Fotograaf: onbekend

mw. W. (Wil) van Zijl-Barbe


 • Facility Services
  Facility Management
 • Bezoekadres
  REC BC
  Nieuwe Achtergracht 166  Amsterdam
  Kamernummer: B1.08
 • Postadres:
  Postbus  15811
  1001 NH  Amsterdam
 • W.vanZijl-Barbe@uva.nl
  T: 0205256683
  T: 0610983878

Contactgegevens

Facility Services
Facility Management

Wil van Zijl
Clusterhoofd Roeterseiland

Valckenierstraat 65-67 | kr B89 | 1018 WV Amsterdam
Tel.: 020 525 6683 | Mobiel: 0610983878
e-mail: w.vanzijl-barbe@ uva.nl
www.medewerker.uva.nl/facilityservices
Aanwezig op ma | di | woe | do |

Facility Services is een samenwerkingsverband tussen de facilitaire organisaties van Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam.
Kijk voor meer informatie op www.uva.nl/facilityservices .  

Voor (storings)meldingen en(aan)vragen kunt u contact opnemen met: Servicedesk-FS , tel. 525 7575 , servicedesk-fs@uva.nl

FS is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de gebouwen van de UvA.

Daarnaast levert Facility Services diensten zoals schoonmaak, portiers en gebouwgerelateerde veiligheid en beveiliging, centrale inkoop, AV-diensten en (onderwijs)logistiek.

Bij de interne dienst horen bijvoorbeeld de gebouwbeheerders, terreinbeheerder, zaalbeheerders, post- en goederenontvangst en is er een schoonmaakcontroleur werkzaam.

We zorgen samen voor veilige, schone en opgeruimde gebouwen en verlenen verschillende diensten om de medewerkers van de UvA een zo goed mogelijke werkomgeving te bieden waarin aandacht voor de ondersteuning van de primaire taken, onderwijs en onderzoek, voorop staat.

Als hoofd interne dienst ben ik, naast de algemene zaken behorende bij deze dienst, o.a. verantwoordelijk voor het operationeel contractmanagement van de contracten schoonmaak, afval, sanitair, plaagdierbestrijding, en het fietsbeheer.

Indien u problemen, vragen of klachten heeft, kunt u deze via de formulieren op de FS website ( www.medewerker.uva.nl/serviceplein )  aan FS melden. Storingen of aanvragen kunt u ook melden via de Servicedesk van FS (tel. 7575 of per e-mail
servicedesk-fs@uva.nl ).

Clusterteasm Roeterseilandcampus

Het clusterteam is een integraal team dat de dienstverlening verzorgt op het Roeterseilandcomplex. Alle onderdelen van FS die op het Roeterseiland werkzaamheden verrichten, zijn hierin vertegenwoordigd.

Clusteroverleg Roeterseiland

Overleg tussen alle geledingen van Facility Services (FS) die te maken hebben met operationele werkzaamheden op het Roeterseiland.

Ook werkzaamheden van andere afdelingen dan die van FS worden in een jaarkalender opgenomen om zo werkzaamheden af te stemmen en overlast voor medewerkers en studenten zoveel mogelijk te voorkomen.

We werken aan een on-line versie van de jaarkalender, zodat iedereen deze kan bekijken.

Renovaties REC ABC

Op de website van de UvA wordt regelmatig informatie verstrekt over de renovaties van de panden:

REC I

REC D

REC A

REC B

REC C

 • Geen nevenwerkzaamheden

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen