dhr. prof. dr. J.B. (Jan) Kuné


 • Faculteit Economie en Bedrijfskunde
  Sectie Quantitative Economics
 • Bezoekadres
  REC E
  Roetersstraat 11  Amsterdam
  Kamernummer: E4.25
 • Postadres:
  Postbus  15867
  1001 NJ  Amsterdam
 • J.B.Kune@uva.nl

2009

2003

 • J.B. Kuné (2003). Wij groeien vast in tal en last, het begrip 'grijze last' in theoretisch en empirisch perspectief. In J.B. Kune (Ed.), Leven in een ouder wordende samenleving, generatiebewust vooruitzien in de 21ste eeuw. Den Haag: SDU.
 • J.B. Kuné (2003). On Global Aging, old-age income systems in the EU and other major parts of the world. Heidelberg: Springer Verlag.
 • J.B. Kuné (2003). Chapter. In J.B. Kune (Ed.), Pensioenwetenschap en management van pensioen, aandachtspunten voor de 21ste eeuw. Heerlen: Stichting Pensioen Funds ABP.

2009

2008

 • B. Almström, D. Corda, V. de Graauw, G.J.B. Dietvorst, G. Duda, E. Egron-Polak, F. Esposito, J.B. Kuné, J.-P. Lhernould, G. Marquette, C. O'Carroll, A. Quintanilha, I. Schenk, B. Serafinaviciute, I. Veretennicoff, T. Willemsen, F. Wood & J. Ziberi (2008). Realising a single labour market for researchers: Report of the ERA Expert Group. (extern rapport). Brussels: European Commission, Directorate-General for Research.

2006

 • J.B. Kuné (2006). Meditatie maakt oude dag ook prettig. Socialisme en Democratie, 63 (9), 45-48.
 • J.B. Kuné (2006). Takaful, islamitisch pensioenalternatief. Pensioen Bestuur & Management, 3, 51-53.
 • J.B. Kuné (2006). Solidariteiten in collectieve pensioenregelingen. In S.G. van der Lecq & O.W. Steenbeek (Eds.), Kosten en baten van collectieve pensioenregelingen (pp. 23-46). Deventer: Kluwer.
 • J.B. Kuné (2006). Storm in een glas water (Column). Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 2006 (5), 122.

2005

 • J.B. Kuné (2005). De toekomst van vergrijzend Nederland; het kan nu eenmaal niet altijd paradijs zijn. In H. Perron (Ed.), eenmalige uitgave ter gelegenheid van het afscheid van Han Thoman als directeur van Blue Sky Group (pp. 12-14). Blue Sky Group.
 • J.B. Kuné (2005). Financiering en veiligstelling van het pensioeninkomen: omslag of kapitaaldekking. In R. Bauer, R. Maatman, T. Steenkamp, J. Kuné & M. Stuurmans (Eds.), Vergezichten; over beleggen, pensioenen en toezicht (Liber amicorum J.M.G. Frijns) (pp. 45-52). Driebergen: Riskmatrix.
 • J.B. Kuné (2005). Billijkheid en doelmatigheid in het systeem van de (aanvullende) pensioenvoorziening (Financiële en monetaire studies, 3). Utrecht: Lemma.
 • J.B. Kuné (2005). Het wereldbeeld van Bert de Vries; over verleden, heden en toekomst van het sociaal-economisch beleid in Nederland. PM. Pensioen Magazine, 10, 11-14.
 • J.B. Kuné (2005). Pension Plan Design. Pensioen Bestuur & Management, 2, 42-44.
 • J.B. Kuné, A. Mulder & R. Junge (2005). Langer werken kan niet zonder steeds weer ontwikkelen, tezamen met. Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden, 9, 14-16.
 • J.B. Kuné (2005). Integreer de AOW met het aanvullend pensioen! ABP wereld, 2005 (3), 18-19.

2004

 • J.B. Kuné (2004). Op weg naar één nationale pensioeninstelling. Amsterdam: Vossiuspers UvA.
 • J.B. Kuné (2004). Op weg naar één nationale pensioeninstelling. . aanvaarding van het ambt van hoogleraar (2004, June 4). Amsterdam: Vossiuspers.

2002

 • J.B. Kuné (2002). Waarde van pensioen, rendement, risicodeling en solvabiliteit: kijken in de 21e eeuw. In J.B. Kuné (Ed.), Waarde van pensioen; over waadering, zekerstelling en toereikendheid (pp. 172-223). Den Haag: Stichting Pensioenwetenschap.

2010

2009

2004

 • J.B. Kuné (2004). [Review of the book Solidariteit en risicodeling: een vruchtbare voedingsbodem voor goed pensioen: De ING-visie op goed pensioen]. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 2004(5), 179-180.
 • J.B. Kuné (2004). [Review of the book De belangstelling van het deeltijdpensioen]. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 2004(4), 143.
 • J.B. Kuné (2004). Op weg naar één nationale pensioeninstelling. Aenorm, 11 (45), 43-46.
 • J.B. Kuné (2004). Solidariteiten in de aanvullende pensioenregeling, nu en straks. Pensioen Bestuur & Management, 1, 10-11.
 • J.B. Kuné (2004). Review [Review of the book CPB document 67: Naar een schokbestendig pensioenstelsel]. Pensioen Bestuur & Management, 2, 30-31.
This page has been automatically generated by the UvA-Current Research Information System. If you have any questions about the content of this page, please contact the UBAcoach or the Metis staff of your faculty / institute. To edit your publications login to Personal Metis.

Geen nevenwerkzaamheden bekend

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen