Fotograaf: Eduard Lampe

mw. dr. C.W. (Karin) van Leeuwen

Moderne Europese Geschiedenis
 • Faculteit der Geesteswetenschappen
  Capaciteitsgroep Europese studies
 • Bezoekadres
  Bushuis
  Kloveniersburgwal 48  Amsterdam
  Kamernummer: F2.01C
 • Postadres:
  Kloveniersburgwal  48
  1012 CX  Amsterdam
 • C.W.vanLeeuwen@uva.nl
  T: 0205252280
  T: 0205252268

Karin van Leeuwen (1981) is docent Moderne Europese Geschiedenis bij de capaciteitsgroep Europese Studies. Zij richt zich daar onder andere op de geschiedenis van de Europese integratie en Europese politieke geschiedenis in de negentiende en twintigste eeuw. Haar huidige onderzoeksinteresse gaat vooral uit naar de geschiedenis van het Europees constitutioneel recht. Eerder deed zij bij het Huygens ING en de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoek naar de geschiedenis van het Nederlandse grondwetsdebat, resulterende in de onderzoeksdatabase 'Grondwetscommissies 1883-1983', een bronnenpublicatie en het proefschrift Uit het spoor van Thorbecke. Grondwetsherziening en staatsvernieuwing in naoorlogs Nederland (2013).

Onderwijs

Karin van Leeuwen doceert over moderne Europese geschiedenis en Europe integratie.

Tevens begeleidt zij scripties op Ba- en MA-niveau op bovengenoemde terreinen.

Onderzoeksproject

Voor haar huidige onderzoek naar de geschiedenis van de Europese integratie door middel van het recht, waarvoor zij zich in het bijzonder op de receptie van het Europese recht in Nederland richt, is Karin van Leeuwen (geassocieerd) lid van de onderzoeksgroep 'Towards a new history of European law' bij de universiteit van Kopenhagen.

Publicaties (selectie)

- Uit het spoor van Thorbecke. Grondwetsherziening en staatsvernieuwing in naoorlogs Nederland, 1945-1983 (Amsterdam 2013).

- Europa in alle staten. Zestig jaar geschiedenis van de Europese integratie (Nijmegen 2013) (met Wim van Meurs, Robin de Bruijn, Liesbeth van de Grift, Carla Hoetink en Carlos Reijnen).

- 'On democratic concerns and legal traditions. The Dutch 1953 and 1956 constitutional reforms 'towards' Europe', Contemporary European History 21 (2012) 357-374.

- 'Representation and governance in the Netherlands, 1250-1983: materials for a comprehensive history of politics', Parliaments, Estates and Representation 29 (2009) 2-15 (met Ida Nijenhuis, Jan Burgers, Eef Dijkhof en Marijke van Faassen).

- De rode canon. Een geschiedenis van de Nederlandse sociaal-democratie in 32 verhalen (Den Haag 2010) (redactie, met Marijn Molema en Ilse Raaijmakers).

- De functie van staatscommissies voor grondwetsherziening. Regels en gebruiken in de commissies-Beel (1946) en -Van Schaik (1950-1954) (Den Haag 2008).

Karin van Leeuwen (1981) is lecturer Modern European History at the European Studies department. She specializes in European integration history and in political history of the 19th and 20th century. Her current research focuses on the history of (European) constitutional law. Previously she worked as a researcher for the Huygens Institute for the History of the Netherlands (Huygens ING) and the Radboud University Nijmegen. There, she was engaged in two research projects on the history of the Dutch constitution: the edition project 'Constitutional committees 1883-1983' and a PhD project on the history of Dutch constitutional debate in between 1945 and 1983. In 2013, the latter resulted in the dissertation 'Uit het spoor van Thorbecke. Grondwetsherziening en staatsvernieuwing in naoorlogs Nederland'.

Teaching

Karin van Leeuwen teaches courses on modern European history and European integration at the BA level.

Research interests

Karin van Leeuwen has published on the history of Dutch constitutional debate and constitutional change between 1945 and 1983, Dutch 20th century political history, legal history and the history of European integration.

Currently, she is engaged in a research project on the history of European law. As associated researcher to the research project 'Towards a new history of European law' , coordinated at the University of Copenhagen, she focuses on the history of Dutch reception of European law.

Publications (selection)

- Uit het spoor van Thorbecke. Grondwetsherziening en staatsvernieuwing in naoorlogs Nederland, 1945-1983 (Amsterdam 2013).

- Europa in alle staten. Zestig jaar geschiedenis van de Europese integratie (Nijmegen 2013) (with Wim van Meurs, Robin de Bruijn, Liesbeth van de Grift, Carla Hoetink and Carlos Reijnen).

- 'On democratic concerns and legal traditions. The Dutch 1953 and 1956 constitutional reforms 'towards' Europe', Contemporary European History 21 (2012) 357-374.

- 'Representation and governance in the Netherlands, 1250-1983: materials for a comprehensive history of politics', Parliaments, Estates and Representation 29 (2009) 2-15 (with Ida Nijenhuis, Jan Burgers, Eef Dijkhof and Marijke van Faassen).

- De rode canon. Een geschiedenis van de Nederlandse sociaal-democratie in 32 verhalen (Den Haag 2010) (co-edited with Marijn Molema and Ilse Raaijmakers).

- De functie van staatscommissies voor grondwetsherziening. Regels en gebruiken in de commissies-Beel (1946) en -Van Schaik (1950-1954) (Den Haag 2008).

2013

 • van Leeuwen, K. (2013). Uit het spoor van Thorbecke. Grondwetsherziening en staatsvernieuwing in naoorlogs Nederland (1945-1983). Amsterdam: Boom. [details]

2012

 • van Leeuwen, K. (2012). On democratic concerns and legal traditions. The Dutch 1953 and 1956 constitutional reforms ‘towards’ Europe. Contemporary European History, 21(3), 357-374. DOI: 10.1017/S0960777312000240 [details]

2015

 • van Leeuwen, K. (Author). (2015). De biografie van Monnet: over geschiedschrijving die juristen iets kan leren. Den Haag: Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap. [details] [PDF]

2014

 • van Leeuwen, C. W. (2014). Tussen afschaffing en versterking: historische tradities en de toekomst van een tweehonderdjarige grondwet. TvCR: tijdschrift voor constitutioneel recht, 5(2), 96-116. [details] [PDF]

2013

 • van Leeuwen, K., & Scherer, M. (2013). 'Leden van het Europees Parlement': staatshoofden te gast in Straatsburg. In C. van Baalen, H. Goslinga, A. van Kessel, J. Ramakers, H. Reiding, & J. Turpijn (Eds.), De Republiek van Oranje, 1813-2013. (pp. 91-105). (Jaarboek parlementaire geschiedenis; No. 2013). Amsterdam: Boom. [details]

2014

 • van Leeuwen, K. (2014). [Bespreking van: J.T.J. van den Berg, J.J. Vis (2013) De eerste honderdvijftig jaar: parlementaire geschiedenis van Nederland, 1796-1946]. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 129(3), review 61. DOI: URN:NBN:NL:UI:10-1-110122 [details] [PDF]
 • van Leeuwen, K. (2014). [Bespreking van: M. Segers (2013) Reis naar het continent: Nederland en de Europese integratie, 1950 tot heden]. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 129(3), review 42. DOI: URN:NBN:NL:UI:10-1-110102 [details] [PDF]

2013

 • van Leeuwen, K. (2013). 30 jaar Grondwet 1983. Teleurstellingen rond de oude dame. In M. L. Haimé (Ed.), De grondwetsherziening van 1983: 30 jaar oud of 30 jaar jong?. (pp. 4-13). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. [details] [PDF]
 • van Leeuwen, K. (2013). Nederland en Europa [Bespreking van: M. Segers (2013) Reis naar het continent: Nederland en de Europese integratie, 1950 tot heden; A.G. Harryvan, J. van der Harst (2013) Verloren consensus: Europa in het Nederlandse parlementair-politieke debat, 1945-2013]. Openbaar Bestuur, 23(8), 20-21. [details]
 • van Leeuwen, K. (2013). Staatsvernieuwing in de jaren zestig. Openbaar Bestuur, 23(10), 2-7. [details]

2016

 • van Leeuwen, C. W. (2016). Capitalism or cultural policy?: The liberalization of television broadcasting in the 1980s Netherlands. Paper presented at Capitalism, Crises and European Integration from 1945 to the present. First HEIRS-RICHIE Conference (organisation Aurélie Andry, Haakon Ikonomou, Emmanuel Mourlon-Druol, Quentin Jouan), European University Institute, Florence, . [details]

2013

 • van Leeuwen, C. W. (2013). Uit het spoor van Thorbecke. Grondwetsherziening en staatsvernieuwing in Nederland, 1883-1983 [details]

Andere

 • Shahin, J.B.M.M.Y. (organiser) & van Leeuwen, C.W. (organiser) (18-1-2017): Interview Techniques Workshop (organising a conference, workshop, ... *).
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.
 • Geen nevenwerkzaamheden

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen