Fotograaf: Niek van Ravenbergen

mw. drs. A.M. (Adrienne) Zuiderweg


 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Bezoekadres
  OTM 141-143
  Oude Turfmarkt 141  Amsterdam
  Kamernummer: 2.05
 • Postadres:
  Oude Turfmarkt  141
  1012 GC  Amsterdam
 • A.M.Zuiderweg@uva.nl
  T: 0205254560

Adrienne Zuiderweg is studieadviseur Wijsbegeerte (faculteit der Geesteswetenschappen). Met haar vooropleiding een spannende en verrassende combinatie, immers altijd leer je weer meer. Want ze studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de COCMA in Utrecht en aan de UvA specialiseerde ze zich in de VOC-literatuur en in de Indisch-Nederlandse koloniale en postkoloniale literatuur.

Foto: Niek Ravensbergen (Museum Bronbeek)

Indische Letteren

De Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde stelt zich ten doel de studie te bevorderen van de literatuur van en over Nederlands-lndië, van de Compagniestijd tot heden: van Jan Pieterszoon Coen tot Gustaaf Peek.
Adrienne Zuiderweg is redacteur van het tijdschrift Indische Letteren .

Publicaties enlezingen

Adrienne Zuiderweg publiceert en geeft lezingen over het culturele en literaire leven in Batavia ten tijde van de VOC evenals over de jaren van dekolonisatie in Indonesië.

 • Publicaties o.a.:
Michiel van Kempen, Piet Verkruijsse, Adrienne Zuiderweg (red.). Wandelaaronder de palmen. Opstellen over kolonialeen postkoloniale literatuur en cultuur opgedragen aan Bert Paasman . Leiden: KITLV Uitgeverij 2004. De Boekerij 'Oost en West'.
''Een eijlander wt Iava welcks volck is hartneckich en opstinaet'. De Javaan in de VOC-literatuur'. In: Indische Letteren 24(2009), nr. 2, p. 52-62. Themanummer van Inlander tot Indonesiër.
Frederik Erens en Adrienne Zuiderweg. Linggadjati, brug naar de toekomst. Soetan Sjahrir als een van de grondleggers van het vrije Indonesië . Amsterdam: KIT Publishers 2009.
''Lustwaranden van aanminnelyken zwier'. Bataviase thuynen'. In: Cascade. Bulletin voor tuinhistorie , 19(2010), 1, p. 23-34.
'Jong zijn in VOC-Batavia. 'Anak muda masa VOC di Batavia'. In: Achmad Sunjaydi, Christina Suprihatin en Kees Groeneboer (eds.). Empak Puluh Tahun Studi Belanda di Indonesia. Veertig jaar studie Nederlands in Indonesië . Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2011, p. 443-472.
'Nieuwsgaring in Batavia tijdens de VOC'. In: Tijdschrift voor tijdschriftstudies 28(2010), december, p. 108-125.
'De Bataviase jeugd tijdens de VOC'. In: Indische Letteren 26(2011), nr. 3, p. 99-114.
 • Lezingen o.a .:
Sutan Sjahrir: solid rooted in Eastern and Western knowledge . Lezingenavond 'Sutan Sjahrir. An independent spirit / Een onafhankelijke geest / Sebuah jiwa yang merdeka'. Auditorium Erasmushuis Jakarta, 27 april 2010.
Nieuwsgaring in Batavia tijdens de VOC . Symposium 'De periodieke persin (post)koloniale samenlevingen' TS Tijdschrift voor tijdschriftstudie. Utrecht, 21 mei 2010.
De Bataviase jeugd tijdens de VOC . Werkgroep Indische Letterkunde. Leiden 25 maart 2011.
Samuel Kalff, 'courantier met weinig zitvlees',enTherérèse Hoven, correspondente in Nederland . Symposium Werkgroep Indische Letterkunde, Bronbeek 6 november 2011.

Indisch erfgoed

De literatuur en cultuur van het Indisch erfgoed is het waard om onder de aandacht te brengen. Adrienne Zuiderweg is secretaris van de Stichting Indisch Erfgoed.

 • Stichting Indisch Erfgoed
  secretaris
 • Zuiderweg
  eigenaar

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen