Fotograaf: onbekend

dhr. prof. dr. M.B.M. (Marco) Loos

Privaatrecht, in het bijzonder Europees consumentenrecht
 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Afd. Privaatrecht A
 • Bezoekadres
  Oudemanhuispoort
  Oudemanhuispoort 4-6  Amsterdam
  Kamernummer: 103
 • Postadres:
  Oudemanhuispoort  4-6
  1012 CN  Amsterdam
 • M.B.M.Loos@uva.nl
  T: 0205253423
  T: 0205253519

Korte beschrijving

 

 

Marco Loos heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie is hij als aio verbonden geweest aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht, waar hij in 1998 is gepromoveerd op het proefschrift De energieleveringsovereenkomst (promotor: prof. mr. E.H. Hondius).

 

 

Van 1997 tot 2001 is hij als universitair docent en postdoc verbonden geweest aan het Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht van de Katholieke Universiteit Brabant (thans Universiteit van Tilburg). Van 2002 tot 2004 werkte hij als universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2005 is hij als hoogleraar verbonden aan deze universiteit. In 2005 en 2006 was hij directeur van het Amsterdams Instituut voor Privaatrecht (AIP), van 2007 tot en met 2009 was hij voorzitter van de Afdeling Privaatrecht A. Sinds 2009 is hij tevens voorzitter van de Universitaire Commissie Onderwijs, een adviescollege aan het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 2004 is hij voorzitter van de Opleidingscommissie Masters van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Sinds 2011 is hij opleidingsdirecteur Bachelor Rechtsgeleerdheid, sinds 2012 tevens opleidingsdirecteur Bachelor Notarieel recht.

 

 

Hij publiceert regelmatig op het gebied van het contractenrecht, consumentenrecht en het Europees privaatrecht. In 2001 verscheen een monografie van zijn hand over algemene voorwaarden; een monografie over consumentenkoop is begin 2004 verschenen. Tezamen met anderen heeft Loos voorts onder meer boeken en rapporten gepubliceerd over Service Contracts (2007) en Mandate Contracts (2012), over Digital content (2011 en 2012), de herziening van het Europese consumentenrecht (2008) en de privaatrechtelijke handhaving van het consumentenrecht (2010).

 

 

Marco is lid (sinds 2009: hoofdredacteur) van de redactie van het Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken; sinds 2010 is hij voorzitter van de alumnivereniging Oudemanhuispoort en sinds 2012 is hij voorzitter van de wetenschappelijke vereniging Studiekring Prof. mr. J. Offerhaus. Voorts is hij vaste medewerker van het Nederlands tijdschrift voor Europees recht en van het Nederlands tijdschrift voor Burgerlijk recht. Praktische ervaring heeft hij als rechter-plaatsvervanger verbonden aan de arrondissmentsrechtbank 's-Hertogenbosch, als voormalig lid van de geschillencommissie van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (Adviescommissie Voorwaarden en Tarieven NVM) en als voormalig voorzitter van de Geschillencommissie Energie en Water van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenklachten.

 

 

Bestuurslid International Association for Consumer Law (F)

Lid College van Deskundigen Centraal Bureau Fondsenwerving  (F)

Lid adviesraad Zeitschrift für Europäisches Unternehmens- und Verbraucherrecht  (F)

Lid adviesraad boekenserie European Economic Law and Regulation (Uitgeverij Springer) (F)

Medewerker Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht en Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht (F)

Voorzitter vereniging Studiekring Prof. Mr. J. Offerhaus (wetenschappelijke vereniging op het gebied van het privaatrecht) (F)

Lid redactie Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken (2008-2014 hoofdredacteur) (F)

Rechter-plaatsvervanger, arrondissementsrechtbank Oost-Brabant (F) (BA)

Voorzitter Alumnivereniging Oudemanhuispoort (F) 

Lid van de Adviesraad van het IT Law Program 2015-2020, University of Tartu (Estland) (F)

Visiting professor University of Tartu (Estland, 2015) (F) (BA)

Docent postacademisch onderwijs (F) (deels B, deels BA) 

Juridisch advies (F) (B) 

 

Awards:

Honorary member of the Consiglio Direttivo della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (Italy, 2014) and of the Asociatia Romana de Drept si Afaceri Europene (2012) (F)

 

 

2016

 • M.B.M. Loos (2016). Art. 70-71: Incorporation and making available of standard contract terms. In A.L.B. prof. Colombi Ciacchi (Ed.), Contents and effects of contracts. Lessons to Learn from the CESL (Studies in European Economic Law and Regulation, 7) (pp. 179-202). Cham/Heidelberg/Dordrecht/London: Springer.
 • M. Loos & J. Luzak (2016). Wanted: a bigger stick. On unfair terms in consumer contracts with online service providers. Journal of Consumer Policy, 39 (1), 63-90. doi: 10.1007/s10603-015-9303-7[go to publisher's site]
 • M.B.M. Loos (2016). Enforcing consumer rights through ADR at the detriment of consumer law. European Review of Private Law, 24 (1), 61-80.

2015

2014

2013

2012

2011

2016

2015

2014

 • N. van Eijk, B. Roessler, F. Zuiderveen Borgesius, M. Oostveen, . et al., R. van Son, F. Verkade, M. Vliek, C. Alberdingk Thijm, K. Apt, B. Böhler, A. den Boon, K. Breemen, V. Breemen, M. de Goede, S. van Gompel, L. Guibault, N. Helberger, A.W. Hins, B. Hugenholtz, J. Kabel, M. Loos, T. Nijhuis, G. van 't Noordende, R. Peters, M. Zieck, T. McGonagle, A. Arnbak, B. Bodó, R. Celikates, M. van Eechoud, W. Kox, J. Bekkenkamp, M. Zoghi, J. van der Ham, J. de Kloet, Y. van Tilborgh, G. Mom, J. Kleinen, Y. Donders, G. Wiegers, J. Früchtl, F. Huysmans, I. van Domselaar, S. van der Ven, A. Schneider, J. Lazardzig, R. Ligtvoet, B. Vercnocke, J. McBrien, C. Weniger, A. Tsoutsanis, P. Bloem, S. Koulouzis & L. Taylor (2014). Academics Against Mass Surveillance. (overig). [go to publisher's site]
 • M.B.M. Loos & I. Samoy (2014). The position of small and medium-sized enterprises in European contract law: an introduction. In M.B.M. Loos & I. Samoy (Eds.), The position of small and medium-sized enterprises in European contract law (Ius commune: European and comparative law series, 121) (pp. 1-8). Cambridge: Intersentia.
 • M.B.M. Loos (2014). The regulation of digital content B2C contracts in CESL. In K. Purnhagen & P. Rott (Eds.), Varieties of European economic law and regulation: liber amicorum for Hans Micklitz (Studies in European economic law and regulation, 3) (pp. 611-634). Cham [etc.]: Springer.
 • M.B.M. Loos (2014). De reisovereenkomst (titel 7.7A BW). In A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh, L.A.D. Keus, J.S. Kortmann & M.H. Wissink (Eds.), De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht (Serie onderneming en recht, 81-II) (pp. 141-200). Deventer: Kluwer.
 • M.B.M. Loos (2014). Consumentenkoop. - 3e dr (Monografieën Nieuw BW. B-serie, 65b). Deventer: Kluwer.
 • M.B.M. Loos & J.A. Luzak (2014). Consumer law compliance in on-line services. (extern rapport). Brussels: BEUC (The European Consumer Organisation).

2013

 • M. Loos (2013). Conformity and non-conformity of digital content. In N. Helberger, L. Guibault, M. Loos, C. Mak, L. Pessers & B. van der Sloot (Eds.), Digital consumers and the law: towards a cohesive European framework (Information law series, 28) (pp. 81-111). Alphen aan den Rijn [etc.]: Kluwer Law International.
 • N. Helberger, L. Guibault, M. Loos, C. Mak, L. Pessers & B. van der Sloot (2013). Digital consumers and the law: towards a cohesive European framework (Information law series, 28). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
 • M.B.M. Loos (2013). Incorporation and unfairness of standard contract terms under the proposal for a Common European Sales Law. In L. Moccia (Ed.), The making of European private law: why, how, what, who (pp. 191-203). München: Sellier European Law Publ..
 • M.B.M. Loos (2013). Right of withdrawal - interoperability of directives. In E. Terryn, G. Straetmans & V. Colaert (Eds.), Landmark cases of EU consumer law. In honour of Jules Struyck (pp. 545-558). Cambridge: Intersentia.[go to publisher's site]
 • M.B.M. Loos (2013). Algemene voorwaarden. - 2e druk (Boom Masterreeks). Den Haag: Boom juridische uitgevers.

2012

2011

2010

 • M.B.M. Loos (2010). De gebruiksvergoeding bij de ontbonden koop op afstand: het onderscheid tussen 'gebruiken' en 'uitproberen'. Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 16 (1), 27-31.
 • M.B.M. Loos (2010). Cost and fee allocation in civil procedure. Electronic Journal of Comparative Law, 14.3, 11.[go to publisher's site]
 • M. Loos (2010). Consumer sales law in the proposal for a Consumer Rights Directive. European Review of Private Law, 2010 (1), 15-55.
 • M.B.M. Loos (2010). Cost and fee allocation in civil procedure. Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 2010, 185-196.[go to publisher's site]
 • M.B.M. Loos (2010). Ontwerp-Kaderrichtlijn Consumentenrechten. In D.M. Curtin, R.H. van Ooik & T.A.J.A. Vandamme (Eds.), Zoektocht naar de aansluiting tussen het Nederlandse en Europese regelgevingsysteem: aan de hand van de implementatie van vijf kaderrichtlijnen in Nederland (pp. 91-106, 142-143). Den Haag: Ministerie van Justitie.
 • M.B.M. Loos (2010). Full harmonisation as a regulatory concept and its consequences for the national legal orders: the example of the Consumer rights directive. In M. Stürner (Ed.), Vollharmonisierung im Europäischen Verbraucherrecht? (GPR Praxis: Schriften zum Gemeinschaftsprivatrecht, 13) (pp. 47-98) München: Sellier European Law Publishers.
 • M.B.M. Loos (2010). Schriftelijkheidsvereiste en bedenktijd bij de koop van onroerende zaken. Tijdschrift voor Bouwrecht, 2010 (6), 552-559.
 • M.B.M. Loos & W.H. van Boom (2010). Inleiding. In M.B.M. Loos & W.H. van Boom (Eds.), Handhaving van het consumentenrecht (Preadviezen / Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht, 2009) (pp. 9-11). Deventer: Kluwer.
 • M.B.M. Loos (2010). Individuele handhaving van het consumentenrecht. In M.B.M. Loos & W.H. van Boom (Eds.), Handhaving van het consumentenrecht (Preadviezen / Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht, 2009) (pp. 13-127). Deventer: Kluwer.
 • J. Laine, J. Rochfeld, G. Brunaux, R. Tigner, P. Rott, Z. Csehi, C. Amato, C. Perfumi, M.B.M. Loos, C. Mak, N. Helberger, L. Guibault, B. van der Sloot, L. Pessers, A. Kadouch, D. Baidoo, T. Lunde, F. Zoll, J.A. Luzak, S. Cámara Lapuente, R. Yanguas Gómez, C. Willett, M. Morgan-Taylor & J. Braucher (2010). Comparative analysis of the applicable legal frameworks and suggestions for the contours of a model system of consumer protection in relation to digital content services. - Report 1: Country reports. (extern rapport, Digital content services for consumers). Amsterdam: University of Amsterdam, Centre for the Study of European Contract Law; Institute for Information Law.
 • M.B.M. Loos & W.H. van Boom (2010). Handhaving van het consumentenrecht (Preadviezen / Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht, 2009). Deventer: Kluwer.

2009

2008

2016

 • M.B.M. Loos (2016). On: Hof van Justitie. (2015, September 03), NJ 2016-36, 339, (Annotatie bij: Hof van Justitie (Costea)).. ECLI:EU:C:2015:538
 • M.B.M. Loos (2016). On: Hof van Justitie. (2015, November 26), TvC 2016-3, (Annotatie). p.134-136. ECLI:EU:C:2015:782
 • M.B.M. Loos (2016). [Review of the book The presumption of non-conformity in European consumer sales law]. Maandblad voor Vermogensrecht, 2016(1), 17-19.
 • M.B.M. Loos (2016). On: Hof van Justitie. (2015, September 17), NJ 2016-36, 340, (Annotatie bij: Hof van Justitie (Van der Lans/KLM)).. ECLI:EU:C:2015:538
 • M.B.M. Loos (2016). On: Hof van Justitie. (2015, December 03), NJ 2016-, 371, (Banif Plus Bank/Lantos).. ECLI:EU:C:2015:794
 • M.B.M. Loos (2016). Kroniek reisovereenkomst 2012-2015. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2016 (3), 107-121.
 • M.B.M. Loos (2016). Boekbesprekingen [Review of the books Digital revolution: challenges for contract law in practice & Electronic consumer contracts in the conflict of laws,2nd. ed. & Sociale media anno 2015. Actuele juridische aspecten & Sociale media. Actuele juridische aspecten & Wetboek Economisch Recht en de bescherming van de consument]. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2016(3), 139-141.

2015

2014

2013

2012

 • M.B.M. Loos (2012). Van de redactie. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2012 (1), 1.[go to publisher's site]
 • M.B.M. Loos (2012). On: Rb. Utrecht. (2012, April 11), TvC 2012-5, (zaaknr. 775652 UC EXPL 11-15357 VS/4192: extra kosten indien niet betaald wordt per automatische incasso). p.233-235.[go to publisher's site]
 • M.B.M. Loos (2012). On: HvJ EU. (2012, June 14), TvC 2012-6, (zaaknr. C-618/10: Banesto/Calderón Camino). p.286-291.[go to publisher's site]
 • M.B.M. Loos (2012). On: HR. (2011, December 09), NTBR 2012-4, 20, (LJN BU7412, RvdW 2011, 1541, Prg. 2012, 29 m.nt. P.J.M. Ros: Schriftelijkheidsvereiste bij de koop van woningen door particulieren). p.131-136.[go to publisher's site]
 • M.B.M. Loos (2012). On: Hof Leeuwarden. (2012, February 21), TvC 2012-4, (LJN BV6422: X/Apart Meubel- en Interieurbouw). p.175-177.[go to publisher's site]
 • M.B.M. Loos (2012). Overeenkomsten tot levering van digitale inhoud. In A.L.M. Keirse, S.D. Lindenbergh, M.B.M. Loos & A.J. Verheij (Eds.), Beter burgerlijk recht: jubileumbundel van de Vereniging voor Burgerlijk Recht (pp. 169-177). Deventer: Kluwer.
 • M.B.M. Loos (2012). Cost and fee allocation in the Netherlands. In M. Reimann (Ed.), Cost and fee allocation in civil procedure : a comparative study (Ius gentium, 11) (pp. 219-227). Dordrecht: Springer.

2011

2010

 • M.B.M. Loos (2010). On: Rb. Groningen. (2010, March 31), TvC 2010-5, (rolnr. 115469/HA ZA 10-45: LJN BM1402: Visa Card Services/X: [ambtshalve toetsing, 'Dutch style']). p.218-220.
 • M.B.M. Loos (2010). Dynamic packaging en de Hoge Raad: waar is de reisorganisator gebleven? Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 16 (8), 261-264.
 • M.B.M. Loos (2010). [Review of the book Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts]. Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, 7(6), 280-281.
 • M.B.M. Loos (2010). 25 jaar 'Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken' en 25 jaar consumentenrecht. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2010 (1), 1-2.
 • M.B.M. Loos (2010). On: Arbitrage Instituut Bouwkunst. (2010, August 31), TBR 2010-12, 223, (No. 1200-0592: doorverwijzing algemene voorwaarden). p.1204-1206.
 • M.B.M. Loos (2010). On: Arbitrage Instituut Bouwkunst. (2010, August 12), TBR 2010-12, 222, (No. 1200-0584: dubbele verwijzing en battle of forms). p.1201-1203.
 • M.B.M. Loos (2010). On: Rb. Middelburg (sector kanton, locatie Terneuzen). (2009, December 09), TvC 2010-4, (rolnr. 186102/09-1042: LJN BL6408). p.181.
 • M.B.M. Loos (2010). On: HvJ EG. (2009, September 03), TvC 2010-1, (Zaak C-489/07: Messner/Firma Stefan Krüger: [vergoeding bij gebruik, niet bij enkel uitproberen]). p.20-22.

2009

2008

 • M.B.M. Loos (2008). [Review of the book Toepasselijkheid van algemene voorwaarden]. Maandblad voor Vermogensrecht, 18(1), 17-19.
 • M.B.M. Loos (2008). [Review of the book Der Verbraucherbegriff: eine Analyse persönlicher Geltungsbereiche von verbraucherrechtlichen Schutzvorschriften in Europa]. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2008(6), 245-246.
 • M.B.M. Loos (2008). [Review of the book Der Verbraucherbegriff: eine Analyse persönlicher Geltungsbereiche von verbraucherrechtlichen Schutzvorschriften in Europa]. Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, 2008(6), 280-281.
 • M.B.M. Loos (2008). On: Rb. Haarlem, Ktr. Zaandam. (2008, June 26), TvC 2008-5, (rolnr. 372633 / CV EXPL 08-891: LJN BD6190: Lindorff Purchase B.V./Y). p.199-201.
 • M.B.M. Loos (2008). On: Hof Arnhem. (2006, May 02), TvC 2008-4, (Rolnr. 2005/875: LJN AX6541: X/Stal van Bortel). p.155-159.
 • M.B.M. Loos (2008). [Review of the book Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. - Bd. 1: §§ 1-610, CISG.- 2. Aufl.]. Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, 2008(1), 15-17.
 • M.B.M. Loos (2008). [Review of the book Handboek consumentenbescherming en handelspraktijken]. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2008(2), 85-86.
 • M. Loos (2008). Een auto die na 3 jaar kapot gaat? Pech gehad! Nederlands Juristenblad, 83 (37), 2370-2371.
 • M.B.M. Loos (2008). On: HR. (2007, July 21), TvC 2008-3, (Zaaknr. C06/078HR: NJ 2007, 344: Maclaine Pont/Mensportcentrum Udo de Haan). p.112-116.
 • M.B.M. Loos (2008). Rights of withdrawal. Jahresheft / Internationale Juristenvereinigung Osnabrück, 15, 19-57.
 • M.B.M. Loos (2008). Review of the European consumer acquis. Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, 5 (3), 117-122. doi: 10.1515/gpr.2008.5.3.117
This page has been automatically generated by the UvA-Current Research Information System. If you have any questions about the content of this page, please contact the UBAcoach or the Metis staff of your faculty / institute. To edit your publications login to Personal Metis.
 • Uitgeverij Kluwer
  Medewerker Nederlandse Tijdschrift voor Burger Recht
 • Uitgeverij Boom
  Medewerker Nederlandse Tijdschrift voor Europees Recht
 • IACL
  Lid bestuur
 • Studiekring mr. J. Offerhaus
  Voorzitter
 • University of Tartu, Estland
  Visiting Professor
 • University of Tartu, Estland
  Lid van de Adviesraad, van het IT Law Program 2015-2020
 • Alumnivereniging Oudemanhuispoort
  Voorzitter
 • Uitgeverij Paris
  Redactielid Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken
 • Centraal Bureau Fondsenwerving
  College van Deskundigen
 • Consumentenbond
  Lid Raad van Toezicht

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen