Fotograaf: Eduard Lampe

dhr. drs. H.A. (Hotze) Mulder

Stafmedewerker Academische zaken
 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Bezoekadres
  Maagdenhuis
  Spui 21  Amsterdam
  Kamernummer: 112
 • Postadres:
  Spui  21
  1012 WX  Amsterdam
 • H.A.Mulder@uva.nl
  T: 0205254888
  T: 0205252666

Waarnemend hoofd Academische zaken, Maagdenhuis, tot 1 april 2017. Daar bereikbaar via email en secr. 020-5252666. Vervanger in FGw dr. Janneke Ravenek, j.m.ravenek@uva.nl.

Daarna weer werkzaam in het bureau van de faculteit als Stafmedewerker Academische zaken.

Belast met taken op de terreinen academische integriteit incl. de plagiaatcontrole op dissertaties, promotiezaken (in samenwerking met Ingeborg Canisius), de facultaire emeritiregeling, hoogleraars- en leerstoelzaken en voordrachten voor prijzen en onderscheidingen.

Adres voor promotiezaken (toelating tot de promotie, samenstelling promotiecommissie, promotiereglement, enz.): promoties-fgw@uva.nl
Adres voor de emeritiregeling: emeriti-fgw@uva.nl

opleiding

1971-1977 Stedelijk Gymnasium, Utrecht

1977-1978 Klassieke talen, UvA

1978-1981 Classics, Brandeis University (VS)

1981-1988 Klassieke talen, UvA (hoofdvak Klassiek Grieks, bijvakken Latijn en Algemene taalwetenschap)

werkervaring

1981-1988 kandidaatsassistent Klassieke talen, UvA

1987-1989 secretaris IFOTT (Instituut voor Functioneel Onderzoek van Taal en Taalgebruik), UvA

1989-1996 hoofd Afdeling onderzoek, Bureau Faculteit der Letteren, UvA

1996-2000 coördinator Bestuursondersteuning, Expertisecentrum Academische zaken, Bureau van de Universiteit, UvA

2000-2005 secretaris van de Faculteit der Geesteswetenschappen, UvA

2006-2014 hoofd afdeling onderzoek, Bureau Faculteit der Geesteswetenschappen, UvA

2013-2014 algemeen projectsecretaris project Kwaliteitsindicatoren in de Geesteswetenschappen (tijdelijk vervangen als hoofd afdeling onderzoek)

2014-heden stafmedewerker Academische Zaken, Bureau Faculteit der Geesteswetenschappen, UvA

2014-2015 tijdelijk secretaris College voor Promoties, UvA 

sept. 2016- mrt. 2017 waarnemend hoofd Academische zaken, UvA

publicaties en selectie vertalingen

 "Non-accusative second arguments of two-place verbs in Ancient Greek", in A. Rijksbaron, H.A. Mulder & G.C. Wakker (eds), In the Footsteps of Raphael Kühner, Amsterdam: J.C. Gieben, 1988

"Object continuity in Latin", Romance literature and linguistics, 1992

*****

A. Rijksbaron, The syntax and semantics of the verb in Ancient Greek: an introduction (Amsterdam: J.C. Gieben,1984)

F.J. Meijer, A history of seafaring in the Ancient World (London: Croom Helm, 1986)

H. Pinkster, Latin syntax and semantics (London: Routledge, 1990)

Defensio fidei catholicae de satisfactione Christi adversus Faustum Socinum senensem, Hugo Grotius; ed., with an introd. and notes, by Edwin Rabbie (Assen: Van Gorcum, 1990) (uit het Latijn)

P. Erasmianae II: parts of the archive of an Arsinoite sitologos from the middle of the second century B.C., Verdult, Philip A. (Amsterdam: J.C. Gieben, 1991).

Temporarily Acting Director of Academic Affairs, University of Amsterdam, until Arpil 1st, 2017. Substituted in Fac. of Humanities by dr. Janneke Ravenek, j.m.ravenek@uva.nl.

Hotze Mulder is Specialist Officer for Academic Affairs in the Dean's Office, Faculty of Humanities. His tasks comprise professorial appointments and special chairs, matters concerning academic integrity, the application of the Doctorate Regulations and nominations for prizes and awards.

Having graduated in Classics from Brandeis University in 1981 and from the Universiteit van Amsterdam in 1988, he has worked in university administration since 1987.

Hotze Mulder was born in 1959. He lives in Amsterdam with his wife Alessandra Corda and daughter Heleen Mulder (*1999). 

 • VOvA-Bredero College/Hyperion Lyceum
  Lid oudergeleding Medezeggenschapsraad
 • Ver. Eigenaren OZ Voorburgwal 237/Benina
  Bestuurslid belast met administratie
 • S.S.R. (Studiecentrum Rechtspleging)
  Lid Intervisiegroep

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen