Fotograaf: Eduard Lampe

dhr. drs. R. (Lutz) Lucic


 • Faculteit der Geesteswetenschappen
  Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen
 • Bezoekadres
  P.C. Hoofthuis
  Spuistraat 134  Amsterdam
  Kamernummer: 616
 • Postadres:
  Spuistraat  134
  1012 VB  Amsterdam
 • R.Lucic@uva.nl
  T: 0205253813
  T: 0205253084

Onderwijs

 • Taalverwerving Servisch/Kroatisch propedeuse
 • Taalverwerving Servisch/Kroatisch 2e en 3e jaar
 • Geschiedenis van Balkan
 • Wetenschapsfilosofie (Slavische taalkunde)

Specialisaties en aandachtsgebieden

 • Lexicografie
 • Standaardologie
 • Taalverwerving

Projecten

 • Ontwikkeling van nieuw audiomateriaal voor taalverwerving Kroatisch/Bosnisch/Servisch
 • Begeleiding en redactie van de Bosnische vertaling van het "Srebrenica-rapport" van het NIOD
 • Kroatisch-Nederlands/Nederlands-Kroatisch woordenboek
 • Symposium "Language Policy and Lexicography in Slavic languages after 1989" Amsterdam, UvA, 23-24 november 2000.

 

Publicaties

 • "Taalzuiverheid en taalzuiverij in het Kroatisch", in: Taaltrots: Purisme in een veertigtal talen,  Nicoline van der Sijs, ed., Contact, Amsterdam/Antwerpen 1999
 • "Infeasibility of a lexicographic amalgamation of Croatian and Serbian in a bilingual dictionary", in: Lexical Norm and National Language, Radovan Lučić, ed., Otto Sagner, Munchen 2002
 • "Hrvatsko-nizozemski 'obostrani' rječnik" , in: " Filologija", 38-39, Zagreb 2002
 • "Tko je, zapravo, cvrčak? "(= "Wie is, eigenlijk, de krekel? - mogelijke lexicografische oplossingen van bepaalde discrepanties in botanische en zoölogische terminologie"), in: " Suvremena lingvistika", 55-56, Zagreb 2003
 • "Wat dan ook...", (enkele gebruiks- en betekenisverschillen tussen de pronominale partikels bilo en god in het Kroatisch) in "Die het kleine eert, is het grote weerd" festschrift voor Adrie Barentsen, W.Honselaar, E.de Haard, W. Weststeijn, ed , Pegasus,Amsterdam, 2003
 • "Kako briju brijači" (een voorbeeld van semantische en derivationele expansie in de Kroatische slang), in "Jezik u društvenoj interakciji", D . Stolac , N .Ivanetić, B . Pritchard, ed., HDPL, Zagreb-Rijeka 2004
 • "Kaj god!" (betekenis en syntactische beperkingen van partikels bilo en god in onbepaalde samengestelde voornaamwoorden), in: " Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike ", Jagoda Granić, ed., HDPL, Zagreb - Split 2005
 • "Interaktivni računalni program za učenje izgovora" in: LAHOR, Vol.2. No.2, Zagreb 2007
 • "Uvest ću još koju riječ i ozdravit će duša tvoja!" in: " Jezik i identiteti ", Jagoda Granić, ed., HDPL, Zagreb - Split 2007
 • Met J. Kalsbeek: "Oblik kondicionala u funkciji označavanja ponavlljane radnje u prošlosti" in: "Croatica en Slavica Iadertina", Zadar 2008
 • "Novohrvatski: stvarnost ili farsa?" in: "Jezična politika i jezična stvarnost", Jagoda Granić, ed., HDPL, Zagreb - Split 2009
 • Met Mirko Cvetković en Jelica Novaković-Lopušina: "Jednim udarcem dvije muhe: Opis projekta 'Hrvatsko-nizozemski rječnik i srpsko-nizozemski rečnik". 
  http://www.suedslavistik-online.de/03/1udarcem2muhe.pdf.
 • “Wat is nu eigeljk een krekel?”, in: Beetween West and East, festschrift for Wim Honselaar; R. Genis, E. de Hard, J. Kalsbeek, E. Keizer, J. Stelleman, ed., Pegasus, Amsterdam 2013.
 • "Što, na što, zašto? Upućivanja u dvojezičnim rječnicima“, in Jezik kao informacija, Anita Peti-Stantić, Mateusz-Milan Stanojević, ed., Srednja  Europa/HDPL, Zagreb, 2013.
 • Met Wim Honselaar: "Hoe hoort het en wat hoor je? Het probleem van de standaardnorm in het nieuwe Kroatisch-Nederlandse woordenboek”, in: (Mis)Understanding of Balkans, Essays in Honour of Raymond Detrez; Michel de Debbeleer en Stijn Vervaet, ed., Academia Press, Gent, 2013.
 • "Taboewoorden in het Nederlands en het Kroatisch; een geval van 'valse vijanden'“, in: To the point, festschrift for Eric de Haard; W. Honselaar, J. Stelleman, W.G. Weststeijn, ed., Pegasus, Amsterdam, 2014.
 • „Kako to tamo psuju? Vulgarizmi u hrvatskom i nizozemskom: jedan slučaj 'lažnih neprijatelja'“, in Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja, Sanda Lucija Udier, Kristina Cergol Kovačević, ed., Srednja Europa/HDPL, Zagreb, 2015.
 • „Observations on collective numerals in standard Croatian”, in “Journal of Slavic Linguistics”, 23 (1), Bloomington, Indiana, USA, 2015.

 

Links

Interaktivni racunalni program za ucenje izgovora

2015

2014

 • A.A. Barentsen, R.M. Genis, M. van Duijkeren-Hrabova, J. Kalsbeek & R. Lučić (2014). Voprosy sopostavitel'nogo izučenija slučaev ograničennoj kratnosti. In Semantičeskij spektr slavjanskogo vida.

2009

2013

 • R. Lučić & W. Honselaar (2013). Hoe hoort het en wat hoor je? Het probleem van de standaardnorm in het nieuwe Kroatisch-Nederlandse woordenboek. In M. De Dobbeleer & S. Vervaet (Eds.), (Mis)understanding the Balkans: essays in honour of Raymond Detrez (pp. 203-222). Gent: Academia Press.
This page has been automatically generated by the UvA-Current Research Information System. If you have any questions about the content of this page, please contact the UBAcoach or the Metis staff of your faculty / institute. To edit your publications login to Personal Metis.
 • Zelfstandige Zonder Personeel
  Literaire vertalingen en vertalingen van documenten; taallessen aan particulier

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen