dhr. prof. dr. D.A.V. (Aryan) van der Leij


 • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  Afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding
 • Bezoekadres
  REC-D
  Nieuwe Achtergracht 127  Amsterdam
 • Postadres:
  Postbus  15776
  1001 NG  Amsterdam
 • D.A.V.vanderLeij@uva.nl

CV

Aryan van der Leij (1946) begon in 1971 als schoolpsycholoog. In 1977 werd hij wetenschappelijk medewerker aan de Vrij Universiteit te Amsterdam waar hij in 1983 promoveerde op een proefschrift getiteld Ernstige leesproblemen. In 1984 werd hij benoemd tot hoogleraar in de orthopedagogiek, in het bijzonder onderwijsleerproblemen. Sinds 1999 bekleedt hij deze positie aan de Universiteit van Amsterdam. In 2001 werd hij voorzitter van de afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde.
In zijn onderzoek en het onderzoeksprogramma dat hij leidt wordt aandacht besteed aan de kenmerken, de achtergronden en de mogelijkheden tot beïnvloeding van leerstoornissen en sociaal-emotionele problemen op school. Hij is vice voorzitter van de stuurgroep van het langlopende, interdisciplinaire Kennis Verrijkt programma van NWO (1998-2010) 'Identifying the core features of developmental dyslexia: a multidisciplinary approach' (UvA; RU Groningen;RU Nijmegen), waarin onderzoek wordtverricht naar neurofysiologische, genetische, ontwikkelingspsychologische en pedagogische aspecten van dyslexie in de periode van 0 tot 10 jaar. Hij heeft studies gepubliceerd over leesproblemen en leesstoornissen, etniciteit, het handelen van leerkrachten (speciaal onderwijs) en de effectiviteit van een variëteit aan interventies. Hij is lid geweest van de Adviesraad voor het Basisonderwijs, het Speciaal onderwijs en de Opleidingen (ARBO) (1981-1989), van de Commissie voor Evaluatie van het Basisonderwijs (CEB) (1991-1994), van de Stuurgroep Evaluatie Weer Samen naar School (WSNS) (1995-1997) en voorzitter van de Commissie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en van de Evaluatie Begeleidingscommissie (EBC) t.b.v. VVE-projectcoördinatie en (1995-1999).

Aryan van der Leij (1946) started his career as a school psychologist. In 1977 he joined the Free University of Amsterdam en finished his PhD on severe reading disabilities in 1983. In 1984 he became Professor of Special Education. Since 1999 he holds this position at the University of Amsterdam. In 2001 he became head of the Department of Educational Sciences of the University of Amsterdam.

His research program is focussed on the characteristics, the origins and the ways to affect learning disabilities and social-emotional problems at school, including topics such as reading and dyslexia, arithmetic problems, basic cognitive processes involved in learning disabilities, comorbidity of learning disabilities, the relation of learning disabilities with brain functioning, and social-emotional problems such as internalising and externalising behaviour at school. He is vice-chairman of the Steering Group of the Dutch Dyslexia Program (1998-2010): Kennis Verrijkt programma of NWO (National Research Council) 'Identifying the core features of developmental dyslexia: a multidisciplinary approach'. This program is a joint project of the Radboud University ofNijmegen, theUniversity of Groningen and the University of Amsterdam thatincludes a longitudinal study (children at risk of developing dyslexia in the period from 0-10 years), four prevention studies (5 year olds) and a genetic study.

He has published studies on reading disabilities, learning disabilities, ethniticity, teacher activities with regard to special educational needs (special education) and the effectivity of a variety of interventions.

He has been member of Advisory Council for Primary Education ( 1981-1989), of the Evaluation Committee of Primary Education   (1991-1994), of the Steering Group of Inclusive Education   (1995-1997), and chairman of two Committees of Preschool and Early School Education (1995-1999).

Publicaties/publications

Recente publicaties/recent publications

Tekst van de nieuwe paragraaf

2016

 • B.E. Hakvoort, E.H. de Bree, T.L. van Zuijen, B.A.M. Maassen, N.M. Maurits & D.A.V. van der Leij (in press). The role of categorical perception and phonological processing in familial risk children with and without dyslexia. Journal of Speech, Language, and Hearing Research.

2015

2014

2013

2012

2011

 • A. van der Leij, J. Bekebrede, T. Schijf, A. Geudens, K. Schraeyen & T. Schijf (2011). Achtergronden bij de ontwikkeling en normering van de Interactieve Dyslexie test Amsterdam-Antwerpen (IDAA). In A. Geudens, K. Baeyens, K. Schraeyen, K. Maetens, J. De Brauwer & M. Loncke (Eds.), Jongvolwassenen met dyslexie: diagnostiek en begeleiding in wetenschap en praktijk (CODE Lessius, 2) (pp. 109-134). Leuven: Acco.
 • J.L. Spilt, H.M.Y. Koomen, J.T. Thijs & D.A.V. van der Leij (2011). Building strong teacher-student relationships: Preliminary support for relationship-focused reflection. Poster presented at Biennial Meeting SRCD (Society for Research in Child Development): Montreal, Canada (2011, March 31 - 2011, April 2).
 • A. van der Leij (2011). Dyslexie. In H. Swaab, A. Bouma, J. Hendriksen & C. König (Eds.), Klinische kinderneuropsychologie (pp. 497-538). Amsterdam: Boom.
 • J.L. Spilt, H.M.Y. Koomen, R.D. Stoel, J.T. Thijs & A. van der Leij (2011). Teachers’ assessment of physical aggression with the preschool behavior questionnaire: a multitrait-multimethod evaluation of convergent and discriminant validity. Journal of Psychoeducational Assessment, 29 (5), 407-417. doi: 10.1177/0734282910388881
 • E. van Bergen, P.F. de Jong, A. Regtvoort, F. Oort, S. van Otterloo & A. van der Leij (2011). Dutch children at family risk of dyslexia: precursors, reading development, and parental effects. Dyslexia, 17 (1), 2-18. doi: 10.1002/dys.423

2010

2009

2008

2011

 • T. Schijf, A. van der Leij & J. Bekebrede (2011). Dyslexiebeleid voor jongvolwassenen in Nederland. In A. Geudens, D. Baeyens, K. Schraeyen, K. Maetens, J. De Brauwer & M. Loncke (Eds.), Jongvolwassenen met dyslexie: diagnostiek en begeleiding in wetenschap en praktijk (CODE Lessius, 2) (pp. 263-277). Leuven: Acco.

2013

 • A. van der Leij (2013). De diagnose van dyslexie: het oplossen van dilemma's. In F.J. Prins, M. Clerkx & R. de Groot (Eds.), Kinderen-in-ontwikkeling op de basisschool (O&A-reeks, 6) (pp. 251-280). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
 • A. van der Leij, J.I. Bekebrede, A. Geudens, K. Schraeyen, G.M. Schijf, H. Garst, H. Willems, V. Janssens, E. Meersschaert & T.J. Schijf (2013). Interactieve Dyslexietest Amsterdam-Antwerpen: Handleiding. Uithoorn: Muiswerk Educatief.

2010

 • T. Schijf, A. van der Leij, A. van der Berkel, J. Bekebrede & B. Zijlstra (2010). Spellingvaardigheid van brugklassers. Levende Talen Tijdschrift, 11 (2), 3-12.
 • J.I. Bekebrede & D.A.V. van der Leij (2010). Handleiding Interactieve Dyslexie Test Amsterdam-Antwerpen - MBO (IDAA-mbo). In Interactieve Dyslexie Test Amsterdam-Antwerpen - MBO (IDAA-mbo). Uithoorn: Muiswerk Educatief.

2009

 • J. Bekebrede & A. van der Leij (2009). Interactieve Dyslexietest Amsterdam Antwerpen (IDAA). Remediaal, 9 (4), 13-14.

2008

 • R. Kleijnen, A. Bosman, P. de Jong, K. Henneman, J. Pasman, A. Paternotte, A. Ruijssenaars, A. Struiksma, K.P. van den Bos, A. van der Leij, L. Verhoeven & F. Wijnen (2008). Dyslexie: Diagnose en behandeling van dyslexie. (extern rapport). Bilthoven: Stichting Dyslexie Nederland (SDN).
This page has been automatically generated by the UvA-Current Research Information System. If you have any questions about the content of this page, please contact the UBAcoach or the Metis staff of your faculty / institute. To edit your publications login to Personal Metis.

Geen nevenwerkzaamheden bekend

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen