Fotograaf: onbekend

mw. drs. I.J. (Inge) van Meelis


 • Faculteit der Geesteswetenschappen
  ITTA
 • Bezoekadres
 • Postadres:
  Spuistraat  210
  1012 VT  Amsterdam
 • I.J.vanMeelis@uva.nl
  T: 0205252650, 0205253864

Drs. Inge van Meelis is werkzaam voor de sector Onderwijs. Zij studeerde in Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij rondde deze studie in 1987 af met een scriptie over (taal)didactische werkvormen in het volwassenenonderwijs. Sindsdien werkt zij bij het ITTA, beginnend bij de voorloper hiervan, de projectgroep TTC. Daarnaast werkte zij een aantal jaar aan het Instituut voor de Lerarenopleiding.

Inge geeft docententrainingen, coaching en advies op het gebied van beroepsgerichte taalontwikkeling. Zij heeft een grote deskundigheid op het gebied van de taalniveaus uit het referentiekader taal en rekenen en de praktische implementatie hiervan in taal- en vaklessen, in materiaalontwikkeling en toetsen. Daarnaast heeft zij veel kennis van de didactiek van (beroepsgericht) schrijf-, lees- en woordenschatonderwijs.

In het project "Taalontwikkeling in het mbo - taalcoaches aan de slag" en in de "Campagne Leersucces" werkte Inge voor verschillende vmbo en mbo-scholen. Momenteel begeleidt zij onder andere de implementatie van taalbeleid bij SVO Versopleidingen door middel van advies bij beleid, scholing van docenten op het gebied van taaldidactiek, materiaalontwikkeling voor beroepsgerichte lessen Nederlands en het mede-ontwikkelen van toetsen en examens.

Zij ontwikkelde taaltoetsen voor uitgeverij Edu'Actief   en was eerder betrokken bij de ontwikkeling van de methodes Spraakmakers, Tekst in Context, Startpunt, Manieren van Praten, de branchepakketten Nederlands voor de beroepsopleiding en verschillende educatieve websites zoals Digitaalvaklokaal en Taalcoach.
Als docent gaf zij les aan moeders op een basisschool (Taal&Ouderbetrokkenheid), in bedrijven (Nederlands op de werkvloer), in een Centrum Vakopleiding en in Educatie (NT2 / NT1).

Zij deed onderzoek naar de taaleisen van opleiding en beroep in verschillende sectoren. Tevens werkte zij aan het Instituut voor de Lerarenopleiding mee aan een onderzoek naar uitval van cursisten van de Centra Vakopleiding.

Zij publiceerde over taalbeleid en taaldidactiek in onder andere de praktijkboeken Leersucces in beeld (2010) en Drieslag Taal (2009) en in de vaktijdschriften Profiel en Les.

Werktijden
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
ITTA
Spuistraat 210
1012 VT Amsterdam
+31 20 525 3844

Geen nevenwerkzaamheden bekend

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen