Fotograaf: onbekend

dhr. prof. mr. C.W. Maris


 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Afd. Algemene Rechtsleer
 • Bezoekadres
  Oudemanhuispoort
  Oudemanhuispoort 4-6  Amsterdam
 • Postadres:
  Oudemanhuispoort  4-6
  1012 CN  Amsterdam
 • C.W.Maris@uva.nl

2012

 • T. Wolff & C. Maris (2012). Filosofische neutraliteit versus contextualisme: tweede ronde. Filosofie & Praktijk, 33 (4), 73-81.

2010

2009

 • C.W. Maris (2009). Wij verlangen onze vrijheid: over slavernij, religie en publieke rede. Tijdschrift voor Antilliaans Recht-Justicia, 2009 (3/4), 244-258.

2008

 • C. Maris (2008). Keti koti, slavernij, God en de publieke rede. Filosofie & Praktijk, 29 (6), 50-69.

2014

 • C. Maris (2014). Rechtsfilosofie: de belangrijkste controversen. In C.W. Maris & F.C.L.M. Jacobs (Eds.), Recht, orde en vrijheid: een historische inleiding in de rechtsfilosofie. - 3e dr (pp. 1-51). Deventer: Kluwer.

2013

 • C. Maris (2013). Rotkar en ethiek in Nederland [Review of the books Dr. Tobie Goedewaagen (1895-1980): een leven lang nationaal-socialist & Ethiek in Nederland: van 1900 tot 1970 en daarna]. Filosofie & Praktijk, 34(3), 68-78.
 • C. Maris (2013). Kunnen we leren van de geschiedenis? Filosofie & Praktijk, 34 (4), 15.
 • C. Maris van Sandelingenambacht (2013). "Wat nu?", zei Pichegru. Filosofie & Praktijk, 34 (4), 44-53.
 • C. Maris (2013). Pornography is going on-line: the harm principle in Dutch law. Law, Democracy & Development, 17, 1-23. doi: 10.4314/ldd.v17i1.1[go to publisher's site]
 • C. Maris (2013). Het laatste avondmaal: Ronald Dworkin (1931-2013). Ars Aequi, 62 (10), 786-789.
 • C.W. Maris (2013). Wij verlangen onze vrijheid: slavernij en publieke rede (I Mastri del celare, 17). Amsterdam: Duizend & Een.
 • C. Maris (2013). On the right to cultural identity in Curaçao. In N. Faraclas, R. Severing, C. Weijer, E. Echteld & W. Rutgers (Eds.), Proceedings of the ECICC-conference St. Thomas 2012. - Vol. 1: Researching the rhizome: studies of transcultural language, literature, learning, and life on the ABC Islands and beyond (pp. 73-91). Willemstad, Cura̧cao: FPI, Fundashon pa Planifikashon di Idioma.

2012

2011

 • C. Maris (2011). Nineteenth Century. § 7.1: Introduction. In C. Maris & F. Jacobs (Eds.), Law, order and freedom: a historical introduction to legal philosophy (Law and philosophy library, 94) (pp. 195-209). Dordrecht: Springer.
 • C. Maris (2011). The Synthesis of Kant. §§ 6.1-6.2. In C. Maris & F. Jacobs (Eds.), Law, order and freedom: a historical introduction to legal philosophy (Law and philosophy library, 94) (pp. 169-179). Dordrecht: Springer.
 • C. Maris (2011). The Commencement of the Modern Age. § 3.1: Introduction. In C. Maris & F. Jacobs (Eds.), Law, order and freedom: a historical introduction to legal philosophy (Law and philosophy library, 94) (pp. 91-96). Dordrecht: Springer.
 • C. Maris (2011). Legal Philosophy: the Most Important Controversies. In C. Maris & F. Jacobs (Eds.), Law, order and freedom: a historical introduction to legal philosophy (Law and philosophy library, 94) (pp. 1-41). Dordrecht: Springer.
 • C. Maris (2011). Twentieth Century: 1900-1945. § 8.1: Introduction. In C. Maris & F. Jacobs (Eds.), Law, order and freedom: a historical introduction to legal philosophy (Law and philosophy library, 94) (pp. 261-273). Dordrecht: Springer.
 • C. Maris (2011). Twentieth Century: 1945-2000. §§ 9.1-9.4. In C. Maris & F. Jacobs (Eds.), Law, order and freedom: a historical introduction to legal philosophy (Law and philosophy library, 94) (pp. 311-342). Dordrecht: Springer.
 • C. Maris (2011). Conclusion: Law, Order and Freedom. §§ 10.6-10.8. In C. Maris & F. Jacobs (Eds.), Law, order and freedom: a historical introduction to legal philosophy (Law and philosophy library, 94) (pp. 367-374). Dordrecht: Springer.
 • C. Maris (2011). Het begin van de moderne tijd. § 3.1: Inleiding. In C.W. Maris & F.C.L.M. Jacobs (Eds.), Recht, orde en vrijheid: een historische inleiding in de rechtsfilosofie. - 3e dr (pp. 109-116). Deventer: Kluwer.
 • C. Maris (2011). De synthese van Kant. §§ 6.1-6.2. In C.W. Maris & F.C.L.M. Jacobs (Eds.), Recht, orde en vrijheid: een historische inleiding in de rechtsfilosofie. - 3e dr (pp. 207-219). Deventer: Kluwer.
 • C. Maris (2011). Negentiende eeuw. § 7.1: Inleiding. In C.W. Maris & F.C.L.M. Jacobs (Eds.), Recht, orde en vrijheid: een historische inleiding in de rechtsfilosofie. - 3e dr (pp. 239-256). Deventer: Kluwer.
 • C. Maris (2011). Twintigste eeuw: 1900-1945. § 8.1: Inleiding. In C.W. Maris & F.C.L.M. Jacobs (Eds.), Recht, orde en vrijheid: een historische inleiding in de rechtsfilosofie. - 3e dr (pp. 317-331). Deventer: Kluwer.
 • C. Maris (2011). Twintigste eeuw: 1945-2000. §§ 9.1-9.4. In C.W. Maris & F.C.L.M. Jacobs (Eds.), Recht, orde en vrijheid: een historische inleiding in de rechtsfilosofie. - 3e dr (pp. 375-412). Deventer: Kluwer.
 • C. Maris (2011). Conclusie: Recht, orde en vrijheid. §§ 10.6-10.8. In C.W. Maris & F.C.L.M. Jacobs (Eds.), Recht, orde en vrijheid: een historische inleiding in de rechtsfilosofie. - 3e dr (pp. 443-452). Deventer: Kluwer.
 • C. Maris (2011). Twintigste eeuw: 1900-1945. §§ 8.3-8.5. In C.W. Maris & F.C.L.M. Jacobs (Eds.), Recht, orde en vrijheid: een historische inleiding in de rechtsfilosofie. - 3e dr (pp. 346-374). Deventer: Kluwer.
 • C. Maris & T. Wolff (2011). Poor Man's Rawls. De neutrale staat: filosofische neutraliteit versus contextualisme. Filosofie & Praktijk, 32 (1), 69-86.
 • C.W. Maris (2011). Vrijheid van discriminerende uitingen? De zaak Wilders. Caribisch Juristenblad, 2011 (2), 93-110.
 • C. Maris (2011). Wilders' vrijheid. Filosofie & Praktijk, 32 (3), 52-73.
 • C. Maris (2011). Bal in het park: spel- en rechtsregels volgens Hart. In J.H. Reestman, A. Schrauwen, M. van Montfrans & J. Jans (Eds.), De regels en het spel: opstellen over recht, filosofie, literatuur en geschiedenis aangeboden aan Tom Eijsbouts (pp. 233-244). Den Haag: T.M.C. Asser Press.
 • C. Maris (2011). Wat is instrumentaliteit? In M.-C. Foblets, M. Hildebrandt & J. Steenbergen (Eds.), Liber amicorum René Foqué (pp. 85-101). Gent: Larcier / Boom Juridische uitgevers.
 • C. Maris (2011). Minima philosophica: Kill the Boer (2). Filosofie & Praktijk, 32 (4), 51-55.
 • C. Maris (2011). Twentieth Century: 1900-1945. §§ 8.3-8.5. In C. Maris & F. Jacobs (Eds.), Law, order and freedom: a historical introduction to legal philosophy (Law and philosophy library, 94) (pp. 286-309). Dordrecht: Springer.

2010

 • C. Maris (2010). Minima philosophica: Liefde in 69 bedrijven. Filosofie & Praktijk, 31 (1), 52-57.

2009

 • C. Maris (2009). Minima philosophica: Het enkele feit. Filosofie & Praktijk, 30 (6), 39-43.
 • C. Maris (2009). Het volkomen huwelijk: over rechtsvinding en liefde. In O. Tans, W. Veraart, B. Wolthuis & J. Zwart (Eds.), De grenzen van het goede leven: rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan prof. mr. A. Soeteman ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap en Rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (pp. 9-19). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • C.W. Maris (2009). Calypso, over oneindige meervoudige liefde [Review of the book Een filosofie van emoties en verlangens]. Filosofie & Praktijk, 30(3), 5-21.
 • C.W. Maris (Ed.). (2009) Filosofie & Praktijk, 30(3).
 • C.W. Maris (2009). Nachtschade: Mills schadebeginsel in de Lage Landen. Filosofie, 19 (2), 10-17.

2008

 • C. Maris (2008). Laïcité in the low countries?: on headscarves in a neutral state. Harvard Jean Monnet Working Paper, 14 (07).
 • C.W. Maris van Sandelingenambacht (2008). Recht & moraal: de Hoge Raad tijdens de seksuele revolutie. In W.M.T Keukens & M.C.A. van den Nieuwenhuijzen (Eds.), Raad & daad: over de rechtsvormende taak van de Hoge Raad (pp. 71-83). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • C. Maris (2008). The rhetoric of erotics. In M. de Jong, M. Kommer, A. van Kooyk, M. Kristalijn, N. Spanjersberg, S. Zouridis & R. Sluijs (Eds.), Denkwerk (Cahier EAJ) (pp. 71-82). Den Haag: Ministerie van Justitie.
 • C. Maris (2008). Deugden en ondeugden van de burger. In Democratie & deugdzaamheid: lezingenbundel 2007-2008 (pp. 71-89). [Willemstad, Curaçao]: Universiteit van de Nederlandse Antillen.

2013

 • C.E. Smith & C.W. Maris (2013). Kennistheorie en rechtsfilosofie. In P. Klik (Ed.), Inleiding tot de rechtswetenschap: een inleiding tot het Caribisch-Nederlands recht. - 3e dr (SNAAR, 22) (pp. 219-250). 's-Gravenhage: Boom Juridische uitgevers.

2010

 • C. Maris (2010). Minima philosophica: Kill the Boer [1]. Filosofie & Praktijk, 31 (4), 55-61.

Tijdschriftredactie

 • C.W. Maris (Ed.). (2014) Filosofie & Praktijk.

Boekredactie

 • C.W. Maris & F.C.L.M. Jacobs (Eds.). (2011). Recht, orde en vrijheid: een historische inleiding in de rechtsfilosofie. - 3e dr. Deventer: Kluwer.
 • C. Maris & F. Jacobs (Eds.). (2011). Law, order and freedom: a historical introduction to legal philosophy (Law and philosophy library, 94). Dordrecht: Springer.
 • C.W. Maris & F.C.L.M. Jacobs (Eds.). (2011). Rechtsvinding en de grondslagen van het recht. - 2e dr. Assen: Van Gorcum.
This page has been automatically generated by the UvA-Current Research Information System. If you have any questions about the content of this page, please contact the UBAcoach or the Metis staff of your faculty / institute. To edit your publications login to Personal Metis.

Geen nevenwerkzaamheden bekend

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen