dhr. mr. B.K. (Ben) Olivier


 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Staats- en bestuursrecht
 • Bezoekadres
  Oudemanhuispoort
  Oudemanhuispoort 4-6  Amsterdam
 • Postadres:
  Oudemanhuispoort  4-6
  1012 CN  Amsterdam
 • B.K.Olivier@uva.nl
  T: 0205253451

2010

 • Olivier, B. (2010). Nog kansen bij de rechter tegen de overheid? In M. N. Boeve, & R. Uylenburg (Eds.), Kansen in het omgevingsrecht: opstellen aangeboden aan N.S.J. Koeman bij zijn afscheid van het Centrum voor Milieurecht. (pp. 343-352). Groningen: Europa Law Publishing. [details]

2009

 • Damen, L. J. A., Nicolai, P., Boxum, J. L., de Graaf, K. J., Jans, J. H., Klap, A. P., ... Vucsán, R. L. (2009). Bestuursrecht. - Dl. 1: Systeem, bevoegdheid, bevoegdheidsuitoefening, handhaving. - 3e dr. (Boom juridische studieboeken). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.

Geen nevenwerkzaamheden bekend

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen