mw. drs. S.L.J. (Suzanne) Maarschalkerweerd-Dechamps


 • Faculteit der Geesteswetenschappen
  Bureau departement KRC
 • Bezoekadres
  Conservering en restauratie erfgoed
  Johannes Vermeerplein 1  Amsterdam
 • Postadres:
  Johannes Vermeerplein  1
  1071 DV  Amsterdam
 • S.L.J.Maarschalkerweerd-Dechamps@uva.nl
  T: 0205252033

Oude Turfmarkt 145, kamer 001

 

Tel: 0205252033

 

E-mail: S.L.J.maarschalkerweerd-Dechamps@uva.nl

 

 

 

Suzanne Maarschalkerweerd studeert af in 1979 in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de Université Libre de Bruxelles (masterscriptie ”Le temporel de l’abbaye cistercienne de Cambron jusqu’en 1250” ). Na haar studie wordt zij voor de Belgische ministerie van Cultuur naar Rome gestuurd om gedurende een jaar onderzoek te doen in het Vaticaans Archief over pauselijke brieven uit de vijftiende eeuw ten behoeve van publicatie in de Analecta Vaticano-Belgica. Zij ontdekt toen niet alleen de eeuwige stad maar ook haar man, met wie zij naar Nederland komt. Zij werkt als lerares Geschiedenis aan de Lycee d’Ánvers (internationale baccalauréat) en volgt tegelijkertijd de colleges Nederlandse en Latijnse paleografie en Archivistiek aan de Universiteit van Amsterdam. In 1984 werkt zij in opdracht van  de gemeente Veere  aan de inventarisatie van het archief van de heren en vrouwe van Veere. In 1985 begint zij bij de (Rijks)archiefschool, eerst als docente chronologie, Latijnse en Nederlandse paleografie en diplomatiek, daarna als coördinator van de opleiding bij de Hogeschool van Amsterdam en bij de Universiteit van Amsterdam en uiteindelijk als directeur van de school. Intussen volgt zij zelf de opleiding aan de Archiefschool, werkt als editing secretary aan de Geschiedenis van Utrecht en als co-auteur van een paleografische atlas. In 1999, begint zij met een adviesbureau op het gebied van opleiding en cultuur. In dat kader krijgt zij van staatssecretaris Van der Ploeg de opdracht een advies uit te brengen over de wenselijkheid van een fusie van twee opleidingen  (SRAL en ICN) op het gebied van conservering en restauratie, beide ressorterende onder de C van het ministerie. Dit is het begin niet alleen van de  kennismaking met de - voor haar -  nieuwe wereld van conservering en restauratie van cultureel erfgoed maar ook van een reële betrokkenheid en interesse voor dat vakgebied, in het bijzonder voor de emancipatie en academisering van het vak. Een aantal projecten met betrekking tot hetzelfde werkveld volgen, o.a. als projectleider voor een nationale opleiding voor restauratoren en voor de fusie van verschillende organisaties in de beroepsvereniging Restauratoren Nederland (RN). In 2005 wordt zij directeur van RN en in 2006 coördinator van de opleiding Conservering en Restauratie (C&R). Vanaf 2010 is zij opleidingsmanager van deze opleiding.  Ze houdt zich onder andere bezig met de verdere ontwikkeling van het opleidingsprogramma, het vertegenwoordigen van de opleiding binnen en buiten de universiteit en het onderhouden van contacten met (externe) samenwerkingspartners.

 

 • Geen nevenwerkzaamheden

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen