Fotograaf: onbekend

mw. drs. T. (Tatiana) Markaki


 • Faculteit der Geesteswetenschappen
  Capaciteitsgroep Romaanse talen en culturen
 • Bezoekadres
  P.C. Hoofthuis
  Spuistraat 134  Amsterdam
  Kamernummer: 317
 • Postadres:
  Spuistraat  134
  1012 VB  Amsterdam
 • T.Markaki@uva.nl
  T: 0205252988

Heraklion (Venetian Candia), Crete: the Venetian Castello a Mare in the entrance of the port

Van Kreta naar Amsterdam

Ik ben geboren in Heraklion, Kreta, een stad met een duidelijk Venetiaans verleden.

Ik heb in Athene gestudeerd: Geschiedenis en Archeologie (BA, cum laude, Faculteit der Letteren, Universiteit van Athene) en Piano-uitvoering (BA, cum laude, Nationaal Conservatorium).

Voor een vervolgstudie op het gebied van de geschiedenis van het Venetiaanse Kreta ben ik naar de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur van de Universiteit van Amsterdam gekomen om de notariële akten van een Kretenzische notaris uit de 16e-17e eeuw te bestuderen. Deze akten zijn uitgegeven door prof. dr. Arnold van Gemert en prof. dr. Wim Bakker die jarenlang verbonden zijn geweest aan deze opleiding. 

Vervolgens heb ik als beursaal van de Griekse Akademie van Wetenschappen en van het Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini te Venetië uitgebreid archiefonderzoek verricht naar notariële akten van het Venetiaanse Kreta in het Rijksarchief van Venetië.

Vanaf 1995 werk ik als docent Cultuurkunde en Taalvaardigheid Nieuwgrieks bij de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur en vanaf september 2013 ben ik programmateamleider van dezelfde opleiding. Tegelijkertijd verricht ik werkzaamheden als freelance beëdigd tolk-vertaler Grieks en als adviseur/trainer bij verschillende interculturele (onderwijs)projecten.

Cultuur en Taal of Taal en Cultuur?

Mijn onderzoeksinteresse gaat uit naar aspecten zowel van de Griekse taal (met name Nieuwgriekse lexicografie en vertalen) als van de sociaal-economische geschiedenis en cultuurgeschiedenis van Kreta gedurende de Venetiaanse overheersing (1211-1669).

Op het gebied van geschiedenis is mijn belangstelling gericht op de bruidsschat en uitzet die vrouwen op Kreta bij hun huwelijk naar hun nieuwe huishouden meebrachten. Door huwelijkscontracten en inventarissen - geschreven in het Grieks en Italiaans, Venetiaans en Kretenzisch - te bestuderen probeer ik huwelijkspatronen en consumptiepatronen in kaart te brengen. Hiermee wordt getracht om een bijdrage te leveren aan onze kennis van "Ιστορία του Βενετοκρατούμενου Ελληνισμού" (Geschiedenis van de Griekse wereld in de periode van de Venetiaanse overheersing), die tot nu toe onderbelicht is gebleven in vergelijking met andere periodes van de Griekse geschiedenis.

Op het gebied van taal ligt mijn belangstelling voornamelijk op het vertalen van Nederlandse literaire non-fictie in het Grieks, de lexicografie van het Nieuwgrieks en het ontwikkelen van lesmateriaal voor het taalvaardigheidsonderwijs in het Nieuwgrieks.

Cultuurgeschiedenis van Kreta

Onderzoeksproject: Dowry in Venetian Crete 1600-1645. A case study of consumption and material culture in the city of Candia and its countryside.

Dit onderzoeksproject wordt deels gefinancierd door de FGw, UvA, met middelen uit het investeringsplan Duurzame Geesteswetenschappen.

Kreta stond ca. 450 jaar onder Venetiaans bestuur (1211-1669). In de periode 1570 tot 1669 was Kreta de grootste en belangrijkste kolonie van Venetië in het Oostelijk Middellandse Zeegebied. Deze periode wordt gekenmerkt door welvaart en een bloeiende stedelijke economie en cultuur, die volgens enkele onderzoekers te vergelijken is met de cultuur van de Italiaanse Renaissance. Deze periode wordt dan ook Kretenzische Renaissance genoemd.                             

Doel van mijn onderzoek is de sociaal-economische en met name de culturele functie van de bruidsschat, die de bruid in het nieuwe gezin meebracht, gedurende deze belangrijke periode te bestuderen, zowel in de hoofdstad van Kreta, Candia (het huidige Heraklion), als op het platteland. Op deze wijze worden aspecten van het dagelijks leven op Kreta in de eerste helft van de 17 e eeuw aan het licht gebracht (1600-1669).

Ongepubliceerde huwelijksovereenkomsten en de daarbij horende inventarissen uit het archief Notai di Candia, dat onderdeel uitmaakt van het Rijksarchief te Venetië, zijn de te gebruiken primaire bronnen. Ze worden met name kwantitatief geanalyseerd om op de meest exacte wijze informatie te verschaffen over de diversiteit van de materiële cultuur en de patronen van consumptiegedrag van de bewoners van Kreta.

De samenstelling van de bruidsschaten de keuzes van de familie van de bruid omtrent de kwantiteit, de kwaliteit en de waarde van het roerend goed, het onroerend goed en het geld dat contant wordt gegeven spelen een belangrijke rol bij het bestuderen van de culturele aspecten van de bruidsschat.

Daarbij zijn onderzoeksvragen over de culturele invloed van Venetië op de materiële cultuur op Kreta en het traditionele karakter van de bruidsschat, als ook de nieuwe trends, van wezenlijk belang. Doel is het in kaart brengen en interpreteren van consumptiepatronen en vormen van materiële cultuur.

De beschrijving van de ontwikkelingen rond consumptie en de materiële cultuur van het huishouden op Kreta betreft twee verschillende regio's (stad & platteland) en sociale groepen (nobili & non nobili).

De sociaal-economische aspecten van de bruidsschat focussen eveneens op de mate van sociale endogamie en de rol die de bruidsschat speelt als middel van sociale mobiliteit. Hierbij gaat het om het in kaart brengen en interpreteren van huwelijkspatronen.

Lexicografie

Onderzoeksproject: Woordenboekproject Nieuwgrieks (gefinancierd door de Nederlandse Taalunie en de UvA)

- maart 1997 tot maart 1998 (opzet lexicografisch project);     

- maart 1998 tot augustus 2004 (redacteur en vertaler);

- 2009 - heden: vervolgproject: realisatie van een (verbeterde) 2e druk van beide delen van het Prisma Groot Woordenboek Nieuwgrieks met behulp van o.a. een wiki-pagina .

Wetenschappelijke publicaties (in het Grieks)

1. "Onderwijs en Muziek in Griekse regio's tijdens de Venetiaanse heerschappij" in: Ch. Maltezou (red), Venetiae quasi alterum Byzantium. Aspecten van de Griekse geschiedenis tijdens het Venetiaans bestuur opgrond van archiefstukken, Athene 1993: 375-383, 399-433.

2. "Het Venetiaanse Candia op grond van de reisbeschrijving van de Nederlander M.Seusenius (1602)" in: Anthi Chariton , Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia,Venezia 1998: 289-299.

3. "De huwelijksovereenkomsten als bron bij het historisch en antropologisch onderzoek van Kreta tijdens het Venetiaans bestuur (1600-1648)"', Cretan Studies 6(1998): 71-88.         

4. "De rol van kleding in de huwelijksovereenkomsten opgemaakt door de notaris M.Varouchas (1597-1613)", Akten van het VIII Internationaal Congres voor Kretenzische Studiën , Heraklion 2000: 81-93.     

5. Sapientissimi Imperatoris Leonis Oracula & Anonymi Narratio de Vero Imperatore. The Oracles of the Most Wise Emperor Leo & The Tale of the True Emperor (Amstelodamensis Graecus VI E 8). Text, Translation and Introduction, edited by W.G. Brokkaar, with the collaboration of J. A. Aalberts, J. I. Beijerman-Averink, A. S.M. Bot, M. C. Janssen, D. R.J. Koster, M. D. Lauxtermann,T. Markaki, P. Motsenigou, S. Stamboulidou, J.H. M. Wennekendonk-Visser. In honour of Prof. Dr. A.F. van Gemert on the occasion of his retirement. Amsterdam 2002.

6. "Woordenboekproject Nieuwgrieks -Nederlands en Nederlands -Nieuwgrieks" in: I.N. Kazazis (red.), De lexicografie van het Oudgrieks, Middelgrieks en Nieuwgrieks. Huidige stand van zaken en perspectieven omtrent de lopende lexicografische projecten. Akten van de Internationale Conferentie d.d. 9 november 1997. Centrum voor de Griekse Taal, Thessaloniki 2003: 121-126.     

7. "Het Nieuwgrieks en de overige moderne talen aan de Universiteit van Amsterdam (1997-2007)", paper voor het 1e Internationaal Congres voor Nieuwgriekse Studiën, Athene 3-5 juli 2008: 59-63.   

8. "...Nog drie houten beschilderde kisten ter waarde van 36 ducati... Bijdrage aan de studie van de materiële cultuur in het Venetiaanse Candia tijdens de Kretenzische Oorlog (1647-1650)" in: Akten van het XI   Internationaal Congres voor Kretenzische Studiën, Rethymno 2011 (te verschijnen).    

9. "Taalonderwijs en vorming van muzikale identiteit: Griekse populaire muziek en taalverwerving Nieuwgrieks in de Webklas light Nieuwgrieks van de Universiteit van Amsterdam" in: Akten van IV Congres van het Europees Genootschap voor Nieuwgriekse Studiën , Granada 2010.

Populariserende publicaties

1. "Taal- en cultuuronderwijs bij de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur" in: Nieuwsbriefnr. 1, jaargang 6, november 2003: 8-11. LeerstoelgroepTweede-taalverwerving,Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam.

2. "De Kretenzische Renaissance (1570-1669): de historische en sociale context van de Erotokritos " (i.s.m.I. Manousakis-vanBommel) in: Lychnari 5, 2008: 30-32.

3. "Het Prisma Groot Woordenboek Nieuwgrieks-Nederlands en Nederlands-Nieuwgrieks: de totstandkoming en het belang van een groot lexicografisch project" in: Nieuwsbrief nr. 2, jaargang 11 , juli 2009: 7-10. Leerstoelgroep Tweede taalverwerving, Faculteit der Geesteswetenschappen, UvA. 

 

Boeken vertaald uit het Nederlands naar het Grieks

1. R. van Royen & S. van der Vegt, Asterix και Iστορία, Mαμούθ κόμιξ, Aθήνα 2002, pp. 223. [R. van Royen & S. van der Vegt, Asterix en de waarheid, Bert Bakker, Amsterdam 1997]

2. R. van Royen & S. van der Vegt, Asterix και Aθήνα. Eμπρός για το χρυσό στην Oλυμπιάδα, Mαμούθ κόμιξ, Aθήνα 2004, pp. 110. [R.van Royen & S. van der Vegt, Asterix en Athene. Op naar Olympisch goud, Bert Bakker, Amsterdam 2004]. Beide boeken bespreken de historiciteit van de Asterix-stripverhalen.

3. Jan de Kinder, Κόκκινο, ή γιατί ο σχολικός εκφοβισμός δεν είναι αστείο, εκδ. Πατάκης, Αθήνα 2014 [Jan de Kinder, Rood of waarom pesten niet grappig is, uitgeverij De Eenhoorn].

Mederedacteur bij de ontwikkeling van lesmateriaal voor taalvaardigheid Nieuwgrieks

Th. Vrana, I. Ioannidou, Ik leer Grieks-μαθαίνω ελληνικά II , Leeuwarden 1997 (leergang Nieuwgrieks voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, bestaande uit twee lesboeken en twee werkboeken ontwikkeld in het Advies- en Begeleidingscentrum voor het voortgezet onderwijs in Amsterdam (ABC).

foto: D. Koster

Academisch jaar 2016-2017

Griekenland van Kavafis tot de Griekse Crisis

(module propedeuse, Open UvA college & keuzevak voor alle studenten)

Het doel van deze module is het verwerven van globale kennis van en enig inzicht in de politieke, sociaal-economische en culturele ontwikkelingen in het hedendaagse Griekenland (met nadruk op de periode 1860-heden) en het leren die ontwikkelingen in verband te brengen met hedendaagse cultuuruitingen en maatschappelijke problemen.

De colleges starten met de periode na de oprichting van de Griekse staat (1832) waarin dichters, zoals K. Kavafis, Griekse poezië in Alexandrië (Egypte) schreven. Vervolgens wordt een aantal belangrijke fasen en gebeurtenissen uit de laatste 150 jaar van de Nieuwgriekse geschiedenis mede aan de hand van audiovisueel materiaal chronologisch behandeld.

Speciale aandacht wordt besteed aan de sleutelpositie van Griekenland tussen Oost en West, de gevolgen van de beide wereldoorlogen voor Griekenland en de ontwikkelingen die tot de huidige “Griekse crisis” hebben geleid. Zowel de hedendaagse politiek, economie en maatschappelijke kwesties als de betrekkingen met de Europese Unie en de buurlanden (Turkije,  Albanië, FYROM/Macedonië, Cyprus) komen uitvoerig aan bod. Thema’s als het nationalisme, de opkomst van extreemrechts, de immigratieproblematiek en de rol van rechts en links in de Griekse politiek passeren ook de revue. De vakliteratuur is in het Engels en de colleges in het Nederlands.                 

foto: D. Koster

Taalverwerving & Vertalen Nieuwgrieks

Vertalen Nieuwgrieks 1 & Griekenlandkunde

Vertalen Nieuwgrieks 2 & Letterkunde

Vertalen Nieuwgrieks 3 & Nieuwgriekse Geschiedenis

Vertalen Nieuwgrieks 4 & Letterkunde

Doel van deze modules in het 2e jaar is het aanbrengen en versterken van de actieve taalvaardigheid en de verdere oefening van de receptieve vaardigheden (waaronder het vertalen) met keuze van onderwerpen en teksten op het gebied van de Nieuwgriekse letterkunde, Griekenlandkunde en geschiedenis. De voertaal van de colleges is Nederlands en Grieks.

Seminar Nieuwgriekse taal en cultuur (module 3e jaar)

Dit vak bouwt voort op de onderdelen Onderzoeksvaardigheden en Academisch Schrijven van de propedeuse en op de module Wetenschapsfilosofie van het tweede jaar, maar dan toegespitst als voorbereiding op de bachelorscriptie.

zie ook: Seminar Nieuwgriekse taal en cultuur 

 

 

Begeleiding van Bachelorscripties (selectie)

 • Froukje Mijnen, Het immigratiebeleid van Griekenland.
 • Annemarie Oosting, De Nederlandse Pers en de Griekse crisis (2010-2012). De berichtgeving in De Volkskrant. 
 • Niki Makri-Makridou, Extreemrechts in Griekenland: De opkomst van de Gouden Dageraad in de Griekse politiek.
 • Annemieke Swaans,  Fotis Kontoglou (1896-1965): schilder tussen traditie en moderniteit.

Begeleiding van Masterscripties (selectie)

 •  Agnes Dijk, De berichtgeving over de oorlog in Kosovo in de Griekse en de Nederlandse Pers.
 • Athanassios Dialektopoulos, Η πορεία μετάβασης της βυζαντινής λατρευτικής εικόνας σε πίνακα θρησκευτικής ζωγραφικής κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας στον ελληνικό κόσμο. Ιδεολογικές και κοινωνικές προεκτάσεις.
 • Alexandra Feitsma, Ο σημιτικός χαρακτήρας και τα ελληνικά στοιχεία της διαλέκτου των Μαρωνιτών της Κύπρου.
 • Alkiviadis Delantonis, Η Ιδεολογία στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη (1211-1669).

 

 

Bestuurlijke functies

 • Programmateamleider & voorlichter  opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur
 • Voorzitter Opleidingscommissie (OC) Nieuwgriekse taal en cultuur
 • Lid Ondernemingsraad (OR) Faculty of Humanities (juli 2015-juli 2018)
 • Lid Dagelijks bestuur Centrale Ondernemingsraad ( COR) UvA (juli 2015-juli 2018), lid HRM-commissie
 • Voorzitter Nederlands Genootschap Nieuwgriekse Studies ( NGNS
 • Bestuurslid Europees Genootschap Nieuwgriekse Studies (EENS)
 • Coördinator Internationaal Certificaatsexamen Nieuwgrieks in Nederland (i.s.m. het Centrum voor de Griekse Taal te Thessaloniki KEΓ & het Griekse Ministerie voor Onderwijs)
 • Mede-oprichter Nederlands-Griekse Mediacirkel (i.s.m. de Europese Beweging Nederland, EBN)

Overige functies

 1. Freelance beëdigd tolk-vertaler Grieks (inschrijving in het  Rbtv)
 2. Adviseur Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds (vertalingen Nederlands-Grieks)
 3. Gastspreker en trainer bij KIT Intercultural Professionals (programma: Country Culture Insights: Greece)
 4. Ontwikkelaar Webklassen light  Taal en Letterkunde, UvA. Deze webklassen zijn ontwikkeld in veertien websites voor alle opleidingen van het Departement Taal & Letterkunde, Faculteit der Geesteswetenschappen, UvA: Nieuwgrieks, Duits, Roemeens, Hebreeuws, Arabisch, Grieks & Latijn, Slavische talen (Pools, Russisch, Servisch-Kroatisch, Tsjechisch), Spaans, Scandinavische talen (Zweeds, Noors, Deens), Engels, Frans, Italiaans, Literatuurwetenschap, Taalwetenschap, Nederlandse Gebarentaal (NGT).
 5. Webmaster:  Webklas light Nieuwgrieks 

Overige activiteiten: Het maatschappelijk debat over de Griekse crisis

"Kunnen de Grieken vooroordelen bevechten?" "Verdient Griekenland ook niet een compliment?", vraagt journalist Peter de Waard zich af in zijn columns van 6 oktober 2011 en 16 mei 2012 in De Volkskrant .

In mijn functie als voorlichter van de opleiding Nieuwgrieks heb ik geprobeerd via Griekse en met name Nederlandse media een antwoord te geven op deze vragen en een bijdrage te leveren aan het schetsen van een genuanceerd beeld over de Griekse crisis.                                  

Hieronder volgt een selectie daarvan: 

 • 2015, 29 juni: oprichting en presentatie van de nieuwe informatiebron over de Griekse crisis: de Nederlands-Grieke Mediacirkel.
 • 2012, 14 maart: opiniestuk "De Grieken voelen zich niet gered" in: FoliaMagazine 24: 2
 • 2012, 5 maart: interview Grieks TV-programma Προσωπικά (bij de publieke omroep NET). Thema: de Nederlandse-Griekse betrekkingen tijdens de Griekse crisis.
 • 2011, 3 november: artikel "Papandreou kon zijn volk niet langer negeren". Interview gegeven aan Maarten van Wijk, Algemeen Dagblad.
 • 2011, 1 november: interview Persbureau ANP & NOS Radio 1 journaal . Thema: het Griekse referendum.
 • 2011, 30 september: opiniestuk " Griekse problemen te moeilijk voor populisten" in: Dagblad Trouw (gepubliceerd op de site van de Nederlands-Griekse Mediacirkel).
 • 2011, 23 september: interview " Man & Paard" in: Villamedia (gepubliceerd op de site van de Nederlands-Griekse Mediacirkel).
 • 2011, 14 september: gast bij live TV-programma Pauw en Witteman (VARA, Nederland 1).

Culturele activiteiten van de UvA

Mijn passie voor de Griekse muziek heeft geresulteerd in optredens binnen en buiten de UvA, waarin ik Griekse liederen zing en deze begeleid op de piano (genre: "kunstlied", έντεχνο τραγούδι).

2015

 • Markaki, T. (2015). Cultural transfers and social ruptures in Venetian Crete: dowries of distinguished cittadini in seventeenth-century Candia. In K. A. Dimadis (Ed.), 5th European Congress of Modern Greek Studies, Thessaloniki: Proceedings: Continuities, Discontinuities, Ruptures in the Greek World (1204-2014): Economy, Society, History, Literature. - vol 5. (pp. 207-220). Athens: European Society of Modern Greek Studies. [details] [PDF]

2017

 • Markaki, T. (2017). Υλικά αγαθά σε αέναο ταξίδι: η περίπτωση της vestura στο βενετοκρατούμενο Χάνδακα. In Πρακτικά 12ου Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου. Heraklion, Crete: Society of Cretan Historical Studies. [details]

2011

 • Markakē, T. (2011). Politikes sugkrotēsēs mousikēs tautotētas: sugchronē ellēnikē mousikē kai ekmathēsē glōssas sto diadiktuako topo 'Webklas light Nieuwgrieks' tou Universiteit van Amsterdam. In K. A. Dēmadēs (Ed.), Tautotētes ston ellēniko kosmo (apo to 1204 eōs sēmera): D' Eurōpaïko Sunedrio Neoellēnikōn Spoudōn: Granada, 9-12 Septembriou 2010: praktika = Identities in the Greek world (from 1204 to the present day): 4th European Congress of Modern Greek Studies: Granada, 9-12 September 2010: proceedings. - Tomos E' = Vol. 5. (pp. 645-659). Athēna: Eurōpaïkē Etaireia Neoellēnikōn Spoudōn. [details] [PDF]

2009

 • Markaki, T. (Author). (2009). Website: HumOz Nieuwgrieks[details]
 • Markaki, T. (Author). (2009). Website: Webklas light Nieuwgrieks[details]

2008

 • Markaki, T. (2008). Η Nεοελληνική και οι άλλες σύγχρονες γλώσσες στο Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ κατά την τελευταία δεκαετία (1997-2007). In Γραπτές εισηγήσεις: 1º Παγκόσμιο Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών: Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2008, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. (pp. 59-63). Αθήνα: Δήμος Αθηναίων [etc.]. [details] [PDF]

2003

 • Markaki, T. (2003). Programma syntaxis Ellino-ollandikou/Ollando-ellinikou lexikou. In I. N. Kazazis (Ed.), The lexicography of Ancient, Medieval and Modern Greek Literature. (pp. 121-126). Thessaloniki: Ministry of National Education and Religious Affairs & Centre for the Greek Language. [details]

2000

 • Markaki, T. (2000). To endyma stis ektimiseis proikas tou M. Varoucha (1597-1613). In T. Detorakēs, & S. Papadakē-Oekland (Eds.), Pepragmena E' diethnous Krētologikou Sunedriou : Ērakleio, 9-14 Septembriou 1996. - T. B: Buzantinē kai mesaiōnikē periodos. (pp. 81-93). Ērakleio: Etairia Krētikōn Istorikōn Meletōn. [details]

1998

 • Markaki, T. (1998). O Venetokratoumenos Chandakas stis arches tou 17ou aiōna kata tēn aphēgēsē tou Ollandou proskynētē Martinus Seusenius. In N. Panagiōtakēs (Ed.), Anthē Charitōn: meletēmata heortia syngraphenta hypo tōn hypotrophōn tou Hellēnikou Institoutou Vyzantinōn kai Metavyzantinōn Spoudōn tēs Venetias epi tē pentakosietēridi apo tēs hidryseōs tēs Hellēnorthodoxou koinotētos Venetias = studi celebrativi scritti dai borsisti dell'Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia in occasione dei cinquecento anni dalla fondazione della Comunità dei Greci Ortodossi di Venezia. (pp. 289-299). (Biblioteca dell'Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia; No. 18). Venezia: Hellēnikon Institouton Vyzantinōn kai Metavyzantinōn Spoudōn tēs Venetias. [details] [PDF]
 • Markakē, T. (1998). Sumfōnētika gamou kai proikōes dikaiopraxies ōs pēges ereunas tēs koinōnikēs istorias kai anthrōpologias stē benetokratoumenē Krētē (1600-1648). Cretan Studies, 6, 71-88. [details] [PDF]

1993

 • Markaki, T. (1993). I dimiourgia koinon politismikon glosson. Paideia kai Mousiki. Archeiaka tekmiria kai vivliografia. In C. Maltezou (Ed.), Venetiae quasi alterum Byzantium. Opseis tis Istorias tou Venetokratoumenou Ellinismou. Archeiaka tekmiria.. (pp. 399-433). Athens: Foundation of Greek Culture. [details]
 • Markaki, T. (1993). I dimiourgia koinon politismikon glosson. Paideia kai Mousiki. In C. Maltezou (Ed.), Venetiae quasi alterum Byzantium. Opseis tis Istorias tou Venetokratoumenou Ellinismou. Archeiaka tekmiria.. (pp. 375-383). Athens: Foundation of Greek Culture. [details]

2016

 • Markaki, T. (2016). Commentaar op de Griekse crisis [Bespreking van: J. Hinrichs, S. el Sherbini (2016) De Griekse crisis: een land op zoek naar zijn plaats in Europa]. Lychnari : Verkenningen in het Griekenland van Nu, 2016(1), 46. [details] [PDF]

Media optreden

 • Markaki, Tatiana (03-11-2011): Papandreou kon zijn volk niet langer negeren [Print] Algemeen Dagblad. Papandreou kon zijn volk niet langer negeren.
 • Markaki, Tatiana (23-09-2011): Man & Paard. Interview door Raymond Krul [Print] Villamedia, vakblad over Journalistiek, Villamedia. Man & Paard. Interview door Raymond Krul.

Wetenschappelijke positie

 • Markaki, Tatiana (member) (2014-2018): European Society of Modern Greek Studies (External organisation).

Spreker

 • Markaki, Tatiana (speaker) (23-9-2016): Υλικά αγαθά σε αέναο ταξίδι: η περίπτωση της vestura στο βενετοκρατούμενο Χάνδακα, 12th International Congress of Cretan Studies, Heraklion, Crete, Greece.
 • Markaki, T. (speaker) (17-2-2015): The Greek-Turkish War: 1919-1922, Lecture organised by the Dutch Society for Modern Greek Studies, Amsterdam.
 • Markaki, T. (speaker) (2-10-2014): Cultural transfers and social ruptures in Venetian Crete: dowries of distinguished cittadini in seventeenth-century Candia, Paper for the 5th European Congress of Modern Greek Studies, Thessaloniki, Greece.
 • Markaki, T. (speaker) (28-11-2014): El Greco 1541-1567: de eerste stappen van een kosmopolitische kunstenaar, In het spoor van El Greco: manifestatie nav de 400 jaar na de dood van de Kretenzische kunstenaar, OMHP, UvA, Amsterdam.
 • Markaki, T. (speaker) (25-4-2013): De hedendaagse Griekse politiek: Nationalisme in Griekenland, Congres opleiding Europese Studies, UvA: Hedendaags nationalisme binnen de Europese Unie, Amsterdam.
 • Markaki, T. (speaker) (11-5-2012): "Mια κασελα ταλπεδενια στιμαδι υπερπυρα 30…" - Materiële cultuur en consumptiepatronen in Venetiaans Candia tijdens de Kretenzische Oorlog (1647-1650), Varia-lezing Opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur, Amsterdam.
 • Markaki, T. (speaker) (6-2-2012): Nees technologies kai nees prokliseis sti didaskalia ton ellinikon os xenis glossas se ollandofonous stin polipolitismiki Evropi, 21e Congres "Evropi: Koinonia kai Paideia". Organisatie: Coördinator Grieks Onderwijs in Noord-West Europa & Directoraat-generaal Communicatie van de Europese Commissie, Brussel.
 • Markaki, T. (speaker) (20-1-2011): Webklas light Taal & Letterkunde: voorlichting en studiesucces., UvA Onderwijs Symposium: Studiesucces., Amsterdam.
 • Markaki, T. (speaker) (22-9-2011): "…ales tris kaseles talpedenies sgourafistes, ducata 36 …". Symvoli sti meleti tou ylikou politismou sto venetokratoumeno Chandaka tin periodo tou Kritikou polemou (1647-1650), XI International Congres of Cretan Studies, Rethymnon, Crete.
 • Markaki, T. (speaker) (9-3-2011): Webklas light Taal en Letterkunde: een nieuw voorlichtingsinstrument van het Departement Taal & Letterkunde van de UvA, Symposium VSNU Platform Aansluiting VWO-WO, Utrecht.
 • Markaki, T. (speaker) (10-11-2010): Webklas light Taal & Letterkunde: de kleine talen in de schijnwerpers, ICT-congres Dé Onderwijsdagen 2010 Innovatie en Realiteit, Utrecht.
 • Markaki, T. (speaker) (11-9-2010): Politikes sygkrotisis mousikis taftotitas: sygchroni elliniki mousiki kai ekmathisi glossas sto diadiktiako topo Webklas light Nieuwgrieks tou Universiteit van Amsterdam., IV Congres of the European Association of Modern Greek Studies, Granada, Spain.
 • Markaki, T. (speaker) (18-5-2010): Webklas light Nieuwgrieks, Symposium over het Onderwijs in het Grieks in Nederland, Amsterdam.
 • Markaki, T. (speaker) (23-5-2009): Het "Prisma Groot Woordenboek Nederlands -Nieuwgrieks & Nieuwgrieks -Nederlands": de totstandkoming van een groot lexicografisch project, Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Vrienden van het Nederlands Instituut in Athene (VVNIA), Amsterdam.
 • Markaki, T. (speaker) (7-3-2009): The "Prisma Comprehensive Dutch-Greek & Greek-Dutch Dictionary": facts and numbers, Onderwijs-HELEXPO, Athene.
 • Markaki, T. (speaker) (9-3-2009): Het belang van het Woordenboekproject Nieuwgrieks, Persconferentie georganiseerd door de Nederlandse Ambassade en het Nederlands Instituut in Athene, Nederlands Instituut in Athene.
 • Markaki, T. (speaker) (26-9-2008): Renaissance Crete (1570-1669). The historical and social context of the Erotokritos, Varia-colleges (lezingen) georganiseerd door de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur, Amsterdam.
 • Markaki, T. (speaker) (10-11-1997): Γαμήλιες σχέσεις, προικοδότηση και κατανάλωση στο βενετοκρατούμενο Χάνδακα (1600-1648), Eλληνολατινική Aνατολή: 1st International Conference MA-students Modern Greek History in honour of Gunnar Hering, University of Athens, Athens.
 • Markaki, T. (speaker) (20-6-1997): Symfonitika gamou kai proikoes dikaiopraxies os piges erevnas tis koinonikis istorias kai anthropologias sti Venetokratoumeni Kriti, Internationaal Symposium ter ere van prof. dr. W. Bakker: De historische en sociale context van de literatuur van de Kretenzische Renaissance, Amsterdam.
 • Markaki, T. (speaker) (9-11-1997): Programma syntaxis Ellino-ollandikou/Ollando-ellinikou lexikou, International Conference: The lexicography of Ancient, Medieval and Modern Greek Literature. Present state and prospects of current major projects., Thessaloniki, Greece.
 • Markaki, T. (speaker) (12-9-1996): To endyma stis ektimiseis proikas tou M. Varoucha (1597-1613), VIII International Congress of Cretan Studies, Heraklion, Crete.

Boekredactie

 • van Gemert, A., Lauxtermann, M., Janssen, M., Wennekendonk-Visser, M., Boletsi, M., Bot, A., ... Zervou, R. (2008). Prisma μεγάλο Ελληνο-ολλανδικό λεξικό = Prisma groot woordenboek Nieuwgrieks-Nederlands. Houten: Prisma Woordenboeken en Taaluitgaven. [details]
 • Brokkaar, W. G., Koster, D. R. J., Lauxtermann, M. D., Janssen, M. C., Markaki, T., Wennekendonk-Visser, J. H. M., ... Aalberts, J. A. (2002). Sapientissimi Imperatoris Leonis Oracula & Anonymi Narratio de Vero Imperatore. The Oracles of the Most Wise Emperor Leo & The Tale of the True Emperor (Amstelodamensis Graecus VI E 8). Text, Translation and Introduction. Amsterdam: vakgroep Nieuwgriekse taal en cultuur. [details]
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.
 • Zelfstandig ondernemer
  Beedigd tolk-vertaler Grieks

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen