Fotograaf: onbekend

mw. dr. T. (Tesseltje) de Lange


 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Staats- en bestuursrecht
 • Bezoekadres
  Oudemanhuispoort
  Oudemanhuispoort 4-6  Amsterdam
 • Postadres:
  Oudemanhuispoort  4-6
  1012 CN  Amsterdam
 • T.deLange@uva.nl
  T: 0205254970

Resumé

As an assistant professor Administrative and Migration Law at the Law Faculty of the University of Amsterdam I am involved in teaching in the bachelor and master programme of the Amsterdam Law School.  

In my research projects I focus on the social-economic impact of regulation. Pending projects concern (amongst others):

- European and national regulation of migration, with a strong focus on labour migration

- Exploitative labour situations and government involvement in the effectuation of labour rights of (illegally) employed migrant workers

- Administrative sanctions on employers for illegal employment of migrants

- the application of EU and ECHR law by national administrative courts.

 

I wrote my PhD ( Staat, markt en migrant ,BJU, The Hague : 2007) on the regulation of labour migration to the Netherlands between 1945 and 2006. Furthermore, I have written on issues such as gender and migration and the free movement rights in respect to the enlargement of the European Union. I have also conducted, and participated in, several country comparisons.

 

Recently the Dutch Association for Migration Research (www.damr.nl) was founded and I was one of the founding board members. As of December 2012 I have been appointed a member of the Advisory Committee on Migration Affairs (Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken - ACVZ).

Prior to my academic career I worked as an immigration lawyer with Everaert Immigration Lawyers in Amsterdam and as a honorary judge at the immigration chamber of the Amsterdam District Court.

Publications

I teach the following courses:

 

Bestuursrecht 

Bestuursprocesrecht

Nederlands vreemdelingenrecht

Mobity & Migration in Europe

 

PAO Eggens Actualiteiten Vreemdelingenrecht

PAO Eggens Actualiteiten Arbeidsmigratierecht

2015

2014

2013

 • T. de Lange (2013). De betekenis van het vreemdelingenrecht voor het verbintenissenrecht. In O.O. Cherednychenko, C.E.C. Jansen, A.R. Neerhof & F.M.J. Verstijlen (Eds.), Het publieke van het privaatrecht: hoe regulering van publieke belangen het privaatrecht beïnvloedt: NILG Congresbundel 2010 Vol. 6. Governance & recht (pp. 103-122). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

2011

2010

2008

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

 • A.P. Klap & T. de Lange (2008). Marktordening via het werkgeversbegrip van de Wet arbeid vreemdelingen. SMA, 63 (10), 390-396.
 • T. de Lange (2008). Aan boord, maar buiten de boot: buitenlandse werknemers in de zeescheepvaart 1970-2005. In A. Böcker, T. Havinga, P. Minderhoud, H. van de Put, L. de Groot-van Leeuwen, B. de Hart, A. Jettinghoff & K. Zwaan (Eds.), Migratierecht en rechtssociologie, gebundeld in Kees' studies = Migration law and sociology of Law, collected essays in honour of Kees Groenendijk (pp. 93-101). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.

2016

 • T. de Lange (2016). On: ABRvS. (2015, November 04), JV 2016-1, 5, (rolnummer 201501899/1/V6: [Toetredingsverdrag & voorrang boven derdelanders]).. ECLI:NL:RVS:2015:3367
 • T. de Lange (2016). On: ABRvS. (2015, October 28), JV 2016-1, 2, (rolnummer 201410213/1/V6: [Gaten tussen geldige tewerkstellingsvergunningen]).. ECLI:NL:RVS:2015:3293

2015

 • T. de Lange (2015). On: ABRvS. (2015, May 06), JV 2015-11, 236, (rolnummer 201406900/1/V6: [Vergunningvoorschrift voor een Turkse brood- en banketbakker]).. ECLI:NL:RVS:2015:1430[go to publisher's site]
 • C.A. Groenendijk & T. de Lange (2015). On: HvJ EU. (2014, November 05), JV 2015-1, 2, (rolnummer C-311/13: Tümer).. ECLI:EU:C:2014:2337[go to publisher's site]

2014

 • T. de Lange (2014). On: ABRvS. (2013, October 30), JV 2014-1, 9, (rolnummer: 201303122/1/V6: arbeid in loondienst, prioriteitgenietend aanbod, tewerkstellingsvergunning). p.52-55. ECLI:NL:RVS:2013:1756
 • T. de Lange (2014). On: ABRvS. (2014, June 24), AB 2014-41, 392, (zaaknr. 201310755/1/V2: Langdurig ingezetenen: staatssecretaris mag wijziging beperking verblijfsvergunning eisen).. NL:RVS:2014:2434[go to publisher's site]
 • T. de Lange (2014). Kroniek Arbeidsmigratie. Asiel & Migrantenrecht, 5 (8-9), 358-365.

2013

2012

 • T. de Lange (2012). On: ABRvS. (2012, April 04), JV 2012-9, 276-277, (rolnummer 201012725/1/V6, LJN BW0784: [illegale tewerkstelling krantenbezorgers]). p.1345-1360.
 • J. Berkhout, T. Butter & T. de Lange (2012). Legal and policy situation of immigrants: the Netherlands. (intern rapport, SOM Working Papers, no 2012-06). : SOM.
 • T. de Lange & P.R. Rodrigues (2012). On: ABRvS. (2012, March 07), AB 2012-24, 155, (zaaknr. 201108763/1/V2, LJN BV8619: [Zambrano toegepast]). p.947-955.

2011

 • T. de Lange (2011). Arbeidsmigratie: kroniek. Asiel & Migrantenrecht, 2 (9), 426-433.
 • T. de Lange (2011). On: ABRvS. (2011, April 06), RV 2011-, 48, (201006387/1/V6: schijnzelfstandigheid). p.394-399.
 • T. de Lange (2011). On: ABRvS. (2011, October 05), RV 2011-, 51, (200806537/1-A/V6: grensoverschrijdende intraconcernuitlening). p.407-411.
 • T. de Lange (2011). On: ABRvS. (2011, November 30), RV 2011-, 52, (201012777/1/V6: detachering van Turkse schoonmakers uit Duitsland). p.411-417.
 • T. de Lange (2011). On: Rb. 's-Hertogenbosch. (2011, April 28), RV 2011-, 53, (226479/KG ZA 11-108: proeftuinconvenant). p.417-423.
 • T. de Lange (2011). On: Rb. 's-Gravenhage. (2011, June 01), RV 2011-, 54, (AWB 10/7588 WAV en AWB 10/7818: handhaving kennismigrantenregeling). p.423-428.

2010

 • T. de Lange (2010). On: ABRvS. (2010, March 17), JV 2010-6, 163, (rolnummer 200903394/1/V6, LJN BL7836). p.854-866.
 • T. de Lange (2010). On: ABRvS. (2010, May 19), JV 2010-9, 257, (rolnummer 200902075/1/V6). p.1286-1295.
 • P. Krop & T. de Lange (2010). On: ABRvS. (2010, March 31), SEW 2010-9, 182, (nr. 200806537/1/V6, LJN BL9661). p.382-384.
 • T. de Lange (2010). Arbeidsmigratie: kroniek. Asiel & Migrantenrecht, 1 (8), 421-428.
 • T. de Lange & I.H. van den Berg (2010). Wet arbeid vreemdelingen. In P.F. van der Heijden, J.M. van Slooten & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr (Tekst & commentaar) (pp. 749-799). Deventer: Kluwer.
 • M. Tjebbes & T. de Lange (2010). On: ABRvS. (2010, March 10), JV 2010-6, 159, (rolnummer 200901481/1/V6). p.837-844.
 • T. de Lange (2010). On: ABRvS. (2010, March 17), JV 2010-7, 179, (rolnummer 200902142/1/V6, LJN BL7833). p.946-953.

2009

 • T. de Lange (2009). On: ABRvS. (2009, December 09), RV 2009-, 47, (200903352/1/V6: deegresten). p.271-274.

2008

 • I.H. van den Berg & T. de Lange (2008). Wet arbeid vreemdelingen. In P.F. van der Heijden, J.M. van Slooten & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr (Tekst & commentaar) (pp. 707-763). Deventer: Kluwer.

Andere

Spreker

 • T. de Lange (2013, July 25). EU migration law, temporary staffing agencies and (undocumented) migrant workers in the Netherlands. Amsterdam, 20th International Conference of Europeanists.
 • T. de Lange (2013, April 18). Transnational Labour Market, Migration Law and Human Security. VU University, Migration& Diversity Centre, Amsterdam, Regulating transnational work and family in times of crisis.
 • T. de Lange (2013, May 30). Corporate certification against illegal employment of migrants in the Netherlands. Amsterdam, VU-UvA conference, Illegality Regimes – Mapping the Law of Irregular Migration.
 • T. de Lange (2010, September 23). Het werkgeversbegrip in de Wet arbeid vreemdelingen. Amsterdam, Jaarcongres Vereniging voor Arbeidsrecht.

Tijdschriftredactie

 • T. de Lange & M.S. Houwerzijl (Eds.). (2015) International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 31(4).
This page has been automatically generated by the UvA-Current Research Information System. If you have any questions about the content of this page, please contact the UBAcoach or the Metis staff of your faculty / institute. To edit your publications login to Personal Metis.
 • Universiteit Tilburg
  Onderzoeker
 • Tijdschrift Asiel & Migrantenrecht
  Lid van de redactieraad
 • Adviescommissie voor vreemdelingenzaken
  Lid
 • Dutch Association for Migration Research
  Lid van het bestuur

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen