Fotograaf: UvA intern

dhr. mr. dr. J.P.H. (Johan) Zwemmer


 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
 • Bezoekadres
  Oudemanhuispoort
  Oudemanhuispoort 4-6  Amsterdam
 • Postadres:
  Oudemanhuispoort  4-6
  1012 CN  Amsterdam
 • J.P.H.Zwemmer@uva.nl

Achtergrondinformatie

Johan Zwemmer is docent en onderzoeker bij de vakgroep arbeidsrecht en advocaat bij Stibbe in Amsterdam.

In 2012 promoveerde hij op zijn proefschrift 'Pluraliteit van werkgeverschap'. Hierin onderzocht hij de inhoud en betekenis van het werkgeverschap in situaties waarin aan de kant van de werkgever gelijktijdig of opvolgend verschillende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Dat kan het gevolg zijn van de met de werknemer gemaakte contractuele afspraken (uitzending, detachering en payrolling), het groepslidmaatschap van de werkgever, de overgang van de onderneming waarin de werknemer werkzaam is en/of de juridische fusie of splitsing van de werkgever. Aan de hand van wetgeving, wetsgeschiedenis en Europese en nationale rechtspraak is nagegaan of in het recht voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de werkgever en de werknemer in deze situaties van pluraliteit van werkgeverschap.

Onderwijs

 In het academische jaar 2016-2017 geeft hij onderwijs in de volgende vakken:

 • Arbeidsrecht Individueel
 • Arbeidsrecht Practicum

Background information

Johan Zwemmer is a lecturer and researcher at the Department of Employment Law and a lawyer at Stibbe Amsterdam.

In 2012 he obtained a doctorate in law (PhD) in 2012 for his thesis Pluraliteit van werkgeverschap (plurality of employership) on the legal role of the employer in situations in which different parties are simultaneously or successively involved on the employer's side in the execution of the employment contract. This 'plurality of employership' may stem from contractual agreements with the employee (employment by a temporary employment agency, secondment and payrolling), group membership on the part of the employer, the transfer of the business where the employee works and/or the legal merger or division of the company. This has significant implications for the application of employment legislation. Johan investigated the current legislation, the legislative history and European and national court cases to determine whether the law took sufficient account of the interests of the employer and the employee in these situations.

2009

2008

 • R.M. Beltzer & J.P.H. Zwemmer (2008). On: HR. (2007, June 08), ArA 2008-1, (De uitleg van artikel 43 van de schoonmaak-cao: geen misbruik, geen overgang van onderneming?). p.99-111.[go to publisher's site]

2015

2014

2013

 • J.P.H. Zwemmer (2013). On: Ktr. Rotterdam. (2012, December 21), JIN 2013-1, 3, (rolnummer 13915112 VZ VERZ 12-8983: payrolling, werkgeverschap, materieel werkgeverschap, formeel werkgeverschap, afspiegeling, reflexwerking Beleidsregels Ontslagtaak UWV, ontbinding). p.12-19.[go to publisher's site]
 • J.P.H. Zwemmer (2013). Commentaar bij artikel 7:662 tot en met 666 BW. In R.M. Beltzer, R.A.A. Duk, J.H. Even & A.R. Houweling (Eds.), Sdu commentaar arbeidsrecht artikelsgewijs 2014 (pp. 222-243). Den Haag: Sdu.
 • J.P.H. Zwemmer (2013). Payrolling: wie is de werkgever en welke verplichtingen hebben het payrollbedrijf en de opdrachtgever jegens de werknemer? Verkeersrecht, 61 (5), 169-177.
 • R.M. Beltzer & J.P.H. Zwemmer (2013). Albron/Roest: 'all's well that ends well'. Onderneming en Financiering, 2013 (2), 5-19.[go to publisher's site]
 • J.P.H. Zwemmer (2013). On: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, July 16), ARU 2013-12/11, 560, (zaaknummer 200.103.763/01, ECLI:NL:GHARL:2013:5161: werknemer van Uitzendbureau X/inlener: professionele (grote) inlener aansprakelijk jegens onderbetaalde uitzendkracht bij onvoldoende controle op betaling inlenersbeloning door uitzendbureau)..[go to publisher's site]
 • J.P.H. Zwemmer (2013). On: Rb. Midden-Nederland. (2013, April 10), JAR 2013-7, 118, (rolnummer 317239\HA ZA 11-2023 LH 4059, LJN LJN BZ6242: Waadi (oud) geeft geen conflictregel bij botsende cao’s, vertrouwen gewekt dat Schoonmaak-CAO en niet Uitzend-CAO wordt toegepast). p.849-859.[go to publisher's site]
 • J.P.H. Zwemmer (2013). On: HR. (2013, May 03), JAR 2013-8, 140, (rolnummer 12/01670, LJN BZ2907: berekeningsgrondslag gegarandeerde beloning oproeparbeid; per afzonderlijke oproep aanspraak op drie uur loon; mogelijkheid van dubbele beloning). p.1037-1057.[go to publisher's site]
 • J.P.H. Zwemmer (2013). On: Rb. Den Haag. (2013, June 26), ARU 2013-22/07, 510, (zaaknummer C/09/433443 / HA ZA / 12-1463, ECLI:NL:RBDHA:2013:7749: BDG Technisch Administratieve Diensten B.V./De Staat: Rechtbank Den Haag kraakt payrollconstructie bij Agentschap NL: is de bij de overheid werkzame payrollwerknemer ambtenaar?)..[go to publisher's site]
 • J.P.H. Zwemmer (2013). On: Rb. 's-Gravenhage. (2013, June 26), JAR 2013-11, 193, (rolnr. C/09/433443/HA ZA/12-1463, ECLI:NL:RBDHA:2013:7749: overgang van ene payrollbedrijf naar andere geen overgang van onderneming, inlenende werkgever is werkgever in de zin van art. 7:610 BW). p.1523-1532.[go to publisher's site]
 • J.P.H. Zwemmer (2013). On: Rb. Midden-Nederland. (2013, January 30), ARU 2013-12/03, 91, (zaaknummer 318948 / HA ZA 12-131, LJN BZ0341, (werkneemster/curatoren in het faillissement van Econcern): de preferentie van de vordering van de werknemer van de vrijgestelde dochtermaatschappij in het faillissement van de moedermaatschappij op grond van de door haar gedeponeerde 403-verklaring)..

2012

2011

 • J.P.H. Zwemmer (2011). On: Ktr. Leeuwarden. (2011, October 25), JAR 2011-17, 304, (rolnummer 355407\CV EXPL 11-3512, LJN BU2509: verhouding inlener en uitzendkracht, Art. 7:611 BW niet rechtstreeks van toepassing, geen motivatieplicht beëindigen inzet uitzendkracht). p.1970-1973.[go to publisher's site]
 • E. Nunes & J.P.H. Zwemmer (2011). Kroniek medezeggenschap 2010. In M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten & D.J. Oranje (Eds.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2010-2011 (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen, 110) (pp. 57-82). Deventer: Kluwer.
 • J.P.H. Zwemmer (2011). On: Ktr. Sneek. (2011, January 19), JAR 2011-5, 81, (rolnummer 317900\CV EXPL 10-1062, LJN BP2742: opzegging na beëindiging inleenovereenkomst niet kennelijk onredelijk, beperkte herplaatsingsmogelijkheden inherent aan payrollbedrijf). p.504-509.[go to publisher's site]
 • J.P.H. Zwemmer (2011). On: HvJ EU. (2011, September 06), ARU 2011-27/09, 14, (EUR C-108/10: Scattolon/Ministerio dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)..[go to publisher's site]
 • J.P.H. Zwemmer (2011). On: Hof Leeuwarden. (2011, July 19), JAR 2011-12, 227, (rolnummer 200.048.396/01, LJN BR2346: loon oproepkracht bij arbeidsduur van minder dan 3 uur per rit, Art. 7:628a BW niet van toepassing bij duidelijk arbeidspatroon). p.1447-1451.[go to publisher's site]
 • J.P.H. Zwemmer (2011). On: HR. (2011, March 25), ARU 2011-19/04, 6, (LJN BP3887: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: deelname aan televisieprogramma ‘De Gouden Kooi’ leidt tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking ondanks tussen partijen gesloten overeenkomst van opdracht)..
 • J.P.H. Zwemmer (2011). On: Ktr. Heerenveen. (2011, February 09), JAR 2011-9, 158, (rolnummer 308527\CV EXPL 10-969, LJN BP5796: all-in loon met inbegrip vakantiedagen geldig, geen sprake van onrechtmatige communicatie). p.1050-1059.[go to publisher's site]
 • J.P.H. Zwemmer (2011). Het Albron-arrest: de contractuele werkgever versus de niet-contractuele werkgever en de mogelijke gevolgen voor andere uitzendvarianten. TRA, 2011 (1), 16-20.[go to publisher's site]

2010

2009

 • J.P.H. Zwemmer (2009). On: HR. (2009, June 26), JIN 2009-14, 571, (rolnr. 07/10953, BH4043: [overgang van onderneming, detachering, goed werkgeverschap en informatieplicht]). p.853-863.
 • J.P.H. Zwemmer (2009). On: Hof Den Haag. (2009, June 16), ARU 2009-01/09, 4, (LJN BJ3497: overgang van onderdeel van onderneming)..
 • J.P.H. Zwemmer (2009). On: Ktr. Oost-Gelre. (2009, October 12), ARU 2009-30/11, 12, (Kan de payrollwerknemer een beroep doen op het werkgeverschap van de inlener wanneer het werkgeverschap van (alleen) de payrollonderneming in zijn nadeel is?)..
 • J.P.H. Zwemmer (2009). On: Ktr. Utrecht. (2009, June 25), JIN 2009-8, 311, 312, (rolnr. 535771 UC EXPL 07-11082 AC, BH7266(tussenvonnis): [overgang van onderneming, overeenkomst en vereenzelviging]). p.446-451.

2008

2012

 • J.P.H. Zwemmer (2012, November 28). Pluraliteit van werkgeverschap. Universiteit van Amsterdam (XV, 417 pag.). Supervisor(s): prof.mr. J.M. van Slooten & prof.dr. R.M. Beltzer.
This page has been automatically generated by the UvA-Current Research Information System. If you have any questions about the content of this page, please contact the UBAcoach or the Metis staff of your faculty / institute. To edit your publications login to Personal Metis.
 • Stibbe N.V.
  advocaat

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen