Fotograaf: Jan Reinier van der Vliet

mw. A. (Angelique) Lieberton


 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  AIAS
 • Bezoekadres
  REC GvT
  Roetersstraat 31  Amsterdam
  Kamernummer: 4.02
 • Postadres:
  Postbus  94025
  1090 GA  Amsterdam
 • A.Lieberton@uva.nl
  T: 0205254199
  T: 0205255672

Angelique Lieberton heeft in 1999 haar studie Internationaal Management (afstudeervariant Commerciële Economie) aan de Hogeschool voor Economische Studies afgerond. Zij heeft dit aangevuld met diverse cursussen en studies op het gebied van toerisme (SEPR I diploma), event management (Master in event management), dtp en project management (IPMA D).

Zij heeft zo'n 3 jaar gewerkt als office manager bij een software bedrijf. Daarnaast is ze na haar studie parttime in dienst getreden als Marketing Manager bij een assurantie-tussenpersoon. 

Ze werkte in Zwitserland bij Brother en in Australië bij onder andere het St. Vincent's Hospital - Correctional Health. In oktober 2001 is zij als uitzendkracht bij SCHOLAR aan de Universiteit van Amsterdam begonnen. Haar hulp bij de organisatie van de Nederlandse ArbeidsmarktDag, een congres dat AIAS samen met SCHOLAR organiseerde op 23 april 2002, heeft haar bij AIAS gebracht. Per 1 mei 2002 is Angelique als Office Manager in vaste dienst van AIAS getreden.

Naast de aansturing van het secretariaat heeft zij nog andere taken. Zij is lid van de BHV ploeg en tevens ploegleider. Ook is ze lid van het Mangement Team van AIAS. Zij (mede)organiseert diverse internationale congressen in binnen en buitenland voor zowel een academisch als een niet academisch publiek. Zo heeft ze onder andere georganiseerd:

 • De jaarlijkse AIAS conferenties (1 dag, ca 100 deelnemers),
 • De 2009, 2011, 2013 en 2015 en 2017 edities van de Nederlandse ArbeidsmarktDag (1 dag, 120-160 deelnemers) i.s.m. Paul de Beer, Kea Tijdens en Frank Tros,
 • 2013: ILERA (voormalig IIRA) conferentie (International Labour and Employment Relations Association) i.s.m. met Maarten Keune,
 • 2010: De eindconferentie van het Equalsoc project (3 dagen, 300 deelnemers) i.s.m. Herman van de Werfhorst en Wiemer Salverda,
 • 2008: de jaarlijkse conferentie van de European Association of Labour Economists (EALE) (3 dagen, 400 deelnemers), i.s.m. Wiemer Salverda en Henriëtte Maassen van den Brink (UvA, FEB),
 • 2007: in Sevilla, Spanje de Dempatem eindconferentie in 2003 en de gecombineerde conferentie van LoWER en Equalsoc (3 en 4 dagen, beide 40 deelnemers) i.s.m. Wiemer Salverda,
 • 2004 en 2007: twee maal de International Labour Process Conference (3 dagen, resp. 170 en 140 deelnemers) i.s.m. Maarten van Klaveren,
 • 2005: the Annual Conference of the European Economic Association (EEA) (3 dagen, 800 deelnemers) i.s.m. Wiemer Salverda, Hettie Pott-Buter (FEB).

Verder coördineert ze projecten zoals bijvoorbeeld de verhuizingen in 2002/2003, 2007, 2013/2014 de vernieuwing van de AIAS website en nieuwe leergangen.

Daarnaast verzorgt zij ondermeer de opmaak van de AIAS publicaties zoals de AIAS newsletterworking papers en diverse promotiemateriaal voor bijvoorbeeld congressen en AIAS onderwijs- en onderzoeksprojecten.

 • Geen nevenwerkzaamheden

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen