Fotograaf: Eduard Lampe

dhr. dr. A.G.M. (Bram) Mellink

Nederlandse geschiedenis
 • Faculteit der Geesteswetenschappen
  Capaciteitsgroep Geschiedenis
 • Bezoekadres
  Oost-Indisch Huis
  Kloveniersburgwal 48  Amsterdam
  Kamernummer: E 1.18
 • Postadres:
  Kloveniersburgwal  48
  1012 CX  Amsterdam
 • A.G.M.Mellink@uva.nl
  T: 0205254471

Bram Mellink (1985) is postdoctoraal onderzoeker en docent Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel doet hij onderzoek naar het denken over de Nederlandse verzorgingsstaat en de opkomst van de Verenigde Staten sinds 1890. Daarnaast gaat zijn interesse uit naar de (politiek-culturele) geschiedenis van individualisering, godsdienst en emancipatie in Nederland. In 2013 promoveerde hij op het proefschrift Worden zoals wij. Onderwijs en de opkomst van de geïndividualiseerde samenleving sinds 1945, dat in het voorjaar van 2014 verscheen bij uitgeverij Wereldbibliotheek.

 

Geselecteerde publicaties

 • Worden zoals wij. Onderwijs en de opkomst van de geïndividualiseerde samenleving sinds 1945 (proefschrift; Amsterdam 2013).
 • ‘Having Faith. Religious optimism in Dutch parochial schools during the 1960s as a case for secularization’, Historica Paedagogica. International Journal of the History of Education 49:1 (2013).
 • ‘Waarom het christelijk onderwijs de jaren zestig overleefde. De raadselachtige secularisatie van Nederland in de jaren zestig’, Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 16:4 (2013) 140-146.
 • ‘Tweedracht maakt macht. De PvdA, de doorbraak en de ontluikende polarisatiestrategie (1946-1966)’, BMGN. The Low Countries Historical Review 126:2 (2011) 30-53.
 • Kennis en kennissen. Een kleine geschiedenis van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (1959-2009) (Amsterdam 2009).

Onderzoek en onderwijs

 • De ideologie van de verzorgingsstaat: planning, efficiency en rationalisatie in West-Europa en de Verenigde Staten
 • Digital Humanities: digitale methoden voor historisch onderzoek 
 • Verzuiling: godsdienst, politiek en ideologie in Nederland 
 • Politieke geschiedenis van Nederland in de negentiende en twintigste eeuw 
 • Geschiedenis en sociale wetenschappen, in het bijzonder de sociologie

 

Over 'Worden zoals wij'

Wie een alledaagse spijkerbroek draagt, bewijst zich als vrij individu. Wie afwijkt en een hoofddoek omknoopt, wordt gezien als een kuddedier. Hoe zit dat?

In Worden zoals wij zet Bram Mellink ons beeld van de geïndividualiseerde samenleving op zijn kop. Hij laat zien hoe het ideaal van zelfontplooiing is ontaard in groepsdwang. Jezelf zijn is norm geworden en wie van die norm afwijkt – de moslim, de orthodoxe christen, maar ook het kind met het rugzakje – moet bekeerd worden. Want iedereen moet worden zoals wij.

Worden zoals wij laat zien hoe dit proces een drijvende kracht is achter de spanningen binnen onze multiculturele samenleving.

2016

2013

 • Mellink, B. (2013). Having Faith. Religious optimism in Dutch parochial schools during the 1960s as a case for secularization. Paedagogica Historica, 49(1), 139-148. DOI: 10.1080/00309230.2012.744069 [details]

2011

 • Mellink, B. (2011). Tweedracht maakt macht: de PvdA, de doorbraak en de ontluikende polarisatiestrategie (1946-1966). Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 126(2), 30-53. DOI: URN:NBN:NL:UI:10-1-108310 [details] [PDF]

2016

 • van 't Hul, L., & Mellink, B. (2016). Isaac Arend Diepenhorst: de ongrijpbare idealist. In A. Flipse (Ed.), Verder Kijken: hondervijfendertig jaar Vrije Universiteit Amsterdam in de samenleving: zesentwintig Portretten. (pp. 203-209). Amsterdam: VU University Press. [details]

2014

 • Mellink, B. (2014). Worden zoals wij: onderwijs en de opkomst van de geïndividualiseerde samenleving sinds 1945. Amsterdam: Wereldbibliotheek. [details]
 • Mellink, B. (2014). De emancipatiemonitor: homoseksuelen, moslims en de wording van het Nederlandse homonationalisme (1980-1990). In P. van Dam, B. Mellin, & J. Turpijn (Eds.), Onbehagen in de polder: Nederland in conflict sinds 1795. (pp. 63-88, 291-295). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
 • Mellink, B. (2014). Verlangen naar voorbije tijden: het gekoesterde verleden en de inzet voor vernieuwing in het bijzonder onderwijs van de lange jaren vijftig (1945-1965). In P. van Dam, J. Kennedy, & F. Wielenga (Eds.), Achter de zuilen: op zoek naar religie in naoorlogs Nederland. (pp. 179-200, 419-423). Amsterdam: AUP. [details]
 • Mellink, B. (2014). Von der Vergangenheit abgeschnitten: Die verlorene Aussagekraft des Schulkampfes im privaten Unterricht in den langen 1950er Jahren. In P. van Dam, & F. Wielenga (Eds.), Religion als Zündstoff: Gesellschaftliches und politisches Engagement in den Niederlanden seit 1945. (pp. 97-116). (Niederlande-Studien; No. 55). Münster/New York: Waxmann. [details]
 • van Dam, P., Mellink, B., & Turpijn, J. (2014). Inleiding. In P. van Dam, B. Mellink, & J. Turpijn (Eds.), Onbehagen in de polder: Nederland in conflict sinds 1795. (pp. 7-19, 281-282). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details] [PDF]

2013

 • Mellink, B. (2013). Waarom het christelijk onderwijs de jaren zestig overleefde: de raadselachtige secularisatie van Nederland in de jaren zestig. Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, 16(4), 140-146. [details]
 • Mellink, B. (2013). De vergeten schoolstrijd: christelijke organisatievorming en het teken van Hardegarijp in de vroege jaren vijftig. In G. Harinck, & P. van Trigt (Eds.), 'In de vergifkast?': Protestantse organisaties tussen kerk en wereld. (pp. 63-81). Zoetermeer: Meinema. [details]

2011

 • Mellink, A. G. M. (2011). Groeiende gemeenschapszin en de aftocht van het gezag: Feitse Boerwinkels 'Inclusief denken' als symptoom van de crisis in het hervormde protestantisme (1945-1970). Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, 74, 48-63. [details]

2010

 • Mellink, B. (2010). De wereld hervormd: de wortels van Boerwinkels inclusief denken. In W. Beekers (Ed.), Christelijk-sociaal in de jaren zestig. (pp. 17-23). Amsterdam: Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlandse Protestantisme (1800-heden), Vrije Universiteit. [details]

2009

 • Mellink, B. (2009). Kennis en kennissen: een kleine geschiedenis van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (1959-2009). [Amsterdam]: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. [details]

2015

 • Mellink, A. G. M. (2015). De clash tussen vrijheid en gelijkheid in het onderwijs. In Omstreden vrijheid. Waartoe een vrije samenleving verplicht. (pp. 185-200). Amsterdam: Van Gennep. [details]

2011

 • Mellink, B. (2011). De verborgen tradities van het politieke spel [Bespreking van: H. te Velde (2010) Van regentenmentaliteit tot populisme: politieke tradities in Nederland]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 124(1), 119-120. [details]
 • Mellink, B. (2011). [Bespreking van: M. Fennema (2010) Geert Wilders: tovenaarsleerling; H. van Osch (2010) Bram Peper: man van contrasten]. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 126(4), 153-156. DOI: URN:NBN:NL:UI:10-1-108440 [details] [PDF]

2010

 • Mellink, B. (2010). De traditie getrouw: herstel en vernieuwing rondom de Tweede Wereldoorlog [Bespreking van: N. Beyens (2009) Overgangspolitiek: de strijd om de macht in Nederland en Frankrijk na de Tweede Wereldoorlog]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 123(2), 312-313. [details]

2009

 • Mellink, B. (2009). Politieke herfst van een onderwijsvernieuwer [Review of: C. Kirkels (2008) Architect van ondewijsvernieuwing: denken en daden van Gerrit Bolkestein 1871-1946]. Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 2009, 185-186. [details]

2013

 • Mellink, A. G. M. (2013). Worden zoals wij: Onderwijs en de opkomst van de geïndividualiseerde samenleving sinds 1945 [details / files]

Media optreden

 • Mellink, Bram (01-06-2016): Wat marktwerking met het Nederlandse onderwijs heeft gedaan. Wat marktwerking met het Nederlandse onderwijs heeft gedaan.
 • Mellink, Bram (12-04-2016): Worden zoals wij. Dát is burgerschapsvorming in Nederland. Worden zoals wij. Dát is burgerschapsvorming in Nederland.
 • Mellink, Bram (25-01-2016): Waarom maatwerk altijd tot meetwerk leidt [Web] De Correspondent. Waarom maatwerk altijd tot meetwerk leidt.
 • Mellink, Bram (29-02-2016): Waarom de regering het onderwijs nooit met rust mag laten. Waarom de regering het onderwijs nooit met rust mag laten.
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.
 • Geen nevenwerkzaamheden

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen