Fotograaf: onbekend

dhr. mr. A.L. (Ton) Mertens


 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Belastingrecht
 • Bezoekadres
  BG 13a
  Nieuwe Doelenstraat 15  Amsterdam
 • Postadres:
  Nieuwe Doelenstraat  15
  1012 CP  Amsterdam
 • A.L.Mertens@uva.nl

Ton Mertens (1963) studeerde in 1986 af in de fiscaal-juridische studierichting aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tot 1988 was hij als (adjunct)inspecteur werkzaam bij de belastingdienst. Daarna werkte hij bij het toenmalige Bureau Loonbelasting van het Ministerie van Financiën. Vanaf 1992 is hij werkzaam als belastingadviseur. Sinds 2002 geeft hij colleges en verzorgt hij vakken op het gebied van de loonheffingen.

Onderwijs

Voor het studiejaar 2016-2017 geeft Ton het vak:

Functies

 • 2015 - nu: Docent Universiteit Leiden
 • 2012 - nu: Docent SOB
 • 2012 - nu: Lid College van Beroep Stichting Fair Produce
 • 2010 - nu: Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch
 • 2008 - nu: Lid van het College van Beroep van de Stichting Normering Arbeid
 • 2008 - nu: Annotator BNB
 • 1992 - nu: Belastingadviseur
 • 1988 - 1991: Beleidsmedewerker Ministerie van Financiën, Directie DB, Bureau Loonbelasting
 • 1986 - 1988: Belastinginspecteur Belastingdienst (inspecties Rijswijk, Den Haag en Brielle)

 

Boeken

 • Het beginsel van de minste pijn ; een inleiding tot de loonheffingen Ars Aequi Libri, 10e druk 2016; ISBN 9789069168357
 • Vrijstellingen in de loonbelasting Kluwer, 2e druk 2004; ISBN 9013018602

 

Redacties/bijdragen

 • Loonheffingen 2016 Ars Aequi wetseditie; i.s.m. mr. Remko Hesse, Ars Aequi Libri, Nijmegen 2016, ISBN 9789069167374
 • Fiscale Berichten voor het Notariaat (sinds 2015)
 • Fiscale behandeling van de DGA, Hoofdstuk 8, Boom Juridisch, 3e druk 2015, ISBN 9789462900332
 • Hoofdzaken belastingrecht, Hoofdstuk 3, Boom Juridisch, 17e druk 2015, ISBN 9789462900882
 • Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, SDU (sinds 2012)
 • Jurisprudentie Loonheffingen i.s.m. mw. mr. Samira Bentohami, Ars Aequi Libri, Nijmegen 2013, ISBN 9789069169309
 • De WALVIS-operatie, Kluwer, 2005
 • Werkgever Alert, SDU (2001-2011)
 • Werkgever en Belastingherziening, SDU, 2001
 • LoonBrief, Kluwer (1990 - 2004)
 • Loonalmanak, Elsevier (1990-2013)

 

Artikelen

 • De Regeling aanwijzing DGA 2016: al bij invoering over de datum, NTFR 2015/3044
 • Omdat het kan, NTFR 2014/2744
 • Knutselen aan een lelijk eendje maakt nog niet een mooie zwaan, WFR 2014/1067 (i.s.m. met F.M. Werger)
 • Een beklemmend einde, NTFR 2013/2253
 • Meer loonheffingen, één dienstbetrekking, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2013/126.2
 • Het is nu wel genoeg, met dat afromen, NTFR 2012/2618
 • Plaats en reikwijdte van het negatiefloonbegrip, FED 2012/47
 • Over de werkkostenregeling en de bakker die zijn brood niet lust, NTFR 2011/2709
 • Een pure of hybride Ioonsomheffing en de toekomst van de oude dag, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2011/34
 • Hoezo, 'de thans gebruikelijke uitleg'? NTFR 2010/2862, 23 december 2010
 • De Echternachse processiegang van het loonbegrip, NTFR 2009/2659, 17 december 2009
 • Ontwikkelingen op het punt van het loonbegrip voor de loonheffingen Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2009/101
 • Over loon in en over loon over Loonzaken nummer 7, 9 september 2009
 • Maar waar kunnen we dan nog wel op vertrouwen? NTFR 2008/2425, 18 december 2008
 • Negatief loon is gewoon loon; Eén loonbegrip is al ingewikkeld genoeg in: De opkomst en ondergang van de loonbelasting ElsevierSalaris, 2008, ISBN 9789035242166
 • Loon is loon omdat het loon is, niet omdat het niet is vrijgesteld, Loonbrief nr. 2, 2004
 • Parkeerkosten, Loonbrief nr. 22, 2003
 • Het reiskostenforfait afgeschaft; de keerzijdes voor de werkgever, Loonbrief nr. 18, 2003
 • Een feest is geen feest als de fiscus is geweest, Loonbrief nr. 15, 2003
 • Beroepskosten zijn geen extraterritoriale kosten, Loonbrief nr. 9, 2003
 • Conversie van aandelenopties, Loonbrief nr. 6, 2003

 

Annotaties BNB

 • HR 11 september 2015, BNB 2016/1c* (belastbaarheid i-Pad)
 • HR 19 juni 2015, BNB 2015/204c* (moment beoordeling deskundigheid 30%-regeling en toepasselijke regelgeving)
 • HR 1 mei 2015, BNB 2015/161* (dienstbetrekking tussen vereniging die een onderneming uitoefent en haar leden?)
 • HR 30 januari 2015, BNB 2015/110c* (belastbaarheid overname vordering immateriële schade door werkgever)
 • HR 9 januari 2015, BNB 2015/88c* en BNB 2015/89c* (sectorindeling voor de premieheffing)
 • HR 14 november 2014, BNB 2015/27* (gevolgen deels niet uitvoeren stamrechtovereenkomst)
 • HR 26 september 2014, BNB 2015/35* (specifieke deskundigheid in de zin van de 30%-regeling)
 • HR 20 juni 2014, BNB 2014/229c* (heffing op excessieve verstrekvergoedingen)
 • HR 20 juni 2014, BNB 2014/218c* (vergoeding non-concurrentiebeding van een niet-inwoner in een niet-verdragssituatie)
 • HR 21 maart 2014, BNB 2014/156c* (wanneer kan de 30%-regeling worden voortgezet?)
 • HR 14 februari 2014, BNB 2014/125* (tweede B-notarissenarrest)
 • HR 15 november 2013, BNB 2014/51* (specifieke deskundigheid in de zin van de 30%-regeling)
 • HR 9 augustus 2013, BNB 2013/247c* (de fondsuitkeringenvrijstelling)
 • HR 9 augustus 2013, BNB 2013/246c* (de fondsuitkeringenvrijstelling)
 • HR 3 mei 2013, BNB 2013/180c* (leerling-loodsen in dienstbetrekking?)
 • HR 1 februari 2013, BNB 2013/128* (het verrekenen van niet afgedragen loonbelasting)
 • HR 21 december 2012, BNB 2013/83* (afkoop pensioen en saldolijfrente)
 • HR 5 oktober 2012, BNB 2013/39c* (specifieke deskundigheid in de zin van de 30%-regeling)
 • HR 29 juni 2012, BNB 2012/288* (vormen aandelenopties met een te verwaarlozen waarde loon?)
 • HR 15 juni 2012, BNB 2012/310* (reikwijdte van de RVU-heffing)
 • HR 11 mei 2012, BNB 2012/233c* (levert het niet verwerken van later aangegeven inkomen een ambtelijk verzuim op?)
 • HR 4 mei 2012, BNB 2012/260* (kan de verplichting correctieberichten te verzenden in strijd kan komen met de leer van de formele rechtskracht?)
 • HR 27 april 2012, BNB 2012/232c* (kan na vertrek uit Nederland genoten loon tot de grondslag van de 30%-regeling behoren?)
 • HR 9 december 2011, BNB 2012/175c* (kan een nietige arbeidsovereenkomst verzekeringsplicht opleveren?)
 • HR 25 november 2011, BNB 2012/151c* (aanspraken op ongevalsuitkeringen)
 • HR 7 oktober 2011, BNB 2012/86 (de kortingsregeling binnen de 30%-regeling)
 • HR 24 juni 2011, BNB 2011/276c* (kan een dwangsom wegens niet-nagekomen pensioenverplichtingen loon vormen?)
 • HR 4 februari 2011, BNB 2011/231c* (allocatie van vakantiedagen in verband met de onderworpenheidsfictie)
 • HR 25 maart 2011, BNB 2011/205c* (Gouden Kooi-arrest)
 • HR 3 december 2010, BNB 2011/161c* (inhoudingsplicht ter zake van loon uit vroegere dienstbetrekking)
 • HR 4 februari 2011, BNB 2011/139c* (is de schuld uit hoofde van het recht nageheven loonbelasting te verhalen, een belastingschuld?)
 • HR 24 december 2010, BNB 2011/118c* (het verrekenen van niet afgedragen loonbelasting)
 • HR 26 november 2010, BNB 2011/93c* (kunnen opties zonder waarde loon vormen?)
 • HR 26 november 2010, BNB 2011/81c* (negatief loon en na beëindiging van de dienstbetrekking voortgezette pensioenopbouw)
 • HR 12 maart 2010, BNB 2010/252c* en BNB 2010/253c* (aan werknemers verstrekte mobiele telefoons)
 • HR 5 februari 2010, BNB 2010/196* (aan winkelpersoneel verstrekte korting op kleding)
 • HR 5 februari 2010, BNB 2010/165c* (negatief loon)
 • HR 5 februari 2010, BNB 2010/164c* (negatief loon)
 • HR 5 februari 2010, BNB 2010/132c* (het verstrekken van belastingadvies als loon in natura)
 • HR 4 december 2009, BNB 2010/118c* (nettoloonafspraken in relatie tot verdragstoepassing)
 • HR 13 november 2009, BNB 2010/51c* (door een ex-werkgever ter beschikking gestelde auto)
 • HR 19 juni 2009, BNB 2009/231c* (sectorindeling voor werknemersverzekeringen)
 • HR 13 maart 2009, BNB 2009/229c* (belastbaarheid pensioenaanspraak in geval van gedeeltelijke overdracht aan niet-toegelaten verzekeraar)
 • HR 10 april 2009, BNB 2009/195c* (naheffing over afdrachtverschillen in relatie tot het eindheffingsregime)
 • HR 16 januari 2009, BNB 2009/113c* (overgangsregime voor onzuivere pensioenaanspraken)
 • HR 19 december 2008, BNB 2009/73c*, BNB 2009/74c*, BNB 2009/75c* en BNB 2009/76c* (reikwijdte inlenersaansprakelijkheid)
 • HR 19 september 2008, BNB 2009/35c* (partiële toepassing van de stamrechtvrijstelling)
 • HR 11 juli 2008, BNB 2008/291c* (de mogelijkheid om loonbelasting na te heffen in relatie tot de heffing van inkomstenbelasting)
 • HR 20 juni 2008, BNB 2008/231c* (de verhouding tussen het loonbegrip voor de inkomstenbelasting en dat voor de loonbelasting)
 • HR 16 mei 2008, BNB 2008/200c* (vaste kostenvergoedingen; kan het Handboek loonheffingen vertrouwen wekken?)

 

Websites

Contact

Secretariaat leerstoelgroep belastingrecht : 020 525 34 59; w.e.swart@uva.nl

Zie voor een actueel overzicht van de (neven)functies van Ton Mertens www.rechtspraak.nl (zoeken op: Mertens).

2015

 • A.L. Mertens (2015). Loonheffingen. In O.C.R. Marres, S.J. Mol-Verver & J.L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht. - 17e druk (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • A.L. Mertens (2015). De DGA en de loonheffingen. In S.J. Mol-Verver (Ed.), Fiscale behandeling van de DGA. - 3e druk (Boom fiscale studieboeken) (pp. 113-170). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

2014

 • A.L. Mertens (2014). Loonheffingen. In O.C.R. Marres, S.J. Mol-Verver & J.L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht. - 16e druk (Boom fiscale studieboeken) (pp. 211-239). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • F.M. Werger & A.L. Mertens (2014). De werkkostenregeling: knutselen aan een lelijk eendje maakt nog niet een mooie zwaan. Weekblad voor Fiscaal Recht, 7062, 1067-1075.
 • A.L. Mertens (2014). De DGA en de loonheffingen. In S.J. Mol-Verver (Ed.), Fiscale behandeling van de DGA. - 2e druk (Boom fiscale studieboeken) (pp. 99-159). Den Haag: Boom juridische uitgevers.

2013

2015

 • A.L. Mertens (2015). Het beginsel van de minste pijn: een inleiding tot de loonheffingen. - 9e herziene druk (Ars aequi libri, 9). Nijmegen: Ars Aequi Libri.

2009

 • A.L. Mertens (2009). Ontwikkelingen op het punt van het loonbegrip voor de loonheffingen. Fiscaal Ondernemingsrecht, 2009 (104), 101-109.

2016

 • A.L. Mertens (2016). Loonheffingen in 2016. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2016 (1):2.
 • A.L. Mertens (2016). On: HR. (2015, September 11), BNB 2016-1, 1, (zaaknummer 14/05508: Vrije verstrekking. Valt een iPad onder de categorie ‘telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen’ of onder ‘computers en dergelijke apparatuur en bijbehorende apparatuur’?).. ECLI:NL:HR:2015:2496-ECLI:NL:PHR:2015:398

2015

 • A.L. Mertens (2015). On: HR. (2015, January 30), BNB 2015-11, 110, (zaaknummer 13/03776: Werkgever neemt vordering immateriëleschadevergoeding over van werknemer tegen nominale waarde. Het daarin gelegen voordeel is onbelast).. ECLI:NL:HR:2015:141-ECLI:NL:PHR:2014:1732
 • A.L. Mertens (2015). On: HR. (2014, September 26), BNB 2015-4, 35, (zaaknummer 13/06013: 30%-regeling. Jonge profvoetballer).. ECLI:NL:HR:2014:2777
 • A.L. Mertens (2015). On: HR. (2015, June 19), BNB 2015-20, 204, (zaaknummer 14/01755: 30%-regeling; moet de vereiste deskundigheid worden beoordeeld op basis van de regelgeving die gold op het moment van totstandkoming van de arbeidsovereenkomst?).. ECLI:NL:HR:2015:1670-ECLI:NL:PHR:2015:19
 • A.L. Mertens (2015). On: Staatssecretaris - Financiën. (2015, April 30), NTFR 2015-20, 1475, (nrs. 2015Z01630 en 2015Z04178: Antwoorden op Kamervragen over RVU-heffing)..
 • A.L. Mertens (2015). On: HR. (2015, May 01), BNB 2015-16, 161, (zaaknummer 14/04082: Dienstbetrekking tussen vereniging en haar leden die werkzaamheden verrichten in de door de vereniging gedreven onderneming).. ECLI:NL:HR:2015:1172
 • A.L. Mertens (2015). On: HR. (2014, November 14), BNB 2015-3, 27, (zaaknummer 13/01643: Voorwaarden voor stamrechtovereenkomst tussen oprichter en BV in oprichting. Aanspraak geheel belast nu de overeenkomst gedeeltelijk niet is uitgevoerd).. ECLI:NL:HR:2014:3194
 • A.L. Mertens (2015). On: HR. (2015, January 09), BNB 2015-9, 88-89, (zaaknummer 14/00986: Sectorindeling werknemersverzekeringen).. ECLI:NL:HR:2015:33-ECLI:NL:HR:2015:34
 • A.L. Mertens (2015). Loonheffingen in 2015. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2015 (1):2.
 • A.L. Mertens (2015). De Regeling aanwijzing DGA 2016: al bij invoering over de datum. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015 (49):3044.
 • A.L. Mertens (2015). On: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2015, May 26), NTFR 2015-25, 1736, (nr. 200.085.754: Ingehouden maar niet afgedragen loonheffing van verjaarde belastingschuld komt niet aan voormalige werknemer toe).. NL:GHARL:2015:3697

2014

 • A.L. Mertens (2014). On: HR (concl. A-G Niessen). (2014, September 09), NTFR 2014-45, 2611, (nr. 13/05472: Voor lichamen - niet zijnde vennootschappen - geldt sinds 2001 geen kwantitatief verbondenheidscriterium meer in kader van gebruikelijkloonregeling).. ECLI:NL:PHR:2014:1799
 • A.L. Mertens (2014). On: HR (concl. A-G Niessen). (2014, July 17), NTFR 2014-41, 2415, (nr. 13/03776: Voordeel ter zake van cessie vordering immateriële schade door agent aan werkgever vormt loon maar geen beloningsvoordeel).. ECLI:NL:PHR:2014:1732
 • A.L. Mertens (2014). On: HR. (2014, June 20), BNB 2014-21, 229, (zaaknr. 13/01431: belastingheffing bovenmatige vertrekvergoeding mede berekend op basis van loon genoten voor de invoering: geen strijd met eigendomsgrondrecht EVRM: geen discriminatie van loon uit aandelen ten opzichte van loon uit aandelenopties).. ECLI:NL:HR:2014:1463-ECLI:NL:PHR:2013:979
 • A.L. Mertens (2014). On: HR. (2014, June 20), BNB 2014-20, 218, (zaaknr. 13/02584: betaling aan inwoner van een land waarmee geen belastingverdrag is gesloten voor het nalaten van werkzaamheden na beëindiging van de dienstbetrekking (non-concurrentiebeding) is belastbaar loon).. ECLI:NL:HR:2014:1459
 • A.L. Mertens (2014). On: HR. (2014, March 21), BNB 2014-15, 156, (zaaknr. 13/02163: 30%-regeling: voor toetsing aan driemaandsperiode bij tewerkstelling bij nieuwe inhoudingsplichtige worden tijdens of aansluitend aan de eerdere tewerkstelling in deeltijd verrichte (neven)werkzaamheden niet meegerekend).. ECLI:NL:HR:2014:634-ECLI:NL:PHR:2013:1472
 • A.L. Mertens (2014). On: HR. (2014, February 14), BNB 2014-12, 125, (zaaknr. 13/00475: verzekeringsplicht werknemersverzekeringen: arbeidsverhouding notarissen met vennootschap waarin zij middellijk aandeelhouder zijn).. ECLI:NL:HR:2014:283
 • A.L. Mertens (2014). Het beginsel van de minste pijn: een inleiding tot de loonheffingen. - 8e druk (Ars Aequi cahiers). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • A.L. Mertens (2014). On: HR. (2013, November 15), BNB 2014-6, 51, (zaaknr. 13/01406: tandarts beschikt over specifieke deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars aanwezig is: 30%-regeling is van toepassing).. ECLI:NL:HR:2013:1127
 • A.L. Mertens (2014). Omdat het kan. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2014 (48):2744.
 • A.L. Mertens (2014). On: Hof Amsterdam. (2014, August 21), NTFR 2014-48, 2754, (nr. 13/00066: 30%-regeling is niet van toepassing).. ECLI:NL:GHAMS:2014:3488
 • A.L. Mertens (2014). On: HR. (2014, November 28), NTFR 2014-52, 2985, (nr. 13/05472: Voor gebruikelijk-loonregeling zijn werknemers van maatschap niet tevens werknemers van de maten).. ECLI:NL:HR:2014:3440

2013

 • A.L. Mertens (2013). Loonheffingen. In O.C.R. Marres, S.J. Mol-Verver & J.L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht. - 15e dr (Boom fiscale studieboeken) (pp. 191-217). Den Haag: Boom fiscale uitgevers.
 • A.L. Mertens (2013). Een beklemmend einde. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013 (48), 1-5.
 • A.L. Mertens (2013). On: HR. (2013, February 01), BNB 2013-12, 128, (zaaknr. 12/02512, LJN BZ0194: werkgever moet loonheffingen afdragen voor zover deze zijn ingehouden). p.2435-2442. ECLI:NL:HR:2013:BZ0194
 • A.L. Mertens (2013). On: HR. (2012, October 05), BNB 2013-4, 39, (zaaknr. 11/03239, LJN BW4758: Duitse pijpfitter bezit geen specifieke deskundigheid in de zin van de 30%-regeling). p.843-863. ECLI:NL:HR:2012:BW4758-ECLI:NL:PHR:2012:BW4758
 • A.L. Mertens (2013). On: HR. (2012, December 21), BNB 2013-8, 83, (zaaknr. 11/05002, LJN BY6925: lijfrenten en pensioenrechten jegens BV met slechte dekkingsgraad, afkoop belastingvrij deel saldolijfrente is in wezen ook afkoop overige aanspraken). p.1532-1543. ECLI:NL:HR:2012:BY6925
 • A.L. Mertens (2013). On: HR. (2013, May 03), BNB 2013-17, 180, (zaaknr. 12/01078, LJN BY8742: verzekeringsplicht werknemersverzekeringen, dienstbetrekking adspirant-registerloods tijdens leertraject). p.3732-3771. ECLI:NL:HR:2012:BY8742-ECLI:NL:PHR:2012:BY8742
 • A.L. Mertens (2013). On: HR. (2013, August 09), BNB 2013-23, 246-247, (zaaknr. 12/01829: fondsenvrijstelling, symbolische bijdrage werknemers). p.4982-5025. ECLI:NL:HR:2013:475-ECLI:NL:HR:2013:476

2012

 • A.L. Mertens (2012). On: HR. (2012, June 29), BNB 2012-22, 288, (zaaknr. 10/04703, LJN BW9842: optierechten zonder waarde c.q. met een te verwaarlozen waarde vormen geen loon: geen kostenaftrek in de winstsfeer). p.5126-5144.
 • A.L. Mertens (2012). Plaats en reikwijdte van het negatief loonbegrip. Fiscaal Tijdschrift FED, 72 (9), 3-17.
 • A.L. Mertens (2012). Het is nu wel genoeg, met dat afromen. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2012 (47), 1-4.
 • O.C.R. Marres, S.J. Mol-Verver, J.L. van de Streek, K. Bozia, I.M. de Groot, N. Idsinga, G.W.J.M. Kampschöer, A.L. Mertens, W.A.P. Nieuwenhuizen, M.F. Nouwen, E. Poelmann, J.T. Sanders, M.J. Smid, J.P.M. Stubbé, H. Vermeulen, P.J. Wattel, H.F. van der Weerd-van Joolingen & S. Wolvers (2012). Hoofdzaken belastingrecht. - 14e dr (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers.
 • A.L. Mertens (2012). On: HR. (2011, October 07), BNB 2012-7, 86, (zaaknr. 10/01385, LJN BT6820: 30%-regeling: kortingsregeling wegens eerdere tewerkstelling of eerder verblijf in Nederland, geen korting voor perioden waarin belanghebbende zich feitelijk in Singapore bevond, maar zijn fiscale woonplaats in Nederland had). p.1723-1729. ECLI:NL:HR:2011:BT6820
 • A.L. Mertens (2012). On: HR. (2011, November 25), BNB 2012-12, 151, (zaaknr. 10/03216, LJN BQ6118: uitkering uit ongeval buiten dienstbetrekking: omkeerregel: voldeed aanspraak aan voorwaarden voor vrijstelling?). p.2837-2859. ECLI:NL:HR:2011:BQ6118-ECLI:NL:PHR:2011:BQ6118
 • A.L. Mertens (2012). On: HR. (2011, December 09), BNB 2012-14, 175, (zaaknr. 10/04551, LJN BR6384: ontbreken voorgeschreven schriftelijke arbeidsovereenkomst schepeling: gevolgen voor verzekering Ziektewet). p.3255-3276. ECLI:NL:HR:2011:BR6384-ECLI:NL:PHR:2011:BR6384
 • A.L. Mertens (2012). On: HR. (2012, April 27), BNB 2012-18, 232, (zaaknr. 11/01873, LJN BU8932: 30%-regeling: voordelen uit optierechten die door ingekomen werknemer zijn verworven maar pas na emigratie onvoorwaardelijk zijn geworden). p.4351-4372. ECLI:NL:HR:2012:BU8932-ECLI:NL:PHR:2012:BU8932
 • A.L. Mertens (2012). On: HR. (2012, May 04), BNB 2012-20, 260, (zaaknr. 11/01964, LJN BW4754: regeling van correctiebericht geen uitzondering op beginsel van formele rechtskracht). p.4733-4744. ECLI:NL:HR:2012:BW4754
 • A.L. Mertens (2012). On: HR (A-G). (2012, May 11), BNB 2012-18, 233, (zaaknr. 10/02953, LJN BU8914: navordering over inkomen dat in aanvulling op aangifte was vermeld: ambtelijk verzuim? Toepassing 30%-regeling op nabetaald loon). p.4372-4402. ECLI:NL:HR:2012:BU8914-ECLI:NL:PHR:2012:BU8914
 • A.L. Mertens (2012). On: HR. (2012, June 15), BNB 2012-24, 310, (zaaknr. 11/04002: cassatie in het belang der wet: is gemeentelijke 55+-regeling in het kader van reorganisatie terecht aangemerkt als een VUT-regeling die uitgaat boven hetgeen naar maatschappelijke opvattingen redelijk moet worden geacht?). p.5539-5564. ECLI:NL:HR:2012:BU8935

2011

2010

 • A.L. Mertens (2010). On: HR. (2009, December 04), BNB 2010-8, 118, (zaaknr. 08/05071, LJN BI7301: [inzake nettoloonafspraken in relatie tot verdragstoepassing]). p.2158-2181.
 • A.L. Mertens (2010). On: HR. (2009, November 13), BNB 2010-4, 51, (zaaknr. 08/01905, LJN BI0456: behoort voordeel uit een door ex-werkgever in 2005 ter beschikking gestelde auto tot het loon voor de inkomstenbelasting?). p.1037-1054.
 • A.L. Mertens (2010). On: HR. (2010, March 12), BNB 2010-17, 252-253, (zaaknr. 08/05149, LJN BI5095: [inzake aan werknemers verstrekte mobiele telefoons]). p.4318-4368.
 • A.L. Mertens (2010). On: HR. (2010, February 05), BNB 2010-13, 196, (zaaknr. 08/05235, LJN BL1945: [inzake aan winkelpersoneel verstrekte korting op kleding]). p.3107-3119.
 • A.L. Mertens (2010). Het beginsel van de minste pijn: een inleiding tot de loonheffingen. - 5e dr (Ars aequi cahier. Belastingrecht). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • A.L. Mertens (2010). Hoezo, 'de thans gebruikelijke uitleg'? NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010 (51), 1-4.
 • A.L. Mertens (2010). On: HR. (2010, February 05), BNB 2010-11, 164-165, (zaaknr. 07/13543, LJN BH9189: [inzake negatief loon]). p.2690-2731.
 • A.L. Mertens (2010). On: HR. (2010, February 05), BNB 2010-9, 132, (zaaknr. 08/02969, LJN BI1929: [inzake het verstrekken van belastingadvies als loon in natura]). p.2336-2357.

2009

 • A.L. Mertens (2009). De Echternachse processiegang van het loonbegrip. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009 (51), 1-4.
 • A.L. Mertens (2009). On: HR. (2009, January 16), BNB 2009-10, 113, (zaaknr. 07/12243, LJN BF7264: [inzake het overgangsregime voor onzuivere pensioenaanspraken]). p.1930-1978.
 • A.L. Mertens (2009). Het beginsel van de minste pijn: een inleiding tot de loonheffingen. - 4e dr (Ars aequi cahier. Belastingrecht). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • T. Mertens (2009). Over loon in en over loon over. Loonzaken, 2009 (7), 8-9.
 • A.L. Mertens (2009). On: HR. (2009, April 10), BNB 2009-16, 195, (nr. 08/01345: naheffing afdrachtverschil kan geschieden zonder toepassing eindheffingsregime). p.3074-3093.
 • A.L. Mertens (2009). On: HR. (2009, March 13), BNB 2009-19, 229, (nr. 07/10142: gehele aanspraak belast bij gedeeltelijke overdracht pensioenverplichting aan niet-toegelaten verzekeraar). p.3753-3764.
 • A.L. Mertens (2009). On: HR. (2009, June 19), BNB 2009-19, 231, (nr. 08/01602: [inzake sectorindeling voor werknemersverzekeringen]). p.3782-3803.
This page has been automatically generated by the UvA-Current Research Information System. If you have any questions about the content of this page, please contact the UBAcoach or the Metis staff of your faculty / institute. To edit your publications login to Personal Metis.
 • Geen nevenwerkzaamheden

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen