dhr. prof. dr. J.B. (Jan) Kuné


 • Faculteit Economie en Bedrijfskunde
  Sectie Quantitative Economics
 • Bezoekadres
  REC E
  Roetersstraat 11  Amsterdam
  Kamernummer: E4.25
 • Postadres:
  Postbus  15867
  1001 NJ  Amsterdam
 • J.B.Kune@uva.nl

2009

 • Kuné, J. B. (2009). Bevolkingsveroudering en welvaart. Kwartaalschrift Economie, 6(1), 7-27. [details] [PDF]
 • Kuné, J. B. (2009). Population aging and the affluent society: the case of the Netherlands. Pensions, 14(4), 231-241. DOI: 10.1057/pm.2009.24. [details] [PDF]

2003

 • Kuné, J. B. (2003). On Global Aging, old-age income systems in the EU and other major parts of the world. Heidelberg: Springer Verlag. [details]
 • Kuné, J. B. (2003). Chapter. In J. B. Kune (Ed.), Pensioenwetenschap en management van pensioen, aandachtspunten voor de 21ste eeuw. Heerlen: Stichting Pensioen Funds ABP. [details]
 • Kuné, J. B. (2003). Wij groeien vast in tal en last, het begrip 'grijze last' in theoretisch en empirisch perspectief. In J. B. Kune (Ed.), Leven in een ouder wordende samenleving, generatiebewust vooruitzien in de 21ste eeuw. Den Haag: SDU. [details]

2009

 • Kuné, J. B. (2009). Hoezo, een robuust pensioensysteem? Een bijdrage aan het denken om tot een nieuw pensioenconcept te komen. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 2009(5), 152-159. [details] [PDF]

2008

 • Almström, B., Corda, D., de Graauw, V., Dietvorst, G. J. B., Duda, G., Egron-Polak, E., ... Ziberi, J. (2008). Realising a single labour market for researchers: Report of the ERA Expert Group. Brussels: European Commission, Directorate-General for Research. DOI: 10.2777/2164 [details]

2006

 • Kuné, J. B. (2006). Meditatie maakt oude dag ook prettig. Socialisme en Democratie, 63(9), 45-48. [details]
 • Kuné, J. B. (2006). Storm in een glas water (Column). Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 2006(5), 122. [details]
 • Kuné, J. B. (2006). Takaful, islamitisch pensioenalternatief. Pensioen Bestuur & Management, 3, 51-53. [details]
 • Kuné, J. B. (2006). Solidariteiten in collectieve pensioenregelingen. In S. G. van der Lecq, & O. W. Steenbeek (Eds.), Kosten en baten van collectieve pensioenregelingen. (pp. 23-46). Deventer: Kluwer. [details]

2005

 • Kuné, J. B. (2005). Billijkheid en doelmatigheid in het systeem van de (aanvullende) pensioenvoorziening. (Financiële en monetaire studies; No. 3). Utrecht: Lemma. [details]
 • Kuné, J. B. (2005). Het wereldbeeld van Bert de Vries; over verleden, heden en toekomst van het sociaal-economisch beleid in Nederland. PM. Pensioen Magazine, 10, 11-14. [details]
 • Kuné, J. B. (2005). Integreer de AOW met het aanvullend pensioen! ABP wereld, 2005(3), 18-19. [details]
 • Kuné, J. B. (2005). Pension Plan Design. Pensioen Bestuur & Management, 2, 42-44. [details]
 • Kuné, J. B. (2005). De toekomst van vergrijzend Nederland; het kan nu eenmaal niet altijd paradijs zijn. In H. Perron (Ed.), eenmalige uitgave ter gelegenheid van het afscheid van Han Thoman als directeur van Blue Sky Group. (pp. 12-14). Blue Sky Group. [details]
 • Kuné, J. B. (2005). Financiering en veiligstelling van het pensioeninkomen: omslag of kapitaaldekking. In R. Bauer, R. Maatman, T. Steenkamp, J. Kuné, & M. Stuurmans (Eds.), Vergezichten; over beleggen, pensioenen en toezicht (Liber amicorum J.M.G. Frijns). (pp. 45-52). Driebergen: Riskmatrix. [details]
 • Kuné, J. B., Mulder, A., & Junge, R. (2005). Langer werken kan niet zonder steeds weer ontwikkelen, tezamen met. Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden, 9, 14-16. [details]

2002

 • Kuné, J. B. (2002). Waarde van pensioen, rendement, risicodeling en solvabiliteit: kijken in de 21e eeuw. In J. B. Kuné (Ed.), Waarde van pensioen; over waadering, zekerstelling en toereikendheid. (pp. 172-223). Den Haag: Stichting Pensioenwetenschap. [details]

2010

 • Kuné, J. B. (2010). Omzien in verwondering: zorgen over morgen. PM. Pensioen Magazine, 15(11), 32-35. [details]
 • Kuné, J. (2010). Nieuwe solidariteit: Bouwstenen voor een nieuw pensioencontract. Pensioen Bestuur & Management, 7(2), 37-39. [details]

2009

 • Kuné, J. (2009). Afscheid van de AOW. PM. Pensioen Magazine, 14(6/7), 11-12. [details] [PDF]
 • Kuné, J. (2009). Omzien in verwondering: de pensioenplichtstudie van de jaren zeventig. PM. Pensioen Magazine, 14(11), 22-25. [details] [PDF]

2008

 • Kuné, J. (2008). It is hard to be humble when you are the best: (Lijfspreuk Stichting Hells Angels Haarlem, honk Baljuwslaan 23, Haarlem). Actuaris, 16(2), 40-41. [details]

2004

 • Kuné, J. B. (2004). Op weg naar één nationale pensioeninstelling. Aenorm, 11(45), 43-46. [details]
 • Kuné, J. B. (2004). Review [Review of: E. Westerhout, M. van de Ven (2004) CPB document 67: Naar een schokbestendig pensioenstelsel]. Pensioen Bestuur & Management, 2, 30-31. [details]
 • Kuné, J. B. (2004). Solidariteiten in de aanvullende pensioenregeling, nu en straks. Pensioen Bestuur & Management, 1, 10-11. [details]
 • Kuné, J. B. (2004). [Review of: (2004) De belangstelling van het deeltijdpensioen]. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 2004(4), 143. [details]
 • Kuné, J. B. (2004). [Review of: F.A. von Dewall (2004) Solidariteit en risicodeling: een vruchtbare voedingsbodem voor goed pensioen: De ING-visie op goed pensioen]. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 2004(5), 179-180. [details]

2004

 • Kuné, J. B. (2004). Op weg naar één nationale pensioeninstelling. (Oratiereeks). Amsterdam: Vossiuspers UvA. [details] [PDF]
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.

Geen nevenwerkzaamheden bekend

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen