Fotograaf: FMG

dhr. X.M.H. (Xavier) Moonen


 • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  Afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding
 • Bezoekadres
  REC-D
  Nieuwe Achtergracht 127  Amsterdam
 • Postadres:
  Postbus  15780
  1001 NG  Amsterdam
 • X.M.H.Moonen@uva.nl
  T: 0205251244

2016

 • X.M.H. Moonen (2016). Hoofdstuk 31 Hoofdstuk 31. Werken met mensen met een LVB: een praktisch-ethische beschouwing. In Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking. Utrecht: de Tijdstroom.
 • S van Hooren, M De Witte, R. Didden & X. Moonen (2016). Hoofdstuk 28.04 Vaktherapieën. In Psychiatrie en lichte verstandelijke beperking. Utrecht: de tijdstroom.
 • R. Didden, P.W. Troost, X. Moonen & W. Groen (in press). Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking. Utrecht: De Tijdstroom.
 • X.M.H. Moonen (in press). Hoofdstuk 35: Patiëntenparticipatie en patiëntencommunicatie. In Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking. Utrecht: Tijdstroom.
 • A. Spruit, T Stouwe van der & X. Moonen (in press). Wat kunnen we leren van onderzoek dat zich richt op sport als interventie voor de behandeling van jongeren met een LVB en externaliserende gedragsproblemen? Onderzoek & Praktijk.
 • I. Wissink, E. van Vugt, X. Moonen & G.J.J.M. Stams (in press). Reports of sexual abuse of children in state care: a comparison between children with and without intellectual disability. Journal of Intellectual & Developmental Disability.
 • I. Hein, A. Broersma & X.M.H. Moonen (in press). Hoofdstuk 30 Juridische aspecten rondom behandeling bij jongeren met een verstandelijke beperking. In Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking. Utrecht: De Tijdstroom.
 • M. Knotter, G.J.J.M. Stams, X. Moonen & I. Wissink (in press). Correlates of direct care staffs'attitutdes towards agression of persons with intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities.
 • X.M.H. Moonen (2016). Inclusive language. Dutch groundrules for health communication with people with developmental disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 60 (7-8), 711-711.
 • H. Nijman, H. Kaal, L van Scheppingen & X. Moonen (in press). The development and testing of a Screener for Intelligence and learning disabilties. Journal of Intellectual Disability Research.
 • T Overmars-Marx, F Thomese & X. Moonen (in press). Photovoice in research involving people with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research.

2015

 • K Fischer, X.M.H. Moonen & S. Kef (2015). Social inclusion of persons with intellectual disabilities: the role of academic professionals. Journal of Intellectual Disability Research, 59, 76.
 • M.H. Knotter, G.J.J.M. Stams, X.M.H. Moonen & I.B. Wissink (2015). Influences from the context on staff’s attitudes towards aggressive behaviour from their clients with intellectual disabilities. The relation between the attitude towards aggression of staff, team climate and attitude towards external professionals. Journal of Intellectual Disability Research, 84.
 • X.M.H. Moonen (2015). Kef, S., & Fischer, S. (2014). Orthopedagogues and the realization of inclusion of people with disabilities in the Netherlands (Liecebni pedagógovia a realizácia inklúzie l udi s postihnutim v Holandsku). In: M. Hornaková & P. Janosko (eds.). Rozomberok: VERBUM.
 • H. Kaal, J. Nijman & X.M.H. Moonen (2015). Identifying offenders with an intellectual disability in detention in The Netherlands. Journal of Intellectual Disabilities and Offending Behaviour, 6 (2), 94-101.
 • I.B. Wissink, E.S. van Vugt, X. Moonen, G.J.J.M. Stams & J. Hendriks (2015). Sexual abuse involving children with an intellectual disability (ID): a narrative review. Research in Developmental Disabilities, 36, 20-35. doi: 10.1016/j.ridd.2014.09.007

2014

 • X. Moonen & I. Rispens (2014). De politie en mensen met een licht verstandelijke beperking. In H. Kaal, N. Overvest & M. Boertjes (Eds.), Beperkt in de keten: mensen met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen (pp. 81-95). Den Haag: Boom Lemma.
 • X.M.H. Moonen (2014). Visie op ondersteuning. In: J. de Bruijn, W. Buntinx, & B. Twint (red.). Verstandelijke beperking: definitie en context. Amsterdam: SWP.
 • M Van de Bogaard & X. Moonen (2014). Kenmerken en zorgvragen volgens hulpverleners van jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige psychiatrische stoornissen. Orthopedagogiek: Onderzoek en praktijk, 53(5), 216-229.
 • X. Moonen & R. Didden (2014). Effectieve methoden in de ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. In B. Twint & J. de Bruijn (Eds.), Handboek verstandelijke beperking: 24 succesvolle methoden. Amsterdam: Boom.
 • X. Moonen & I. Wissink (2014). Sexual abuse of children with a mild intellectual disability in the Netherlands. JARID. Journal of applied research in intellectual disabilities, 27 (4), 336. doi: 10.1111/jar.12103

2013

2010

2009

 • B.J.M. Frederiks, R.H. van Hooren & X.M.H. Moonen (2009). Nieuwe kansen voor het burgerschapsparadigma: een pedagogische, ethische en juridische beschouwing. NTZ, 35 (1), 3-30.
 • X. Moonen, I. Wouters & R. Landsheer (2009). Een op mindfulness gebaseerde interventie voor agressieve jongens met een licht verstandelijke beperking. In R. Didden & X. Moonen (Eds.), Effectieve behandeling van gedragsstoornissen bij mensen met een lichte verstandelijke beperking (pp. 91-100). Utrecht: Landelijk kenniscentrum LVG/ De Borg.

2008

2015

2014

 • A. de Reus, L. Mostert & X. Moonen (2014). Attitudes towards disability in rural area in South Africa. In A. Vermeer & Z. Magyarszeky (Eds.), Disability care in Africa: community-based rehabilitation in rural regions (pp. 77-98). Amsterdam: VU University Press.

2013

2011

 • X.M.H. Moonen (2011). "Verantwortung Übernehmen!" - Ein Statement. In Heilpädagogisch handeln - mutig gegen Ausgrenzung! (pp. 11-15) Berlin: BHP Verlag.

2016

 • V Dörenberg, B. Frederiks & X. Moonen (2016). De 18+ problematiek en LVB. Nederlands Juristenblad, 40, 2967-2974.
 • X.M.H. Moonen & J. Douma (2016). Haalbaarheidsonderzoek naar geweld bij kinderen met een licht verstandelijke beperking. (extern rapport). Den Haag: Commissie vooronderzoek geweld in de jeugdzorg.

2015

 • X.M.H. Moonen (2015). Moonen, X., De Wit, M. & Hoogeveen, M. (2015). Mensen met een licht verstandelijke beperking in aanraking met politie en justitie. In: M. Bockstaele, & P. Ponsaers (2015). Saldus Plus. Aandachtspunten bij de implementatie van EU-Richtlijn 2013/48. Antwerpen: Maklu.
 • X.M.H. Moonen (2015). Dautzenberg, T., Dautzenberg, M., Moonen, X., & Wagemans, A. (2015). Van thuis uit. Verkennend onderzoek naar de participatie en het netwerk van mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Maastricht: Radar.
 • H.L. Kaal, H. Nijman & X.M.H. Moonen (2015). ). Factsheet 6: Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking (SCIL) - stand van zaken 1 juli 2015. Leiden. Leiden: Hogeschool Leiden.

2014

2013

 • H. Kaal, H. Nijman & X. Moonen (2013). Screenen voor een licht verstandelijke beperking: mogelijkheden en onmogelijkheden in een justitiële setting. In R. Didden & X. Moonen (Eds.), Met het oog op behandeling 3: diagnostiek en behandeling van gedragsproblematiek bij mensen met een licht verstandelijke beperking (pp. 55-60). Utrecht: LKC LVB.
 • P. van der Helm, X. Moonen & J. Roest (2013). Leefklimaat en residentiële zorg voor jeugdigen met een (L)VB: 'Het geheim van observatiecentrum De Hondsberg'. In R. Didden & X. Moonen (Eds.), Met het oog op behandeling 3: diagnostiek en behandeling van gedragsproblematiek bij mensen met een licht verstandelijke beperking (pp. 97-102). Utrecht: LKC LVB.
 • R. Didden & X. Moonen (2013). Effectieve interventies voor mensen met een LVB. In R. Didden & X. Moonen (Eds.), Met het oog op behandeling 3: diagnostiek en behandeling van gedragsproblematiek bij mensen met een licht verstandelijke beperking (pp. 9-17). Utrecht: LKC LVB.
 • X. Moonen, H. Kaal & H. Nijman (2013). Handig: een snelle LVB-screener. Markant : maandblad voor de gehandicaptensector, 18 (3), 34-37.
 • G. Grooters, J. de Swart, R. Lohuis-Heesink & X. Moonen (2013). Eind goed al goed? Voortijdige beëindiging van residentiële hulpverlening aan jeugdigen met een licht verstandelijk beperking: omvang en samenhangende factoren. Onderzoek & Praktijk, 11 (1), 6-16.
 • M. Knotter, G.J. Stams, X. Moonen & I. Wissink (2013). Attitude en interventiegedrag van begeleiders in relatie tot agressie van mensen met een (licht) verstandelijke beperking: een sociaal-ecologische benadering. In R. Didden & X. Moonen (Eds.), Met het oog op behandeling 3: diagnostiek en behandeling van gedragsproblematiek bij mensen met een licht verstandelijke beperking (pp. 69-73). Utrecht: LKC LVB.

2011

2009

 • R. van Beijma, M. Harten, J. Holwerda-Kuipers, B. de Jong, X. Moonen & C. van der Zon (2009). Q4C in Nederland: niet bij papier alleen. In F. van Beek & L. Rutjes (Eds.), Kwaliteitsstandaarden Jeugdzorg Q4C: wat kinderen en jongeren belangrijk vinden als ze niet thuis wonen (pp. 122-125). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • X. Moonen (2009). Kwaliteit en inspraak voor jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking. In F. van Beek & L. Rutjes (Eds.), Kwaliteitsstandaarden Jeugdzorg Q4C: wat kinderen en jongeren belangrijk vinden als ze niet thuis wonen (pp. 104-108). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • X.M.H. Moonen (2009). Research with young people admitted to remedial treatment centres for young people with mild intellectual disabilities. In J. Fiedler & C. Posch (Eds.), Yes, they can! Children researching their lives: a selection of articles based on the 2nd International Conference on Research with and by Children, 10-12 December 2007, SOS Children's Villages, Hermann Gmeiner Academy, Innsbruck (pp. 60-63). Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren.
 • X.M.H. Moonen, N. Jacobs & J.G. Bosman (2009). De gesloten jeugdzorg en de rol en verantwoordelijkheid van de gedragswetenschapper. Journaal GGZ en Recht, 2009 (5), 133-142.

2008

 • M.H. Knotter, G.J.J.M. Stams, G.J. Jansen & X.M.H. Moonen (2008). Attitude en interventiegedrag bij begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking en agressief gedrag. NTZ, 34 (2), 94-114.

Tijdschriftredactie

 • M.H. Verdonschot, M De Witte, M Berghs, M. Bootsma, X. Moonen & S van Hooren (Eds.). (2016) Tijdschrift voor Vaktherapie.

Boekredactie

 • R. Didden & X. Moonen (Eds.). (2013). Met het oog op behandeling 3: diagnostiek en behandeling van gedragsproblematiek bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Utrecht: LKC LVB.
 • C. Dedding, K. Jurrius, X. Moonen & L. Rutjes (Eds.). (2013). Kinderen en jongeren actief in wetenschappelijk onderzoek: ethiek, methoden en resultaten van onderzoek met en door jeugd. Houten: LannooCampus.
 • R. Didden & X. Moonen (Eds.). (2009). Met het oog op behandeling 2 congres: effectieve behandeling van gedragsstoornissen bij mensen met een lichte verstandelijke beperking. Utrecht: Landelijk Kenniscentrum LVG {etc.].
 • D. Verstegen & X. Moonen (Eds.). (2008). Modulenboek Orthopedagogische Behandelcentra. Utrecht: VOBC LVG.
This page has been automatically generated by the UvA-Current Research Information System. If you have any questions about the content of this page, please contact the UBAcoach or the Metis staff of your faculty / institute. To edit your publications login to Personal Metis.

Geen nevenwerkzaamheden bekend

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen