mw. drs. G. (Guuske) Ledoux


 • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  Personeel Kohnstamm Instituut BV
 • Bezoekadres
  REC P
  Plantage Muidergracht 24  Amsterdam
  Kamernummer: 316
 • Postadres:
  Plantage Muidergracht  24
  1018 TV  Amsterdam
 • G.Ledoux@uva.nl
  T: 0205251386
  T: 0205251201

2015

 • Dijkstra, A. B., Geijsel, F., Ledoux, G., van der Veen, I., & ten Dam, G. (2015). Effects of school quality, school citizenship policy, and student body composition on the acquisition of citizenship competences in the final year of primary education. School Effectiveness and School Improvement, 26(4), 524-553. DOI: 10.1080/09243453.2014.969282 [details]

2013

 • Bos, H., Gartrell, N., Roeleveld, J., & Ledoux, G. (2013). Civic competence of children in female same-sex parent families: A comparison with children of opposite-sex parents. Youth and Society, 48(5), 628-648. DOI: 10.1177/0044118X13502366 [details]
 • ten Dam, G. T. M., Geijsel, F. P., Ledoux, G., & Meijer, J. (2013). Citizenship of students and social desirability: living apart together? International Journal of Educational Research, 62, 229-238. DOI: 10.1016/j.ijer.2013.10.001 [details] [PDF]

2012

 • Geijsel, F., Ledoux, G., Reumerman, R., & ten Dam, G. (2012). Citizenship in young people's daily lives: differences in citizenship competences of adolescents in the Netherlands. Journal of Youth Studies, 15(6), 711-729. DOI: 10.1080/13676261.2012.671932 [details]

2011

 • Ledoux, G., & Roeleveld, J. (2011). Zal de invoering van referentieniveaus het niveau van het onderwijs verhogen? Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 86, 17-24, 91. [details]
 • Ledoux, G., Geijsel, F., Reumerman, R., & ten Dam, G. (2011). Burgerschapscompetenties van jongeren in Nederland. Pedagogische Studiën, 88(1), 3-22. [details]
 • ten Dam, G., Geijsel, F., Reumerman, R., & Ledoux, G. (2011). Measuring young people's citizenship competences. European Journal of Education, 46(3), 354-372. DOI: 10.1111/j.1465-3435.2011.01485.x [details]

2010

 • ten Dam, G., Dijkstra, A. B., Geijsel, F., Ledoux, G., & van der Veen, I. (2010). Maakt de school verschil? Effecten van leerlingpopulatie en onderwijskwaliteit op burgerschap van leerlingen in het basisonderwijs. In J. Peschar, H. Hooghoff, A. B. Dijkstra, & G. T. M. ten Dam (Eds.), Scholen voor burgerschap: naar een kennisbasis voor burgerschapsonderwijs. (pp. 157-180). (OOMO-reeks). Antwerpen: Garant. [details]
 • ten Dam, G., Geijsel, F., Reumerman, R., & Ledoux, G. (2010). Burgerschapscompetenties: de ontwikkeling van een meetinstrument. Pedagogische Studiën, 87(5), 313-333. [details]

2011

 • Roeleveld, J., Driessen, G., Ledoux, G., Cuppen, J., & Meijer, J. (2011). Doelgroepleerlingen in het basisonderwijs: historische ontwikkeling en actuele situatie. (Rapport / Kohnstamm Instituut; No. 857). Amsterdam: Kohnstamm Instituut. [details] [PDF]
 • Roeleveld, J., Mooij, T., Fettelaar, D., & Ledoux, G. (2011). Correctiefactoren bij opbrengstmaten in het primair onderwijs: onderzoek ten behoeve van de Inspectie van het Onderwijs. (Rapport / Kohnstamm Instituut; No. 868). Amsterdam: Kohnstamm Instituut. DOI: http://www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl/rapporten/pdf/ki868.pdf [details] [PDF]

2010

 • Ledoux, G., & Roeleveld, J. (2010). Eerste resultaten van de pilot COOL speciaal. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. [details]

2009

 • Ledoux, G., & Veen, A. (2009). Beleidsdoorlichting onderwijsachterstandenbeleid: periode 2002-2008. (SCO-rapport; No. 826). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details] [PDF]
 • Ledoux, G., Felix, C., & Elshof, D. (2009). Bestrijding van segregatie in het onderwijs in gemeenten: verkenning van lokaal beleid anno 2008. Utrecht: Forum. [details] [PDF]
 • Ledoux, G., Veen, A., & Breetvelt, I. (2009). De Onderwijsraad over toegankelijkheid en gelijke kansen: balans van tien jaar adviezen. (SCO-rapport; No. 831). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details] [PDF]
 • Roeleveld, J., Ledoux, G., Oud, W., & Peetsma, T. (2009). Volgen van zorgleerlingen binnen het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs. (SCO-rapport; No. 827). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details] [PDF]
 • Roeleveld, J., van der Veen, I., & Ledoux, G. (2009). Verkenning leerwinst als indicator voor onderwijskwaliteit. (SCO-rapport; No. 815). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details] [PDF]
 • Vergeer, M. M., Felix, C., Derriks, M., & Ledoux, G. (2009). Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen: tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur. (SCO-rapport; No. 818). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details] [PDF]
 • Voncken, E., Derriks, M., & Ledoux, G. (2009). Vernieuwen zonder blauwdruk. Ervaringen van scholen met de vernieuwing van de onderbouw in het VO. (Meso focus; No. 72). Alphen aan den Rijn: Kluwer. [details]
 • Driessen, G., Mulder, L., Ledoux, G., Roeleveld, J., & van der Veen, I. (2009). Cohortonderzoek COOL 5-18: technisch rapport basisonderwijs, eerste meting 2007/08. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details]

2009

 • Ledoux, G., Blok, H., Boogaard, M., & Krüger, M. (2009). Opbrengstgericht werken: over de waarde van meetgestuurd onderwijs. (SCO-rapport; No. 812). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details] [PDF]

2008

 • Emmelot, Y., Ledoux, G., van der Veen, I., & Breetvelt, I. (2008). Innovatiemonitor primair onderwijs. (SCO-rapport; No. 807). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details] [PDF]
 • Karstanje, P. N., Glaude, M. T., Ledoux, G., & Verbeek, A. E. (2008). Beleidvoerend vermogen van basisscholen: stand van zaken en verklarende factoren. (SCO-rapport; No. 801). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details]
 • Ledoux, G., & Mulder, L. (2008). Schakelklassen effectief. Didaktief, 38(9), 28-29. [details] [PDF]
 • Ledoux, G., van der Veen, I., Derriks, M., Smeets, E., & Roeleveld, J. (2008). Zorgleerlingen en leerlingenzorg in het basisonderwijs. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details] [PDF]
 • Veen, A. M., Boogaard, M., van Schooten, E. J., & Ledoux, G. (2008). Evaluatie onderwijsachterstandenbeleid 2002-2007 in Schiedam-Vlaardingen. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details]
 • Voncken, E., Derriks, M., & Ledoux, G. (2008). Vernieuwen zonder blauwdruk, de plussen en minnen. (SCO-rapport; No. 795). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details]
 • de Jong, U., Ledoux, G., Emmelot, Y., & Roeleveld, J. (2008). Opleiden in de school. (SCO-rapport; No. 809). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details] [PDF]
 • Mulder, L., van der Hoeven, A., Vierke, H., Ledoux, G., van der Veen, I., Oud, W., ... Roeleveld, J. (2008). Inrichting en effecten van schakelklassen: resultaten van het evaluatieonderzoek schakelklassen in het schooljaar 2006/2007. Nijmegen/Amsterdam: ITS/SCO-Kohnstamm Instituut. [details] [PDF]

2010

 • ten Dam, G. T. M., Geijsel, F. P., Ledoux, G., Reumerman, R., Keunen, M., & Visser, A. Burgerschap Meten [details]

2010

 • Ledoux, G., & van der Veen, I. (2010). Burgerschapscompetentie van leerlingen aan het eind van het basisonderwijs. Amsterdam: SCO Kohnsyamm Instituut. [details]

Spreker

 • Schuitema, J.A. (speaker), Emmelot, Y.W. (speaker), Ledoux, G. (speaker) & Oostdam, R.J. (speaker) (27-5-2009): Talenten Ontwikkelen door Prestaties: de positie, inrichting en functie van TOP-trajecten in het curriculum, Onderwijs Research Dagen (ORD) 2009, Leuven (B).

Boekredactie

 • Ledoux, G., & Volman, M. (2011). Op zoek naar talent: talentontwikkeling op Expeditiescholen. (Durven, delen, doen). Utrecht: VO-raad. [details]
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.
 • Geen nevenwerkzaamheden

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen