dhr. mr. D.J. (Dirk) van Leeuwen


 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Eggens Instituut
 • Bezoekadres
  Oudemanhuispoort
  Oudemanhuispoort 4-6  Amsterdam
  Kamernummer: 0.04
 • Postadres:
  Oudemanhuispoort  4-6
  1012 CN  Amsterdam
 • D.J.vanLeeuwen@uva.nl
  T: 0205253639

Profiel

Eggens Instituut

mr. D.J. van Leeuwen (1983) is directeur van het Eggens Insituut voor Juridisch Postacademisch Onderwijs. Het Eggens Insituut biedt postacademisch onderwijs op alle rechtsgebieden.

Onderzoek

Dirk is tevens onderzoeker bij het Centrum voor Financieel recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en coördinator van de expertisegroep en bijeenkomstenreeks Fraude, Compliance & Onderneming. Bij zijn onderzoek houdt hij zich bezig met het strafrecht, financieel recht en markthandhaving, met de nadruk op de financiele sector. Dit betreft de volgende onderzoeksgebieden:

 • Fraude en compliance;
 • Misbruik van voorwetenschap, tipverbod en marktmanipulatie;
 • Implementatie van Europees recht in het nationale strafrecht;
 • Financieel-economisch strafrecht;
 • Wwft, Witwassen en ontneming.

Curriculum vitae

Dirk van Leeuwen is in 2011 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn bachelor behaalde hij tevens aan de Universiteit van Amsterdam (  cum laude en  cum honore ). Tevens heeft hij deelgenomen aan de Legal Research Master van de Universiteit Utrecht. Tijdens zijn studie is hij werkzaam geweest als student-assistent bij de Leerstoelgroep Strafrechtwetenschappen van de Universiteit van Amsterdam  en het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Gedurende drie jaar is hij redacteur geweest van het maandblad Ars Aequi. Hij heeft aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht onderwijs gegeven op het gebied van het nationale strafrecht en gedurende twee jaar onderzoek gedaan bij de Universiteit van Amsterdam op het gebied van financieel-economisch strafrecht.

Praktische informatie

Aanwezig op dinsdag en donderdag.

 

Universiteit van Amsterdam

2014-2015

 • Begeleiding bacheloressays

2013-2014 

 • Semester 1: Onderneming en strafrecht (master)
 • Begeleiding scripties en bacheloressays

2012-2013 

 • Semester 1: Materieel strafrecht (bachelor, doorstromers) en Onderneming en strafrecht (master)
 • Semester 2: Strafprocesrecht (bachelor, inclusief werkgroepvervangend college)
 • Begeleiding scripties en bacheloressays

2011-2012 

 • Onderneming en strafrecht (master, gastdocent) en Strafrecht (bachelor)
 • Begeleiding scripties

2010-2011

 • Onderneming en strafrecht (master, gastdocent) 

2007-2008

 • Strafrecht (bachelor, schakelstudenten)

Universiteit Utrecht

2011-2012

 • Inleiding strafrecht (bachelor)
 • Kernvak strafrecht I (bachelor)
 • Begeleiding Afstudeerwerk (bachelor) 

2014

 • van Leeuwen, D. J. (2014). De kwalificatie bij witwassen in ontwikkeling. Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, 1(2), 80-86. [details]

2010

 • Klijnsma, J., van Leeuwen, D., & Stein, D. (2010). 'Beter kunnen we het niet maken, wel makkelijker'. Ars Aequi, 59(3), 150-155. [details]

2011

 • van Leeuwen, D. J. (2011). Witwassen naar Nederlands recht. Over voorhanden hebben en het bewijs van witwassen. Delikt en Delinkwent, 41(3), 297-326. [23]. [details]

2014

 • van Leeuwen, D. J. (2014). Reactie op Van Leijen: Contant geld: wél een probleem, maar niet dát probleem. Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht, 2014(4), 71-75. [details]

2009

 • Kristen, F. G. H., & van Leeuwen, D. J. (2009). Geweld tegen gezagsdragers. Deelrapport 1: Strafrechtelijke analyse: beschikbare strafrechtelijke instrumenten voor de aanpak van gedrag dat het gezag van gezagsdragers aantast dan wel dreigt aan te tasten. Utrecht: USBO Advies, Universiteit Utrecht. [details] [PDF]
 • Noordegraaf, M., Giesen, I., Kristen, F., van der Meulen, M., de Kezel, E., & van Leeuwen, D. (2009). Geweld tegen gezagsdragers: preventie en aanpak van geweld tegen politie en politici. Hoofdrapport. Utrecht: USBO Advies, Universiteit Utrecht. [details] [PDF]
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.
 • Van Leeuwen Van der Pluijm
  Partner
 • Studiecentrum rechterlijke macht (SSR)
  Docent

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen