Fotograaf: Bram Belloni 130425032

mw. dr. C.S. (Channah) Zwiep


 • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  Programmagroep: Opvoeding, Opvoedingsondersteuning en Grondslagen (OOG)
 • Bezoekadres
  REC-D
  Nieuwe Achtergracht 127  Amsterdam
 • Postadres:
  Postbus  15776
  1001 NG  Amsterdam
 • C.S.Zwiep@uva.nl
  T: 0205251201
  T: 0205251271

CV

In de periode 1987 tot 1991 heb ik pedagogiek en ontwikkelingspsychologie gestudeerd aan de UvA. Ik heb binnen mijn vrije afstudeerrichting diverse aanvullende keuzevakken gevolgd, zoals Kind & Media, Psychopathologie bij kinderen, Kinderrechten en Seksuologie. In 1992 werd ik assistent in opleiding (aio) bij de programmalijn Opvoedingsondersteuning. Ik ben in 1998 gepromoveerd op het onderzoek: De Steunpunten voor Opvoeding van beleid naar praktijk. Het perspectief van de overheid, de professional en de cliënt . Thesis publishers, Amsterdam.

Al tijdens mijn aio-schap heb ik mij gespecialiseerd in de seksuele ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen en de ondersteuning hierbij aan ouders en professionele opvoeders. Ik vind dit nog steeds een heel boeiend en interessant onderwerp en merk bovendien dat ook de maatschappelijke interesse hiervoor de laatste jaren toeneemt. 

Sinds 2003 werk ik als parttime docent bij de vakgroep pedagogiek (opvoedingsondersteuning). Ieder jaar in september organiseer ik bij de start van de master opvoedingsondersteuning een informatiemiddag waarop diverse organisaties op het terrein van opvoedingsondersteuning hun onderzoeksvragen presenteren aan studenten.

Mijn docentschap bestaat verder uit de begeleiding van studenten bij hun bachelor- en master scripties, onder andere over seksuele ontwikkeling en opvoeding. Gedurende het studiejaar geef ik daarnaast colleges over dit boeiende onderwerp, onder andere in de bachelor (module Gezin & Samenleving) en in demaster opvoedingsondersteuning (module Methodisch Werken), binnen de Research Master (Module Childhood Education) en een gastcollege binnen het keuzevak Seksuele ethiek en Seksuele opvoeding (coordinator de heer J.W. Steutel).

Daarnaast run ik mijn eigen projectbureau ( www.kind-enzo.nl ) waarin ik mij geheel richt op kinderen & seksuele opvoeding. Ik doe hiernaar onderzoek, verzorg trainingen, workshops en ouderavonden in de kinderopvang en op basisscholen en geef daarnaast ouders en professionele opvoeders telefonisch of online advies bij opvoedingsvragen over seksualiteit. Bij al mijn activiteiten vind ik het vooral belangrijk een verbinding te leggen tussen wetenschappelijke kennis uit onderzoek en de dagelijkse praktijk van het opvoeden. 

Omdat ik mijn werk op de UvA combineer met mijn eigen bureau ben ik niet altijd op vaste dagen aanwezig. Je kunt me echter tijdens kantoortijden altijd bereiken via telefoonnr.: 020-6274707

Trefwoorden

Opvoedingsondersteuning, ouders, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, seksuele ontwikkeling en opvoeding, ondersteuning bij opvoedingsvragen, online en telefonisch advies, preventie, pedagogiek, kinderopvang, regulier onderwijs, seksuele voorlichting en opvoeding aan jonge kinderen. 

Publicaties

Zwiep, C.S. (2012). Seksuele ontwikkeling. Een methodiek voor pedagogische begeleiding in de kinderopvang en op debasisschool. SWP, Amsterdam. Verschijnt in de week van 13 september 2012.

Zwiep, C.S. (2011). Wat is seks? Vragen van jonge kinderen over lichamelijkheid en seksualiteit. Een prentenboek. Uitgeverij SWP, Amsterdam.

Zwiep, C.S. (2010). Wat is wijsheid? Seksuele opvoeding van jonge kinderen. Uitgeverij SWP, Amsterdam.

Zwiep, C.S. (2010). Doktertje spelen en zo. Omgaan met lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit in de kinderopvang. Elseviers, Amsterdam.

Zwiep, C.S. (2008). De seksuele opvoeding van jonge kinderen. Ervaringen van moeders en leidsters. Onderzoeksrapport.   Amsterdam, Kind&Zo.

Interview in de Volkskrant

'Ouder aan de lijn: Mijn kleuter bevredigt zich' (10 oktober 2011)

Folia Radio

'Praten met kinderen over seksualiteit', 4 januari 2012 (life interview) 

Interview in Het parool

'Seks hoort bij de opvoeding' (13 december 2011) 

2009

 • Zwiep, C., & Colegem, G. (2009). Seksualiteit in de kinderopvang. De invloed van leidsters op de seksuele ontwikkeling. Pedagogiek, 29(1), 32-44. [details]

2015

 • Zwiep, C., & Schotanus, A. (2015). Seksuele opvoeding en mannen in de kinderopvang: een lastige combinatie? Pedagogiek, 35(3), 245-262. DOI: URN:NBN:NL:UI:10-1-116875 [details]
 • Damhuis, R., & Zwiep, C. S. (2015). Seksuele opvoeding van kinderen met LVB en ASS. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 5[details]

2014

 • Zwiep, C., & Spoormakers, L. (2014). Implementatie van preventiemaatregelen van seksueel misbruik in de kinderopvang: het perspectief van managers en pedagogisch medewerkers. Pedagogiek, 34(2), 107-122. [details] [PDF]

2016

 • Zwiep, C. S. (2016). Seksuele opvoeding: van beleid naar praktijk. Kinderopvang, 30-32. [details]

2015

 • Zwiep, C. S. (2015). Kleine veranderingen, grote gevolgen. Interview K. Helmerhorst. KIDDO, 3, 20-22. [details]
 • Zwiep, C. S. (2015). Vaders en seksuele opvoeding: een prima combinatie. Pedagogiek in Praktijk, 85, 24. [details]

2014

 • Zwiep, C. S. (2014). Meester, ze tongzoenen op het schoolplein!' De seksuele ontwikkeling van kinderen. Jeugd in School en Wereld, 4, 40-44. [details]
 • Zwiep, C. S. (2014). Seksuele opvoeding op school. Maak er (g)een punt van! Jeugd in School en Wereld, 6, 40-44. [details]
 • Zwiep, C. (2014). Help, ze spelen doktertje! Tijd voor seksuele opvoeding. Wereld van het Jonge Kind, 41(9), 4-7. [details]

2013

 • Zwiep, C. S. (2013). Pionier op gebied van onderzoek Elly Singer neemt afscheid: ‘Kinderen moeten plezier hebben in de opvang’. KIDDO, 6, 19-22. [details]
 • Zwiep, C. S., & Schotanus, A. (2013). Seksuele opvoeding en mannelijke medewerkers: bewust van hun kwetsbare positie. Management Kinderopvang, 46-48. [details]
 • Spoormakers, L., & Zwiep, C. S. (2013). Maatregelen ter voorkoming van seksueel misbruik: visie vanuit de praktijk. KIDDO[details]

2010

 • Zwiep, C. (2010). Best lastig. Begeleiding van de seksuele ontwikkeling: wat vraagt dat van jou? Kinderopvang, 19(4), 4-5. [details]

2009

 • Zwiep, C. S. (2009). [Bespreking van: S. Dieltjens, P. Meurs (2008) Seksuele ontwikkeling en de rol van broers en zussen. Siblingseks: spelletjes, nieuwsgierigheid, misbruik en incest]. Tijdschrift voor Seksuologie, 33(2), 170-171. [details]
 • Zwiep, C. (2009). De seksuele opvoeding binnen de opvang: leidsters aan het woord. KIDDO, 9(2), 18-20. [details]

2008

 • Zwiep, C. S. (2008). De seksuele opvoeding van jonge kinderen: ervaringen van moeders en leidsters. Amsterdam: Kind&Zo. [details]

Media optreden

 • Zwiep, Channah (24-04-2014): Reactie op 'Vals beschuldigde ouders bij doktertje spel' [Radio] Amsterdam, AVRO Radio 1. Reactie op 'Vals beschuldigde ouders bij doktertje spel'.
 • Zwiep, Channah (07-03-2013): Maak seks op jonge leeftijd bespreekbaar [Television] Zuid Holland. Maak seks op jonge leeftijd bespreekbaar.
 • Zwiep, Channah (23-10-2013): Grensoverschrijdend gedrag kleuter Hillegom [Radio] www.avro.nl, Cafe De Kroon te Amsterdam. Grensoverschrijdend gedrag kleuter Hillegom.
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.
 • pedag. projectbureau Kind&Zo
  onderzoeker/trainer/publuist

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen