Fotograaf: Bram Belloni | 31 Pictures

dhr. mr. A.M.J.R. (Fons) van der Linden


 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Staats- en bestuursrecht
 • Bezoekadres
  Oudemanhuispoort
  Oudemanhuispoort 4-6  Amsterdam
 • Postadres:
  Oudemanhuispoort  4-6
  1012 CN  Amsterdam
 • A.M.J.R.vanderLinden@uva.nl

Profiel

Fons van der Linden behaalde zijn Master Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Maastricht. Naast Rechten heeft hij Slavische Talen en Culturen gestudeerd in Leiden. 

Sinds 1 september 2013 is hij als promovendus verbonden aan het Centrum voor Energievraagstukken. Zijn promotieonderzoek richt zich op de regulering van energie-efficiëntie voor de leefomgeving in relatie tot lokale duurzame energievoorzieningen.

Onderzoek

Vanwege steeds strengere eisen in Europese en nationale wetgeving met betrekking tot energie-efficiëntie van de gebouwde omgeving zal het in toenemende mate nodig zijn om gebruik te maken van lokale duurzame energievoorzieningen. Wanneer deze een vast onderdeel in de gebiedsontwikkeling zouden vormen, zouden zij een belangrijke impuls kunnen geven aan de realisatie van hogere energie-efficiëntie op gebiedsniveau. Onder andere de regulering van de leefomgeving is daarvoor van groot belang. Deze blijkt in de praktijk echter niet altijd duidelijkheid over mogelijkheden en voorwaarden te bieden. Zo is energie-efficiëntie op gebiedsniveau een betrekkelijk nieuw fenomeen en is het onduidelijk of het stellen van dit soort eisen in het huidig juridisch kader wel mogelijk is. Bovendien zijn in dit kader de relevante verbanden tussen de regelgeving van de leefomgeving en energiewetgeving nog onvoldoende gelegd: in het kader van energie-efficiëntie van de leefomgeving wordt momenteel voornamelijk gekeken naar fysieke kenmerken van gebouwen (isolatie, bouwmaterialen, aansluiting op warmtenetten) en niet zo zeer naar andere eigenschappen, zoals afgesloten energiecontracten.

Het doel van dit onderzoek is om tot betere juridische kaders te komen om de ontwikkeling van lokale duurzame energievoorzieningen te stimuleren en deze zodoende een zo optimaal mogelijke bijdrage te laten leveren aan de energie-efficiëntie op gebiedsniveau. Om dit doel te verwezenlijken wordt bij dit onderzoek getracht te achterhalen hoe de relevante regelgeving (in het bijzonder regelgeving betreffende de leefomgeving en energie) kan worden toegepast of aangepast om de ontwikkeling van kleinschalige, geïntegreerde energie-initiatieven een expliciete bijdrage te laten leveren aan de energie-optimalisatie op gebiedsniveau.

 

 

2016

 • Akerboom, S., van der Linden, F., Otte, F., Pront, S., Beijen, B., Buijze, A., ... van Rijswick, M. (2016). Onderzoek naar gas- en warmtenetten. Amsterdam: Centrum voor Energievraagstukken, Universiteit van Amsterdam. [details]

2014

 • Akerboom, S., van der Linden, F., & Pront-van Bommel, S. (2014). Notitie bij de Workshop Warmtenetten: Een analyse van de Warmtewet: 16 september 2014. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Centrum voor Energievraagstukken. [details] [PDF]
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.
 • Geen nevenwerkzaamheden

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen