Fotograaf: Isabel Nabuurs

dhr. prof. dr. O.C.R. (Otto) Marres

Integriteit van de fiscale grondslag
 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Belastingrecht
 • Bezoekadres
  BG 13a
  Nieuwe Doelenstraat 15  Amsterdam
  Kamernummer: 109A
 • Postadres:
  Nieuwe Doelenstraat  15
  1012 CP  Amsterdam
 • O.C.R.Marres@uva.nl
  T: 0205253437
  T: 0205253459

- Advocaat / belastingkundige bij Meijburg & Co (B)

- Raadsheer-plaatsvervanger in Gerechtshof Den Haag (BA)

- Redacteur NTFR en NDFR, uitgegeven door SDU (B)

- Lid redactieraad MBB  

 

2011

 • O. Marres (2011). From Bosal Holding to X Holding: the future of tax base protection in the Netherlands. In D. Weber & B. da Silva (Eds.), From Marks & Spencer to X holding: the future of cross-border group taxation Vol. 29. EUCOTAX series on European taxation (pp. 137-151). Alphen aan de Rijn: Kluwer Law International.
 • O.C.R. Marres (2011). Exit heffing? NTFR Beschouwingen, 5 (4):16.
 • O. Marres (2011). The principle of territoriality and cross-border loss compensation. Intertax, 39 (3), 112-125.
 • O.C.R. Marres & P.J. Wattel (2011). Dividendbelasting. - 4e dr (Fiscale studieserie, 26). Deventer: Kluwer.

2016

2015

2013

 • O. Marres & R. Monteiro (2013). Introduction. In O. Marres & D. Weber (Eds.), Tax treatment of interest for corporations (pp. 1-4). Amsterdam: IBFD.
 • O. Marres (2013). Exit taxes on Companies. In A.P. Dourado (Ed.), Movement of persons and tax mobility in the EU: changing winds (pp. 171-188). Amsterdam: IBFD.

2012

2010

 • O.C.R. Marres & V. Kalloe (2010). Analytische vennootschapsbelasting. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010 (7), 9-13.
 • O.C.R. Marres (2010). Defiscalisering en vermogensaftrek. De toekomst van renteaftrek en grondslagbescherming. In D.M. Weber (Ed.), Continuïteit en vernieuwing: een visie op het belastingstelsel (pp. 76-88). Amsterdam: Amsterdam Centre for Tax Law.
 • O.C.R. Marres (2010). Aftrek van rente op onzakelijke leningen. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010 (29), 1-6.

2009

 • O.C.R. Marres (2009). On: HvJ EG. (2008, December 16), NTFR-B 2009-8/9, 34, (nr. C-210/06: Cartesio en fiscale eindafrekening). p.17-21.
 • O.C.R. Marres (2009). On: HvJ EG. (2008, December 22), NTFR-B 2009-2, 9, (nr. C-282/07: Objectieve vergelijkbaarheid van binnenlanders en buitenlanders). p.18-22.

2015

 • O.C.R. Marres (2015). Van overeenkomstige toepassing. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015 (28):1901.
 • O.C.R. Marres & I.M. de Groot (2015). Implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn. Weekblad voor Fiscaal Recht, 144 (7115), 1185-1189.
 • O.C.R. Marres (2015). On: HvJ EU. (2015, September 02), BNB 2015-22, 223, (zaaknummer C-386/14: Groupe Steria).. ECLI:EU:C:2015:392-ECLI:EU:C:2015:524
 • O.C.R. Marres (2015). On: HR. (2015, February 06), BNB 2015-11, 111, (zaaknummer 11/00453bis: Eindbeslissing zaak TBG. Heffing 8,3% dividendbelasting op dividenduitkering naar Nederlandse Antillen niet in strijd met EU-recht).. ECLI:NL:HR:2015:121
 • O.C.R. Marres (2015). On: HR. (2015, February 27), FED 2015-9, 38, (zaaknummer 13/05184: Redelijke heffingstoets wordt van jaar tot jaar aangelegd).. ECLI:NL:HR:2015:46
 • O.C.R. Marres (2015). At arm’s length winstbepaling. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015 (44):2813.

2014

 • O.C.R. Marres (2014). On: HR. (2014, May 23), BNB 2014-16, 170, (zaaknr. 13/02237: forfaitairrendementsheffing over participaties in buitenlandse beleggingsfondsen: verdragstoepassing).. ECLI:NL:HR:2014:1191
 • O.C.R. Marres (2014). Over bodemloze putten. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2014 (36):2126.
 • O.C.R. Marres (2014). On: HvJ EU. (2014, June 05), BNB 2014-17, 187, (zaaknr. C-24/12, C-27/12: X BV + TBG/Nederl. Fiscus).. ECLI:EU:C:2014:1385-ECLI:NL:XX:2014:1
 • O.C.R. Marres (2014). On: HR. (2014, February 07), FED 2014-10, 38, (zaaknr. 12/04640: cumulatief preferente aandelen vormen - hoewel de kans dat het kapitaal wordt aangesproken voor de betaling van schulden verwaarloosbaar lijkt - kapitaal voor de toepassing van art. 13 Wet VPB 1969: geen fraus legis).. ECLI:NL:HR:2014:181
 • O.C.R. Marres (2014). On: HR. (2014, February 07), FED 2014-10, 37, (zaaknr. 12/03540: redeemable preference shares vormen kapitaal voor de toepassing van art. 13 Wet VPB 1969: geen fraus legis).. ECLI:NL:HR:2014:224
 • O.C.R. Marres (2014). On: HR. (2013, November 29), FED 2014-2, 8, (zaakrn. 12/05498: Thincapregeling niet in strijd met vestigingsvrijheid en art. 9 verdrag Denemarken). p.9-12. ECLI:NL:HR:2013:1364
 • O.C.R. Marres (2014). On: HR. (2013, October 25), BNB 2014-2, 8, (zaaknr. 12/02584: hypothecair gefinancierde tweede woning in Zwitserland: in casu voorkoming voor volledige waarde woning omdat financieringsschuld is toegerekend aan echtgenoot). p.116-145. ECLI:NL:HR:2013:970
 • O.C.R. Marres (2014). On: EVA-Hof. (2014, July 09), NTFR-B 2014-11, 42, (nrs. E-3/13 en E-20/13: CFC-regels, trusts en verkeersvrijheden)..

2013

 • O.C.R. Marres (2013). On: HR. (2012, September 21), BNB 2013-2, 14, (zaaknr. 10/02824, LJN BT1517). p.206-235. ECLI:NL:HR:2012:BT1517-ECLI:NL:PHR:2012:BT1517
 • O.C.R. Marres (2013). Dividendbelasting. In O.C.R. Marres, S.J. Mol-Verver & J.L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht. - 15e dr (Boom fiscale studieboeken) (pp. 311-324). Den Haag: Boom fiscale uitgevers.
 • O.C.R. Marres (2013). On: HR. (2012, September 21), BNB 2013-2, 15, (zaaknr. 10/05268, LJN BT5858). p.235-281. ECLI:NL:HR:2012:BT5858-ECLI:NL:PHR:2012:BT5858
 • O.C.R. Marres (2013). De relevantie van parlementaire geschiedenis bij wetsuitleg. In T. Groeneveld & L.J.A. Pieterse (Eds.), Met oog voor detail: liber amicorum aangeboden aan Mr. J.W. van den Berge, scherpzinnig magistraat, erudiet inspirator, ter gelegenheid van zijn afscheid als vice-president van de Hoge Raad der Nederlanden op 10 april 2013 (pp. 191-198). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • O.C.R. Marres (2013). Altijd ergens enkele verliesverrekening. NTFR Beschouwingen, 7 (9):32.
 • I.J.J. Burgers & O.C.R. Marres (2013). Samenloop tussen internationaal en Europees belastingrecht. In I.J.J. Burgers (Ed.), Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht. - 7e dr (Wegwijsserie) (pp. 473-482). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • O.C.R. Marres (2013). De duurzaamheid van belastingplanning. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013 (38):1779.
 • I.J.J. Burgers & O.C.R. Marres (2013). Non-discriminatie en meestbegunstiging. In I.J.J. Burgers (Ed.), Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht. - 7e dr (Wegwijsserie) (pp. 499-532). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • O.C.R. Marres (2013). On: HR. (2013, March 01), BNB 2013-13, 137, (zaaknr. 11/00675, LJN BV1426). p.2595-2653. ECLI:NL:HR:2013:BV1426-ECLI:NL:PHR:2013:BV1426

2012

 • O.C.R. Marres (2012). Het gat gedicht. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2012 (28), 1-4.
 • O.C.R. Marres (2012). On: HR. (2012, June 29), FED 2012-22, 113, (zaaknr. 11/00482, LJN BW9844: thincap-regeling; begrippen ‘rente’ en ‘gemiddeld vreemd vermogen’; geen discriminatie houdster- en financieringsmaatschappij). p.16-20.
 • O.C.R. Marres (2012). On: HR. (2011, November 25), FED 2012-4, 19-20, (zaaknr. 10/05161, LJN BR4807: onzakelijkeleningarresten; 25-novemberarresten). p.13-21.
 • O.C.R. Marres (2012). On: HR. (2012, January 13), BNB 2012-16, 199, (zaaknr. 08/05322, LJN BV0641). p.3655-3661. ECLI:NL:HR:2012:BV0641
 • O.C.R. Marres (2012). On: HR. (2012, December 23), BNB 2012-16, 197-198, (zaaknr. 11/00483, LJN BT1528). p.3609-3654. ECLI:NL:HR:2011:BT1528-ECLI:NL:HR:2011:BT1530-ECLI:NL:PHR:2011:BT1528-ECLI:NL:PHR:2011:BT1530
 • O.C.R. Marres (2012). On: HR. (2011, December 16), BNB 2012-8, 102, (zaaknr. 10/04920, LJN BU8256). p.1903-1914. ECLI:NL:HR:2011:BU8256
 • O.C.R. Marres (2012). On: HR. (2011, November 18), BNB 2012-3, 27, (zaaknr. 10/01719, LJN BQ2860). p.558-599. ECLI:NL:HR:2011:BQ2860-ECLI:NL:PHR:2011:BQ2860
 • O.C.R. Marres (2012). Ongewenste dumping van rentelasten. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2012 (41):2312.
 • O. Marres (2012). CCCTB and tax treaties. In R. Van Der Jagt & B. Larking (Eds.), The KPMG guide to CCCTB. - Part 3 (pp. 15-19). [S.l.]: KPMG International.
 • O.C.R. Marres, S.J. Mol-Verver, J.L. van de Streek, K. Bozia, I.M. de Groot, N. Idsinga, G.W.J.M. Kampschöer, A.L. Mertens, W.A.P. Nieuwenhuizen, M.F. Nouwen, E. Poelmann, J.T. Sanders, M.J. Smid, J.P.M. Stubbé, H. Vermeulen, P.J. Wattel, H.F. van der Weerd-van Joolingen & S. Wolvers (2012). Hoofdzaken belastingrecht. - 14e dr (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers.

2011

 • I.J.J. Burgers & O.C.R. Marres (2011). Samenloop tussen internationaal en Europees belastingrecht. In I.J.J. Burgers (Ed.), Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht. - 6e dr (Wegwijsserie) (pp. 465-472). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • O.C.R. Marres (2011). On: HR. (2011, January 07), BNB 2011-13, 163, (zaaknr. 09/04375, LJN BO1303). p.2914-2954.
 • O.C.R. Marres (2011). On: HR. (2010, December 17), BNB 2011-13, 162, (zaaknr. 10/01204, LJN BO7508). p.2901-2913.
 • I.J.J. Burgers & O.C.R. Marres (2011). Non-discriminatie en meestbegunstiging. In I.J.J. Burgers (Ed.), Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht. - 6e dr (Wegwijsserie) (pp. 489-522). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • O.C.R. Marres (2011). Het gat. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011 (29), 1-3.

2010

 • O.C.R. Marres (2010). Dividendbelasting. In R.L.R. Hennuin (Ed.), Hoofdzaken belastingrecht. - 12e dr (pp. 321-335). Den Haag: Boom fiscale uitgevers.
 • O.C.R. Marres (2010). On: HR. (2009, September 02), BNB 2010-2, 22, (zaaknr. 08/00900, LJN BF2230: [cross-border loss compensation; EU freedom of establishment]). p.380-405.
 • O.C.R. Marres (2010). On: HR. (2010, March 19), BNB 2010-14, 215, (zaaknr. 09/02250, LJN BL7953). p.3498-3508.
 • O.C.R. Marres (2010). On: HR. (2009, October 23), BNB 2010-3, 34, (zaaknr. 08/00324, LJN BK0909: toerekening emissiekosten). p.648-658.
 • O.C.R. Marres (2010). On: HR. (2010, April 09), BNB 2010-20, 291, (zaaknr. 08/04160, LJN BK6053). p.4995-5034.
 • O.C.R. Marres (2010). On: HR. (2010, April 09), BNB 2010-20, 292, (zaaknr. 09/01703, LJN BK6071). p.5035-5067.
 • O.C.R. Marres (2010). On: HR. (2009, November 13), FED 2010-7, 42, (zaaknr. 08/01904, LJN BG5866: aandeel derden geldt als eigen vermogen van de groep bij de bepaling van de groepsratio (art. 10d, vijfde en zesde lid, Wet VPB 1969)). p.8-12.

2009

 • O.C.R. Marres (2009). Winstdrainage na 2010 (of 2011). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009 (31), 1-3.
 • O.C.R. Marres (2009). On: HR. (2008, September 26), BNB 2009-3, 24, (nr. 43339: deelnemingskosten in verband met meerderheidsdeelnemingen in niet-EG-land). p.326-340.
 • O.C.R. Marres (2009). On: HR. (2008, September 26), BNB 2009-3, 23, (nr. 43338: ddeelnemingskosten (valutaverliezen en rente) in verband met een minderheidsdeelneming in niet-EG-land (de Tsjechische republiek)). p.289-326.
 • O.C.R. Marres (2009). On: HR. (2009, January 16), BNB 2009-15, 178, (nr. 43058). p.2738-2775.
 • I.J.J. Burgers & O.C.R. Marres (2009). Non-discriminatie en meestbegunstiging. In I.J.J. Burgers (Ed.), Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht. - 5e dr (Wegwijsserie) (pp. 447-502). Amersfoort: Sdu Uitgevers.
 • O.C.R. Marres (2009). On: HR. (2009, January 16), BNB 2009-8, 94, (nr. 43612). p.1561-1580.
 • O.C.R. Marres (2009). On: HR. (2009, January 30), BNB 2009-16, 190, (nr. 43719: aftrekbaarheid kosten beursgang). p.2959-3000.
 • I.J.J. Burgers & O.C.R. Marres (2009). Samenloop tussen internationaal en Europees belastingrecht. In I.J.J. Burgers (Ed.), Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht. - 5e dr (Wegwijsserie) (pp. 427-432). Amersfoort: Sdu Uitgevers.
 • O. Marres (2009). Dividendbelasting. In R. Hennuin (Ed.), Hoofdzaken belastingrecht. - 11e dr (pp. 339-352). Nijmegen: Ars Aequi Libri.

2008

 • R.P.C. Cornelisse, A. de Haan, R.L.R. Hennuin, O.C.R. Marres, F.P.J. Snel, P.J. Wattel & S. van Weeghel (2008). Hoofdzaken belastingrecht. - 10e dr. Nijmegen: Ars Aequi Libri.
This page has been automatically generated by the UvA-Current Research Information System. If you have any questions about the content of this page, please contact the UBAcoach or the Metis staff of your faculty / institute. To edit your publications login to Personal Metis.
 • KPMG Meijburg en Co
  Belastingadviseur
 • SDU
  Redacteur
 • Gerechtshof Den Haag
  Rechter

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen