Fotograaf: onbekend

mw. ir. S.M. (Sylvia) Nijhuis


 • Faculteit der Geesteswetenschappen
  Capaciteitsgroep Conservering en Restauratie
 • Bezoekadres
  Conservering en restauratie erfgoed
  Johannes Vermeerplein 1  Amsterdam
 • Postadres:
  Johannes Vermeerplein  1
  1071 DV  Amsterdam
 • S.M.Nijhuis@uva.nl
  T: 0205255403
  T: 0205251872

Professionele werkzaamheden

Sylvia Nijhuis is opgeleid als restaurator in de richting Hout en meubelen bij het Instituut Collectie Nederland (2001-2005). Daarvoor heeft ze de opleiding Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft afgerond. Ook heeft ze deels de opleiding Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden gevolgd.

Sinds 2005 heeft Sylvia op freelancebasis en in dienstverband voor verschillende instellingen, musea en particulieren gewerkt. Hieronder de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Rijksmuseum Twenthe, Stedelijk Museum Alkmaar, Museum Speelklok, Paleis het Loo, Stedelijk Museum Amsterdam, Rijksmuseum Amsterdam, Museum Rotterdam en het Centraal Museum.

Haar focus is in de loop der jaren verlegd van gefineerde meubelen naar vergulde meubelen en lijsten. Zo is ze onder andere betrokken bij het project "Schilderijlijsten in Nederland; richtlijnen en criteria voor waardering van in Nederland vervaardigde lijsten" van het RCE.
Sinds 2009 is Sylvia betrokken bij de Masteropleiding Conservering en restauratie in de richting hout/meubelen aan de UvA.
Contact
Mobiel: +31 (0)61 412 09 45

Email: s.m.Nijhuis@uva.nl

Website: www.houtrestauratie.nl

Adres: Ateliergebouw, Hobbemastraat 22, 1071ZC Amsterdam

Enkele publicaties en lezingen

"Lijsten en hun restauratie; de lijst als zelfstandig kunstwerk." lezing expertmeeting schilderijlijsten in Nederland, Amsterdam, 2009.

"Gelatine en dierlijke lijmen. Het belang van de fysische eigenschappen . " Cr 4, 2006.

2015

 • van Adrichem, F. B., van Bommel, M. R., Ligterink, F., & Nijhuis, S. M. (2015). Licht op Kramer: Retoucheren met gekleurd licht van ontkleurde anilinebeitsafwerkingen op Amsterdamse School-meubels. In M. Vasques Dias (Ed.), Van School tot Stijl: Modernisme in de meubelkunst 1915-1940. (Vol. 11, pp. 18-30). (Handelingen; Vol. 11). Utrecht. [details]
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.
 • Nijhuis Houtrestauratie
  Restaurator/Conservator

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen