mw. prof. dr. D. (Dorien) Manting


 • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies
 • Bezoekadres
  REC BC
  Nieuwe Achtergracht 166  Amsterdam
  Kamernummer: B4.10
 • Postadres:
  Postbus  15629
  1001 NC  Amsterdam
 • D.Manting@uva.nl

telnr. +31703288700


Oakil, A.T., Manting, D. & Nijland, H. (2016). Determinants of car ownership among young households in the Netherlands: The role of urbanisation and demographic and economic characteristics. Journal of Transport Geography, 51 (february), 229-235. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2016.01.010 [view full text] [upload full text]


Manting, D. (2014). Spatial policy needs demographic analyses (inaugural lecture). The Hague: Planbureau voor de Leefomgeving. [view full text] [upload full text]

Groot, de C., D. Manting & Mulder, C.A. (2013)  A longitudinal analysis of the formation and realisation of preferences to move into homeownership in the Netherlands, in: Journal of Housing and the Built Environment, 28:467-488 DOI 10.1007s/s10901-012-9320-7.

Groot, de C., Mulder, C.A., Das, M. & Manting, D. (2011) Life events and the gap between intention to move and actual mobility, in: Environment and Planning A 43, pp. 48-66.

Groot, de C., Mulder, C.A. & Manting, D. (2011) Intentions to move and actual moving behaviour in the Netherlands, in: Housing Studies, Vol 26, Nr 3, 307-328. DOI 10.1080/02673037.2100.5420294.

Kalmijn, M. & A. Loeve & Manting, D.  (2007) Income Dynamics in Couples and the Dissolution of Marriage and Cohabitation, in: Demography - Volume 44, Number 1, February 2007, pp. 159-179 DOI 10.153/dem.2007.0005.

Manting, D. & A.M. Bouman (2006) Short- and long-term economic consequences of the dissolution of marital and concensual unions. The example of the Netherlands, in: European Sociological review 22(4), 413-429. DOI 10.1093/esr/jcl005.

Kalmijn, K. , Loeve, A. & Manting, D.  (2007)  Income Dynamics in Couples and the Dissolution of Marriage and Cohabitation, in: Demography - Volume 44, Number 1, February,  159-179.

Alders, M.P.C. & D. Manting (2003) Household Scenarios for the European union: 1995-2025. In: G. Hullen (2003), Living Arrangements and Households – Methods and results of Demographic Projections, Materialien zur Bevölkerungswissenschaft, Heft 109, Wiesbaden, 2003.

Alders, M. & D. Manting (2001) Household scenarios for the European Union, 1995-2025. In: GENUS, LVII (n. 2), 17-47.

Corijn M. & D. Manting (2000) The choice of living arrangement after leaving the parental home, in: De Beer J. et al (eds.), Diversity in Family Formation. The 2nd Demographic Transition in Belgium and The Netherlands, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 33-58.

Bosveld, W. & D. Manting Helena, Lotte, Luisa and Wiktoria: average women in Europe? (1999) In: The joy of demography…….and other disciplines, Kuijsten, A., De Gans, H. & H. de Feijter (Editors), Thesis publ. Amsterdam, 125-135.

Alders, M.P.C. & D. Manting (1999) Household Scenarios for the European union: methodology and main results. In: Netherlands Official Statistics (NOS), CBS, Voorburg, vol 14, 17-28.

Manting, D. (1999) Review of  Wagner, M., 1997, Scheidung in Ost- und West Deutschland, verschenen in: European Journal of population. 

Manting,D. & M.P.C. Alders (1998) Household Scenarios for the European union, in: Maandstatistiek van de bevolking, CBS, Voorburg, Oktober, 46 (10), 11-27.

Manting, D. (1997) Forecasting the foreign population in the Netherlands, in: Netherlands Official Statistics, CBS, Winter, Voorburg, 50-54.

Manting,D. (1996) The changing meaning of cohabitation and marriage, in: European Sociological Review , vol 12, no. 1. , may 1996, 12 (1), 53‑66.

Mulder, C.H. & D. Manting (1994) Strategies of Nest‑Leavers: 'Settling Down' versus 'Flexibility', in: European Sociological Review, Vol. 10 No. 2, September 1994, Oxford University Press, 155‑172.

Blossfeld, H‑P., Manting, D. & Rohwer, G. (1994) Patterns of Change in Family Formation in the FRG and the Netherlands: some Conse­quences for Solidarity between Generations, in: H.A. Becker & P.L.J. Hermkens (eds), Solidarity of Generations, Demographic, Economic and Social Change, and its Conse­quences, Thesis, Amsterdam,  175‑196.

Manting, D. (1994) Dynamics in Marriage and Cohabitation. An inter‑temporal, life course analysis of first union formation and dissolution. Dissertation, Thesis publishers, Amsterdam, Dissertation.

Blossfeld, H‑P., D. Manting & G. Rohwer (1994) Patterns of Change in Family Formation in the FRG and the Netherlands: some Conse­quences for Solidarity between Generations, in: H.A. Becker & P.L.J. Hermkens (eds), Solidarity of Generations, Demographic, Economic and Social Change, and its Conse­quences, Thesis, Amsterdam, 175‑196.

D. Manting (1993). Cohabiting women in the Netherlands and their Timing of Marriage, in: W.F. Sleegers & Goethals A.L.J. (eds), Quantitative Geographical Methods, Applied in Demographic and Urban Planning research, Amsterdam, SISWO, 85‑108.

Mulder, C.H. & Manting, D. (1993) Strategies of nest-leavers ‘Settling Down’ versus Flexibility., , Amsterdam, PDOD paper no. 15.

Blossfeld, H‑P., Manting, D.  & Rohwer, G. (1993) Patterns of Change in Family Formation in the FRG and the Netherlands: some Conse­quences for Solidarity between Generations,  Amsterdam, PDOD paper no. 18.

Manting, D. (1992) The Break‑up of Unions: The role of Cohabitation, Amsterdam, PDOD paper no. 11.

Manting, D., J. Helleman & A.C. Kuijsten (1992) From Youth to Adulthood; Transitions of Female Birth Cohorts in The Netherlands, in: Population and Family in the Low Countries 1992: Family and labour, G.C.N. Beets, R.L. Cliquet, G. Dooghe & J. de Jong Gierveld (eds), Swets and Zeitlinger, Amsterdam/Lisse (1), 55‑75.

Manting,D. (1992) The timing of marriage of cohabiting women in the Netherlands, in: H.A. Becker (eds), Dynamics of Cohort and Generation Research. Proceedings of a Symposium held on 12‑14 December 1991, University of Utrecht, chapter 11, 127‑158.

Manting, D. (1991) First Union Formation in the Netherlands, Amsterdam, PDOD‑paper no. 5.

 

 

Nederlandstalig

F. van Dam & D. Manting (2015) Nieuwe perspectieven voor groeikernen. Demografische kantelingen. Real Estate Research Quarterly, 14 (4), 4-11.

F. van Dam & D. Manting (2015). Onzekere groei steden vereist adaptieve strategie. Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, 2015 (3), 10-17

F. van Dam & D. Manting (2015). Nieuwe perspectieven voor groeikernen. Real Estate Research Quarterly, 4-11. F. van Dam & D. Manting (2015). Nieuwe perspectieven voor groeikernen. Demografische kantelingen. Real Estate Research Quarterly, VOGON, 2015 (dec.), 6-11.

D. Manting & F. van Dam (2015). Reflectie: demografische ontwikkelingen in stedelijke regio's. In PBL (Ed.), De stad: magneet, roltrap en spons. Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest (pp. 19-33). Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.

D. Manting (2014). Ruimtelijk beleid kan niet zonder demografische analyse. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van Bijzonder Hoogleraar Bevolkingsdynamiek en Ruimtelijke Ontwikkelingen (2013, November 1). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Manting, D. & Huisman, C (2013) Jongeren en stedelijke groei, in: Rooilijn, jrg 46, 6,  420-429, 2013

Manting, D.& Ter Veer, M.  (2012) Bevolkingsgroei in de vier grote steden, in Demos, 39 (3), 1-4

De Groot, C., Manting, D., Beets, G. (2010) Starters of doorstromers in het nauw? In: Rooilijn, jrg 43, nr 2, 123-127

De Groot, C., Manting, D.  & Boschman, S. (2009) Het individu telt in woonwensenonderzoek, Tijdschrift voor Volkshuisvesting,15 (6) 43-49

De Groot, C.,  Manting, D. & Boschman,S. (2009) Voor nieuwkomers ligt huren voor de hand, Tijdschrift voor de Volkshuisvesting 15(3),  47-51

De Groot, C., Manting, D., Boschman,S. (2009) Verhuizen: discrepantie tussen wensen en gedrag. In: Demos 25(2), 5-8

De Groot, C.,  Manting, D. & Boschman, S. (2008) Verhuiswensen en verhuisgedrag in Nederland, Een landsdekkend onderzoek. Den Haag/Bilthoven: Planbureau voor de Leefomgeving

Snellen D. & Manting, D. (2007) RPB Briefadvies ‘Advies Monitoring  Programma Mooi Nederland’, PBL, Den Haag, oktober

De Vries, A., Hamers, B., Manting, D & Latten, J. (2007) Stad uit Balans: een grotere kloof tussen arme en rijke wijken, Bevolkingstrends, 3e kwartaal, 32 -37

Manting, D. & De Groot, C. (2007) Onderzoeksdossier: Verhuizen: kloof tussen (niet) willen en (wel) doen, in Tijdschrift voor de Volkshuisvesting (5), 2007-3, 42-48

Manting, D. & Vernooij, F.  (2007) Anticipeer op honkvastheid ouderen, in: Rooilijn, jg. 40-nr 2./2007., 120-127

Manting, D (2006) Transitioneel arbeidsmarktgedrag en de kans op (echt) scheiding, in: P. Ester, R. Muffels &  J. Schippers (redactie), Dynamiek en Levensloop, De arbeidsmarkt in transitie, Van Gorcum, Assen,  70-94

Manting, D. & Vernooij, F. (2006) Waar wonen ouderen nu en in 2025? Bevolkingstrends, 3e kwartaal, pag 60-62, CBS

Latten, J. & Manting, D.  (2006) Bevolkings- en allochtonenprognose: Nederland in 2025 sterk geprofileerd, in Demos (22), juni/juli, no. 6, 54-57 

De Feijter, H., Fokkema, T.  & Manting, D. (eds) (2003) Keuzevrijheid in de levensloop, spanning tussen individu en maatschappij? Boekaflevering van Bevolking en Gezin, (32) 2

Manting, D. & Liefbroer, A. C.  (eds) (2000) Gezinnen in beweging: consequenties voor vaders, moeders en kinderen. Boekaflevering van het tijdschrift voor Bevolking en Gezin, CBGS/NIDI (29), 2

Manting, D. &  Butzelaar, E. (1997) Allochtonenprognose 1996-2015, in: Maandstatistiek van de Bevolking, CBS, Oktober, 10, 25-24

Hooghiemstra, E. & Manting, D. (1997)  Turkse en Marokkaanse huwelijksmigranten, in: Maandstatistiek van de Bevolking, CBS, October, 45 (10), 25-34

Manting, D.(1996) Recensie van het boek: Blossfeld, H-P (ed) The new role of women. Family formation in modern societies, verschenen in Mens en Maatschappij, jrg 71, nr 2

Manting, D. (1996) Vergrijzing van de bevolking, in: monitor, CBS bijdrage, Economische Statistische Berichten, januari

Manting, D. & Post, W. (1995) De groei in het niet‑gehuwd samenwonen: veranderingen in daarmee samenhangend demografisch gedrag, in: Maandstatistiek van de Bevolking, CBS, September, 43 (9), 9-16

De Beer, J., de Jong, A., Van Hoorn, W. & Manting, D. (1995) Bevolkings- en Huishoudensprognose 1994, in: Maandstatistiek van de Bevolking, CBS,  januari, 43 (1), 6-11

Manting, D. (1994) Samenwonenden nog steeds een groep apart, in: Index, Augustus 1994, no. 3, 27, CBS

Manting, D. (1994) Verscheidenheid in partnerrelaties , in: Maandstatistiek van de Bevolking, CBS, Mei , 42 (5), 23‑29

Manting, D. (1994) Meer scheidingen dan echtscheidingen, in: Maandstatis­tiek van de Bevolking, CBS, April, 42(4), 6‑8

Manting, D. (1993) Niet‑gehuwd samenwonen: vaker wel dan niet, in: Maandstatistiek van de Bevolking, CBS, December, 9‑10

Mulder, C.H. & Manting, D. (1993) Strategieen van uithuisgangers: vastigheid of flexibiliteit, in: DuBois‑Reijmond & J. de Jong Gierveld (red). Volwassen worden. Generaties toen en nu. Transities in de levens­loop. Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum, 54-72

Manting, D. (1993) Welke vrouwen maken een echtscheiding mee?, in: Maandstatistiek van de Bevolking, CBS, Februari , 41 (2), 18‑29

Manting, D. (1990) Waarom een kind?, in: Psychologie, 9e jrg, september, pag. 26-27

Keilman, N.W. & Manting, D. (1987) Trendrapport regionale vruchtbaarheid, Intern NIDI-rapport nr. 52, Den Haag, december

M.E. Jonker & Manting, D. Wij Nederlanders in 2005, in: Rooilijn, nr 9, november 1987, 281

2016

 • Oakil, A. T. M., Manting, D., & Nijland, H. (2016). Determinants of car ownership among young households in the Netherlands: the role of urbanisation and demographic and economic characteristics. Journal of Transport Geography, 51, 229-235. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2016.01.010 [details] [PDF]
 • Oakil, A. T. M., Manting, D., & Nijland, H. (2016). Dynamics in car ownership: the role of entry into parenthood. European Journal of Transport and Infrastructure Research, 16(4), 661-673. [details] [PDF]

2013

 • de Groot, C., Manting, D., & Mulder, C. H. (2013). Longitudinal analysis of the formation and realisation of preferences to move into homeownership in the Netherlands. Journal of Housing and the Built Environment, 28(3), 469-488. DOI: 10.1007/s10901-012-9320-7 [details]

2011

 • de Groot, C., Mulder, C. H., Das, M., & Manting, D. (2011). Life events and the gap between intention to move and actual mobility. Environment and Planning A, 43(1), 48-66. DOI: 10.1068/a4318 [details]
 • de Groot, C., Mulder, C. H., & Manting, D. (2011). Intentions to move and actual moving behaviour in the Netherlands. Housing Studies, 26(3), 307-328. DOI: 10.1080/02673037.2011.542094 [details]

2007

 • Kalmijn, M., Loeve, A., & Manting, D. (2007). Income Dynamics in Couples and the Dissolution of Marriage and Cohabitation. Demography, 44, 159-179. DOI: 10.1353/dem.2007.0005 [details]

2006

 • Manting, D., & Bouman, A. M. (2006). Short- and Long-Term Economic Consequences of the Dissolution of Marital and Consensual Unions. The Example of the Netherlands. European Sociological Review, 22, 413-429. DOI: 10.1093/esr/jcl005 [details]

2015

 • Manting, D., & Huisman, C. (2015). De stad als magneet. In PBL (Ed.), De stad: magneet, roltrap en spons. Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest. (pp. 64-73). Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. [details] [PDF]
 • Manting, D., & van Dam, F. (2015). Reflectie: demografische ontwikkelingen in stedelijke regio's. In PBL (Ed.), De stad: magneet, roltrap en spons. Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest. (pp. 19-33). Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. [details] [PDF]
 • van Dam, F., & Manting, D. (2015). Nieuwe perspectieven voor groeikernen. Demografische kantelingen. Real Estate Research Quarterly, 14(4), 4-11. [details] [PDF]
 • van Dam, F., & Manting, D. (2015). Onzekere groei steden vereist adaptieve strategie. Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, 2015(3), 10-17. [details] [PDF]

2014

 • Manting, D. (2014). Spatial policy needs demographic analyses (inaugural lecture). The Hague: Planbureau voor de Leefomgeving. [details] [PDF]
 • Manting, D., & Ritsema van Eck, J. (2014). Voorsorteren op onvoorspelbaarheid: een reflectie op "Demografische ontwikkeling in Noord-Holland". In Demografische ontwikkeling in Noord Holland: een verkenning ten behoeve van een mogelijke beleidsvisie. (pp. 58-63). Haarlem: Provincie Noord-Holland. [details] [PDF]

2013

 • Manting, D. (2013). Jongeren en stedelijke groei. Rooilijn, 6(44), 421-430. [details] [PDF]

2003

 • de Feijter, H. J., Fokkema, T., & Manting, D. (2003). Inleiding. Bevolking en gezin, 32(2), 5-8. [details]
 • de Feijter, H. J., Fokkema, T., & Manting, D. (2003). Voorwoord. Bevolking en gezin, 32(2), 1-3. [details]

2014

 • Manting, D. (2014). Ruimtelijk beleid kan niet zonder demografische analyse. (Oratiereeks). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. [details] [PDF]

2011

 • de Groot, C. (2011). Intentions to move, residential preferences and mobility behaviour: a longitudinal perspective [details / files]
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.
 • Planbureau voor de leefomgeving
  Sectorhoofd

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen