Fotograaf: Jeroen Oerlemans

dhr. prof. dr. R.J. (Ron) Oostdam


 • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  Afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding
 • Bezoekadres
  REC-D
  Nieuwe Achtergracht 127  Amsterdam
 • Postadres:
  Postbus  15776
  1001 NG  Amsterdam
 • R.J.Oostdam@uva.nl

2017

 • Fukkink, R. G., Jilink, L., & Oostdam, R. J. (2017). A Meta-analysis of the Impact of Early Childhood Interventions on the Development of Children in the Netherlands: An Inconvenient Truth? European Early Childhood Education Research Journal[details]
 • Griffioen, D., Doppenberg, J., & Oostdam, R. J. (2017). Organisational Influence on Lecturers' Perceptions and Behavior Towards Change in Education. Studies in Higher Education[details]
 • Hamerslag, R., Oostdam, R. J., & Tavecchio, L. (2017). Inside School Readiness: The Role of Socioemotional and Behavioral Factors in Relation to School, Teachers, Peers and Academic Outcome in Kindergarten and First Grade. European Early Childhood Education Research Journal, 25(4). [details]
 • Van Batenburg, E., Oostdam, R. J., Van Gelderen, A., & De Jong, N. (2017). Measuring L2 Speakers' Interactional Ability using Interactive Speech Tasks. Language Testing[details]

2016

 • Oostdam, R. J., Koerhuis, M. J., & Fukkink, R. G. (2016). Het verband tussen ongewenst gedrag en de leerpsychologische behoeften van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Pedagogische Studiën, 93(2), 97-116. [details]
 • van Straaten, D., Wilschut, A., & Oostdam, R. (2016). Relevance in history teaching: Making meaningful connections between past, present and future. Journal of Curriculum Studies, 48(4), 479-502. DOI: 10.1080/00220272.2015.1089938 [details]

2015

 • Oostdam, R., Blok, H., & Boendermaker, C. (2015). Effects of individualized and small-group guided oral reading interventions on reading skills and reading attitude of poor readers in grades 2-4. Research Papers in Education, 30(4), 427-450. DOI: 10.1080/02671522.2014.953195 [details]
 • van Steensel, R., de Milliano, I., Trapman, M., van Gelderen, A., Hulstijn, J., Oostdam, R., ... Sleegers, P. (2015). De rol van technisch lezen, woordenschat en metacognitie bij het begrijpend lezen van een- en meertalige leerlingen in het mbo. Orthopedagogiek: Onderzoek en praktijk, 54(2), 74-88. [details]

2014

 • Blok, H., Oostdam, R. J., Enthoven, M., & Linde, A. (2014). School en ouders werken samen aan beter lezen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 53(5), 187-198. [details]
 • Oostdam, R., Tavecchio, L., Huijbregts, S., Nøhr, K., & Ex, C. (2014). Een integraal kindcentrum als open leer- en ontwikkelingsgemeenschap: tijd voor een samenhangende visie op opvoeding, educatie en opvang. Pedagogiek, 34(1), 60-73. [details]
 • van Steensel, R., Oostdam, R. J., van Gelderen, A., & van Schooten, E. (2014). The predictive value of word decoding, vocabulary knowledge and metacognitive knowledge for low achieving adolescents' reading comprehension: Interactions with age and L1/L2 status. Journal of Research in Reading. DOI: 10.1111/1467-9817.12042 [details]
 • Koerhuis, M. J., & Oostdam, R. J. (2014). Ongewenst gedrag van mbo-leerlingen en hun behoefte aan autonomie, competentie en sociale relaties. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 53, 117-131. [details]

2013

 • Blok, H., Oostdam, R., & Boendermaker, C. (2013). Effectieve leeshulp aan raders en spellers. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 52(1), 10-17. [details] [PDF]
 • Oostdam, R. J., & Hooge, E. (2013). Making the difference with active parenting: Forming educational partnerships between parents and schools. European Journal of Psychology of Education, 28, 337-351. DOI: 10.1007/s10212-012-0117-6 [details]
 • Tavecchio, L., & Oostdam, R. (2013). Niet elk kind is ontvankelijk voor vroegtijdige stimuleringsprogramma’s: de invloed van onderliggende factoren van schoolrijpheid in relatie tot de voor- en vroegschoolse educatie. Pedagogiek, 33(1), 37-48. DOI: URN:NBN:NL:UI:10-1-100796 [details] [PDF]
 • van Steensel, R., Oostdam, R. J., & van Gelderen, A. J. S. (2013). Assessing reading comprehension in adolescent low achievers: Subskills identification and task specificity. Language Testing, 30(1), 3-21. DOI: 10.1177/0265532212440950 [details]
 • van Steensel, R., Oostdam, R. J., & van Gelderen, A. (2013). Vermijding en frustratie: Het belang van negatieve motivaties voor de leesvaardigheid van vmbo'ers. In De aarzelende lezer over de streep: Recente wetenschappelijke inzichten.. Delft: Euburon. [details]

2012

 • Blok, H., Oostdam, R. J., & Boendermaker, C. (2012). Effecten van begeleid hardop lezen van teksten op technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat en leesplezier bij zwakke lezers in de leerjaren vier tot en met zes. Pedagogische Studiën, 89(2), 88-103. [details] [PDF]

2011

 • Meijer, J., & Oostdam, R. (2011). Effects of instruction and stage-fright on intelligence testing. European Journal of Psychology of Education, 26(1), 143-161. DOI: 10.1007/s10212-010-0033-6 [details]
 • van Gelderen, A., Oostdam, R., & van Schooten, E. (2011). Does foreign language writing benefit from increased lexical fluency? Evidence from a classroom experiment. Language Learning, 61(1), 281-321. DOI: 10.1111/j.1467-9922.2010.00612.x [details]

2009

 • Oostdam, R. (2009). Engels na ruim twintig jaar in het basisonderwijs: push it or leave it! In R. de Graaff, & D. Tuin (Eds.), De toekomst van het talenonderwijs: Nodig? Anders? Beter?. (pp. 249-264). Utrecht: NaB-MVT, IVLOS/Universiteit Utrecht. [details]
 • Oostdam, R., & Toorenburg, H. (2009). Alive, but not kicking: state of the art in the Netherlands of learning English as a foreign language in primary and the transition to secundary education. In G. Engel, B. Groot-Wilken, & E. Thürmann (Eds.), Englisch in der Primarstufe: Chancen und Herausforderungen: Evaluation und Erfahrungen aus der Praxis. (pp. 76-91). Berlin: Cornelsen. [details]
 • van Gelderen, A., & Oostdam, R. (2009). Zelfregulatie en lexicale vloeiendheid als componenten van schrijfvaardigheid in Engels als vreemde taal. In A. Backus, M. Keijzer, I. Vedder, & B. Weltens (Eds.), Artikelen van de zesde Anéla-conferentie. (pp. 93-101). Delft: Eburon. [details]
 • van Steensel, R., van Gelderen, A., Oostdam, R., & Trapman, M. (2009). A new test for measuring text comprehension skills of at-risk adolescents: preliminary results of a validation study. In A. Backus, M. Keijzer, I. Vedder, & B. Weltens (Eds.), Artikelen van de zesde Anéla-conferentie. (pp. 339-347). Delft: Eburon. [details]

2015

 • Haster, M., Blok, H., Van Lier, P. A. C., & Oostdam, R. J. (2015). Preventie van gedragsproblemen bij leerlingen in het basisonderwijs: Effecten van Taakspel en Taakspel-plus-PAD. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. [details]

2013

 • Oostdam, R. J. (2013). Zorgen voor de juf en mees: Van onderwijzen naar leren. Amsterdam: Vossiuspers. [details]

2016

 • Fukkink, R. G., Jilink, L., & Oostdam, R. J. (2016). VVE: Wat werkt en wat niet? Wereld van het Jonge Kind, 43(1), 4-7. [details]
 • Fukkink, R. G., & Oostdam, R. J. (2016). Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context: Inleiding. In R. Fukkink, & R. Oostdam (Eds.), Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context: Van startbekwaam naar stadsbekwaam. (pp. 17-19). Bussum: Coutinho. [details]
 • Fukkink, R., Jilink, L., & Oostdam, R. J. (2016). Hoe verder met de voor- en vroegschoolse educatie?: Uitkomsten van een meta-analyse naar effecten op de ontwikkeling van kinderen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 55(5), 203-210. [details]
 • Oostdam, R. J. (2016). Werken met ouders in een stedelijke omgeving. BBMP, 16-21. [details]
 • Oostdam, R. J., & De Vries, P. (2016). Samenwerking tussen ouders en school. Van Twaalf tot Achttien, 4-5. [details]
 • Oostdam, R. J., Blok, H., Van der Linde, A., & Enthoven, M. (2016). Educatieve samenwerking tussen ouders en school. In R. Fukkink, & R. Oostdam (Eds.), Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context: Van startbekwaam naar stadsbekwaam. (pp. 225-234). Bussum: Coutinho. [details]
 • Doppenberg, J., Griffioen, D., & Oostdam, R. J. (2016). Een typologie van excellentieprogramma's voor het hoger beroepsonderwijs. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 34(3), 41-47. [details]
 • Enthoven, M., Oostdam, R. J., Devilee, B., Winter, E., Doppenberg, J., & Griffioen, D. (2016). De betekenis en functie van een hogeschoolbreed intentioneel curriculum voor de ontwikkeling van faculteitsspecifieke honoursprogramma’s. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 34(3), 22-40. [details]
 • Fukkink, R., & Oostdam, R. J. (2016). Werken in een (groot)stedelijke omgeving. Van Twaalf tot Achttien, 2-3. [details]
 • Fukkink, R., & Oostdam, R. J. (2016). Onderwijs en opvoeding in een (groot)stedelijke omgeving. In R. Fukkink, & R. Oostdam (Eds.), Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context: Van startbekwaam naar stadsbekwaam. (pp. 23-32). Bussum: Coutinho. [details]
 • Griffioen, D., Doppenberg, J., Enthoven, M., & Oostdam, R. J. (2016). Ontwerp, gebruik en acceptatie van excellentie in de Hogeschool van Amsterdam: De evaluatie van excellentieprogramma's onder SIRIUS. Amsterdam: Centre for Applied Research in Education (CARE). [details]
 • Riffi, E., Fukkink, R. G., & Oostdam, R. J. (2016). Interprofessionele samenwerking in de grote stad. In R. Fukkink, & R. Oostdam (Eds.), Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context: Van startbekwaam naar stadsbekwaam. (pp. 67-76). Bussum: Coutinho. [details]

2015

 • Fukkink, R., Jilink, L., & Oostdam, R. (2015). Met de blik op de toekomst: een meta-analyse van studies uit de 21e eeuw naar effecten van vve op de ontwikkeling van kinderen in Nederland. Hogeschool van Amsterdam. [details] [PDF]
 • Hamerslag, R., Oostdam, R., & Tavecchio, L. (2015). De rol van sociaal-emotionele en gedragsmatige aspecten bij het leerproces van jonge kinderen: het concept schoolrijpheid 'afgestoft'. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 54(11/12), 517-531. [details] [PDF]
 • Haster, M., Blok, H., Overveld, K., van Lier, P., & Oostdam, R. (2015). Preventie van gedragsproblemen bij leerlingen in het basisonderwijs: effecten van Taakspel en Taakspel-plus-PAD. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 54, 506-516. [details]

2014

 • Enthoven, M., & Oostdam, R. J. (2014). De functie en zin van praktijkgericht onderzoek door studenten van educatieve hbo-opleidingen. VELON, 35(3), 47-60. [details]
 • Oostdam, R. J., & De Vries, P. (2014). Samen werken aan leren en opvoeden. In R. Oostdam, & P. De Vries (Eds.), Samen werken aan leren en opvoeden: Basisboek over ouders en school. (pp. 15-26). Bussum: Coutinho. [details]
 • Oostdam, R. J., & Menheere, A. (2014). Welkom op school! In R. Oostdam, & P. De Vries (Eds.), Samen werken aan leren en opvoeden: Basisboek over ouders en school. (pp. 99-110). Coutinho. [details]
 • Oostdam, R. J., & de Vries, P. (2014). Samen werken aan leren en opvoeden: Basisboek over ouders en school. Bussum: Coutinho. [details]
 • Oostdam, R. J., Blok, H., & Boendermaker, C. (2014). Begeleid hardop lezen werk als remedie voor zwakke lezers. Tijdschrift voor Remedial Teaching, (2), 22-25. [details]

2012

 • Blok, H., Oostdam, R. J., & Boendermaker, C. (2012). Groepsgewijze leeshulp. Jeugd in School en Wereld, 96(6), 6-9. [details] [PDF]
 • Oostdam, R. (2012). Wat betekent een educatief partnerschap voor ouders en school? In F. Smit (Ed.), Brug naar de toekomst. Partnerschap ouders, school en buurt. Meesterklasbijdragen 2. (pp. 73-79). Nijmegen: ITS. [details]

2011

 • Blok, H., Boendermaker, C., & Oostdam, R. (2011). Begeleid hardop lezen, een effectieve methodiek voor zwakke technische lezers: handleiding voor de schoolpraktijk. Almere: Lectoraat Maatwerk Primair, Windesheim Flevoland. [details] [PDF]
 • Blok, H., Oostdam, R., & Boendermaker, C. (2011). Leeshulp 4-6: groepsgewijze leeshulp aan zwakke lezers: rapportage voor de onderwijspraktijk. Almere: Lectoraat Maatwerk Primair, Pabo Almere. [details] [PDF]
 • Blok, H., Oostdam, R., & Boendermaker, C. (2011). Begeleid hardop lezen. Effectieve interventie voor achterblijvende lezers. Jeugd in School en Wereld, 95(7), 32-35. [details] [PDF]
 • Oostdam, R. J., van den Branden, K., & Spaans, G. A. (2011). Programmeringsstudie taalonderzoek in het primair onderwijs. Den Haag: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. [details] [PDF]
 • Oostdam, R. (2011). Het project Leeshulp 4-6: zwakke lezers helpen met begeleid hardop lezen. In S. Vanhooren, & A. Mottart (Eds.), Vijfentwintigste conferentie het schoolvak Nederlands: de Haagse Hogeschool, 25 & 26 november 2011. (pp. 4-7). Gent: Academia Press. [details]
 • Oostdam, R., & van Loo, J. (2011). Educatief partnerschap: Evalueren om te Leren met ouders. In J. Castelijns, M. Segers, & K. Struyven (Eds.), Evalueren om te leren: toetsen en beoordelen op school. (pp. 193-210). Bussum: Coutinho. [details]
 • Oostdam, R., Blok, H., & Boendermaker, C. (2011). Meer leerwinst en meer leesplezier: leeshulp loont. Didaktief, 40(6), 26-27. [details]
 • Oostdam, R., Blok, H., & Boendermaker, C. (2011). Zwakke lezers effectief helpen met begeleid hardop lezen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 50(11), 574-583. [details]
 • Meester, F., Oostdam, R., Amse, H., van Stralen, J., & de Vries, E. (2011). Leren van Rekenhulp: pabo-studenten handelingsbekwaam maken in het omgaan met zwakke rekenaars. In M. van Zanten (Ed.), Reken-wiskundeonderwijs: aanpassen, inpassen, toepassen. (pp. 123-135). Utrecht: Panama/FIsme/Universiteit Utrecht. [details]

2010

 • Blok, H., Oostdam, R., & Boendermaker, C. (2010). Leeshulp 4-6: Uitkomsten schooljaar 2009-2010; rapportage voor de onderwijspraktijk. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. [details] [PDF]
 • Oostdam, R. (2010). Are we satisfied? Engels na ruim twintig jaar in het basisonderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 11(4), 3-13. [details]
 • Oostdam, R. (2010). Hardop lezen helpt. Didaktief, 27. [details] [PDF]
 • van Gelderen, A., & Oostdam, R. (2010). Het belang van onderwijs in zelfregulatie en lexicale vloeiendheid voor schrijven in het Engels als vreemde taal. Levende Talen Tijdschrift, 11(1), 16-24. [details] [PDF]

2009

 • van Gelderen, A., & Oostdam, R. (2009). Tweetalig schrijfonderwijs scoort effect. Didaktief, 39(7), 31. [details] [PDF]

2008

 • Glaude, M., van Daalen, M., van Eck, E., Oostdam, R. J., & Bergenhenegouwen, G. J. (2008). Evaluatie competentiegericht opleiden bij Corus IJmuiden: eindrapportage. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details]

2016

 • Oostdam, R. J. (2016). Effectieve leeshulp aan raders en spellers. Paper presented at Nationale Dyslexie Conferentie, Ede, Netherlands. [details]
 • Oostdam, R. J. (2016). Leeshulp aan zwakke technische lezers: Raders en spellers onder de loep. Paper presented at ECNO Conferentie, Groningen, Netherlands. [details]
 • Oostdam, R. J. (2016). Meten we wat wij belangrijk vinden of zijn wij belangrijk gaan vinden wat we meten?. Paper presented at Kindkracht Festival, Brielle, Netherlands. [details]
 • Oostdam, R. J. (2016). Preventie van gedragsproblemen in het basisonderwijs. Paper presented at Congres Klassegedrag, Bussum, Netherlands. [details]
 • Oostdam, R. J., & Van Beuningen, C. (2016). Onderzoeksbegeleiding van studenten in thematische afstudeerkringen. Paper presented at Kennisdag van de Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam, Netherlands. [details]
 • Oostdam, R. J., Griffioen, D., & Kind, E. (2016). The scholarship of learning, teaching and organizing: Program book of the Higher Education Conference (HEC)[details]
 • Doppenberg, J., Griffioen, D., & Oostdam, R. J. (2016). A Typology of Developed and Implemented Honors Programs in Dutch Higher Education. Paper presented at Higher Education Conference, Amsterdam, Netherlands. [details]
 • Doppenberg, J., Griffioen, D., & Oostdam, R. J. (2016). The Dark Side of Innovative and Transferable Characteristics of Honor Programs. Paper presented at Higher Education Conference, Amsterdam, Netherlands. [details]
 • Enthoven, M., Van Veldhuizen, B., & Oostdam, R. J. (2016). Een training voor lerarenopleiders gericht op het begeleiden van onderzoek: Het noodzakelijke onderscheid tussen methodologie en methode. Paper presented at VELON, Brussel, Belgium. [details]
 • Enthoven, M., Van Veldhuizen, B., & Oostdam, R. J. (2016). Enhancing Student Research in Teacher Education: Equipping Teacher Educators for High-Quality Student Research Supervision. Paper presented at Anual Conference of the American Educational Research Association, Washington D.C., United States. [details]
 • Fukkink, R., Jilink, L., & Oostdam, R. J. (2016). Met de blik op de toekomst: Kleine kinderen, grote verwachtingen. Paper presented at Onderwijs Research Dagen, Rotterdam, Netherlands. [details]
 • Griffioen, D., Doppenberg, J., & Oostdam, R. J. (2016). De acceptatie van honours door docenten in het Hoger Onderwijs. Paper presented at Onderwijs Research Dagen, Rotterdam, Netherlands. [details]
 • Teepe, R., Molenaar, I., Oostdam, R. J., Fukkink, R., & Verhoeven, L. (2016). Executive and Social Functioning as Predictors of Vocabulary Knowledge in Monolingual and Bilingual Preschool Children. Paper presented at EARLI SIG Learning and Development in Early Childhood, Porto, Portugal. [details]
 • Van Beuningen, C., & Oostdam, R. J. (2016). Investigating the Effectiveness of Direct and Indirect Written Corrective Feedback beyond 'One-shot-treatment'. Paper presented at EARLI SIG Writing Conference, Liverpool, United Kingdom. [details]

2015

 • Oostdam, R. J. (2015). De relatie tussen ouders en school: Wederzijdse verwachtingen en opvattingen. Paper presented at Onderwijs Research Dagen, Leiden, Netherlands. [details]
 • Doppenberg, J., Griffioen, D., & Oostdam, R. J. (2015). Innovative Teaching Methods for Honor Programs. Paper presented at ECER, Budapest, Hungary. [details]
 • Doppenberg, J., Griffioen, D., & Oostdam, R. J. (2015). Vernieuwende excellentieprogramma's?. Paper presented at Onderwijs Research Dagen, Leiden, Netherlands. [details]
 • Griffioen, D., Doppenberg, J., Enthoven, M., & Oostdam, R. J. (2015). Verschillen in perceptie op de opleiding tussen honours en reguliere studenten in het hoger onderwijs. Paper presented at Onderwijs Research Dagen, Leiden, Netherlands. [details]
 • Griffioen, D., Doppenberg, J., & Oostdam, R. J. (2015). The Implementation and Acceptance of Honor Programs in Higher Education. Paper presented at European Conference for Educational Research, Budapest, Hungary. [details]
 • Hamerslag, R., Oostdam, R. J., & Tavecchio, L. (2015). Klaar voor school?: De invloed van sociaal-emotionele en gedragsmatige aspecten van schoolrijpheid op het gestructureerde leren in groep 2-3 van de basisschool. Paper presented at Onderwijs Research Dagen, Leiden, Netherlands. [details]
 • Koerhuis, M-J., Oostdam, R. J., & Fukkink, R. (2015). Maladaptive Behavior of Students in Secondary Education and their Psychological Learning Needs. Paper presented at EARLI Conference, Limassol, Cyprus. [details]
 • Koerhuis, M-J., Oostdam, R. J., & Fukkink, R. (2015). Ongewenst gedrag van leerlingen in het vo in relatie tot hun drie leerpsychologische basisbehoeften. Paper presented at Onderwijs Research Dagen, Leiden, Netherlands. [details]
 • Kruit, P., Van den Berg, E., Oostdam, R. J., & Schuitema, J. A. (2015). Designing Science Lessons: Distinguishing between Critical Thinking, Metacognition and doing Inquiry. Paper presented at Conference of the European Science Education Research Association, Helsinki, Finland. [details]
 • Kruit, P., Van den Berg, E., Oostdam, R. J., & Schuitema, J. A. (2015). Het aanleren van onderzoeksvaardigheden in lessen Wetenschap en Techniek. Paper presented at Onderwijs Research Dagen, Leiden, Netherlands. [details]
 • Oattes, H., Oostdam, R. J., De Graaff, R., & Wilschut, A. (2015). De rol van de docent Geschiedenis bij het realiseren van taalgericht vakonderwijs en vakinhoudelijke leeropbrengsten in het tweetalig voortgezet onderwijs. Paper presented at Onderwijs Research Dagen, Leiden, Netherlands. [details]
 • Van Batenburg, E., Oostdam, R. J., van Gelderen, A. J. S., & Braaksma, M. A. H. (2015). Using Interactive Speech Tasks to Measure L2. Paper presented at EARLI Conference, Limassol, Cyprus. [details]
 • Van Batenburg, E., Oostdam, R. J., van Gelderen, A. J. S., & Braaksma, M. A. H. (2015). Using Professional Interactive Speech Tasks to measure Pre-Vocational Learners' L2 Communicative Ability. Paper presented at International Conference on Task-Based Language Learning, Leuven, Belgium. [details]
 • Van Beuningen, C., Martens, A., & Oostdam, R. J. (2015). How do Individual Differences mediate Learners' Receptivity to Direct and Indirect Written Corrective Feedback?. Paper presented at Annual Conference of the European Second Language Association, Aix-en-Provence, France. [details]
 • Van Steensel, R., Oostdam, R. J., & van Gelderen, A. J. S. (2015). Longitudinal Developments in the Reliability of Task-Based Writing Assignment. Paper presented at EARLI Conference, Limassol, Cyprus. [details]
 • Van Veldhuizen, B., Enthoven, M., & Oostdam, R. J. (2015). Preparing Teacher Educators for Guiding Student Research. Paper presented at Conference of the International Study Association of Teachers and Teaching, Auckland, New Zealand. [details]

2009

 • Oostdam, R. J. (2009). Tijd voor dikke leerkrachten: over maatwerk als kern van goed onderwijs. Amsterdam: HvA Publicaties. [details]

Media optreden

 • Veldman, Ietje, Oostdam, Ron, Wilschut, Arie, Snoek, Marco, Fukkink, Ruben, Pijls, Monique & Elffers, Louise (17-09-2016): Nederlands burgerschap is het uitgangspunt [Print]. Nederlands burgeschap is het uitgangspunt.

Spreker

 • Schuitema, J.A. (speaker), Emmelot, Y.W. (speaker), Ledoux, G. (speaker) & Oostdam, R.J. (speaker) (27-5-2009): Talenten Ontwikkelen door Prestaties: de positie, inrichting en functie van TOP-trajecten in het curriculum, Onderwijs Research Dagen (ORD) 2009, Leuven (B).

Boekredactie

 • Fukkink, R. G., & Oostdam, R. J. (2016). Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context: Van startbekwaam naar stadsbekwaam. Bussum: Coutinho. [details]
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.

Geen nevenwerkzaamheden bekend

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen