Sdu commentaar). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]

2011

 • Krop, P. J., (2011). Case note: Rb. 's-Gravenhage (Vzr.) (rolnummer: AWB 11/21417 TWV, LJN BR2786), No. 401, Jul 22, 2011. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; Vol. 2011, No. 401). [details / files]

2010

 • Krop, P. J., (2010). Case note: ABRvS (rolnummer 200808087/1/V6, LJN BM3258), No. 248, May 04, 2010. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; Vol. 2010, No. 248). [details]
 • Krop, P., (2010). Case note: ABRvS (nr. 200906490/1/V6: Nemo Tenetur), No. 47, Mar 24, 2010. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2010, No. 47). [details] [PDF]
 • Krop, P., & de Lange, T., (2010). Case note: ABRvS (nr. 200806537/1/V6, LJN BL9661), No. 182, Mar 31, 2010. (Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht; Vol. 2010, No. 182). [details]

2014

 • Krop, P. J. (2014). De handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling: De verhouding tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving in de Werkgeverssanctierichtlijn, Nederland en Duitsland Den Haag: Boom Juridische uitgevers [details / files]
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.

Geen nevenwerkzaamheden bekend

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen