dhr. dr. H.L.M. (Bert) Meuffels


 • Faculteit der Geesteswetenschappen
  Capaciteitsgroep Taalbeheersing, Argumentatietheorie en Retorica
 • Bezoekadres
  P.C. Hoofthuis
  Spuistraat 134  Amsterdam
  Kamernummer: 5.09
 • Postadres:
  Spuistraat  134
  1012 VB  Amsterdam
 • H.L.M.Meuffels@uva.nl
  T: 0205254709
  T: 0205254716

2015

 • de Bakker, I., Meuffels, B., Muris, M., & Rietstap, E. (2015). Diagnose en remediering van schrijfvaardigheidsproblemen bij eerstejaarsstudenten Geesteswetenschappen. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 37(2), 127-157. DOI: 10.1557/TVT2015.2.BAKK [details]
 • van Eemeren, F. H., Garssen, B., & Meuffels, B. (2015). Efectividad razonable: Pasos preliminares para una investigación pragma-dialéctica de la efectividad. In F. Leal Carretero (Ed.), Argumentación y pragma-dialéctica: Estudios en honor a Frans van Eemeren. (pp. 181-207). Guadalajara: Guadalajara: Editorial Universitaria Universidad de Guadalajara. [details]
 • van Eemeren, F. H., Garssen, B., & Meuffels, B. (2015). The disguised ad baculum fallacy empirically investigated: Strategic maneuvering with threats. In F. H. van Eemeren, & B. Garssen (Eds.), Scrutinizing argumentation in practice. (pp. 313-326). (Argumentation in context; No. 9). Amsterdam: Benjamins. DOI: 10.1075/aic.9.18eem [details]
 • van Eemeren, F. H., Garssen, B., & Meuffels, B. (2015). De vermomde ad baculum drogreden empirisch onderzocht. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 37(1), 79-96. DOI: 10.1557/TVT2015.1.EEME [details]
 • van Eemeren, F. H., Garssen, B., & Meuffels, B. (2015). Effectiveness through reasonableness: A pragma-dialectical perspective. In F. H. van Eemeren (Ed.), Reasonableness and Effectiveness in Argumentative Discourse: Fifty Contributions to the Development of Pragma-Dialectics. (pp. 771-791). (Argumentation Library; No. 27). Cham: Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-20955-5_42 [details]
 • van Eemeren, F. H., Garssen, B., & Meuffels, B. (2015). The Disguised Ad Baculum Fallacy Empirically Investigated: Strategic Maneuvering With Threats. In B. Garssen, D. Godden, G. Mitchell, & F. Snoeck Henkemans (Eds.), International Society for the Study of Argumentation: 8th International Conference on Argumentation: July 1-July 4, 2014, University of Amsterdam, The Netherlands. (pp. 1396-1407). Amsterdam: Sic Sat. [details] [PDF]
 • van Eemeren, F. H., Garssen, B., & Meuffels, B. (2015). The disguised abusive ad hominem empirically investigated: Strategic maneuvering with direct personal attacks. In F. H. van Eemeren (Ed.), Reasonableness and Effectiveness in Argumentative Discourse: Fifty Contributions to the Development of Pragma-Dialectics. (pp. 793-811). (Argumentation Library; No. 27). Cham: Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-20955-5_43 [details]
 • van Eemeren, F. H., Garssen, B., & Meuffels, B. (2015). The disguised ad baculum fallacy empirically investigated: Strategic maneuvering with threats. In F. H. van Eemeren (Ed.), Reasonableness and Effectiveness in Argumentative Discourse: Fifty Contributions to the Development of Pragma-Dialectics. (pp. 813-824). (Argumentation Library; No. 27). Cham: Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-20955-5_44 [details]
 • van Eemeren, F. H., Grootendorst, R., & Meuffels, B. (2015). The skill of identifying argumentation. In F. H. van Eemeren (Ed.), Reasonableness and Effectiveness in Argumentative Discourse: Fifty Contributions to the Development of Pragma-Dialectics. (pp. 733-741). (Argumentation Library; No. 27). Cham: Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-20955-5_39 [details]
 • van Eemeren, F., Garssen, B., & Meuffels, B. (2015). Efectividad razonabele: pasos preliminares para una investicación pragma-dialéctica de la efectividad. In F. Leal Carretero (Ed.), Argumentación y pragma-dialéctica: estudios en honor a Frans van Eemeren. (pp. 178-203). Guadalajara: Universidad de Guadalajara. [details]
 • van Eemeren, F., Garssen, B., & Meuffels, B. (2015). Investigación empírica del ad hominem abusivo: Maniobrar estratégico con ataques personales directos. In F. Leal Carretero (Ed.), Argumentación y pragma-dialéctica: estudios en honor a Frans van Eemeren. (pp. 257-279). Guadalajara: Editiorial Universitaria Universidad de Guadalajara. [details]
 • van Eemeren, F., Garssen, B., & Meuffels, B. (2015). The extended pragma-dialectical argumentation theory empirically interpretated. In F. H. van Eemeren (Ed.), Reasonableness and Effectiveness in Argumentative Discourse: Fifty Contributions to the Development of Pragma-Dialectics. (pp. 757-769). (Argumentation Library; No. 27). Cham: Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-20955-5_41 [details]
 • Schulz, P., & Meuffels, B. (2015). Differential appraisal of age thresholds for mammographic screening in Holland and Switzerland. Journal of Communication in Healthcare, 8(1), 32-44. DOI: 10.1179/1753807614Y.0000000070 [details]

2014

 • Meuffels, B., & Schulz, P. J. (2014). Cultuurafhankelijke beoordeling van leeftijdsgrenzen voor mammografisch screeningsonderzoek: de effectiviteit van gezondheidsvoorlichting in cross-cultureel perspectief. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 36(3), 239-266. DOI: 10.1557/TVT2014.3.MEUF [details]
 • Schulz, P. J., & Meuffels, B. (2014). "It is about our body, our own body!": On the difficulty of telling Dutch women under 50 that mammography is not for them. In S. Rubinelli, & A. F. Snoeck Henkemans (Eds.), Argumentation and health. (pp. 129-142). (Benjamins current topics; No. 64). Amsterdam/Phildelphia: John Benjamins. [details]

2012

 • van Eemeren, F. H., Garssen, B., & Meuffels, B. (2012). De vermomde 'abusive ad hominem'-drogreden empirisch onderzocht: strategisch manoeuvreren met directe persoonlijke aanvallen. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 34(2), 135-155. DOI: 10.5117/TVT2012.2.DE_V423 [details]
 • van Eemeren, F. H., Garssen, B., & Meuffels, B. (2012). Effectiveness through reasonableness: a pragma-dialectical perspective: preliminary steps to pragma-dialectical effectiveness research. Argumentation, 26(1), 33-53. DOI: 10.1007/s10503-011-9234-7 [details] [PDF]
 • van Eemeren, F. H., Garssen, B., & Meuffels, B. (2012). The disguised 'abusive ad hominem' empirically investigated: strategic manoeuvring with direct personal attacks. Thinking and Reasoning, 18(3), 344-364. DOI: 10.1080/13546783.2012.678666 [details]
 • van Eemeren, F. H., Garssen, B., & Meuffels, B. (2012). The extended pragma-dialectical argumentation theory empirically interpreted. In F. H. Eemeren, & B. Garssen (Eds.), Topical themes in argumentation theory: twenty exploratory studies. (pp. 323-343). (Argumentation library; No. 22). Dordrecht: Springer. DOI: 10.1007/978-94-007-4041-9_21 [details]
 • Schulz, P. J., & Meuffels, B. (2012). 'It is about our body, our own body!' On the difficulty of telling Dutch women under 50 that mammography is not for them. Journal of Argumentation in Context, 1(1), 130-142. DOI: 10.1075/jaic.1.1.10sch [details]
 • Schulz, P. J., & Meuffels, B. (2012). Justifying age thresholds for mammographic screening: an application of pragma-dialectical argumentation theory. Health Communication, 27(2), 167-178. DOI: 10.1080/10410236.2011.571758 [details]

2011

 • Meuffels, B., & Schulz, P. J. (2011). Baas in eigen borst: waarom gezondheidsvoorlichting (soms) faalt. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 33(2), 119-147, 199. DOI: 10.5117/TVT2011.2.BAAS408 [details]
 • van Eemeren, F., Garssen, B., & Meuffels, B. (2011). The extended pragma-dialectical argumentation theory empirically interpreted. In F. H. van Eemeren, B. Garssen, D. Godden, & G. Mitchell (Eds.), Proceedings of the 7th Conference of the International Society for the Study of Argumentation. (pp. 411-422). Amsterdam: Rozenberg/Sic Sat. [details] [PDF]
 • Schulz, P. J., & Meuffels, B. (2011). Breast cancer screening: a case in point. In E. Feteris, B. Garssen, & F. Snoeck Henkemans (Eds.), Keeping in touch with pragma-dialectics: in honor of Frans H. van Eemeren. (pp. 117-133). Amsterdam: Benjamins. [details]

2010

 • van Eemeren, F., Garssen, B., & Meuffels, B. (2010). De uitgebreide pragma-dialectische argumentatietheorie empirisch geïnterpreteerd. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 32(1), 49-62. DOI: 10.5117/TVT2010.1.DE_U370 [details]

2009

 • Meuffels, B., & Maat, K. (2009). Toetsoptimalisatie onder moeilijke omstandigheden. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 31(1), 18-38, 75-76. DOI: 10.5117/TVT2009.1.TOET347 [details]
 • van Eemeren, F., Garssen, B., & Meuffels, B. (2009). Fallacies and judgments of reasonableness: empirical research concerning the pragma-dialectical discussion rules. (Argumentation library; No. 16). Dordrecht: Springer. [details]
 • Maat, K., & Meuffels, B. (2009). Tijd is geld: de e-learning paradox: schrijven van managementletters via e-learning. In W. Spooren, M. Onrust, & J. Sanders (Eds.), Studies in taalbeheersing 3. (pp. 259-269). Assen: Van Gorcum. [details] [PDF]
 • Schulz, P. J., & Meuffels, B. (2009). Knowledge, information sources and awareness regarding breast cancer screening: a comparative study in Lugano/Switzerland and Amsterdam/Holland. Studies in Communication Sciences, 9(1), 249-264. [details] [PDF]

2008

 • van Eemeren, F., Garssen, B., & Meuffels, B. (2008). Reasonableness in confrontation: empirical evidence concerning the assessment of ad hominem fallacies. In F. H. van Eemeren, & B. Garssen (Eds.), Controversy and confrontation: relating controversy analysis with argumentation theory. (pp. 181-195). (Controversies; No. 6). Amsterdam etc.: John Benjamins. [details]

2007

 • Meuffels, B. (2007). Strategisch manoeuvreren in empirisch perspectief. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 29(3), 207-223. [details]
 • van Eemeren, F. H., Garssen, B. J., & Meuffels, B. (2007). Convergent operations in empirical ad hominem research. In F. H. van Eemeren, J. A. Blair, C. A. Willard, & B. Garssen (Eds.), Proceedings of the Sixth Conference of the International Society for the Study of Argumentation. (pp. 367-373). Amsterdam: Sic Sat. [details]
 • van Eemeren, F. H., Garssen, B., & Meuffels, B. (2007). De conventionele deugdelijkheid van de pragma-dialectische discussieregels. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 29(3), 251-274. [details]

2006

 • Garssen, B. J., van Eemeren, F. H., & Meuffels, B. (2006). This can't be true, that would be terrible: Ordinary arguers judgments about ad consequentiam fallacies. In C. A. Willard (Ed.), Critical Problems in Argumentation. Selected Papers. (pp. 669-675). Washington DC: National Communication Association. [details]
 • Meuffels, B. (2006). De vrijheidsregel: convergente operaties in empirisch ad hominem-onderzoek. In B. Garssen, & F. Snoeck Henkemans (Eds.), De redelijkheid zelve; Tien pragma-dialectische opstellen voor Frans van Eemeren. (pp. 11-22). Amsterdam: Rozenberg Publishers. [details]
 • Meuffels, B., & van den Bergh, H. (2006). De ene tekst is de andere niet: The language-as-a fixed-effect fallacy revisited: Statistische implicaties. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 28(4), 323-345. [details]
 • van Eemeren, F. H., Garssen, B., & Meuffels, B. (2006). La validez convencional de la regla pragma-dialectica de libertad. Praxis, 9, 17-32. [details]
 • van Eemeren, F. H., Garssen, B., & Meuffels, B. (2006). Apples and oranges, peer pressure, and other such troublemakers: ordinary arguers' opinions about violations of the pragma-dialectical argument scheme rule. In P. Riley, & C. Willis-Chun (Eds.), Engaging argument: selected papers from the 2005 NCA/AFA Summer Conference on Argumentation: sponsored by the National Communication Association, the American Forensics Association, and the University of Utah. (pp. 445-452). Washington, DC: National Communication Association. [details]

2014

 • Meuffels, B. (2014). Pilot Diagnostische Toets Schrijfvaardigheid Media en Cultuur: concurrente validiteit. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam: FGw. [details / files]

2013

 • Meuffels, B. (2013). De Webspeller: enkele psychometrische eigenschappen van de Webspeller op Hbo-niveau. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, FGw. [details / files]
 • Meuffels, B. (2013). Pilot Diagnostische Toets Schrijfvaardigheid Theaterwetenschappen: enkele psychometrische gegevens. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam: FGw. [details / files]
 • van Eemeren, F. H., Garssen, B., & Meuffels, B. (2013). De vermomde abusive ad hominem empirisch onderzocht: strategisch manoeuvreren met directe persoonlijke aanvallen. In R. Boogaart, & H. Jansen (Eds.), Studies in taalbeheersing 4. (pp. 81-90). Assen: Koninklijke Van Gorcum. [details]

2012

 • Meuffels, B. (2012). Pilot Diagnostische Toets Schrijfvaardigheid Geschiedenis: enkele psychometrische gegevens. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, FGw. [details / files]
 • Meuffels, B. (2012). Pilot Diagnostische Toets Schrijfvaardigheid Media en Cultuur: enkele psychometrische gegevens. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam: FGw. [details / files]

2008

 • Meuffels, B. (2008). Schrijven van managementletters via e-learning: een analytisch en psychometrisch onderzoek naar de kwaliteiten van een formatieve, objectief scoorbare intaketoets. Unknown Publisher. [details] [PDF]
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.
 • Geen nevenwerkzaamheden

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen