Fotograaf: onbekend

dhr. drs. M.A. (Max) van der Linden


 • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  Groep: Docenten OWI Psychologie
 • Bezoekadres
  REC G
  Nieuwe Achtergracht 129  Amsterdam
  Kamernummer: -1.18
 • Postadres:
  Postbus  15937
  1001 NK  Amsterdam
 • M.A.vanderLinden@uva.nl
  T: 0205257015

Fascinatie voor de geschiedenis van de neurowetenschappen

Ik ben gefascineerd door de grondslagen en geschiedenis van het onderzoek naar het menselijk brein. Bestudering hiervan leert ons niet alleen veel over het brein zelf, maar ook hoe we onszelf beschouw(d)en en wat we met die kennis deden en doen.

Beknopte biografie

Ik heb psychologie (1998) en wetenschaps- en technologiestudies (2003) aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. Vanaf 1998 doceer ik psychologie en psychobiologie aan diverse universitaire instituten. Begin 2006 verscheen mijn eerste boek Hersenen en gedrag: evolutie, biologie en psychologie. Voorjaar 2009 kwam mijn tweede (kinder)boek Een avontuurlijke reis door je hoofd: zo werken je hersenen uit. Sinds september 2010 werk ik aan een proefschrift over de geschiedenis van diepe hersenstimulatie bij psychiatrische aandoeningen.    

Een psychiater met de handen in het haar -  radio interview De Kennis van Nu | 30 juli | 22:00 | Radio 5

Als je last hebt van psychische klachten, ga je naar de psycholoog of de psychiater. Maar wat gebeurt er als zelfs de psychiater met de handen in het haar zit? Wat voor behandelingen zijn er in het heden en het verleden gebruikt voor psychiatrische patiënten die slecht reageren op gebruikelijke therapieën?

In deze uitzending van DKVN praten we over behandelingen voor psychiatrische patiënten die slecht reageren op gebruikelijke therapieën. Een blik op de geschiedenis van de psychiatrie kan daarbij natuurlijk niet ontbreken. We praten hierover met Irene van Vliet, psychiater bij het LUMC (Leiden), Max van der Linden, psycholoog en wetenschapssocioloog. Hij schrijft een proefschrift over de geschiedenis van Deep Brain Stimulation (DBS) en Klaas Arts, neuroloog werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg.

De geschiedenis van de psychochirurgie

Kort radio interview bij NTR Academie naar aanleiding van de eerste leukotomie door de Portugese neuroloog Egas Moniz en neurochirurg Almeida Lima (11-11-2014).

 

Een avontuurlijke reis door je hoofd: zo werken je hersenen

De moeder van Bo ligt al drie jaar in coma. Het lijkt alsof ze slaapt, maar Bo weet heus wel dat ze niet zomaar ineens wakker wordt. Hij vraagt zich af of ze het wel fijn vindt dat hij langskomt en haar naar muziek laat luisteren, want ze zegt toch nooit iets terug. Als Bo op een dag in het ziekenhuis verdwaalt, belandt hij op een geheime afdeling. Daar ontmoet hij dr. Gnostis, die alles weet over de werking van de hersenen en die bezig is met een supergeheim experiment. Bo krijgt per ongeluk wat van een geheim drankje binnen. Eerst gebeurt er niks. Maar dan merkt Bo dat hij door zijn eigen brein kan reizen... Wat gebeurt er eigenlijk in je hersenen als je verliefd bent? Of als je slaapt? Hoe zorgt je brein ervoor dat je kunt zien? Waar worden je herinneringen opgeslagen? Kunnen mensen die in coma liggen écht horen wat je zegt? In Een avontuurlijke reis door je hoofd  (uitgeverijPimento) wordt antwoord gegeven op al deze en nog veel meer vragen. Met heel veel weetjes, en échte proefjes die je zelf kunt doen!

"Mooie, spannende vertelling... Het verhaal leest als een trein en bestaat uit een mix van eigentijdse wederwaardigheden, met een spreekbeurt over een lesgevende robot, computerkraken, mp3-spelers én actuele breininformatie, weetjes, spelletjes, proefjes, websites en achtergrondliteratuur over breinontwikkeling."   

Biblion (2009)

"Een absolute aanrader voor onderzoekers in de dop vanaf 10 jaar."

Plantage (2009)

"Vlot geschreven verhaal... de proefjes, duidelijke foto's en interessante voorbeelden maken het boek prima geschikt voor leergierige tieners... bijzonder boek."

Nederlands Dagblad (2010)

Breinbeleid: de ontluikende rol van de hersenwetenschappen in het overheidsbeleid

In de schappen van de supermarkt lig het eerste voedsel waarvan de producent claimt dat het goed is voor ons brein. Beleidsmakers passen op nieuwe onderwijsleermethoden inzichten uit dehersenwetenschappen toe. En wetenschappers proberen nieuwe technieken uit om hersenziekten te behandelen. Sinds de jaren tachtig heeft het interdisciplinaire onderzoek naar hersenen, cognitie en gedrag een hoge vlucht genomen. En de invloed ervan op de maatschappij groeit.

In Breinbeleid: de ontluikende rol van de hersenwetenschappen in het overheidsbeleid zoekt sociaalwetenschapper en psycholoog Max van der Linden het antwoord op de vraag in hoeverre de Nederlandse overheid in haar beleid en wetgeving rekening houdt met deze ontwikkelingen. Welke kwesties spelen er rond hersenwetenschappen bij politici en beleidsmakers. Wat zijn de plannen voor de toekomst?

Max van der Linden beantwoordt de vragen met een kortdurend kwalitatief onderzoek waarvoor hij rapporten, lezingen, informatie van websites en Kamervragen gebruikte. Ook hield hij interviews met betrokkenen uit het hersenveld; wetenschappers, beleidsmakers en politici.

Deze studie is het eerste overzicht van de verschillende hersengerelateerde activiteiten op de ministeries: een ijkpunt voor verdere studies. De resultaten ervan sporen aan tot een breder maatschappelijk debat over de hersenwetenschappen.

Hersenen en gedrag: evolutie, biologie en psychologie

De vraag hoe ons brein werkt en ons gedrag aanstuurt, intrigeert de mens al eeuwen. In Hersenen en gedrag: evolutie, biologie en psychologie (uitgeverij Boom) wordt een helder overzicht gegeven van de huidige stand van zaken in het onderzoek naar dit onderwerp. Uniek is ook dat de vraag aan de orde komt waarom onsbrein zich zo heeft ontwikkeld. Er is daarom veel aandacht voor de evolutionaire achtergrond van de diverse functies van de hersenen.
"Begrijpelijke antwoorden op moeilijke vragen zijn even kostbaar als zeldzaam... De schrijver moet haast wel een gedreven docent zijn."

Natuur, wetenschap & techniek (2006)
"Het boek van Van der Linden geeft een mooi en verrassend compleet overzicht van de evolutionaire, geschiedkundige, functionele en biologische aspecten van de geest... Een kleine encyclopedie van de mens."

De Psycholoog (2006)
"Het boek van Max van der Linden... moet iedereen als eerste lezen."

Jan Derksen in Vrij Nederland over de enorme populariteit van hersenboeken (2011)

Artikelen

In het tijdschrift AWARE heb ik enkele artikelen en columns geschreven over hersenen, cognitieve neurowetenschap en de maatschappij.

Als coordinator van het Honoursprogramma Psychologie heb ik vanaf 2004 een aantal vakken ontwikkeld en gedoceerd. Hieronder volgt een korte omschrijving.

 

Reductionisme en psychologie

Het doel van dit eerstejaars Honoursvak is om de wetenschappelijke psychologie vanuit een bredere context te leren kennen. Hiervoor wordt reductionisme als leidend thema genomen. Veel aandacht is er voor de relatie van de psychologie met de evolutionaire- en neurobiologie, de filosofie (philosophy of mind) en de artificiële intelligentie. Het is de bedoeling dat de student een eigen visie ontwikkelt op de mogelijkheden en beperkingen van de wetenschappelijke psychologie en haar grensdisciplines. 

 

De neuromaatschappij

Het is de bedoeling dat de student tijdens dit tweedejaars Honoursvak inzicht verwerft in de mogelijkheden en beperkingen van de maatschappelijke toepassing van neurowetenschappelijke kennis en methoden. Wat zijn veelbelovende ontwikkelingen? Waarom? Waar laat men zich teveel meeslepen door de mogelijkheden van (potentiële) toepassingen? Waarom? Moeten we bepaalde concepten die een fundament vormen voor onze samenleving - zoals de vrije wil - onder druk van neurowetenschappelijke inzichten loslaten? Door vanuit verschillende perspectieven (geestes-, sociaal- en natuurwetenschappelijk) naar deze vragen te kijken, krijgt de student gereedschap aangereikt om tot een weloverwogen positie in deze complexe debatten te komen. 

 

Ken uzelf - een wetenschappelijke zoektocht

'Ken uzelf' is een bekende uitspraak uit de klassieke oudheid, die nog niet aan actualiteit heeft ingeboet. Maar wat is het zelf eigenlijk? En hoe kunnen we het leren kennen? Dit tweedejaars Honoursvak is een rondgang langs diverse wetenschappelijke disciplines met de vraag in hoeverre de moderne mens zichzelf via de wetenschappelijke weg kan kennen. Aan de hand van de (oude en nieuwe) literatuur, discussies, presentaties, essays en een klein eigen onderzoek wordt de student gestimuleerd te reflecteren op de (on)mogelijkheden van wetenschappelijke (zelf)kennis.

 

 • Geen nevenwerkzaamheden

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen